onsdag 18 oktober 2017

/1-årig kvinna åtalad för hets mot folkgrupp, dvs 30-åriga skäggbarn.I en tid av universellt bedrägeri är yppandet av sanningen en revolutionär handling
Kvinna åtalas i Borås för inlägg om skäggbarn
En 71-årig svensk kvinna från Borås åtalas nu för hets mot folkgrupp sedan hon kommenterat ett inlägg på Sverigedemokraternas Facebooksida. I kommentaren skrev hon om "de 30-åriga skäggbarnens beröringsframfart". Fria Tider

Malmö 18-10-2017

Till : kammaråklagare Martin Svensson, Borås
 Bildresultat för Martin Svensson oklagare i Borås

Från:  Sandor Herold

Först av allt så undrar jag om du inte har vettigare saker att arbeta med än att åtala en person som inte gör annat än skriver sanningen om dessa s k ensamkommande barn som ju bevisligen i dom flesta fallen inte är annat än vuxna i flock kommande åldersbedragare. Precis som i min hemstad Malmö så är det säkerligen så i Borås också att majoriteten av all grov kriminalitet i form av mord, skjutningar, sprängningar, våldtäkter, rån, misshandel, sexuella trakasserier, anlagda bränder, bidragsfusk, bilmålvakteri mm utförs av s k "nyanlända" eller "svenskar med annan bakgrund" så har du i princip troligtvis obegränsat med fall som du kunde åtala istället för att välja ut den aktuella kvinnan och hennes inlägg.

I varje svensk, och även invandrares, ögon som nästan dagligen kan läsa vad dessa s k ensamkommande ställer till med och vilka kostnader dessa åsamkar vårt samhälle så framstår ditt åtal som ett rent fjanteri framfört av en kammaråklagare vars arbetsplats borde vara som pajas på Cirkus Scott och inte som åklagare i en rättssal i  svensk domstol.

Men det kanske har gått så långt i försvarandet av allehanda bedragare och fifflare som på olika sätt genom lögner försöker att få stanna i landet att våra domstolar istället skall ses som filialer till olika nöjespalats i form av cirkusar och annat.

Jag har skrivit massor av insändare angående dessa i flock kommande ålderbedragare som i huvudsak inte kommer från Afghanistan utan från Iran och Pakistan. Och dom insändare samt samtliga andra jag skrivit under åren har jag alltid skrivit under med mitt eget namn. Du kan googla på mitt namn så finner du säkert en hel del av dom och du kanske t om finner något som du kan åtala även mig för.

Upplysningsvis så har åklagare här i Malmö försökt med det tidigare men inte gått så långt av något skäl. Riksdagspolitiker har skickat SÄPO på mig också vilka har gjort hembesök hos mig utan att finna något annat än en talför jävel som vågar stå för sina åsikter. Åsikter som jag tror att SÄPO- isterna till stora delar delade med mig.

Därför så skall jag ge dig ännu en chans att göra dig till ett åtlöje genom att du kan åtala mig också för hets mot folkgrupp, förföljelse av minoritet eller hatbrott eller vad du nu vill kalla det för. Det är nämligen så att jag vid ett flertal tillfällen i mina insändare och inlägg kallat dom i flock kommande åldersbedragarna för Gökungar. Anledningen till detta är att jag anser att dom är placerade här i Sverige av sina anhöriga precis som göken som lägger sina ägg i främmande fåglars bo och lägger hela ansvaret för gökungarnas uppväxt och framtid i händerna på den främmande fågeln, i detta fallet det svenska folket. Och precis som i gökens fall så blir dom lidande den främmande fågelns ungar som trängs ur boet som rättmätligen tillhör dom. Precis som våra t ex  svenska ungdomar som till en följd av bland annat detta får bo kvar hemma långt upp i vuxen ålder tack vare bristen på bostäder som nu tillfaller även dessa som jag benämner Gökungar.

Men nu finns det troligtvis ett mycket stort men när det gäller mig och det är att jag själv är invandrare och precis som dom flesta invandrare som kom hit på den tiden då det främsta skälet att lämna sitt hemland var att fly undan förföljelse och politisk terror och inte som idag då dom flesta s k flyktingar kommer hit enbart av ekonomiska och sociala skäl.

En stor skillnad var också att ingen av oss äldre invandrare bluffade om vår ålder, slängde alla ID-handlingar och påstod sig fly från länder där vi aldrig hade varit.Men den stora skillnaden var nog den att vi nästan med omedelbar verkan började arbeta och inte som nu i många fall gå hemma på bidrag i olika former i åratal.

Inte heller ägnade vi oss åt dom kriminella verksamheter som jag i början av detta mail räknade upp. Vi visade vår tacksamhet mot det land som gav oss en fristad på ett helt annat sätt än dom som jag i många fall inte vill kalla för annat än primitiva vildar när man betänker vad dom är kapabla till att utföra.

Så kammaråklagare Martin Svensson, det är bara att sätta i gång med ett åtal även mot mig när du läst ovanstående rader. Men jag betvivlar att du vågar göra det eftersom jag har en bakgrund som invandrare och därtill vågar jag påstå att jag både kan föra mig i tal och skrift och är inte rädd för att föra fram mina åsikter och bryr mig inte om ifall man stämplar mig som främlingsfientlig, rasist, nazist, islamofob eller annat. Med andra ord, jag är inte lika lättskrämd som vissa vanliga ursvenskar.

Jag ser fram emot ett eventuellt åtal och du kan ge dig fan på att den föreställningen kommer att bli välbesökt på Cirkus Borås Tingsrätt om den blir av. Det hänger på dig nu, Martin Svensson, så kratta manegen!

Hoppas bara att registratorn på åklagarmyndigheten  inte undanhåller dig ovanstående rader.

Med långt ifrån vänliga hälsningar

Sandor Herold, Malmö

tisdag 17 oktober 2017

Olle Ljungbeck:Till Regeringen, Partiledarna, Riksdagspolitiker och medborgarna. Håkan Juholts kritik mot samhällsförfallet.I slutet av inlägget kan man läsa en del av Håkan Juholts syn på Sverige.
Så här skriver bl.a. Olle Ljungbeck i sitt brev.

Självklart skall en grundlag ge betydligt större utrymme för folkomröstningar. I Schweiz krävs endast hundratusen röster för att få till stånd en beslutande folkomröstning.

Man kan säga, att grundlagen är ett samhällskontrakt mellan medborgare och riksdag och regering.

Den frustration hundratusentals människor i dag känner över att de inte kan påverka samhällsutvecklingen kommer så småningom att leda till kraftfulla demonstrationer och i förlängningen kanske revolt där våld inte kan uteslutas p g a medborgarnas förtvivlan och misströstan. Är massinvandringen en sådan fråga som till slut tar sig uttryck i ett medborgaruppror?

Apropå Håkan Juholts m fl kritik mot samhällsförfallet.
Vi (folket) måste återerövra demokratin.
 Demokratins möjlighet att överleva beror på att ett stort antal medborgare måste kunna göra realistiska val, efter att ha fått eller skaffat sig tillräckliga informationer och kunskaper, som inte är tillrättalagda förvissa syften. Demokratins institutioner - regering och riksdag samt lokala och regionala fullmäktigeförsamlingar - måste vara folkviljans förlängda arm.
Detta blir de emellertid endast om riksdagspartier, riksdagsledamöter, talmän, regeringsledamöter och fullmäktigeledamöter gör sitt allra bästa genom att lyssna på medborgarna , sprida kunskap och information som inte är tillrättalagd för maktelitens och etablissemangets egna syften. Men kanske också och inte minst att de har kunskaper i de frågor de skall fatta beslut i. (Ett skräckexempel på att så inte  är fallet är Lissabonfördraget tydligt  bevis på).
De kandidater, som vi genom vår röst ger ett politiskt förtroendeuppdrag, är emellertid långt avlägsna (ännu längre genom EU), de befinner sig på maktpyramidens topp. Teoretiskt är de våra, folkets tjänare, men i själva verket är det tjänarna som talar om hur vi skall rösta, tycka, tänka och forma det framtida samhället. Vi befinner oss längst ned vid pyramidens fot och måste lyda  trots deras ofta usla argument. Sveriges statsskick är visserligen representativt men det står också i Grundlagen; att "all offentlig makt utgår från folket". I och med EU-inträdet har en maktförskjutning ägt rum - utan medborgarnas medgivande - i en omfattning som saknar motstycke sedan demokratins införande. Riksdagen tolkar i dag det representativa systemet som om medborgarna efter valen lämnar över sin makt in blanco dvs villkorslöst. Detta har aldrig varit meningen utan strider helt mot grundlagens anda och bokstav.
Det framgår inte minst av förarbetena till vår grundlag.
Allt sedan det demokratiska genombrottet fram till 1980-talet gick de politiska partierna - vid val - fram med detaljerade program som tydligt redovisades för medborgarna. Dessa fick därmed en tydlig information om  partiernas politik och  viljeinriktning men också vilka  principiellt viktiga frågor man tänkte driva i eventuell regeringsställning. Därmed bands också riksdagsledamöterna upp och kunde inte - vilket numera är regel - föra en politik och besluta i en mängd för medborgarna synnerligen väsentliga frågor som inte förankrats hos folket. De kom därmed att på ett mycket konkret sått företräda medborgarna som det representativa systemet skall tolkas. Eftersom jag är några till åren kommen minns jag att t ex Tage Erlander medvetet väntade med viktiga beslut till kommande val av respekt för medborgarna och demokratin.
Helt i strid med det representativa systemets mening beslutar och genomför riksdag och regering men även fullmäktigeförsamlingar i för medborgarna och demokratin en mängd livsviktiga frågor - under pågående mandatperiod - utan att  dessa på något sätt förankrats hos folket. Den som också studerat förarbetena till våra grundlagar finner att informationskravet inför kommande val är mycket tydligt.
I dag finns det ett otal exempel på sådana för medborgarna viktiga beslut, som tagits i riksdagen utan att medborgarna informerats eller fått ta ställning till dem i val. Några exempel: Nytt pensionssystem. En jämförelse mellan å ena sidan om hur ATP och å andra sidan det "Nya pensionssystemet" kom till visar på en tydlig demokratisk förändring. ATP systemet genomfördes efter en enorm informationsinsats och folkomröstning. Det "Nya pensionssystemet" däremot togs bakom lykta dörrar och hade aldrig förelagts folket före beslut! Men även Alkoholpolitiken, Amsterdam- Maastricht- Schengen- och Niceavtalen, Allians- och neutralitetspolitiken, EMU, Försvaret, Den allmänna värnplikten, Stridande insatsstyrkor på  utlandsuppdrag, massinvandringen etc  har aldrig förelagts folket i val.
Men det flagranta övergreppet mot grundlagen och demokratin är det  av riksdagen godkända Lissabonfördraget. Det sistnämnda  innebär den största förändringen för medborgarna och Sverige vad gäller suveränitet, frihet och oberoende m. m . sedan Sverige blev en statsbildning! Vid behandlingen av Lissabonfördraget stod det klart att vår grundlag la hinder i vägen för att förändra statsskicket. Med Lissabonfördragets godkännande ignorerade riksdagen detta vilket innebär att Sveriges statsskick har ändrats i strid mot vår grundlag. I direktiven till 1997 års grundlagsutredning sas det tydligt att utredarna skulle förankra och informera om utredningsförslaget till medborgarna. Detta skedde givetvis inte.
Ändringen 2002 är om möjligt ännu allvarligare. Bl a har svenska folkets rätt att kräva folkomröstning i EU-frågor satts ur spel av riksdagen. Denna ändrade i all tysthet grundlagen så, att riksdagen ensam, och med ett enda beslut (i stället för två som grundlagen stadgar), numera kan överlåta svenskt självbestämmande till EU, även om det strider mot svensk grundlag? Någon medveten information om detta flagranta brott mot grundlagen och folket har givetvis inte skett. Man har medvetet satt demokratins mest fundamentala spelregler ur funktion.
När Lagrådet den 28 juni 2005 undersökte om regeringens påstående stämde - att den nya EU-konstitutionen inte stred mot vår svenska grundlag, sprack bubblan. Hade regeringen rätt, behövdes nämligen ingen folkomröstning för att Sverige skulle säga ja till EU:s konstitution utan det räckte med ett enda beslut av riksdagsledamöterna. Alla som vet hur stort svenska folkets motstånd var mot EU-konstitutionen inser att riksdag och regering som väl kände folkopinionen än en gång sökte lura oss.
Lagrådets konstaterade att visst strider EU:s konstitution mot vår grundlag, men det behövs likväl ingen folkomröstning? Riksdagen har nämligen tidigare (utan att höra folket) lagt till en liten mening i en grundlagsparagraf (RF 10 kap. 2 par.) som innebär att när det handlar om maktöverlåtelse till EU, då har folket fråntagits rätten att kräva folkomröstning. I stället beslutar riksdagen på egen hand och med bara ett enda beslut? Detta som skett medborgarna ovetande är inget annat än ett grundlagsbrott och en statskupp.
När Göran Persson fick klart för sig vilken maktförskjutning som ägt rum från folket till riksdagen yttrade han följande, "Inte trodde jag att man tagit ifrån svenska folket så mycket makt. Det måste vi ändra på". Tyvärr ljög han som flertalet politiker gör, eftersom någon ändring inte skett.
Därmed är det sålunda nu fritt fram för riksdagen att utan att fråga folket överlämna vårt nationella självbestämmande över naturtillgångar som skog, allemansrätt, energi, gruvor, vatten, malmer, uran osv till vad EU kallar "gemensam politik"! Gemensam politik innebär för Sveriges del att vi avhänder oss vårt självbestämmande. Sveriges medborgare har därmed inte rätt att bestämma över våra naturtillgångar och hur vi vill utforma vårt framtida samhälle. Dagens situation med massinvandringen är ett skrämmande exempel på detta, genom att regeringen inte stänger gränserna trots att vi närmar oss katastrofen? Var och en som läser detta vet att någon information - trots att utredningsdirektiven krävde detta - vid 1997-års "demokratiutredning” - inte förekom till medborgarna under arbetets gång utan endast till en liten krets av etablissemanget.
Lika lite som man var intresserad av att involvera och hålla medborgarna informerade om 1997-års grundlagsutredning var man om möjligt ännu mindre intresserad av detta vad gäller den 2014 beslutade "demokratiutredningen". Som också den utgjorde en liten exklusiv grupp utan förankring i folket. Därtill med en helt misslyckad utredningsordförande. Grundlagsdirektiven som de såg ut, kunde mycket väl varit skrivna av någon som inte vet vad ordet demokrati står för!
Jag har tidigare hävdat att en av orsakerna till dagens politiska förfall bl a beror på att begåvningsreserven ej längre söker sig till politiken. Den gör det inte därför att möjligheterna att förverkliga sig är i dag mycket större inom andra områden än de var under perioden l930-1960-talet. Jämfört med den tidens politiker är såväl den intellektuella- som bildningsnivån hos dagens politiker i katastrofalt avtagande. Det intellektuella förfallet hos riksdagsledamöterna uppmärksammades av såväl Tage Erlander som Olof Palme. Den förstnämnde har tom skrivit om det i sina memoarer. Respektlösheten mot Grundlagen är kanske det mest oroväckande hos dagens politiker.
För att till en del förstå varför begåvningsreserven inte längre attraheras av politiken får vi gå till tidsperioden 1920-60-talet. Under denna period var möjligheterna för såväl arbetar- som medelklassens barn att söka sig till högre studier mycket små. Därför blev politiken den enda möjligheten för de begåvade från dessa klasser. I dag är bilden helt förändrad vad gäller möjligheten för högre studier. Politiken får därför nöja sig med medelmåttorna vilket ingen kan undgå att se. I de båda grupperna fanns en betydande begåvningsreserv såväl bland arbetarklassen som medelklassen i vilken fanns en stor andel som röstade borgerligt.  Den enda möjligheten för dessa att slå sig fram i samhället och få utlopp för sin begåvning och utvecklingspotential var att söka sig till politiken där några krav på högre utbildning inte krävdes.
Sannolikt skulle ingen i dagens regering platsat i någon av Erlanders ministärer ja kanske inte ens i riksdagen. En annan ytterst väsentlig orsak till det politiska förfallet är avdemokratiseringen av partierna. Med kraftigt vikande medlemsantal blir det till slut endast en liten grupp kvar i partierna som behärskar såväl partiapparat som utseende av kandidater till riksdag och fullmäktigeförsamlingar. De utgörs i dag av en kollegial grupp som utser varandra och vänner till olika politiska uppdrag. När partierna hade ett högt medlemsantal och intresset hos medlemmarna var stort, att närvara vid möten, kunde inte denna grupp styra och ställa i eget intresse. Vid ett något så när stort medlemsantal med fler självständiga, aktiva och orädda medlemmar fungerar demokratin bättre och styrelser och funktionärer tvingas lyssna. I dag är det ett omvänt förhållande där styrelsen oftast tillsätter sig själv. En grundlagsändring innebärande större frihet för medlemmarna att själva föreslå kandidater och dessas röstetal vid valen fick vara avgörande för  om de blev valda skulle säkert vara positivt ur demokratisk synpunkt.
Självklart skall en grundlag ge betydligt större utrymme för folkomröstningar. I Schweiz krävs endast hundratusen röster för att få till stånd en beslutande folkomröstning. Politikernas motstånd och respektlöshet mot demokratin och grundlagen var Decemberöverenskommelsen ett skräckexempel på.  När den nu gått i graven trodde man att politikerna fått förnuftet tillbaka. Men ingalunda. Endast några veckor därefter föreslår Anna Kinberg Batra att man skall grundlagsfästa denna! Jag överdriver inte om jag påstår att det närmaste man kan komma ett liknade   förakt för demokratin  från en politiker, är Hitlers Fullmaktslag från 1933 - antagen 1934.
Det vi nu ser är ett systemskifte från ett ganska välutvecklat demokratiskt system till renodlat elitstyre.
Man kan säga, att grundlagen är ett samhällskontrakt mellan medborgare och riksdag och regering. Så länge de sistnämnda följer grundlagen - vilket man inte gör i dag - är medborgarna lojala. Bryter däremot regering och riksdag samhällskontraktet - det är vad som skett - har de förlorat sin legitimitet och medborgarna kommer förr eller senare att revoltera eftersom deras frihet, Sveriges oberoende etc står på spel.
Den frustration hundratusentals människor i dag känner över att de inte kan påverka samhällsutvecklingen kommer så småningom att leda till kraftfulla demonstrationer och i förlängningen kanske revolt där våld inte kan uteslutas p g a medborgarnas förtvivlan och misströstan. Är massinvandringen en sådan fråga som till slut tar sig uttryck i ett medborgaruppror? Det är belysande för Stefan Löfven med fleras förakt för demokratin när dessa påstår att just massinvandringen är överordnad folkets inflytande.  Genom att ge sken av att hans handlingar helt styrs av humanism och tycka-synd-om-ism visar han tydligt att han inte är någon statsman. Att styra ett land utan realism kan bara innebära att man inte tar ansvar och trots folkets motstånd styr mot den annalkande katastrofen.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
Från Svd: (Denna artikel finns inte i sin helhet på nätet)

