onsdag 24 november 2010

Den svenska kulturelitens "demokratiska" inställning till SD

I Svenska Dagbladet idag kan vi läsa om ”kultureliten” och deras sätt att se på Sverigedemokraternas framgångar i valet.

Kungliga Dramaten är hela Sveriges nationalscen som med hjälp av svenska folkets hårt beskattade inkomster fortfarande existerar! (min kommentar)

"Stockholms poesifestival ska hållas på Dramaten och beslutet att fokusera på främlingsfientlighet är enligt arrangörerna en reaktion på valresultatet och Sverigedemokraternas framgångar.
Foto: Carto Lein, Bertil ERicson/Scanpix

Kultursverige agerar mot SD
Publicerad: 24 november 2010, 00.03

Flera teatrar och museer planerar manifestationer mot att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Andra ser problem med att göra markeringar mot ett demokratiskt valt parti.

Håll för öronen Jimmie Åkesson!” är rubriken på inbjudan till Stockholms poesifestival som hålls på onsdag på Dramaten. Årets festival, som fokuserar på främlingsfientlighet, är enligt arrangörerna en reaktion på valresultatet.

Initiativet är långt ifrån det enda, visar SvD:s genomgång. Kulturhuset i Stockholm, Örebro länsteater och Kalmars länsteater finns bland dem som nästa år kommer att intensifiera sina satsningar mot främlingsfientliga krafter som ett direkt resultat av SD:s valframgångar.”

–Alla är extremt illa berörda av att de kom in i riksdagen. På teatrarna är man rätt skärrad eftersom partiets budskap motverkar mycket av det man försöker göra på teatern, att värna de humanistiska värdena, säger Sophia Artin, Teater Galeasens chef."

”Erik Almqvist, sverigedemokratisk riksdagsledamot, säger att han inte är förvånad över kulturinstitutionernas reaktion.
–Vi ser att vi på lång sikt behöver ta en strid med stora delar av kultursektorn. Den är väldigt politiserad och under en lång tid har radikala krafter fått sätta dagordningen och utnyttja och missbruka kulturen i politiska syften. ”

.....

Melanie Phillips är en intressant brittisk journalist som kommit ut med en bok ur vilken det fanns ett citat om ”intelligentian” och deras brist på sunt förnuft.

Boken heter:

The World Turned Upside Down: The Global Battle Over God, Truth, and Power , 459 sider.

Från Snaphanen i översättning:

”Melanie Phillips:

”På de frågor som är aktuella i dag är det intelligentian som anger tonen och innehållet i debatten - och det är hos intelligentian de mest irrationella och trångsynta åsikterna om dessa frågor finns. Det beror på att kärnan i detta fenomen är att sanningen ersätts av ideologi. Snarare än att följa bevismaterial för att komma fram till en slutsats förvränger ideologin fakta för att passa en styrande idé. Ideologi är alltså i sig skadligt för både sanning och förnuft.

Det är intelligentian som är attraherade av ideologi - eller dogmen som en styrande idé. Icke-intellektuella människor har lite tid för den ytliga världen av teoretiserande och är generellt för upptagna med det dagliga slitet för att försörja sig. Det är på universiteten, som ideologier i moralisk och kulturell relativism och postmodernism bestämmer begreppen moral och den objektiva sanningen, och det är de intellektuella klasserna - de förmodade väktarna av förnuftet - som har förvandlats till förstörarna av förnuftet.

Dessutom är de mest välutbildade ofta de mest högmodiga. De tenderar därför att dras till teorier som utlovar utopi. Men Utopia 1) infinner sig aldrig. Så frustrerade utopister skapar undantagslöst syndabockar på vilka de tar ut sin ilska. Därav de olika sekulära inkvisitionerna.”

Melanie Phillips är mest känd för sin kontroversiella spalt om politiska och sociala frågor, som kan läsas i Daily Mail.

