onsdag 1 september 2010

Svenska journalister fördömande och censurerande

Världens lyckligaste folk - en bok om Danmark skriven av Lena Sundström

Att skärskåda Danmark kräver mer än förutfattade meningar. Tomas Polvall har läst en hemskt dålig bok.

Sveriges Radio säger upp samarbetet med Anders Königsson efter att han producerade Sverigedemokraternas reklamfilm.

”Det är jätteviktigt att vi har hög trovärdighet och att vi står fria politiskt och religöst,” säger Andreas Miller som är Radio Upplands kanalchef till tidningen. Enligt Andreas Miller skulle han ha fattat samma beslut även om det var något annat parti som Anders Königsson jobbat för. ´Vi köper inte tjänster av någon som gör politisk propaganda av något slag,” säger han.”

Så här säger Pia Kjaersgaard om svenska journalister:

”Svensk TV4 är en makthavare i det svenska samhället. Det är Sveriges största tv-kanal. När de har en åsikt om något, hör många det. Och när de censurerar bort något, hålls lika många i okunnighet.

Samma tv-kanal sände förra året filmen "Världens lyckligaste folk", gjord av den så kallade journalisten Lena Sundström från sin bok med samma titel. Filmen var en lång nedsvärtning av danskarna i allmänhet och Dansk Folkeparti i synnerhet.

Det var en partsinlaga, en ung journalists och en tv-stations vendetta mot allt som de inte själva gillar - fosterlandskärlek, respekt för värderingar, historia, flaggan - Gud, kung och land, om man så vill. Ett långt misstänkliggörande av politik och mänskliga motiv i Danmark. [...]

Alla danska journalister kan baklänges, i sömnen och i berusat tillstånd ramsan om att de tillhör den "fjärde statsmakten" - den som kontrollerar att de andra tre statsmakterna: den lagstiftande, den verkställande och den dömande makten, uppför sig som de ska. Det är en enorm förpliktelse, ett enormt ansvar.

Svenska medier har genomgående missförstått det totalt: De har blivit den fjärde makten: den fördömande och censurerande.”

På Tänd ett ljus skriver Jan Milld om svenska smörgåsjournalister, d.v.s. sådana som sitter på två stolar samtidigt, bl.a. Janne Josefsson och Ulf Nilson.

Två journalister som kan konsten att sitta på två stolar samtidigt!
Janne Josefsson


Ulf Nilson, Expressen-medarbetare, två steg framåt och tre steg bakåt

....

Så här skriver Jimmie Åkesson som svar på den politiske megafonen Jerzy Sarneckis kritik av våldtäktsrapporten.

”I sin artikel SD:s rapport får icke godkänt lyckas kriminologen Jerzy Sarnecki med konststycket att först verifiera merparten av de faktauppgifter som framförs i vår rapport Dags att tala klarspråk om våldtäkterna för att sedan fullständigt döma ut rapporten i sin helhet (Brännpunkt 26/8).

(..) Sarnecki verifierar SD:s påstående om att Sverige har mycket höga tal av anmälda våldtäkter. Han verifierar också att BRÅ konstaterat att det ökade antalet anmälningar inte bara kan förklaras med en ökad anmälningsbenägenhet utan att det även beror på att våldtäkterna faktiskt ökar i antal.
(..)

Sarnecki bekräftar också SD:s uppgifter om att den enda svenska forskning som finns på området har visat att invandrarnas överrepresentation i brottsstatistiken inte kan förklaras med socioekonomiska faktorer.
(..)

Viktigt att framhålla är att det knappast spelar någon större roll för den kvinna som får sitt liv förstört om våldtäktsmannens drivkraft skulle vara kulturellt betingad eller socioekonomiskt orienterad. Det har heller ingen inverkan på slutsatsen att massinvandring genererar fler våldtäkter.

Inget politiskt block i något europeiskt land har lyckats hitta ett recept mot de integrationsproblem som genererar den låga socioekonomiska status bland invandrarna och som i sin tur sägs vara förklaringen till att vissa invandrargrupper är kraftigt överrepresenterade som våldtäktsmän.
JIMMIE ÅKESSON (SD)
Partiordförande”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar