söndag 20 juni 2010

Sverige är svenskarnas land - våga vara svensk

Kulturberikarna - de ensamkommande flyktingbarnen!

Från Snaphanen

En sorts medlöpare är de som vanligen går under beteckningen ”den intellektuella eliten”. Av dem väntar man sig gärna att de ska besitta en viss moralisk resning. Det är tyvärr en illusion. Intellektuell begåvning är ingen garanti för sunt förnuft och hederlighet. Tvärtom, av den intellektuella eliten kan vi vänta oss den största ohederligheten och de grövsta lögnerna och bedrägerierna. Högutbildade, intellektuella människor har i allmänhet de starkaste psykiska försvarsmekanismerna. Förnekande är den vanligaste. Förnekandet blockerar förmågan att ta in verkligheten. Sanningen förvrängs. Förnekandet gör det fullt möjligt att betrakta en svart vägg och bestämt hävda att den är röd. Eller vit... "


Det var mycket om Sverige och svenska folket igår vid Kronprinsessan Victorias bröllop. Kungen tackade svenska folket för det stöd som Victoria och Daniel fått. Kronprinsessan gjorde detsamma och även hennes svärfar tackade svenska folket. Det måste ha retat Jan Björklund, Carl Bildt, Maud Olofsson, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson m.fl. Dessa förrädare som vill ta död på nationen Sverige. Där satt de alla, medlöparna. Då går det bra att vara svensk. Äta gott och frottera sig med ”överklassen”. Man mår illa av falskheten och att se de representanter som är svenska folkets. Vi kan bättre och det gäller att få fram människor ur ”de svenska leden” inför riksdagsvalet.

GRUNDLAGEN som glömdes


Slöjförbud.

Successionsordningen förbjuder alla ”kätterier” mot den rena evangeliska läran.

Det finns ett ämbete i Sverige som ingen muslim i världen kan få. Såväl kronprinsessan som hennes blivande make måste nämligen fördöma islam – annars förlorar de sin plats i successionsordningen. Nu rasar vänsternyhetsbyrån TT mot kravet.

Enligt 1809 års successionsordning ska kungahuset vara av den ”rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är”. Annars är man ”från all successionsrätt utesluten”.

”Otidsenligt!” skanderar debattörerna… eh jag menar journalisterna på TT och konstaterar i sin ”nyhet” att ”alla kätterier” fördöms, bland annat de som ”muhammedanerna” gör sig skyldiga till.

– Det är klart att i ett land som nu har en stor muslimsk minoritet kan det vara stötande, säger Olof Ruin, professor i statsvetenskap och grundlagsexpert.
TT menar också att ”expertis” frågar sig om man borde ändra i grundlagen.

Riksdagen ändrar för närvarande grundlagen på en rad punkter. Bland annat blir kravet på mångkultur grundlagsfäst och EU blir inskrivet på ett tydligare sätt i regeringsformen. En annan förändring är att militär får sättas in mot svenska medborgare, vilket är en fråga som blivit högaktuell sedan ”nya svenskar” bränt ned stora delar av Stockholms förorter i veckan. Men någon idé om att inkludera islam i successionsordningen talade man aldrig om i grundlagsutredningen. Den dag Sverige byter till ett islamiskt statsskick så behöver ändå hela successionsordningen göras om enligt mer eller mindre teokratisk modell.
Från signaturen WN.

Nationalsången
Text: Richard Dybeck, 1844
Musik: Folkmelodi från Västmanland

1
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

2
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

3
Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
Din fana, högt den bragderika bära,
Din fana, högt den bragderika bära.

4
Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden,
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Ett litet tips. På bloggen Aktualia kan man ladda ner flygblad i olika format att sätta upp som affischer eller dela ut. Bl.a. Återuppvaknandet del 1-4 och Julia Caesars alla krönikor.

Vad är svensk kultur?

1 kommentar:

  1. Det är många råttor som kryper fram ur sina råttegångar och den senaste i raden är Jan Malmsjö. Han stuvar om i texten han läser på Nyårsafton varje år för att spegla tiden som han påstår och han har även synpunkter på vår Nationalsång som inte är tidsenlig. Det som inte är otidsenligt tycks det som är Islam det är helt rätt i tiden. Jag håller helt med man håller på att kräkas av den falskhet och inställsammhet som dessa uppvisar inför vårt Kungahus det som de alla vill avskaffa så fort de får en möjlighet. Man kunde ju skriva att de skulle skämmas men de vet varesig vad skämmas innebär eller känna skam. PURSVENSKEN.

    SvaraRadera