fredag 17 november 2017

Över två miljoner i Sverige har icke västlig bakgrund. Sverige fattigare och farligare. Frankrike är i upplösningFr. Snaphanen:
Uhrskov: 20,6 procent i Sverige
Ungefär 2.080.000 människor i Sverige har icke-västlig bakgrund
 Jag borde ha gjort detta räknestycke för länge sedan, kan jag se nu. Det är faktiskt möjligt att noggrant beräkna hur många med icke-västerländsk bakgrund det finns i Sverige. Det är mer robust än i Danmark, eftersom de svenska myndigheterna inte arbetar med 1: a, 2: a och 3: e generationsinvandrare från den icke-västerländska världen [..]

Med detta antal och denna procentandel har Sverige redan blivit ett land med enorma och olösliga problem. Till exempel läs denna artikel från Gatestone Institute av Fjordman. Den är väl dokumenterad och ger länkar till alla beskrivningar av den svenska verkligheten. 6.000 bilbränder från januari till september 2017, en polisstation i Helsingborg, Skåne utsattes för en explosion, i Västerås fick en polis 20 kulor skjutna in i sitt hem medan familjen sov och en brottsling berättade för polisen att "det är inte längre ni som jagar oss, det är vi som jagar er " och mycket mer av samhällsomstörtande slag.

Hur tror man att Danmark kommer att se ut,  om det blir  så illa och vi inser att en femtedel av befolkningen har rötter i den icke-västliga världen? Tror ni att vi kommer att leva i fred och tolerans? Eller tror man att Danmark kommer att drabbas av etniska och religiösa strider?

Vad tror du?

Fr. Snaphanen:
Kjell-Olof Feldt: Ett fattigare och farligare land
En lättnad från Sverige, landet med den sötaste och mest provinsiella pressen, är att det finns ett stort undertryck av bra tidskrifter. Kjell-Olof Feldt är en gammal, mycket hyllad statsman av en något annan kaliber än vår Ellemann-Jensen. Du kan också läsa Expressen idag Dags att begrava myten om mångkulturella Malmö  och i SvD  Per Wästberg: Våga diskutera islam utan skygglappar.
Jag hade inte drömt år 2000 att jag skulle få så rätt och så relativt snabbt som inom tjugo år. Man blir sällan populä då man har rätt, men det har inte varit mitt mål att bli älskad av någon annan än mina närmaste. De som har hatat mig hela tiden kan tryggt fortsätta.. Vi kommer ändå aldrig att  vara vänner. Faran är dock att den svenska pendeln vänder om i motsatt men lika fanatisk riktning, så att de får dubbelt så många problem. - Feldt skriver i tidningen Kvartal:
Asylprognosen från Migrationsverket hösten 2014 var en larmsignal som borde ha lett till eftertanke bland de ansvariga i både regering och opposition. I stället öppnade man för en migrationsvåg som ytterligare förvärrade redan kända segregationsproblem. Kriminella nätverk och inbördeskrigen mellan dem är det tydligaste, men inte enda, symtomet på vad främlingskapet i segregerade områden kan leda till.
“Sverigedemokraternas påståenden om flyktinginvandringens kostnader avvisades antingen som osanna eller betydelselösa, eftersom Sverige var ett rikt land.”
“Jag vill tro att man i ledningarna för alla riksdagspartier är medveten om att situationen i de så kallade utsatta områdena är en tickande politisk bomb, oberoende av vilka som lever där. . De kriminella nätverken och deras inbördeskrig är det tydligaste men inte enda symtomet på vad främlingskap i det moderna och sekulariserade Sverige kan leda till. Det kan beskrivas som fattigdom och arbetslöshet men också ovilja att överge den moral och maktstruktur som bildas av en familj, en klan eller en kyrka. Eller för unga män av ett gäng som tjänar sina pengar på narkotikahandel. Främlingskapet förstärks av den diskriminering enklavernas invånare kan möta om de försöker ta sig in i det svenska samhället som jobbsökande, företagare eller studerande. Min känsla, som kan vara fel, är att ömsesidig social och kulturell isolering mellan invandrare och infödda, ömsesidig misstänksamhet och rädsla, är på väg att skapa ett fattigare och farligare Sverige.” Kvartal: Ett fattigare och farligare land.

I&M - Vännerna
Jag minns en etnologkompis från 1970-talet vars lilla lägenhet jag såg till när han åkte på ett långt fältarbete. Han kom hem till Sverige igen, fick tillbaka nyckeln och frågade ”Nå, är jag den du trodde att jag var?” Jag förstod inte vad han menade. Efter en stunds förvirrad dialog visade det sig att han var förvånad över att jag inte rotat i hans skrivbordslådor, lika lite som jag kollat vad han hade i garderoben (bokstavligt). Han var besviken över mitt bristande intresse för hans person. Jag trodde han skämtade men det gjorde han inte.
I våra postmoderna tider förstår jag honom bättre. I dag är det en problematisk praxis att inte ta reda på saker. De PK-frälsta skriker Usch istället för att söka förstå kättarnas argument. Det är frestande att se beteendet som religiöst – när det luktar svavel är djävulen i antågande och då, istället för att lyssna och bli lurad rakt åt helvete, gäller det att hålla hårt i sin bibel, med hög röst be sina böner och titta åt ett annat håll.
För egen del har jag förstått att jag försvurit mig åt djävulen genom att skriva i den som högerextrem skällda lilla papperstidningen Nya Tider, där för övrigt också Jan Myrdal skrivit. (Han följde sin egen anvisning om att ”gå till läggen” och konstaterade att Dagens Nyheter är mer propagandistisk). Läs mer av inlägget

Gatestone: Frankrike: En civilisation i upplösning

av Giulio Meotti  •  16 november, 2017
Frankrikes myndigheter och elit river bit för bit upp landets historiska, religiösa och kulturella arv tills inget längre finns kvar. Men ett land som förlorat sin identitet kommer att uppleva att dess inre styrka brister.
Ingen fransk terrorist som åkt för att hugga huvudet av folk i Syrien har förlorat sitt medborgarskap. Tidningen Charlie Hebdo mottar för närvarande dödshot, och ingen större fransk publikation har uttryckt solidaritet med deras mördade kollegor genom att rita islamiska karikatyrer. Många av Frankrikes intellektuella har dragits inför rätta för anklagelser om "islamofobi".
Fader Jacques Hamels martyrskap i islamisternas händer har redan glömts bort; platsen för massakern väntar fortfarande på ett besök av påve Franciskus som ett tecken på kondoleans och respekt.
Frankrike "offrade människor för att undvika att bekämpa mördarna". – Shmuel Trigano, sociolog.
torsdag 16 november 2017

Olle Ljungbeck: Att återvälja 7- klövern 2018 är som om Norge skulle återvalt Quislingregeringen efter kriget! 


Så får vi då svart på vitt! Det vi invandringskritiker hela tiden hävdat. Brottsligheten har enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökat till nivåer som vi aldrig tidigare kommit i närheten av.
Att det i huvudsak är invandrare som står för denna katastrofala utveckling kan bevisas genom att granska etniciteten på de domar som avkunnats sedan 2005. Brotten mot enskild person är mest frekvent. I dessa ligger våldtäkter, rån, och grovt våld bl a. Mest utsatta är unga kvinnor där Sverige aldrig varit i närheten av de siffror som Brå nu redovisar.
Inte heller Norge har tidigare varit utsatt för sådana grymheter från egna politiker utom när Quisling lierade sig med nazismen och då fick  leda regeringen där.
De ansvariga var förutom tyskar, medlemmar tillhörande det norska partiet Nasjonal Samling (NS). Det hör sålunda till undantagen om man bortser från forna kommunister och nazister att ett lands politiker förbrutit sig så mot det egna folket som sjuklövern och Nasjonal Samling gjort. 3200 norrmän dödades av tyskar och Nasjonals samlingshejdukar.
Även om antalet av invandrare dödade svenskar inte uppgår till samma antal som i Norge så överstiger sannolikt totala antalet svenskar som fått sina liv förstörda genom invandrare de nämnda 3200 med råge. Trots denna fasansfulla utveckling på mindre än tio år har inte en enda av sjuklöverns politiker avgått eller bett svenska folket om ursäkt och lovat att genom olika insatser som långa fängelsestraff, utvisning etc förhindra en ännu större kommande katastrof!
Det vi hittills fått erfara av sjuklöverns "regeringsduglighet" och  totala avsaknad av ansvarstagande för Sverige och Sveriges folk är fruktansvärt skrämmande och borde få varje svensk att aldrig lägga sin röst på något av de partier som är skuld till den situation som Brå så vederhäftigt bevisar. Detta så länge det finns regerings- och riksdagsledamöter som är medansvariga till massinvandringen och den katastrof denna inneburit för svenska folket.
När nu också Riksrevisionen i dagarna riktar grava anmärkningar mot regeringarna från 2005-2015 för att de skrivit usla propositioner belyser detta ytterligare förfallet hos de partier som vill regera Sverige från 2018. (Propositioner är regeringsförslag som skall ut på remiss innan regeringen fattar beslut). Så här säger man nämligen:
 "Bristen på analyser har varit allvarlig. Bedömningar saknas av hur många som söker och beviljas uppehållstillstånd. Det saknas också analys hur landsting och kommuner påverkas".
Verket konstaterar vidare:
 "Det blir svårt för remissinstanser att lämna vettiga synpunkter när det finns så stora brister i underlaget".
Min kommentar: "sannolikt skulle ingen av regerings- och riksdagsledamöterna i sjuklövern under perioden 2000 – 2017 rent intellektuellt platsat i t ex regeringarna under Erlander"! Efter denna läsning av riksrevisionens granskning är man  med visshet benägen att tro att sjuklöverns politiker inte enbart är intellektuellt handikappade utan också i övrigt inte når upp till en nivå som krävs för att inneha regerings- och riksdagsmandat!
Det vi medborgare kan konstatera är, att utöver att dessa regeringar varit vållande till tusentals medborgares död (pga en helt oreglerad och ansvarslös invandring), våldtäkter, grovt våld, förlust av egendom och livslångt lidande är att de också grovt brustit i övrigt ansvar. När det t ex gällt att administrera och organisera inflödet av asylsökande har de genom sin oförmåga och brist på seriöst engagemang orsakat stora problem såväl personliga för ursprungsbefolkning som enorma ekonomiska kostnader.
Hela hanteringen av massinvandringen vittnar om ett uppblåst, hycklande och falskt försök att ge sken av humanitet och medmänsklighet. Men vid närmare granskning visar det sig saknas såväl detta som förmåga att hantera de senaste årens inflöde av individer från helt främmande kulturer och religioner på ett sätt som kan kallas humant mot den egna befolkningen. 
Vissa såväl inhemska som utländska kritiker har reagerat starkt över att en så stor andel av de flera hundratusen mottagna "asylsökandena" är unga och medelålders män, medan kvinnor och flickor är i betydande minoritet. Dessa kritiker anser helt enkelt att fel personer fått asyl medan de svagaste och mest utsatta och skyddsbehövande blivit kvar i samma misär som tidigare. Man anser också att hjälp på plats skulle räddat och hjälpt ett betydligt större antal. De medborgare som inte tar lärdom av den verklighet som nu utspelar sig i Sverige och som den ena myndigheten efter den andra nu ger uttryck för, utan fortsätter att lägga sin röst traditionellt kan inte skylla på någon annan när eventuellt en närstående drabbas av något av det fasansfulla som Brå redovisar.
Den tillnyktring som vissa partier nu låtsas ge uttryck för är inte på något sätt en garanti för att man är beredd att ta till så kraftfulla åtgärder att Sverige åter blir ett av världens tryggaste länder. Dit är det långt kvar till de 45 procent av kvinnor/flickor som inte vågar gå ut ensamma utan oro för att bli utsatta för våldtäkt.
Innan Du Svensson funderar på var Du tänker lägga din röst bör Du kräva minst detta.
Är man beredd att kraftigt höja fängelsestraffen för mord, våldtäkter, rån och sexuella trakasserier. Men också generellt utvisa alla som dömts till fängelse efter avtjänat fängelsestraff. Dessutom slopa eller förbjuda integrationshindrande aktiviteter som religiösa friskolor, hemspråksundervisning, klädseltvång, skilda lokaler för pojkar och flickor vid utövande av olika aktiviteter. Invandrare som inte accepterar  och lever efter grundlagsfästa värderingar och i allmän lagstiftning fastlagda sådan utvisas.
De som anser att sjuklöverns brott mot den svenska befolkningen inte är jämförbara med de förbrytelser Quisling och Nasjonal Samling begick mot det norska folket har inte klart för sig de enorma förbrytelser sjuklövern är skyldig till och bör därför skaffa sig en bättre information. Men denna finns inte att hämta i PK-medierna (normalt 95 procent av dagspressen och public cervice)
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

onsdag 15 november 2017

Olle Ljungbeck: Till Justitieminister Morgan Johansson om dennes osakliga och fega uttalande om våldtäkter.

Du har kritiserat moderaterna därför att de vill klarlägga etnicitet hos de  som bl a begår våldtäkt. Detta tycker jag är synnerligen angeläget och befogat om vi skall kunna komma åt dessa fruktansvärda brott. I din osakliga och av feghet generaliserande kritik uttrycker Du dig på följande sätt;
"För mig spelar det ingen roll om man är svart eller vit. Begår man brott ska man buras in".
Så långt delar jag din uppfattning. Men inte i vad Du säger där näst:
Sexualbrott förekommer överallt. Den gemensamma nämnaren är att de som begår dessa brott är män".
Eftersom Du inte gör någon skillnad på de män som genom sexuella anspelningar och fysiska närmanden i första hand ser kvinnor som könsvarelser men ändå inte är beredda att begå våldtäkt - med dem som också har samma syn på kvinnor men inte tvekar att begå våldtäkt till och med gruppvåldtäkt är Du inte intresserad av sanningen.
…Du påstår att det inte är någon skillnad på de män jag nämnt - att den ena gruppen inte är beredd att begå våldtäkt - medan den andra är det. Om jag då gör samma generalisering som Du, så skiljer sig inte Löfven från någon av de båda grupperna för han är ju man. Om vi sedan ägnar en stund åt din egen syn på kvinnor så imponerar den faktiskt inte. Du har nu varit justitieminister i tre år. Inom ditt uppdrag ligger bl a rättsväsendet. Det innebär att Du skall hävda lagarna vilket innebär att Du skall ingripa mot alla som bryter mot dessa. Det gör Du genom ny lagstiftning, brottsförebyggande insatser och en fungerande polisorganisation.
…Först den dag Du och dina PK-vänner vågar i grunden undersöka dagens invandrarbrottslighet kan ni sätta in adekvata åtgärder och förhoppningsvis nå resultat. Du såväl som övriga vilka räds sanningen är självklart helt olämpliga på era uppgifter så länge ni har detta förhållningssätt, för därigenom kommer problemen att växa er överhuvudet - frågan är om de inte redan gjort det! Först den dag Du och dina gelikar vågar erkänna att en stor del av brottligheten och all brottslighet som berör kvinnor från utländska män är kulturellt och religionsmässigt betingad kan ni sätta in adekvata åtgärder föratt bryta utvecklingen. Hela artikeln på Cornelia Dahlbergs blogg
Läs:

tisdag 14 november 2017

Nigel Farage avslöjar George Soros ondskefulla planer för EuropaNigel Farage exposes George Soros:
The Biggest Global Political
Collusion in HistoryEU-Parlamentet;
Transcript:

“Thank you.         Well as Mr Moscovici said at the start of this, the leak of all these papers, the lists of people with offshore holdings has come about because of the Society of Investigative Journalists. But what’s not been said this morning and I think is relevant is that the funding of these investigations came from one George Soros.”

Intervention - Phillip Lamberts Green MEP shouts out “So What!”.

Farage - “Now I say this at a time, I’m going to come back to ‘so what’ and it may have some personal interest for you as well,

I say this at a time when the use of money and the influence it may have had on the Brexit result or the Trump election has reached a level of virtual hysteria. Just last week the Electoral Commission in the UK launched an investigation to find out whether the Leave campaign took offshore money or Russian money. This came about as a result of questions asked in the House of Commons by one Ben Bradshaw somebody linked to an organisation called Open Society.

I just wonder, when we’re talking about offshore money, when we’re talking about political subversion, when we’re talking about collusion, I wonder whether we’re looking in the wrong place. And I say that because George Soros recently gave Open Society, his organisation, which of course campaigns for free movement of peoples and supports supra-national organisations like the European Union, he recently gave it 18 billion dollars. And his influence here and in Brussels is truly extraordinary. Open Society boast that they had 42 meetings last year with the European Commission, they have even published a book of reliable friends in the European Parliament and there are 226 names on that list including yours sir, I thought you’d find this interesting. We even had last week Mr Verhofstadt lobbying on behalf of Mr Soros at the Conference of Presidents in a battle that is going on with Viktor Orban the Prime Minister of Hungary.

If we are going to have a debate and we are going to talk about full political and financial transparency well let’s do it, so I shall be writing today to all 226 of you asking some pretty fair questions. Have you ever received funds, directly or indirectly, from Open Society? How many of their events have they attended? Could you please give us a list of the meetings of all their representatives including George Soros yourself?

And I think this Parliament should now set up a special committee to look into all of this and I say that because I fear
we could be looking at the biggest level of international collusion in history.“

George Soros, the billionaire hedge fund manager and a major Democratic donor, has given $18 billion to his Open Society Foundations.

https://www.nytimes.com/2017/10/17/bu... International Consortium of Investigative Journalists who oversaw publishing of Paradise Papers funded by Soros’ Open Society Foundation – 
Läs alla kommentarer