Juholt åker inte tillbaka till Sverige på många år.
 Han spår undergången för svensk demokrati och tänker inte besöka Sverige de kommande åren. Förre S-ledaren Håkan Juholt som höggs i ryggen och hamnade i fem års limbo startar nu ett nytt liv som ambassadör på Island. Och han kommer att utnyttja sin frihet till max.

Juholt ställer fråga till journalisten:
Hur gammal är din son? Fyra ? När han är gammal kommer han inte att leva i en demokrati utan i en diktatur. Det är så in i helvete sorgligt.

..Han berättar att han försent förstod att de var de som var ”ute efter honom” och att de var väldigt nära mig.

– Det är så in i helvete sorgligt. Jag är ledsen att säga det, men jag är 100 procent säker. Vi håller på att avveckla demokratin, säger Juholt. SvD

Teknokratisk diktatur
– Jag tror inte att hotet är en diktatur med rullande stridsvagnar på Sergels torg, utan ett expertstyre där vi inte låter landet styras av medborgarnas värderingar. Demokratin glider oss ur händerna. Färre vill bli folkvalda, partierna tonar ned ideologin. Visst, jag ser en risk att det kan bli diktatur på sikt, säger han med stort allvar. Läs mer på Samtiden.

söndag 15 oktober 2017

Olle Ljungbeck: Hotet mot yttrandefriheten och därmed rättssamhället är reell.Detta har sänts till ”den politiska eliten” samt kulturjournalister m.fl.

Så här skriver Olle Ljungbeck bl.a.

I dag kan vi inte längre betrakta Sverige som en fungerande rättsstat. Att återställa vårt land till vad det var före massinvandringen måste ha högsta prioritet hos nuvarande regering såväl som kommande.

Funderingar om yttrandefrihet och konsekvenserna av massinvandringen efter dagens "demonstration" på  Stortorget i Gävle lördagen den 14 okt kl 11.20 - 13.15.
 Som vanligt fanns det varken någon vakt eller polis på torget i dag. För tre år sedan var det ett flertal vakter och allra minst en eller två poliser  under tiden 11.00 - 13.00!

Eftersom mitt budskap är kontroversiellt men inte stridande mot yttrandefriheten borde jag kunna stå där utan risk för hotelser och ifrågasättande av mina rättigheter. Så är det emellertid inte längre. Inte ens från de som starkast av alla skall värna vår yttrandefrihet - riksdagsledamöter.

För någon vecka sedan blev jag anmäld till polisen av den socialdemokratiska riksdagsledamoten Elin Lundgren. Men inte nog härmed utan hon beskyllde mig också för att ha blivit dömd för hets mot folkgrupp. När jag då polisanmälde henne för falsk anklagelse - eftersom jag aldrig blivit straffad eller dömd för någon slags brott tog hon bort anklagelsen från Facebook. Polisen tog emellertid ingen notis om hennes anmälan. Om detta är ett tecken på att de alltför väl känner henne vill jag vara osagt!

Förhoppningsvis skall jag inte känna oro för att fysiskt utsättas för våld från riksdagspolitiker. Men faktum är att jag nu två gånger å rad blivit hotad med fysisk vedergällning från invandrare om jag fortsätter agera. En gång anmälde jag det till polisen men inget hände. Dagens hot tar jag dock mer allvarligt och funderar på hur jag kan skydda mig från att eventuellt utsättas för våld.

Jag anser att vi alla har en skyldighet att informera om vad som håller på att ske i vårt land. Rädslan för repressalier får inte ta över för då är vi snart ett förlorat folk.

Men vi ser ju dagligen att de kriminella invandrarna funnit skrämseln som ett effektivt medel att tysta inte endast vittnen utan också kritiker som informerar om utvecklingen i vårt samhälle.

Av denna anledning är det synnerligen viktigt att politikerna tar tag i denna fråga. Men inte minst polisen måste ta sitt ansvar och finnas på platser där yttrandefriheten praktiseras men där den då också blir ifrågasatt av icke demokratiska element och detta blir mer och mer vanligt.

Det minsta man därför kan begära är att platser som till exempel stadstorg och platser där vi både som enskilda och i grupp vill utnyttja vår grundlagsfästa yttrandefrihet alltid är bemannade med poliser eller vakter.

Om inte - är yttrandefriheten snart ett minne blott och de nedbrytande och antidemokratiska krafterna, liksom de kriminella tar över. Vi ser redan i dag att dessa krafter - även om de än inte vunnit, så är de på väg att genom hot om repressalier mot fler och fler medborgare skapa en rädsla som gör att dessa tiger oavsett vilka brott och hotelser de utsätts för. Men än värre, kanske tiger när samhället hotas och fler och fler människor riskerar att utsättas för brott.

I dag kan vi inte längre betrakta Sverige som en fungerande rättsstat. Att återställa vårt land till vad det var före massinvandringen måste ha högsta prioritet hos nuvarande regering såväl som kommande. Men eftersom den nuvarande har kapitulerat måste svenska folket inför valet 2018 noga överväga vilken politisk konstellation de skall lägga sin  röst på. Med den allt snabbare takt i raseringen av vårt samhälle måste  vi lägga vår röst på det eller de partier som högst av allt prioriterar rättsstaten och därmed tryggheten för medborgarna.

Olle Ljungbeck, Gävle

I ett tidigare inlägg skrev Ljungbeck följande om våra antidemokratiska riksdagsmän och det gäller nu mer än någonsin.

Landsförräderi kan inte preskriberas
Civil olydnad

Eftersom de aldrig begärt de svenska medborgarnas samtycke har vi ingen anledning att ställa upp för de inkommande. Därför bör vi på alla sätt genom civilt motstånd försvåra placeringar och invandring.

Den dagen kanske inte är alltför avlägsen då hela systemet brakar samman.
Då bör rimligen svenska folket kräva nyval och ge makten åt dem som vill värna vårt land.

Den dagen skall alla de politiker som svikit det mandat vi givit dem ställas till ansvar.
Och straffen skall bli annat än samhällstjänst