tisdag 25 april 2017

Olle Ljungbeck: Är ledarskiktet, regeringen och riksdagsledamöterna inom sjuklövern tillräkneliga?Ni har aldrig någon gång sedan 2006 agerat rationellt, förnuftsmässigt och logiskt. Ni har grovt brutit mot grundlagen och därmed i förlängningen helt åsidosatt det demokratiska systemet.

Ni är med andra ord en samling individer som genom falska förespeglingar om att i första hand tjäna sitt land och folk i stället skapat en situation där våldet, primitiv religion och kultur som är en kvarleva av det yttersta barbariet är på väg att ta över.

Ni har från att Sverige varit ett av de främsta länderna på jorden - alla kategorier, krossat demokratin, skapat en otrygghet som drabbat större delen av befolkningen.

Så skriver Olle Ljungbeck bl.a. i sitt inlägg nedan:
Går det längre att betrakta ledarskiktet, regeringen och riksdagsledamöterna inom sjuklövern som tillräkneliga?

Tillräknelig är ett tillstånd (psykiskt) som anger att man är medveten om sina handlingar och dess konsekvenser och därför kan hållas ansvarig för dessa.

I dag måste en domare vad gäller ovan nämnda, ifall de ställs till ansvar, först pröva om de kan anses tillräkneliga eftersom deras brott är de värsta som någonsin utförts mot svenska folket.

Jag har under min yrkesverksamma tid - ca 30 år  som personalchef - under en stor del av denna arbetat med personurval alltifrån springpojkar till ledare för företag. Självklart har jag då lärt mig mycket om människors personlighet och förmåga att leda. Det jag hittills funnit hos dagens politiska ledare skrämmer mig.

När jag då tillämpar mina kunskaper, förvärvade under praktiskt, arbete anser jag mig kunna bedöma dagens politiska "elit".

Det som fick mig att sätta dessa tankar på pränt är inte minst dagens möte inom sjuklövern om hur terrorismen skall bekämpas.

Det som är anmärkningsvärt är två saker.

För det första att detta möte kommit till stånd först nu.

Och för det andra att den part - SD - som alltsedan 2006 varnat för massinvandringens numera väl kända katastrofala konsekvenser inte finns med vid  mötet!

Jag kan inte förstå annat än att orsaken till varför SD inte är inbjudna beror på att sjuklövern inte vill erkänna att SD alltsedan man tog upp frågan haft rätt. Att möta partiet i ett sammanhang där man måste redovisa sitt totala misslyckande i invandringsfrågan klarar man helt enkelt inte mentalt. Att de som vid varje framträdande om massinvandringen slog sig för bröstet och basunerade ut för världen att man var den humanistiska stormakten klarar man inte heller.

Detta visar också på ihåligheten i Stefan Löfvens  ständiga floskler om att vi skall hålla samman etc etc.

Denne man som jag tror man inte behöver ha mina erfarenheter om personurval för att inse att han är mytoman och han därför är beredd att lägga fram vilka lögner som helst trots att han vid utsägandet av sina löften redan tagit ställning till att de inte skall infrias.

Hans förmåga att friförklara sig själv från all skuld är häpnadsväckande. Sålunda tar han alltid tillfället i akt att misskreditera och svartmåla Putin. Att han själv enligt folkrättsexperter är krigsförbrytare med anledning av att han deltog i störtandet av Gadaffi och därmed startade massinvandringen över Medelhavet förnekar han givetvis men detta är likaväl sant.

Vi måste självklart också ställa frågan var sjuklöverns ledarskikt befinner sig rent intellektuellt, bildningsmässigt och kulturellt när man understödjer islamistiska organisationer med miljonbelopp trots att de bjuder in föreläsare och själva har åsikter enligt följande.

" Flickor hamnar i helvetet om de inte bär slöja. Kvinnor jämförs med inslagen choklad. Om de inte täcker sin kropp och ansikte bör de förkastas. Kvinnor får inte gå ut från hemmet utan tillåtelse från sin man. Och kvinnor skall inte heller få använda parfym eller skämta etc"! Och kvinnor skall givetvis inte få arbeta utom hemmet. Hur detta skall gå ihop med de stora ekonomiska vinster vi enligt sjuklövern skall gör på invandringen, är en gåta för mig.

Några av sjuklöverns ungdomsförbund har på fullt allvar föreslagit att följande skall bli tillåtet i Sverige;

"Fri invandring (30 miljoner lär vara möjligt enligt Annie Lööf), vidare skall månggifte, slopad skolplikt, incest, nekrofili, tidelag etc vara tillåtet".

När moderpartier tillåter detta i ungdomsorganisationernas partiprogram trots att de strider mot såväl grundlag som allmän lag måste vi medborgare självklart ställa frågan om ansvariga partistyrelser består av psykiskt icke tillräkneliga individer.

Hur kan någon normalbegåvad människa överhuvudtaget komma på tanken att lägga sin röst på partier som hyser psykiskt sjuka, obildade, primitiva människor i ledningen och dessa får styra och leda Sverige. Men också att flera med dessa åsikter kan komma att styra Sverige efter valet! 

Fem specifika typer av brott som inte funnits i Sverige på väldigt länge eller tidigare inte existerat alls är:

   Hedersförtryck, hedersvåld och hedersmord
   Organiserat och planlagt våld mot räddningspersonal
   Klanbaserad eller släktbandsbaserad kriminalitet och rättskipning  
   Gruppbaserat sexuellt våld på offentlig plats mot flickor  och kvinnor                            
   Gruppvåldtäkter av pojkar eller unga män

Dessutom tillåter ni barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning av ytterst primitiva skäl.
Redan för flera år sedan varnade jag för det mansöverskott ni skapat. Vi har redan sett vad det leder till. Ständiga sexuella övergrepp och våldtäkter på svenskakvinnor/flickor. Och det kommer att bli mycket värre.

Ni har omskapat - genom er katastrofala invandringspolitik - det tryggaste samhället i världen för alla medborgare inte minst  svenska kvinnor och flickor så att 35 procent säger sig nu att de inte vågar gå ut utan sällskap!

Många skolflickor ja även pojkar riskerar att bli psykiska vrak för att ni släppt in helt ociviliserade och primitiva grupper av individer som till större delen är analfabeter och kvinnoförtryckare och därför aldrig bort få komma hit.

Ni påstår att 80000 skall utvisas. Hur skall vi kunna tro på detta när ni inte ens fångar in och utvisar terrorister som ni informerats om men ändå låtit det gå så långt att de genomför terrorhandlingar och mördar medborgare?

Vi vore ju lika undermåliga individer som ni om vi skulle tro ett uns av vad ni säger och påstår.
Trots att ni skapat denna fruktansvärda katastrof för Sverige med mord, grovt, våld, våldtäkter, mord- och bilbränder är ni nog förmätna och fräcka att utestänga det parti som mer än någon annan varnat för det katastrofala läge Sverige befinner sig i nu!

Kom inte och påstå att SD är nazistiskt etc. Om någon har visat sådana tendenser och moral så är det ju ni.

Personligen ser jag ingen regering och partier (sjuklövern)som från 2006 så kan jämställas med auktoritära system som de i Nazityskland, förutvarande Sovjetunionen, DDR och dagens diktaturer.
Exemplen är många. Ni bryter mot grundlagen och allmän lag. Ni tillåter detsamma för invandrare. När ni lagför dem följer ni inte den straffskala lagen anger.

Ni gör som i nämnda diktaturer diskriminerar de som vill att svenska lagar och grundlagsfäst värdegrund skall gälla.

Moraliskt går det inte att skilja er från de grupper ni beskyller SD för att sympatisera med.
Men detta är ju det normala hos diktaturens kreatur att aldrig erkänna sina brott utan i stället beskylla mot-ståndarna för det som de själva representerar.

Ni har aldrig någon gång sedan 2006 agerat rationellt, förnuftsmässigt och logiskt. Ni har grovt brutit mot grundlagen och därmed i förlängningen helt åsidosatt det demokratiska systemet.
Ni är med andra ord en samling individer som genom falska förespeglingar om att i första hand tjäna sitt land och folk i stället skapat en situation där våldet, primitiv religion och kultur som är en kvarleva av det yttersta barbariet är på väg att ta över. 
Ni har från att Sverige varit ett av de främsta länderna på jorden - alla kategorier, krossat demokratin, skapat en otrygghet som drabbat större delen av befolkningen. 

I stället för att höja kulturen, bildningen, förnuftet och realismen, har ni lierat er med och numera accepterat de värsta avarterna ur den mest primitiva religion och kultur som finns.

Självklart är det mot ovanstående en katastrof vilken det än blir av dagens ledare inom sjuklövern som blir statsminister. De är alla usla. Men att se inte minst Anna Kinberg Batras  politiska framträdande är ändå det absoluta bottennappet. Och att inte hennes kolleger inser detta visar ju vad vi har att vänta oss!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Centern –
30 miljoner invandrare är inte omöjligt för Sverigemåndag 24 april 2017

Socialdemokraterna o. Muslimska Brödraskapet. Sverige 3,9 miljoner muslimer 2060. Bokmässan 2017 - vad händer med den?Soldatmamma: Det stör min svenska moral också. Att våra styrande är så fruktansvärt lömska och dumma i huvudet. 

Vilken agenda har Socialdemokraterna?

Från 29 januari 2014:

S lovar att samarbeta med Sveriges muslimska råd

När P4 Jönköping i december avslöjade att Carina Hägg misstänkte att nedflyttningen av henne på riksdagslistan berodde på att Islamiska förbundet påverkat valberedningen avvisades det av både Socialdemokraterna och Islamiska förbundet. Bakgrunden skulle enligt Hägg vara att hon kritiserade valet av Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa till partistyrelsen på S-kongressen förra året. 

 Socialdemokraterna i Jönköpings län stryker nu Carina Hägg helt från riksdagslistan.
Efter att hon kritiserat partisekreterare Carin Jämtin på Expressen.se kallar man till en extra valkonferens - bara för att få bort Hägg.
Expressen.se har tagit del av protokoll från distriktsstyrelsens möte där man ger henne ett ultimatum: lämna självmant eller så tvingar vi bort dig.
– Det är ledsamt att partiet väljer den här vägen, att man väljer att tysta mig som kritiker, säger Carina Hägg till Expressen.se.

Här kan du läsa mer om Socialdemokraterna och Muslimska Brödraskapets inflytande i Sverige. Kanske också dags att avslöja Stefan Löfvens nazistfamiljs historia

Varför diskuterar vi inte den stora demografiska förändringen?
Kyösti Tarvainen, pensionerad docent i systemanalys vid Aaltouniversitetet i Helsingfors, mailade mig en prognos över demografiska förändringar för de fyra nordiska länderna fram till år 2065. Han hade sänt den till ett antal demografiska tidskrifter, men ingen var intresserad av att publicera hans arbete, vilket han tolkade som ett utslag av politisk korrekthet. Texten är 13 sidor lång. Nedan följer ett sammandrag, som jag tror är av intresse för bloggens läsare. Den kan med fördel läsas tillsammans med Gunnars text från den 12:e april Varför diskuterar vi inte den stora demografiska förändringen?.

Varför diskuterar vi inte den stora befolkningsförändringen? Del 2

För tre blogginlägg sedan presenterade vi ett diagram på de nya siffrorna vad gäller befolkningsutvecklingen sedan millennieskiftet från Statistiska Centralbyrån (SCB). Bloggposten kan läsas i sin helhet här.

I korthet visade vi att befolkningen mellan 2000-2016 med utländsk bakgrund har ökat med drygt 1.1 miljoner personer samtidigt som de personer som har svensk bakgrund minskade med drygt 21.000. (Siffrorna avser personer som är folkbokförda i landet och en stor del av det stora inflödet i slutet av 2015 finns ännu inte med i staplarna).
Nedanstående diagram är avsett att fördjupa informationen. Tittar vi i detalj på utvecklingen kan vi se att det är gruppen som är barn till två svenskfödda föräldrar som i särklass minskar mest i vårt land, vilket naturligtvis får konsekvenser för Sveriges framtida demografiska sammansättning. Den svenskättade delen av befolkningen kommer att utgöra en allt mindre andel av alla som lever här. Vi går med andra ord från att vara ett folk till att bli en befolkning. I vår förra bloggpost beräknade Kyösti Tarvainen, pensionerad docent i systemanalys vid Aaltouniversitetet i Helsingfors, att svenskarna skulle vara i minoritet i sitt eget land år 2065. Läs hela inlägget

Sveriges framtid!

Fr. Snaphanen:

3,9 miljoner muslimer i Sverige år 2060

25 procent av befolkningen

Thomas Gür blev för femton år sedan tillfrågad av Weekendavisen i artikeln  Velfærdsstatens fallit (Välfärdsstaten är bankrutt): "Vad tror du att svenska politiker har för avsikt med  mångkulturalismen"? Han svarade: "Jag tror inte att de har tänkt någonting." Ingen djupare reflektion finns bakom, vad som nu är en fullständig, demografisk revolution.

Kyösti Tarvainen, pensionerad docent i systemanalys vid Aaltouniversitetet i Helsingfors, mailade mig en prognos över demografiska förändringar för de fyra nordiska länderna fram till år 2065. Han hade sänt den till ett antal demografiska tidskrifter, men ingen var intresserad av att publicera hans arbete, vilket han tolkade som ett utslag av politisk korrekthet.

Den statistisk som redovisas nedan bygger främst på beräkningar gjorda av Eurostat (Lanzieri 2011), Pew Research Center (2015) och Danmarks statistik (2015). Prognosen gjordes alltså före massinvandringen till Norden under hösten 2015. Det är inte säkert att denna på sikt spelar så stor roll, eftersom restriktioner införts. Eftersom det saknas tillförlitliga prognoser, där invandringen under år 2015 är medtagen, utgår denna studie från nettoinvandringen för åren 2012-2014.

De beräknade demografiska förändringarna är likartade i de fyra nordiska länderna. Snabbast är förändringen i Sverige. År 2065 har den infödda befolkningen minskat till 49 procent, den västerländska befolkningen minskat till 63 procent, och den muslimska befolkningen ökat till 25 procent. Som invandrade västerlänningar betecknas invandrare från EU, Norge, Island, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och vissa ministater. Befolkningsprognoser för Sverige, Norge, Danmark och Finland, 2015-65

1984 som manual 
Bildresultat för 1984

Expressen (och annan media) gör det ena övertrampet efter det andra och journalister trampar på i Expressens fotspår trots att de om några borde veta vilket otroligt fult och äckligt övertramp tidningen har gjort.

Vad det handlar om den här gången är att Expressen tar kontakt med arbetsgivare och anger folk för vad de anser är Krimtänk.

…De blåser på med samma sak, den sk ”hatkampanjen” och en koppling till Nya Tider. De är dock noga med att inte nämna att ”hatkampanjen” endast var en reaktion på Expressens enormt grova övertramp när de jagade Fjälling och t o m jagade hans dotter och sambo. Visst är det intressant att de tycker det är fruktansvärt att råkommunister som Athena inte vill komma? Man har t o m placerat henne i mitten av bilden och det är inte en slump. Borde man inte jubla över att såna inte vill komma? Vem vill ha med råkommunister som vill ha blodig revolution att göra? Man är ju inte frisk om man inte tycker det är toppen att de inte vill delta! Kulturnyheterna är inte ledsna utan tvärtom jätteupprörda över att revolutionskommunister inte vill vara med. Det säger en hel del.

Kulturnyheternas ser som sin främsta uppgift att slicka uppåt och sparka neråt. Man ser dem på SVT och varje gång har de blivit lite brunare runt munnen än vad de var gången innan. Jag har inte en enda gång sett dem komma med det självklara att man bemöter meningsmotståndare med argument. Och ju ”värre” meningsmotståndarnas åsikter är desto lättare har man att argumentera. Det är ett faktum. Och klarar man inte av det så är man jävligt kass.

…Det kommer en tid när pendeln svänger ordentligt åt andra hållet och vad som händer då lär inte bli vackert. Journalister och politiker verkar tro att folk kommer att ha glömt och att de är skyddade. Så är det inte. Har man spottat på och trampat på tillräckligt många människor så ökar risken att det finns några som definitivt inte har glömt utan tvärtom, de minns väldigt väl hur det gick till när media på ett förmodligen orättfärdigt sätt förstörde deras liv. De kommer att komma ihåg varje journalist som spred med uppmuntrande tillrop, varje journalist som låg bakom, varje som försvarade det, som sanktionerade det osv. Och herregud så många media har spottat på och trampat de senaste 10 åren! De kommer att vilja ha upprättelse. Och får man ingen upprättelse så ordnar man det själv till slut. Toklandet

Trollen som etablissemangets svans
…Ja, Lars Bern är ovanlig , såtillvida att han bland svenskarna, är en av få, som har förstått de stora och kritiska händelserna i vår värld. Detta trots att monopolmedia och politiker ofta mörkar det Eliten, ibland benämnd The Deep State, ställer till med. Just nu kan vi bevittna hur Eliten via MSM bedriver propagandakampanjer och demonstrationer på tema Vetenskap och där allmänheten har tagits som Gisslan. Vi kunde se det i går på SVT:s nyhetsprogram när ”vanliga” människor utfrågades om något dom bara hade väldigt svävande svar på. Det är oroväckande, eftersom aktuella mantran, typ Fake News blandas in i resonemanget. Då MSM efter alla dessa år inte har bemödat sig om ställa en enda kritisk och intelligent fråga om det öde som World Trade Center Nr 7 genomgick på eftermiddagen 11/9 2001, så har jag uppfattningen om att vi nu står inför ytterligare åtstramningar i vår kraftigt beskurna yttrandefrihet. Exempelvis har amazon.com dragit in, och tillåter inte försäljning av åtskillig facklitteratur i ämnen som faktiskt ÄR helt lagligt att diskutera, i åtminstone USA, UK och även här i Sverige. Men det tycks inte spela något som helst roll, för censurivrarna, som förblir obekymrade om sin fördomsfullhet. Sent i höstas vid tiden för det amerikanska presidentvalet dök en nätsite kallad ”Propornot” upp, som publicerade en lista med 200 olika nätsiter som dom krävde ett totalförbud på.

Vi kunde också läsa om Carl-Johan Bonnier, styrelseordförande, som inte tänker ge vika beträffande ett förbud på ”Nya Tiders” närvaro vid kommande bokmässa i Göteborg, trots alla turer i höstas. Att just en ”Bonnier” säger så, med sitt nästintill monopol att kunna få yttra sig, får en att gallskrika …. men, var. Anthropocene

Folk jättaj mej ofta näj jag pjesentejaj mig

 Bildresultat för andjeas ejiksson

En intjessant ajtikel i Stockholm idag om Andjeas Ejiksson som tidigaje vajit intjessejad av av spjåk och uttallsnojmej i spjåket:

Hans namn skapaj alltid jeaktionej näj han tjäffar nya människoj. Men Andjeas Ejiksson haj aldjig haft anledning att ångja namnbytet.

I fjedags publicejade DN ett uppjop mot Bokmässan. 150 föjfattaje föjklajade att de inte tänkej medvejka på mässan så länge högejextjema tidningen Nya Tider näjvajaj. Ett av namnen – Andjeas Ejiksson – väckte viss uppmäjksamhet på sociala medier.
– Namnet kommej fjån ett pjojekt på Mejan 2002, föjklajaj konstnäjen och föjfattajen själv.
…Även om Andjeas Ejiksson aldjig haft anledning att ångja namnbytet betonaj han att vi inte fåj glömma anledningen till att han uppmäjksammas just nu.
– I det häj sammanhanget är det uppjopet som är det viktiga och inte mitt namn, säger konstnäjen fjån Hägejsten.
Däj har vi anledningen till att Andjeas Ejiksson väljej att stava sitt namn på det viset.
Vem vet? Han kanske även pjataj som Annie Lööf och inte bara stavaj som hon låtej?Toklandet