Belönad med Orwells journalistpris 1996 är hon författare till ”All Must Have Prizes”, en uppmärksammad studie av Storbritanniens utbildnings-och moraliska kris, vilket ledde till raseri bland pedagoger och glädje och lättnad av föräldrarna. Hennes idéer har påverkat politiker i både regeringen och oppositionen, som följer henne strider i kulturkriget med fascination. Framställs som konservativ av sina motståndare, men själv föredrar hon att tänka sig själv som en som försvarar äkta liberala värderingar mot försök att förstöra den västerländska kulturen inifrån.

Hon är också författare till The Sex-Change Society: Feminised Britain and the Neutered Male (det feminiserade Storbritannien och den kastrerade hanen) publicerad av the Social Market Foundation, America's Social Revolution, och The Ascent of Woman , en historik om idéerna bakom den kvinnliga rösträttskampanjen. Hon skrev också en pjäs, Traitors (Förrädare), som genomfördes vid Drill Hall i London år 1985.

Melanie Phillips har också skrivit andra intressanta artiklar som man då och då kan läsa om på den utmärkta bloggen Snaphanen.

Här är två artiklar, den ena handlar om den islamiska terrorn i Storbritannien och den andra om att det australiska folket börjar få nog av mångkulturalism.

Melanie Phillips:
Till vår eviga skam
Storbritannien är fortfarande ett centrum för islamisk terror.

Politiker hör slutligen folk säga "nog nu"

Väljarna i Australien och Storbritannien har fått sitt lystmäte av det mångkulturella samhället som är ”out-of-control”.

Vid första tanken skulle Julia Gillard s HELOMVÄNDNING över invandringen verkar vara lika otrolig som Osama bin Laden sjungande Star Spangled Banner…!

Läs båda artiklarna.

Intelligentian i Sverige? Är det den politiska nomenklaturan eller är det den självutnämnda kultureliten bestående av vänsterjournalister och annat löst folk? Man börjar fundera. Värna de humanistiska värdena! Är det humanistiskt med det våld som islam står för? Själv tror jag intelligentian är det svenska folket som mer och mer börjar inse att vi måste rädda vårt land från all form av –ism men framför allt från islam.

En av De Nya Moderaternas representant i den svenska riksdagen och med en "modern" inställning till kvinnor eller....! Är det också "landsfadern" Fredrik Reinfeldts?

Utopia
Träsnitt av Ambrosius Holbein ur den tredje latinska upplagan av Utopia (De optimo reipublica statu, degeu insula Utopia..., Basel 1518). I nedre vänstra hörnet syns Raphael Hythlodaeus som beskriver ön.


1) Utopia: (ickeplats, plats som inte finns eller ingenstans)
Landet Utopia är en republik på en ö i väster där all egendom är gemensam. Invånarna, som kallas utopier, har alla arbete med en genomsnittlig arbetsdag på sex timmar per dag. Man nyttjar även arbetsrotation under två år av sitt liv måste varje stadsbo arbeta i jordbruket. Medborgarna anser att de döda, så länge de blir ihågkomna, deltar i det vardagliga bestyren och de anser också att djuren har en evig själ, precis som människan, och därför se jakt och slakt som något barbariskt.

Där finns inga advokater och medborgarna behöver sällan delta i krig. Istället hyrs legoknektar in från de krigiska grannstaterna eller också mutar man sig ur problemet. Dessa tillfällen är de enda gånger då landet nyttjar pengar. För utopierna är freden ärofylld och inte kriget.

Invånare i Utopia betraktar folk som bär guld och ädelstenar som avvikande, eftersom dessa material inte används i deras land, med anledning av att de inte tjänar något praktiskt syfte. På samma sätt anses de som hånar andra som konstiga och avvikande."


Brev till Per Westerberg, Sveriges talman i Sveriges riksdag från en svensk fattigpensionär.

Abraham Lincoln:
"Man kan lura en del av folket hela tiden.
Sedan kan man lura hela folket en del av tiden.
Men man kan aldrig lura hela folket hela tiden".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar