söndag 28 november 2010

EU beslutar idag om nya inskränkningar i yttrandefriheten

ELISABETH SABADITSCH-Wolffs anförande lördag på Christiansborg, där Jimmie Åkesson också talade. Bland de många gästerna fanns det tyska liberala partiets grundare René Stadtkewitz och Rabbi Jon Haussmann, Toronto (foto nedan), Sam Solomon, Paul Weston 1), Arthur Legger, danska och svenska parlamentariker och flera norrmän.

Mina damer och herrar,

Jag står här inför er i staden Köpenhamn år 2010. Detta anses allmänt vara ett upplyst land i hjärtat av en upplyst kontinent.

Våra grundläggande friheter har länge varit garanterade - först i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN 1948, och sedan antaget av Europarådet 1950 och den Europeiska Konventionen om de Mänskliga Rättigheterna, som senare bekräftades av Europeiska unionen. Våra enskilda länder har dessutom fastställt samma grundläggande rättigheter i sina egna grundlagar.

Dessa rättigheter innefattar frihet för individens rätt att följa sitt samvete, rätten att ha fredliga sammankomster och rätten att utöva vår religion fritt, eller att inte ha någon religion alls. Och, kanske viktigast av allt, omfattar de rätten att uttrycka våra åsikter fritt och att publicera dem utan hinder.

Ändå är yttrandefriheten under attack i dag här i Danmark, precis som det är i mitt eget land Österrike, och faktiskt i hela Europa. Idag, i 20:e århundradet begränsas vår rätt till yttrandefrihet tyst och systematiskt med en effektivitet som kommissarierna i det gamla Sovjetunionen bara kunde drömma om.

En milstolpe i denna olycksbådande totalitära trend kommer att nås i morgon, den 28 november 2010, då medlemsstaterna i Europeiska unionen skall genomföra en till namnet ofarlig rättslig bestämmelse som kallas "Rambeslutet om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet", eller, mer fullständigt "Rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen."

Enligt den sista artikeln i rambeslutet skall "medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att följa bestämmelserna i detta rambeslut senast den 28 november 2010."

På vilket sätt påverkas yttrandefriheten i Europa av dessa beslut?

Läs hela artikeln.

1) Paul Weston:
Västvärldens politiker skall ställas till svars del 1 och 2

Storbritannien vill ut ur EU


svd svd ab hd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar