söndag 10 oktober 2010

Nationellt självhatSå heter ett kapital i boken Världsmästarna. Skribenten menar att självklart är det så att Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson och Birgitta Ohlsson m.fl. vet att Sveriges utveckling inte har kommit utifrån, om man med invandring menar utveckling.

Politikerna har ett annat syfte med detta att inte vara sanningsenliga. Genom att under många år systematiskt smutskasta allt svenskt har man velat undergräva och beröva svenskarna deras självkänsla och medvetet skapa ett nationellt självhat.

Vidare:

´Liksom härskarna i Aldoux Huxley Du sköna nya värld har de svenska politikerna avsiktligt avskaffat Sveriges historia i akt och mening att klippa av det förflutna och genom att göra invånarna desorienterade i sin tidskänsla, göra dem lättare att manipulera´ skriver den brittiske journalisten Roland Huntford i Det blinda Sverige (The New Totalitarians, 1972).

Skribenten i Världsmästarna menar också att elitens förakt för det svenska är i förlängningen inget annat än ett utvidgat självhat.

Citat: "Som trotsigt pubertetsyngel sparkar de på de värden som de själva är produkter av”.

Kanske skall vi se på dessa svenskhatare som människor som fortfarande befinner sig i puberteten?

Generalsekreteraren i Sveriges Hembygdsförbund Jan Nordwall kallade det nazism att hävda att det finns en svensk kultur.

” Här ett utdrag ur samtalet i P1 Morgon om Sverigedemokraternas kulturpolitik (27 sept 2010) mellan Nordwall och riksdagsledamoten Mattias Karlsson (SD):

NORDWALL: Så som jag känner igen Sverigedemokraternas förslag, så som de har presenterats i kulturpolitiken, så är Sverigedemokraterna ett parti som jag uppfattar som ett parti som försöker skilja människor åt. Försöker definiera en specifik svensk kultur till skillnad från annan nationell kultur och det menar jag är något som inte låter sig göras i ett mångkulturellt samhälle som vi lever i.

Dom här förslagen som Sverigedemokraterna har lagt är väl det mest tydliga exemplet på hur SD faktiskt bottnar i en rent nazistisk tradition där man så att säga idealiserar en folklig kultur, har ett slags hat mot vad man uppfattar som en borgerlig kultur. Precis som på 1930-talet så vill man försöka få bort sådant som chockerar och upprör på olika sätt.

KARLSSON: Det är ju helt sanslösa påståenden som kommer från Nordwall. Alltså, han menar att den som anser att det finns en svensk kultur och vill värna om den… att det är nazism. Och att vilja värna det svenska mer än andra länders kulturer, det är då ett uttryck för hat. Jag tycker att det är en helt bisarr anklagelse. […]

NORDWALL: Det som är svensk kultur idag är väl möjligtvis summan av alla människor som lever i Sverige idag, deras individuella berättelser sammantaget. En femtedel av Sveriges befolkning har idag en utländsk härkomst. Det betyder att de har sina berättelser. De har sina historier med sig därifrån de kommer. Och i den stund de är svenska medborgare, så är deras kultur och deras kulturarv också en del av det här svenska kulturarvet.

PROGRAMLEDAREN: Vad säger du om det, Mattias Karlsson?

KARLSSON: Jag tycker ju inte att saudiarabisk kultur, till exempel, blir en del av det svenska kulturarvet bara därför att människor flyttat hit från Saudiarabien. Jag tycker snarare vi ska sträva efter att försöka upprätthålla en gemensam identitet i samhället. Det är en förutsättning för att vi ska kunna behålla vår solidariska välfärdsmodell. Och jag tycker att hembygdsrörelsen borde satsa på att försöka få invandrare att lära sig mer om svensk historia och kultur, så att de kan känna samhörighet med den.

PROGRAMLEDAREN: Du tycker alltså inte att kulturer ska få påverka det som du kallar den svenska kulturen?

KARLSSON: Det sker ju automatiskt. […] Men det är ingenting som ska styras uppifrån med statliga medel. Är det så att svenska folket tycker att någonting som kommer utifrån är bra och något man vill ta till sig, så är det "fine by me".

NORDWALL: Alltså. Svensk kultur låter sig inte riktigt definieras på det sättet. Svensk kultur har ju alltid formats i en process med impulser utifrån. Det har man kunnat belägga ända från bronsåldern, att det varit ett utbyte. Och så sker fortfarande.

Alla slags försök att försöka stadfästa och identifiera en nationell kultur leder käpprätt ner i diket. Och det finns ingen som helst motsättning här. Allt det som Mattias vurmar för, en folklig kultur som jag uppfattar det, allt det kan få plats och fortsätta att existera och värnas och ha den betydelse det har för de människor som tycker att det är viktigt. Men det finns ingen motsättning mot att andra kulturyttringar, som kommer från andra länder, från andra kulturer också kan få finnas i det här samhället.

PROGRAMLEDAREN: Är svensk kultur eftersatt?

NORDWALL: Det går inte definiera det som Mattias säger. Jag vet inte vad han menar med svensk kultur. När jag pratar om svensk kultur pratar jag om det mångkulturella samhälle som vi lever i idag. Det är svensk kultur för mig. […]

KARLSSON: Det vore intressant att veta om det bara är den svenska kulturen som inte finns. Om det samma gäller för kurdisk kultur och samisk kultur. […] Och ska vi i så fall dra in stödet till kurdiska kulturföreningar?

NORDWALL: Den där frågan förstod jag inte. Har jag påstått att man ska dra in stöd till kurdiska kulturföreningar?

KARLSSON: Nej, men du säger ju att det är fel att cementera en viss kultur och säga att det finns nationella kulturer. Du menar att det är en chimär och att allt bara är mångkultur. Gäller det bara den svenska kulturen eller gäller det andra kulturer också?

NORDWALL: Vi har statliga kulturpolitiska mål i det här landet. De målen måste ju gälla alla de människor som lever i Sverige och är svenska medborgare. Alldeles oavsett varifrån de kommer. Det betyder att de människor som har flyttat hit och har sitt kulturarv som dom vill vårda och bevara när de är svenska medborgare, dom måste ju också få göra det på samma premisser.

KARLSSON: Du ser det som fullständigt naturligt att dom som flyttar hit utifrån har en kultur, ett kulturarv som är specifikt. Men det har inte vi svenskar.

NORDWALL: Det är klart att… Ja, vi svenskar…

KARLSSON: Men du säger ju att det finns ingenting som är svenskt. Du ifrågasätter ju att det överhuvudtaget existerar.

NORDWALL: Jag säger att det inte låter sig definieras på det sättet.

KARLSSON: Men hur definierar du i så fall kurdisk kultur?

PROGRAMLEDAREN: Tack för att ni var med.”


Vilka är det som driver detta kulturkrig mot svenska folket och VARFÖR gör man det?

2 kommentarer:

 1. Barbaren hade rätt att det inte går att vinna debatter mot SD, bara om dom så fall är redlöst berusade. Nordwall kläs av naken in på bara kroppen av Karlsson, den förre som bara bluddrar på en massa nonsens. Till slut tror jag nog han insåg det också. Men det kommer han givetvis aldrig medge.

  SvaraRadera
 2. Denna JÄVLA IDIOT som har Generalsekreterare som titel har han något IQ alls nej det är
  enbart ett TOMRUM längst upp. Sverige består av
  4/5delar Svenskar och 1/5del utlänningar men likväl anser denna JÄVLA SUPERIDIOT att det är deras kultur som skall styra som är i minoritet
  vad fan säger man finns det något hopp för denne
  man Nordwall svaret är ett RUNGANDE NEJ han är
  SLUT FINITO KAPUTT IDIOT PUCKO AVSKUM PATRASK
  DRÄGG SLASKHINK SLUSK SLÖDDER AVART OHYRA etc etc etc etc etc etc. Hans Nilsson SD väljare.

  SvaraRadera