fredag 8 oktober 2010

Falska profeter i Guds hus


Biskop Eva Brunne,
Ärkebiskop Anders Wejryd,


Kopia: statsminister Fredrik Reinfeldt, Folkpartiet Riks. Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna-riks, Mona Sahlin riksdagen.

John Wilthorn (partipolitiskt fristående humanist):

Låt mig börja med ett John Kennedy citat från 1962:

"Vi har behov av fri information.
En stat som är rädd för att låta sina medborgare själva bedöma sanning eller lögn är en stat som är rädd för sina egna medborgare."


Nog är det väl så att Kennedy- citatet ger en skrämmande klar bild av åsikts- och yttrandefrihetsförtrycket i dagens Sverige?
I Sverige har vi en mur. Det handlar om en mur av politisk korrekthet, likriktning och förljugenhet. Därför pågår I Sverige ett krig mellan politiker stödda av de blödande gammelmedierna och ett snabbt växande Internet. Människan längtar efter sanning och att själva få bilda sig en alldeles egen uppfattning – men vi har tills nu bara fått desinformation. Samhällskritiker stämplas, likt i diktaturstater, som varande främlingsfientliga och rasister.

De ”de goda människorna” byter ut kritik på den förda flyktingpolitiken mot förakt av människor – vilket ju är något helt annat. Problemen i våra enklaver förtigs i görligaste mån. Likaså att det bland dem finns de som reser till oroshärdar för att utbilda sig till terrorister. Nu varnas - i hela världen -för terroristhot. Kan det handla om fanatiska göteborgare, eller kanske stockholmare, som kan tänkas löpa runt med knalleffekter runt midjan för att spränga sig själva och sin omgivning i luften? Allt fler självtänkande svenskar upptäcker bedrägeriet och överger de etablerade politikerna och ”gammelmedierna”.

Till ”de godas” fasa kom Sverigedemokraterna in i Riksdagen. Men istället för att respektfull godta deras inval inleds en förföljelse av dessa ”oliktänkande”.
Likt i diktaturstater släpps åsiktsförtryckare lös för att störa.

Att yttrandefrihet är själva livsnerven i en demokrati blundar ”de goda människorna” ifrån.

Grundlagen tillförsäkrar i Regeringsformen kap. 2, 1 § varje medborgare nedanstående rättigheter:

1. Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

2. Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttrande.

3. Mötesfrihet: frihet att ordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk.

4. Demonstrationsfrihet: frihet att ordna och deltaga i demonstration på allmän plats.

5. Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften.

6. Religionsfrihet.

…fast i Sverige gäller grundlagen inte alla. Där om vittnar dagens politiska fiffel. Inte ens kyrkans tjänare respekterar Sverigedemokraterna – och därmed alla de som under demokratiska former lagt sin röst på SD. Man kan tycka vad man vill om att SD riksdagsgruppen marscherade ut ur Storkyrkan. Men samtidigt får man inte glömma att SD politikerna var inbjudna. Det tillhör definitivt inte god sed att stämpla sina gäster.

Alltnog:

Många har på nätet upprörts över SD:s odemokratiska behandling i Storkyrkan - dit de var inbjudna. Må så vara om det var rätt eller fel att de lämnade kyrkan.

Dock beundras deras civilkurage att inte vika sig efter alla oförskämdheter.
Må nedanstående öppna brev till biskop Eva Brunne ge uttryck för vad många uttalat:

Må nedanstående brev ge uttryck för vad många uttalat:


Biskop
Eva Brunne

Öppet brev till biskop Eva Brunne

Det är skrämmande att Du i din predikan riktar dig till Sverigedemokraterna i ditt påstående om att de skulle vara rasistiska och främlingsfientliga. Du borde hålla dig för god att påtvinga andra dina åsikter om det parti som nu kommit in i Riksdagen och som över 300.000 personer med demokratisk rätt röstat fram. Denna demokratiska rätt anser Du dig alltså stå över. Att i ditt utövande som präst ta upp politik är inget annat än att på ett fult sätt söka egen profilering.

Hur kan ett parti som Sverigedemokraterna, som har oerhört många invandrare som medlemmar, vara det Du kallar främlingsfientligt? Vem är dessa då främlingsfientliga mot?

Socialdemokraternas Hjalmar Branting sa en gång: ”Vi ska värna om vår ariska ras och inte blanda upp oss med folk från andra länder”. Är detta enligt Dig främlingsfientligt?

När dåvarande invandrarminister Anna Greta Leijon på 70-talet berättade för Olof Palme att ”partivännerna” i Södertälje och Botkyrka uppvaktar regeringen för att få stopp på invandringen” svarade Palme: ”Du kan dra olycka över oss om för många kommer hit”.
Är detta enligt Dig främlingsfientligt – eller handlar det helt enkelt om vem som säger vad?

Ovanstående har däremot aldrig Sverigedemokraterna uttalat – heder åt dem.

Och hur är det möjligt att Du inte har någon åsikt om Vänsterpartiet med dess kommunistiske ledare Lars Ohly? Han anses uppenbarligen av någon anledning vara rumsren? Av vilken anledning tog du inte upp kommunisternas unkna byk, en byk som även Socialdemokrater, Moderater, Centerpartister och Folkpartister kan stoltsera med – men det som sades av deras tidigare ledare och medlemmar ska uppenbarligen inte komma i dagern igen. Jag ställer mig verkligen undrande till varför Du inte i din predikan tar avstånd från alla de vänsterextremister som burit sig fruktansvärt illa åt under och efter valrörelsen – detta i en demokrati.

Anser Du dessa huliganer vara bättre än Sverigedemokraterna? Vad förs slags präst är Du då?

Folkpartiet fick oerhört mycket röster vid tidigare val då man hårt kritiserade invandringspolitiken och ville införa en begränsning. Varför är då inte dessa enligt Dina principer främlingsfientliga?

Sverigedemokraterna har för längesedan rensat bort de personer som har uttalat nazistiska tendenser och åsikter.

Kvar finns alltså det som även ledaren i Skånska Dagbladet delar med Sverigedemokraterna att en begränsning måste ske tills de invandrare som finns i vårt land får en dräglig tillvaro. Flyktingar anser däremot Sverigedemokraterna ska komma. Är detta fel?

Jag rekommenderar besök i Rosengård,Bergsjön, Rinkeby,Tensta, Hammarkullen, Angered,Ronna m fl.

Vad hindrar Dig från att själv bo i något av dessa ghetton – om det nu är så fantastiskt med denna massinvandring som Sverige är ensam om, då borde Du verkligen visa Din solidaritet med dessa människor genom att bo nära dem. Så långt sträcker sig alltså inte ditt mångfalds-tänkande i Din självpåtagna rätt att kritisera andra. Inget annat land i Europa har en så usel invandringspolitik som Sverige. Detta anser Du ska fortsätta och därmed segregera ännu fler. Lycka till!!

Du talar om alla människors lika värde. Som svensk skulle du skämmas att ta orden allas lika värde i din mun – då du helt klart endast syftar till invandrarna och inte svenskarnas lika värde.

ÄFS (Äldreförsörjningsstödet) som enligt Ingela Thalén till 94% utbetalas till äldre anhöriga, 65 år, till i Sverige boende invandrare och kan uppgå till 10.577 kronor/månad – skattefritt.

Sverige har ca 750.000 svenska fattigpensionärer som efter skatt får ut ca 4.000 kronor/mån.
Dessa pensionärer har arbetat ett helt liv i Sverige och betalt skatt. Invandrarnas äldre anhöriga har inte betalt 1 krona i skatt i Sverige och kan dessutom uppbära pension från hemlandet.

Anser Du detta vara allas lika värde?

Den anhörige kan efter att ha erhållit ÄFS åka tillbaka till hemlandet och få ÄFS sänt dit i 12 månader inom EES och i 3 månader utanför EES. Man får alltså ÄFS utan att bo i Sverige!! Därefter söks ÄFS igen. ÄFS sänks inte när bromsen träder in. Pensionerna däremot sänks.

Anser Du fortfarande detta vara allas lika värde?

I synnerhet då man numer som svensk tvingas arbeta efter 65 års ålder p g a låg pension – fast man kanske helt enkelt inte orkar.

Invandrare erhåller fri tandvård. Svenskar måste själv betala dyr tandvård – eller låta bli.

Anser Du detta vara allas lika värde?

Sverige har över 1 miljon invandrare där övervägande delen inte arbetar utan lever på bidrag.

Anser Du det vara allas lika värde? Att friska människor ska leva på skattefria bidrag medan allvarligt sjuka och arbetsskadade människor ska tvingas arbeta?

Har Du överhuvudtaget aldrig funderat över varför Sverige inte har råd med någonting längre? Överallt ska det sparas.

Vägarna ser snart ut som i gamla DDR, skolan ska spara, äldrevården ska spara, järnvägen ska spara, fängelserna är överfulla – men pengar till nya finns inte.

Så fort frågan om pengar ställs till regeringen blir svaret – om resurser finns.
Är det inte märkligt att den frågan aldrig ställs när det gäller invandringens miljardkostnader? Då finns det pengar – vilka tas från olika grupper i samhället.
Hur länge tror Du folket ska orka?

En annan sak när det gäller allas lika värde är att vi har ca 20.000 hemlösa i Sverige – ett så kallat välfärdsland. Är vi det med så många människor som inte har tak över huvudet och en egen säng att ligga i?

Till invandrare som kommer till Sverige finns alltid husrum. Varför inte till alla hemlösa?

Som invandrare till ett land ska man först skaffa arbete och bostad – därefter kan man flytta.
När min son flyttade utomlands ordnade han först så att han hade arbete och bostad innan han flyttade. Av vilken anledning gäller inte det för dem som invandrar till Sverige – det kan man undra. Det är fullständigt oacceptabelt att man ska flytta till ett land för att bli försörjd.

Glöm inte att den stora ökningen röster till Sverigedemokraterna kommer övervägande från Socialdemokrater och Moderater. Tydligare än så kan det inte sägas att något är fel i Sverige. Det borde de etablerade partierna och även Du tänka på, innan Du spyr ut dina åsikter.

Jag har gått ur Svenska kyrka för längesedan – med ditt uttalande kommer fler att följa.
Anders Andersson

......

Kyrkans nya benämning av Herren och Jesus.
“– Det är svårt för kyrkan att inte vara politisk eftersom vi tror på Jesus och profeterna. Många förknippar kanske kyrkan med frid och ro. Men då känner man inte bibeln. Troende som hämtar inspiration ur gamla skrifter blir anklagade ömsom för att stå till höger och vänster.“
Det är uppenbarligen en ny Kyrka på gång. För allt kyrkan pratar om är hur bra massinvandringen är.


Från Tänd ett ljus:
”Sådan statsminister, sådan biskop
När Stockholms biskop skulle tala i Storkyrkan inför de nyvalda riksdagsledamöterna ville hon gripa tillfället att ta ”de onda krafterna” i upptuktelse. Som små barn eller forna tiders kyrkobesökare förväntades sverigedemokraterna sitta där att ta emot.”

Vidare:

” Likt en sträng folkskolemagister från förr kunde ta fram sin pekpinne för att ge en olydig elev smäll på fingrarna mobiliserade biskop Eva Brunne den position som kräklan gav henne:

´I går kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i olika delar av landet för att ge sin mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor. Den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag. Du ska inte ha samma rättigheter som jag. Du är inte värd ett liv i frihet. Och detta av en enda grund – att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld.´

Det gläder mig att sd-ledamöterna här visade råg i ryggen och reagerade direkt. De lämnade lokalen. Reaktionen gällde biskopens solidarisering med antidemokraterna på Sergels torg, även om alla inte visat förmåga eller vilja att förstå detta.”

På Sergels Torg talade för övrigt V-ledaren, Lars Ohly, och sade till Expressen: ´Det är ingen som ska lämna Sverige förutom Sverigedemokraterna.´ Ett i sak extremt uttalande, om denne politiker ska tas på orden. Det innebär ju att inte ens grovt kriminella utlänningar ska kunna utvisas.

Vad som kommit bort i debatten kring denna incident är innebörden av biskopens uttalande om ”samma rättigheter”:

…avsky mot det som gör skillnad på människor. Den rasism som säger att du … ska inte ha samma rättigheter som jag.”

