måndag 24 november 2014

Rädda Sverige från vansinnet. Anna Kinberg Batra gör ingen glad. BankfiffletViktigt att läsa för spridning
Rädda Sverige från vansinnet
Hej käre medborgare i Sverige!
Jag känner mig nödgad att skriva detta brev just till dig!
Vårt land Sverige har drabbats av total galenskap. Jag har därför tillsammans med några vänner skapat en liten grupp, som vi har gett det lilla anspråkslösa arbetsnamnet,
 RÄDDA SVERIGE FRÅN VANSINNET!

Initiativtagare till RÄDDA SVERIGE FRÅN VANSINNET!
Lars Agerstig, Stefan Bruer, Mikael Svensson, Siv Hedberg, Lars Jonsson.
Eventuella frågor skickas till:
Lars Agerstig
honesty4u@hotmail.se
Skype-adress: lars.agge.agerstig

Snaphanen:
Kommunerna blöder: Krav till ny M-ledare
Jag skulle inte ha för stora förhoppningar om Kinberg Batra. Hon har skapat pärlor som "Från luften ser man inga gränser alls, det har vi människor skapat själva ."


Förändra flykting- och integrationspolitiken och se till hela Sverige, inte bara storstadsområdena. Det är budskapet till den blivande partiledaren från ledande moderater runt om i landet, visar DN:s rundringning. Det är den absolut viktigaste frågan. Kommunerna blöder på grund av den stora tillströmningen av flyktingar, säger Henrik Sundström, länsförbundsordförande i Bohuslän. Just nu går en del kommuner på knäna. Men så fort man har tagit upp frågan så har man kallats för rasist, säger Björn Andersson som vill se en diskussion om hur flyktingar ska kunna tas emot på ett värdigt sätt. Moderaternas tuffa krav på nya partiledaren, Fria Tider, SnaphanenKyrka och flyktingboende
Svenska kyrkan har planer på att driva flyktingmottagning i egen regi. Ärkebiskop Antje Jackelen har haft ett första möte om det med Migrationsverkets chef Anders Danielsson, Kristina Hellqvist, handläggare för flykting och integrationsfrågor i Svenska Kyrkan och Bert Karlsson, bland annat vd för Jokarjo AB, en av de största aktörerna inom asylboenden.”SR

På prästen Dag Sandahls blogg kan man läsa följande intressanta inlägg. Detta med tanke på att idag så tar kärr… förlåt kvinnorna över i kyrkan och samhället för övrigt.

Här är några
 Antje JackélenHelle Klein Eva Brunne
 
 Anna-Karin Hammar

”Födelsedagsfirande
”Bloggkommentar till en bloggpost den 24 september, kommentar nr 43 noga taget. Den kunde kanske också fungera som födelsedagshälsning till Caroline? Jag återger den delvis och bearbetad - men den är något att bita i:

”Till Eder alla för begrundande:

Jag ihågkommer mycket klart mitt möte med Margit Sahlin vid Docenten Mereth Lindgrens begravning i S:t Jacobs kyrka innan Margit själv avled 2003. (Mereth dog väl hösten 2000, tror jag DS) och hennes skarpa ord till de då samlade journalisterna från Kyrkans Tidning, DN samt SR. Hon frågades om den till bristningsgränsen fyllda kyrkan om just Mereth L. och dennas högkyrklighet med tanke på att Margit S. var den första svenska kvinnliga prästen.


 Margit Sahlin blev vass på rösten och stadig i blicken och sade med skarp emfas följande:
"Om jag då hade vetat hur förföljelsen mot manliga präster av idag skulle bli, så skulle jag ALDRIG någonsin låtit mig prästvigas, ALDRIG"


Margit återupprepade, varpå samtliga journalister såg häpna ut.

DN:s reporter sade till sin fotograf "näe vi tar inga fler bilder hörrö, vi kan inte använda detta" (varpå de började plocka ihop sina saker för att gå.


Sveriges Radio journalisten stängde av sin "mikrofon" och stoppade ned den.
Den närvarande från Kyrkans Tidning gick bara sin väg...

