onsdagen den 16:e april 2014

Ann Heberlein, etikforskare - våld är nödvändigt då det gäller "alla människors lika värde"”Om vi strävar efter en bättre värld måste vi acceptera att våld är nödvändigt”

Ann Heberlein


På ett brev från Kenneth Sandberg svarar Ann Heberlein mycket uttrycksfullt.
  För helvete kenneth.

Är så trött på dina spyor och ert trams om svenskfientlighet.I januari 2009 gav hon ut den uppmärksammade boken Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva, en självbiografisk berättelse om att leva med självmordstankar och svår ångest i  samband med sin diagnos Biopolär 2.. 

Den statliga radion lät i måndags (31 mars) etikforskaren Ann Heberlein hålla ett brinnande försvarstal för det politiska våldet – eller rättare sagt för den typ av politiskt våld som riktar sig åt rätt håll.


 Den kulturmarxistiske gurun Herbert Marcuse ville ersätta det borgerliga samhällets ”repressiva tolerans” med en ordning där personer med konservativa åsikter systematiskt förföljs och utsätts för våld. Foto: Harold Marcuse/CC-BY-SA

När vänster- och högerextremister utövar våld mot varandra måste grupperna bedömas med helt olika måttstockar, hävdar Heberlein. De förra slåss nämligen, till skillnad från de senare, för ”alla människors lika värde” och deras våld kan därför rättfärdigas.

´Det är inte frihetskämparnas och antifascisternas våld som är problemet. Problemet är förtrycket och de fascistiska ideologier frihetskämparna och de antifascistiska aktivisterna reagerar på´, skriver Heberlein.

…En tänkare som hade ett avgörande inflytande på 68-vänsterns tankeutveckling var den tysk-judiske filosofen Herbert Marcuse, som gjorde akademisk karriär i USA och var aktiv inom Frankfurtskolan. I artikeln Repressiv tolerans” från 1965 lanserade han tesen att den tolerans som det liberala demokratiska systemet påstår sig erbjuda i själva verket är en chimär.

Genom att ge vänsterradikaler rätten att yttra sig men inte att handla (det vill säga bruka våld) kunde det borgerliga samhället i den falska toleransens namn suga upp och neutralisera motståndet och inordna det i ett system där vad som skulle anses som rätt och fel redan var på förhand definierat av marknadens propagandaapparat, menade Marcuse. På så sätt kunde vänstern utnyttjas i syfte att upprätthålla status quo.
 
…´Att frigöra toleransen skulle alltså innebära intolerans mot rörelser från högern och tolerans för rörelser från vänster´, sammanfattade Marcuse.

…Det vi bevittnar just nu är hur det svenska etablissemanget håller på att kasta masken och övergå till att öppet legitimera våldsamma grupper och deras metoder. Och det råder ingen brist på opportunistiska sadister som är beredda att träda in och fylla den efterfrågan på våld som därmed uppstår. I värsta fall kan det valår vi just har gått in i bli det blodigaste i modern svensk historia.” Fria Tider, Sveriges Radio 

Om kulturmarxism och dess utövare i Sverige kan ni läsa om här

”Hos Karl Marx (1818-83) är det ekonomin som står i centrum. 


 
Hos Antonio Gramsci (1891-1937) är det kulturen.


Det är genom ”kulturell hegemoni” som den härskande klassen håller sig kvar vid makten, förklarade Gramsci. Vad det gäller är att urholka och ersätta denna hegemoni. Vinna och betvinga den. Inte genom våld utan genom successiv infiltration.
         
Att Gramsci förordade en icke-våldsstrategi har dock ingenting att göra med att han i sig skulle vara motståndare till våld. Alls icke. Strategivalet var taktiskt betingat. Konkurrenterna - Italiens svartskjortor - var duktigare på att organisera sig och därför kraftfullare och effektivare i sin våldsutövning. Därför gällde det att vara listigare.” DSM – Gramscivänstern


Om Frankfurtskolan kan ni läsa mer här:
Tänd ett ljus:

Mer om Ann Heberlein:
ISM:s korrespondens
Svenskfientliga politiker och journalister

Regeringen fortsätter att ”fostra” svenska elever till att tycka rätt och säga rätt.