År 1968 röstade den svenska riksdagen om en reglerad invandring, beslutet togs i enighet.
Redan dessförinnan hade Sverige en utlänningslag som GJORDE SKILLNAD PÅ MÄNNISKOR som hade svenskt medborgarskap och människor som inte hade det.”

John F. Kennedy föddes 1917 och dog 1963 - amerikansk president 1961-1963, sköts i Dallas.

”Fråga inte vad Ditt land kan göra för Dig
utan vad Du kan göra för Ditt land. ”


.......

Vi ser i Matteusevangeliet kapitel 7 skymten av en typ av falska väckelsesammanhang där predikanterna är rovlystna vargar i fårakläder, säger Jesus. Petrus tar också upp detta i sitt andra brev i NT, i kapitel 2, verserna 1-3:

"Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er."

4 kommentarer:

 1. Ja, Brunne borde inte har nämnt demonstrationerna och SD. Men, herregud, att resa sig upp och rusa ut som en kränk tonåring, är omoget, barnsligt och ännu ett bevis för att SD lever på sin matyrroll. En sd-are känner sig kränkt för en opinopnsundersökning som publicerades. Sluta bete som hela världen konspirera mot er. Det gör den inte. Vissa människor anser att nu har rasistiska värderingar i de ord som ni uttalar. Sluta gnälla.

  SvaraRadera
 2. Hej!
  Ja, det är helt orimligt att man ska bli tvingad att försörja människor som inte vill arbeta och det inkluderar såväl invandrare såsom svenskar. Dessutom borde inte Sverige tillåta de som hetsar om andras död att få bo i Sverige – just som gjordes från Stockholms moské för ett antal år sen (kassettband som propagerar för judarnas utrotning (genom att citera Haditerna –en viktig del av den muslimska tron)). För att bara nämna några saker som är fel med Sveriges invandringspolitik. Det bästa vore om man fick behålla de pengar som man tjänade (istället för Sveriges enorma skatter) [förutom viss process till nödvändiga tjänster som samhälle kräver-t.ex. rättsinstans] [Vilket också skulle tvinga alla människor att arbeta i Sverige istället för att leva och snylta på att andra arbetar (i form av bidrag).
  ]; och sedan kunde bestämma själv vilka personer som man ville hjälpa med dessa pengar (t.ex. jag brukar hjälpa fattiga judar i Israel – genom att ge pengar till en gem’’kh-fond; som lånar ut pengar som låntagaren ska använda till att skaffa sig en försörjning och sedan när den fått det och inte är fattig längre göra sitt bästa att betala tillbaka lånet).

  Du skriver: ” Vi ser i Matteusevangeliet kapitel 7 skymten av en typ av falska väckelsesammanhang där predikanterna är rovlystna vargar i fårakläder, säger Jesus.”

  [Att skilja åt,] Visste du om att den historiska personen som det står skrivet om i originalversionen av det som blev redigerat till ”Matteuseusevangeliet” [not 1] hette Ribi [det var hans titel] Yehoshua. Hans namn redigerades av hellenister till ”Jesus”. Han och hans efterföljare praktiserade direktiven i Torah [”Moseböckerna”] och för att följa honom måste man praktisera Torah. [not 2]

  Predikanter som predikar ett budskap i strid emot Torah är rovlystna vargar i fårakläder.

  Noter:
  1: Belägg i denna artikel: Länk

  2:Påståenden bevisade på Netzarims hemsida: Netzarim

  SvaraRadera
 3. Jag tycker att problemet med integrationen är inte det värsta problemet i Sverige.
  Det verkliga problemet är ett slags genetiskt problem i alla analytiker. Alla är nu överens om att politiken för integration har gjort misstag, men problemet är att SD -som många har velat tro-tycker att invandrare är personer som bär på en genetisk fel, vilket är ett farligt hot mot svenskarna och svenskhet.

  SvaraRadera
 4. Lars Ohly vill utvisa Sverigedemokraterna - då undrar jag till vilket land?

  Svenskarna har endast ett land sedan urminnes tider och det är SVERIGE.

  Jag hoppas att om SD kommer till makten att de utvisar Ohly-ckan UR Sverige. Är det någon som bär sig barnsligt åt så är det han som inte kunde sitta i samma sminkrum som - i mina ögon -hjälten Jimmie Åkesson.

  Elisabeth

  SvaraRadera