Margit Sahlin var riktigt arg. Hon tittade på mig och ursäktade sig med och sade: "Du får ursäkta mig men nu är det nog". "

"Jag håller helt med dig" sade jag
och vi tog varandra i hand och gick in till begravningskaffet, dit jag hade kört henne i min bil. ”

Så långt kommentaren här - men det finns mer att läsa om ni vill gå tillbaka och det är nog viktigt för cineaster - och mest för cineaster som är biskopsföraktare.” Bloggardag

Björn Eriksson: Bankfiffel på högsta nivå

03:48 | 14-11-14
Bankerna tjänar storkovan på det kontantfria samhället, men talar tyst om riskerna med det.
Ett led i strategin att ytterligare kapa kostnader för våra alltmer vinstgivande storbanker är att fasa ut kontanterna. Försvinner kontanterna kan personal friställas när jobbet istället outsourcas på kunderna själva. Bland annat därför monteras kassaservicen successivt ned i hela landet. Vad kunderna tycker är uppenbarligen inte intressant. Som privata företag agerar de utifrån givna förutsättningar för att maximera sin vinst, och kortbetalningar är helt enkelt väldigt lönsamma.

Utfasningen av kontanterna sker också på andra intrikata sätt, bland annat genom bankernas prissättning av kontanter. Via det gemensamägda bolaget Bankernas Depå AB, BDB, kan priset på sedelbuntar sättas helt godtyckligt på en monopolmarknad och därmed kan bankerna styra betalflödena från kontanter till kort. Kontanthantering för privatpersoner får bankerna till sin besvikelse inte avgiftsbelägga.

Arbetet för ett ”kontantfritt” samhälle har hittills varit framgångsrikt. I retoriken talar bankerna om miljöhänsyn, minskad rånrisk och lägre samhällskostnader, men man talar ingenting om de stora utmaningar som ett kontantlöst samhälle skulle föra med sig. Sådana som rör människors integritet, glesbygdens överlevnad, samhällets sårbarhet och en allt mer sofistikerad internetbrottslighet. Vi östgötar minns Bråvallafestivalen i somras som skulle vara ”kontantfri”, men som urartade till ett kaos när betalsystemet inte fungerade. Hur ska personer med nedsatt funktionsförmåga, datorovana och svaga grupper som står utanför banksystemet klara sig? Och vad händer med människors integritet när precis alla transaktioner blir spårbara? Hur många miljoner kronor i form av lyckade kontobedrägerier döljer sig bakom bankernas hemliga ersättningar till kunder?

Tidigare ansvarade staten via Riksbanken för kontantförsörjningen, men ansvaret togs bort efter ett avregleringsbeslut 2005. Den förra regeringen tycktes dock ha haft på känn att något gick snett och man tillsatte en kontanthanteringsutredning för att undersöka avregleringens effekter. Utredningen, som blev klar i september, kom som väntat fram till att Riksbanken åter bör ta på sig ansvaret för kontanthanteringen. Men bara för själva kontanthanteringskedjan, alltså för aktörerna som har hand om själva transporten och lagringen av kontanter – inte för själva kontantförsörjningen. I utredningsdirektivet står nämligen explicit att uppdraget ”inte omfattar att se över allmänhetens tillgång till kontanter eller dess möjligheter att använda sig av kontanter i samhället.”

Jag menar att det är dags att på allvar börja diskutera detta viktiga och allmängiltiga perspektiv. Frågan ligger på konsument- och finansmarknadsminister Per Bolunds (MP) bord och min uppmaning till honom är att snarast initiera en sådan utredning.

Lämpligt vore också att samtidigt utreda BDB:s prissättningsmonopol samt möjligheten att lagstifta om att banker ska vara skyldiga att hantera sedlar och mynt för att beviljas oktroj. På så sätt skulle frågan om bankernas samhällsansvar tydliggöras.ÖC

Läs mer om Det kontantlösa samhället här och här
 
Lyssna här på en underbar melodi nu när hösten har inträtt.

Höstvisa 
Text : Tove Jansson
Musik : Erna Tauro


 


söndag 23 november 2014

Ian Wachmeister - SD borde fälla regeringen. Regeringen och ISIS. Den politiska adelnSD borde fälla regeringen

 Budgetomröstningen i början av december står och faller med hur SD kommer att rösta. Jag har anledning att tro att de på vissa villkor är beredda att inom kort fälla den rödgröna regeringen, skriver Ian Wachtmeister, informell rådgivare åt Jimmie Åkesson.


Mitt råd till både Sverigedemokraterna och allianspartierna är att öppna för ett icke-socialistiskt styre i Sverige.

Ian Wachtmeister, politisk rådgivare, före detta partiledare Ny demokrati.” Hela artikeln
Böcker av Ian Wachmeister

Olle Ljungbeck:

"Vi skall hjälpa och ta hand om bödlarna från de nazistiska koncentrationslägren".