  ”Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att "vidta kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans". Totalt avsätts 9 miljoner skattekronor under en treårsperiod för att motarbeta oönskade attityder bland eleverna.” FriaTider, Vem är rasist och Se upp för folkpartister

Igår kunde man läsa följande på Snaphanen:

”De unga valde att bete sig illa

 Vi behöver hjälp! Vi vet att många av våra följare kommer från Staffanstorp, eller har vänner och bekanta i området. Våra poliskolleger i Staffanstorp behöver er hjälp. Under eftermiddagen besökte ett ungdomsgäng biblioteket i Staffanstorp. Av någon okänd anledning valde dessa att välta omkull hyllor med böcker och de bar sig allmänt illa åt. De sprang senare från platsen. Har ni sett något eller vet något om händelsen? Ring 114 14 eller skicka ett meddelande till tipsapolisen.skane@polisen.se. Du kan vara anonym. Bibliotek vandaliserat av “ungdomsgäng”

Enligt uppgift i olika dagstidningar så sympatiserar varannan LO-medlem med Sverigedemokraterna. Vad gör LO?

Sedan har vi Röda Korset. Generalsekreteraren har 1.100.00 kronor om året. Men ändå måste hon tigga!

På mångas begäran har Snaphanen publicerat Julia Caesars krönika från 2011: 
Våldtagen av staten.


tisdagen den 15:e april 2014

Fulmedias nya stjärna - den genomkorrumperade Dan EliassonRegimmedias nya propaganda-stjärna - Dan Eliasson är stolt

   -"Det gäller att veta vem man ska spy på i Sverige!  HA-HA! Tur för mig att fulmedia lät mig orera fritt om min egen fullkomliga förträfflighet - och aldrig ställde den enda relevanta frågan, dvs om mina offentliga äckelspyor är förenliga med min yrkesroll." Soldatmamma
Dan Eliasson, härskarteknikern, en man som upplevs som hotfull och trakasserande, farlig och maktfullkomlig. Soldatmamma

Gästskribent:
Försäkringskassan, korruptionen och svågerpolitiken
Det blåser full orkan kring Försäkringskassans (FK) ledning sedan svågerpolitik, jäv och slöseri med allmänna medel upptäckts. Kommunikationsdirektören Jonas Lindgren har sagt upp sig med omedelbar verkan sedan det upptäckts att han anställt sin flickvän som sin närmaste chef. Hennes lön höjdes med 9.000 kronor och Lindgren köpte genom FK en extern kurs åt henne för nästan 200.000 kronor. Dessutom fick hon lön under en privat resa med Lindgren till Miami. 

Utredningen om detta sopades under mattan av generaldirektör Dan Eliasson. Eliasson har dessutom höjt Lindgren till skyarna som en av de bästa kommunkationsdirektörerna i Sverige. FK har 45 anställda på kommunikationsavdelningen. Trots detta köper Lindgren in konsulttjänster från Prime PR och har även heltidsanställt 2 personer från detta företag med arbetsplats på FK. Nog är väl detta att som kommunikationsdirektör underkänna sin egen kompetens? Utan att få det sanktionerat köpte Lindgren IT-tjänster för 450.000 kronor. Mest häpnadsväckade är att Jonas Lindgren sedan 2012 från Prime PR köpt tjänster för 38,6 miljoner kronor. Thomas Eneroth (s), socialförsäkringsutskottet, säger i detta sammanhang att det finns i dag 75.000 utförsäkrade som hade haft bättre nytta av pengarna. Lindgren och Eliasson arbetade tillsammans på Migrationsverket och när Eliasson kom till FK köptes den tidigare kommunikationsdirektören ut med 440.000 kr för att ersättas av Lindgren.