 När Mona Sahlin säger att vi ska, "hjälpa och ta hand om de invandrare från Sverige som strider för IS och andra terroristgrupper", är det ingen skillnad om hon efter kriget sagt detsamma om mördarna i de nazistiska koncentrationslägren.

Hur länge skall Mona Sahlin under skenet av humanism få våldföra sig just på densamma.

Att överhuvudtaget ställa andra krav på dessa "satans mördare" än att de antingen förbjuds att återvända till Sverige, alternativt om de gör detta, ställs inför rätta och döms till livstida fängelsestraff. Har denna individ - Mona Sahlin - överhuvudtaget förmåga att se och leva i verkligheten? Min uppfattning är att hon inte har denna förmåga och aldrig haft den.
Muhammed ska ha jobbet
"...det ska räknas som ett plus att ha annan etnisk bakgrund än den svenska.
- Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet,.."Bgf


I yrkesförbudens Sverige
"- Jag hade reagerat som förälder om mina barn haft en lärare som är sverigedemokrat. 
För mig är det en förtroendefråga.


I dag får sådana som hon tjänster med månadslöner på 90 tusen kronor och mer för att gulla med dessa "satans mördare". Det är en skam. Samtidigt får vi till leda från dessa de politiskt korrekta alltid höra att detta har inte med Islam att göra. Självklart ljuger man då. Det finns inget land där Islam är statsreligion där människorna äger frihet. Det finns inget annat land där staten utövar ett större övervåld än där islam är statsreligion.

Lika uselt hanterar regeringens justitieminister Morgan Johansson en lag om att det skall vara straffbart att liera sig med IS och andra terrorgrupper. Först efter nyår har han "lovat" att börja arbeta med en sådan lag.

Att vi har en regering och riksdag som överhuvudtaget funderar på att låta dessa individer återvända till vårt land är en skam.

Gör man detta har man därmed också avsagt sig det som är en regerings och riksdags främsta skyldighet, nämligen att trygga de egna medborgarnas säkerhet till liv och lem.

Genom massinvandringen har tusentals svenska kvinnor och flickor våldtagits av invandrare. Tusentals har utsatts för grovt våld som mord, rån, stölder etc.

Det står nu klart att Sveriges regering och riksdag (utom Sverigedemokraterna) kallt kalkylerar med detta våld och otrygghet för att för värden framstå som humanister!

Självklart skall vi inte acceptera detta. Den enda möjligheten vi har är att ge vår röst till Sverigedemokraterna för att inte vårt land skall raseras både vad gäller ekonomi, trygghet och framtida utveckling.

Vi måste nu på alla nivåer visa att vi inte längre accepterar den diktatur vi nu utsätts för. Vågar Du tänka dig framtiden för dina barn och barnbarn om denna katastrofala utveckling får fortsätta? Om inte. Handla.

Är det någon som läser ovanstående som kan förlåta regerings- och riksdagsledamöter om
det inom en snar framtid sker ett terrordåd vilket skördar liv. Jag kan det inte. De vet att ett sådant kommer men gör inget. Dagens regering bör därför fällas med det snaraste.

Stöld och förskingring i vackra ordalag
Till Anja Sonesson och Stefan Lindhe men passar säkerligen till de flesta av er som sitter i stadshuset oberoende av partitillhörighet.

Jag kan bara säga att jag hatar sådana som er mer och mer och jag anser att ni inte är något annat än riktiga skitstövlar!!!!!

Det hjälper inte ett dugg med vilka vackra ord ni använder för att rättfärdiga era otroliga förmåner ni har tillskansat er.

Visstidspension, avgångsersättning,  omställningvederlag och inkomsttak är inget annat än stöld och förskingring omskrivet i vackra ord.

Att vid 40 års ålder kunna lyfta en summa på över 40 000 kr utan att behöva göra ett enda handtag tills man fyller 65 år är inget annat än ett svineri, Anja Sonesson! Det du skulle behöva är en stor spark rätt upp i ditt feta …… istället!

Eller är det detta som är rättvisa, solidaritet, jämlikhet och alla människors lika värde i er värld?

Med dessa äckliga förmåner så bevisas med all önskvärd tydlighet att era uttalanden inte är värda ett skit.

Jag tänker inte skriva att ni borde skämmas för det är ett begrepp som är totalt okänt bland er.

Men frågan som kvarstår är dock hur en människa är funtad som med gott samvete kan anse sig vara värd dessa förmåner och vad man anser sig ha uträttat för att få dessa?

Skulle jag kunna få svar på ovanstående fråga?/Sandor Herold,Malmö