Försäkringsdirektören Svante Borg, opponerade sig mot Eliasson och köptes ut för 2.580.000 kronor. 


Borg ersattes av Dani Razmgh, som anställde sin sambos son och försökte ordna arbete åt sin sambo. 


Fyra andra höga chefer som inte passade Eliasson har köpts ut för en kostnad av 2.941.000 kronor. Så här arbetar ledningen för FK samtidigt som handläggarna av svårt sjuka - för att dessa ska få sjukersättning - kräver att få veta när de ska dö? Det finns en uppsjö av förnedringar från anställda på FK. Dags för socialförsäkringsminister Ulf Kristersson att ta sitt ansvar och byta ut hela ledningen och detta skall ske utan frikostiga avgångsvederlag och bonusar. Det räcker nu är det många som tycker.
Anders Andersson, Samhällsdebattör
Södervångsvägen 47 B
246 36  LÖDDEKÖPINGE

Yttrandefrihet börjar bli en bristvara i Sverige
En kommentar på Gotiska:
Nu ska jag berätta en hemsk – vision – . Eller en hemsk fantasi alltså. Eller en – målning – , om man så vill….

Det är människor, mängder och åter mängder av människor, stora som små, unga som gamla, men ungdomar och mest medelålders ändå, som sitter i öppna tågvagnar som sakta kör genom landskapet. Människorna sitter tätt, tätt bredvid varandra. Kanske ca 10 på varje bänkrad, med ca 20 rader i varje tågvagn, och tåget är oändligt långt. Oöverblickbart långt. Tåget kör sakta och det fylls med jämna mellanrum på, utan att stanna, med nya fullastade vagnar med människor …

Detta tåg går ganska långsamt, men det ändå ständigt i rörelse. Passagerarna vet inte alls vart de är på väg, men de har en sak gemensamt där de sitter, tätt ihop på tågvagnarna. Det gemensamma är att de sitter och smågungar tillsammans, fram och tillbaka, samtidigt som de småsjunger, eller rabblar, en ramsa, en harang, en devis, som de samtidigt verkar vara – hypnotiserade – , av.

Det är som om ramsan, orden, har en slags – hypnotiserande effekt – på passagerarna. Det verkar föra in dem alla i ett slags– transtillstånd – . De blir då – hypnotiserade – av denna ramsa, denna harang, denna – chant – . Kanske man också skulle kunna kalla ramsan för en slags – bön – . En bön, som då medför att passagerarna kommer in i detta transliknande tillstånd av hypnotisk art, som får dem att känna sig väl till mods.

Denna ramsa, denna harang, denna paroll, denna bön, eller denna devis är då de rabblande orden, som de uttalar i kör, samtidigt som de då vaggar fram och tillbaka tillsammans på sina tågsäten i det oändligt långa tåget, som ingen varken kan kliva på eller av, utan endast färdas med, till för alla passagerarna okänt mål.

Ramsan, den hypnotiserande och lugnande ramsan, låter då som följer nedan. Den uttalas med ett slags monotont halvsjungande, som har just en lugnande och samtidigt hypnotiserande effekt. Alla passagerarna på tåget blir egentligen som liknande gamla grammofonskivor som hakat upp sig, eller liknande programmerade robotar, som då är programmerade att upprepa den hypnotiserande frasen:

- ”Alla människors lika värde. Alla människors lika värde. Alla människors lika värde. Alla människors lika värde. Alla människors lika värde. Alla människors lika värde. Alla människors lika värde”. Osv. osv. osv. 


Tåget åker hela tiden vidare, med en oändlig och oöverblickbar rad av tågvagnar efter sig som sakta fylls på med nya fullastade vagnar utan att tåget ens det minsta saktar in, eller stannar upp, så att människorna kan kliva av, och börja se sig omkring.” Gotiska, Sverige den nya sovjetstaten och  Röda Korsets svar till Peter Harold

Enligt uppgift i olika dagstidningar så sympatiserar varannan LO-medlem med Sverigedemokraterna. Vad gör LO?


Sedan har vi Röda Korset. Generalsekreteraren har 1.100.00 kronor om året. Men ändå måste hon tigga!


måndagen den 14:e april 2014

Sverige - den nya sovjetstatenRödaKorset och idealiteten
Här följer utdrag ur ett brev som ställts till Röda Korset om vilket stöd den sparkade volontären fått av organisationen

” - Det som kvinnan uttrycker i det inspelade samtalet är inte förenligt med Röda Korsets värderingar. Medlemmar och frivilliga inom Röda Korset ställer sig självklart bakom organisationens grundprinciper och värdegrund. Den som inte delar våra värderingar ber vi att avsluta sitt engagemang.

…Jag försöker hitta en grund för uteslutning (eller en order om att be volontären att upphöra med sitt engagemang) utifrån Röda korsets grundprinciper, men jag hittar inte vilken princip som volontären brutit mot.

…Jag kan inte heller se att påståendet om att bistånd i de nödställdas ursprungsländer eller i samma region skulle innebära att man motarbetar ömsesidig förståelse och vänskap i syfte att verka för varaktigt samarbete och varaktig fred mellan alla folk.

…Jag tror att saken kan vara mycket intressant för andra medlemmar och funktionärer i Röda korset. De ställer sig nog nu frågan: Vad får jag säga, och vad får jag inte säga? Och allmänheten undrar också vad Svenska Röda korset anser om att bistånd gör mest nytta; genom att använda pengarna på biståndsarbete till få mottagare i Sverige eller till många mottagare i utlandet.

.. Jag är också intresserad av hur Svenska röda korset omhändertagit och vilket personligt stöd man gett volontären som hängts ut i medier som främlingsfientlig, rasist och ”exkluderande” bara för att hon gett uttryck för något som hon anser är logiskt? Vilket ansvar tar ni för era frivilliga gratisarbetare?” Hela artikeln


 Tänd ett ljus:
 ”6. Människors lika värde
Den främsta av alla pk-paroller är ju ”Alla människors lika värde”. Till den bekänner sig självklart även RK-ledningen. Men om alla människor verkligen är lika mycket värda, ska det då förekomma några löneskillnader?

Och varför räknas bara utlänningars känslor, inte svenskars?

7. Klassmoment
På fältet arbetar alla de humanitära personerna, de som bär upp Röda Korset, de som ser till att Röda Korset har någonting att bistå behövande med – ofta har dessa ideella människor själva låga inkomster, men ger ändå vad de kan med pengar och egna insatser – detta för att de brinner för Röda Korsets ideal.

Detsamma kan knappast kan sägas om de ledande figurerna. Sedan Bengt Westerbergs tid vet vi att ledningen för Svenska Röda Korset har ersättningar i miljonklassen. 

 Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström har en månadslön på 88.000 kr (årslönen ca 1.100.00 min anm.), och ordförande Eva von Oelreich får 55.000 (årslönen ca 660.000) kr, detta i en organisation som påstår sig vara ideell.”
Läs hela artikeln på Tänd ett ljus och om Människors lika värde (felöversatt) . Läs också Statens falska översättningar 

”Vad har hänt med Borlänge?
Frågan ställs av Expressen-journalisten Diamant Salihu som gick i skola i Borlänge för 20 år sedan och då var den enda invandrareleven i klassen.


Nu hälsar han på i Tjärnängsskolan där det numera i många klasser inte går en enda elev som talar svenska. I stället är klassrummen fyllda med små sjuåriga flickor som tvingas bära slöja av sina fundamentalistiskt muslimska föräldrar, ett förtryck som inte ens ifrågasätts av lärare och skolledning. Sju av åtta riksdagspartier röstade också i dagarna nej till ett förbud mot att tvinga på barn sådana attribut.
Barnen i det klassrum där Salihu hälsar på heter idag inte längre Kalle och Lisa utan Samsam, Amal, Sagal, Ilyas, Anas och Musaab. 73 procent av skolans elever har utländsk, i huvudsak utomvästlig, invandrarbakgrund. Lärarinnan, Anneli Palmberg, kämpar på så gott det går för att förmedla några kunskaper till eleverna. Det är inte så lätt, tillstår hon, när ingen pratar svenska. Man får använda mycket bilder, berättar hon och hon tycker det är synd att det inte finns några svenska elever eftersom det innebär att barnen inte pratar någon svenska utom på lektionstid. På raster och fritid blir det hemländernas språk som används.


 Samtidigt vågar Palmberg förstås inte problematisera alltför mycket. Då riskerar hon att bli kallad rasist och få sparken, trots att hon arbetat som uppskattad lärare på Tjärnängssskolan i närmare 40 år. Så hon skyndar sig att lägga till på en ledande fråga från Expressens Salihu att hon “lärt sig väldigt mycket om andra kulturer” av det folkutbyte som skett i Borlänge som en konsekvensa av den utomvästliga massinvandringen.


Och det är inte alla utmaningar och problem med denna demografiska förvandling av Borlänge från en svensk stad till en muslimsk MENA-enklav i norr som Salihu syftar på när han frågar vad som har hänt med staden han gick i skola i. Nej, det Salihu syftar på och finner problematiskt är att Borlänges återstående svenska befolkning understår sig att ha synpunkter på denna förvandling av deras hemkommun, att de har protesterat mot stora byggen av moskéer och islamiska center och att Sverigedemokraterna blivit Borlänges tredje största parti. Det som hänt är, enligt Salihu, att rasismen slagit rot i hans gamla hemstad. ”Avpixlat, Expressen

Fr. Snaphanen:
Fjordman: Sveriges totalitära ansikte
Det milt sagt sensationella gripandet av den svenska gatukonstnären Dan Park, förtjänar att spridas internationellt. Artikeln tar ett djupt grepp tillbaka på svensk samtidshistoria med Roland Huntfords bok The New Totalitarians 1971:


Den 4 april 2014 i Malmö tingsrätt i Sverige, dömdes den provokativa konstnären Dan Park till tre månaders fängelse för hets mot folkgrupp för sina konstverk. Åklagaren ville även att konstnären skulle undersökas för psykisk sjukdom, på samma sätt som kommunistdiktaturer har behandlat dissidenter. Domstolen stödde inte detta förslag, Park och hans försvarsadvokat  har dock meddelat att de kommer att överklaga domen [..]
Det är bara 40 minuters bilresa med bil över Öresundsbron från den oroliga staden Malmö i södra Sverige till Danmarks huvudstad Köpenhamn. Sverige delar en landgräns med Finland i norr plus en längre sjögräns över Östersjön. Norge och Sverige delar en 1630 kilometer lång landgräns som råkar vara en av de minst skyddade nationella gränserna i världen.
Sverige har nu blivit så förtryckande, och problemen med skenande massinvandring stor, att landet skulle kunna utgöra ett framtida hot mot säkerheten i grannländerna. Frontpage Magazine och Snaphanen”The New Totalitarians är en bok från 1971 bok av den brittiske författaren Roland Huntford. Huntford analyserar det politiska och sociala klimatet i början av 1970 i Sverige, och hävdar att det liknar en välvillig totalitär stat som Aldous Huxleys ´Du sköna nya värld

 ”Liksom härskarna i Aldoux Huxley Du sköna nya värld har de svenska politikerna avsiktligt avskaffat Sveriges historia i akt och mening att klippa av det förflutna och genom att göra invånarna desorienterade i sin tidskänsla, göra dem lättare att manipulera” skriver den brittiske journalisten Roland Huntford i Det blinda Sverige (The New Totalitarians, 1972).”Nationellt självhat

The New Totalitarians (Det blinda Sverige) – Roland Huntford, 348 sider, PDF

SovjetSverige
Budskapet till väst från en tidigare muslim