onsdag 17 november 2010

Finns det en framtid för kristna i västvärlden?

Vår nuvarande "landsfader" visar färdriktningen!

KOM IHÅG! UPPROP MOT GRUNDLAGSÄNDRINGARNA

VÄRNA SVERIGE!

Betydelsen av det svenska medborgarskapet urholkas i och med att utlänningar i stort jämställs med svenska medborgare och därmed åtnjuter samma rättigheter. Dessutom försvinner kravet på svenskt medborgarskap vid anställningar av känslig karaktär, vilket innebär att utlänningar tillåts ha viktiga och samhällsbärande positioner.”

Sveriges Television – Aktuellt hade i går ett inslag om kristna som skall utvisas till Irak. Det egendomliga var att ordet kristna inte nämndes utan man talade om minoriteterna i Irak.

En intressant kommentar kom in på inlägget Kristna flyr Irak - vart flyr svenskarna då den dagen kommer.
”Västvärldens tystnad beror på två saker:
Ekonomiska intressen och rädsla!
Roten till allt det onda är pengar!
Om vi står enade mot terrorism, då finns det ingen som kan besegra oss!

Världen kommer att betala ett högt pris för det som händer i Irak, om man inte stoppar detta barbariska våldet mot de kristna!

Strax före 1:a världskriget pågick ett folkmord (1915) på kristna i Turkiet medan världen tittade på utan att agera, följderna blev och ledde till att 1:a världskriget bröt ut!”

Om folkmordet på de kristna armenierna finns en hel del att läsa. Bl.a. populärhistoria har ett bra inlägg. Man skriver följande:

” Folkmordet på armenierna

Text: Folke Schimanski
21 januari 2007
”I nära ett sekel har turkarna vägrat att erkänna folkmordet på omkring 1,5 miljoner armenier 1915–20. Mordet på den turk-armeniske journalisten Hrant Dink har fört denna kontroversiella historiska händelse högst upp på den politiska dagordningen.

Armenierna har en tretusenårig historia. Under århundradet före Kristi födelse styrde den armeniske kungen Tigranes II ett välde som sträckte sig från Kaspiska havet till Palestina. Det var det första landet som antog kristendomen. Senare krympte det armeniska riket och blev en vasallstat till Persien, Parthien, Rom och Bysans. Det invaderades av araber, seldjuker och mongoler, och delades upp mellan Iran och Turkiet.”

Vidare:
”Folkmordet började i Istanbul för nittio år sedan, den 24 april 1915. Sexhundra framstående armenier mördades då på order av regeringen (dagen högtidlighålls varje år av armenier i hela världen). Detta var det första folkmordet under 1900-talet – men det uppmärksammades inte i någon större omfattning och satte inte några större spår i historieskrivningen. Adolf Hitler undrade sarkastiskt ”vem som kom ihåg armeniermorden”, när hans egen utrotning av oönskade individer sattes i verket.

Armenierna var en stor tillgång kommersiellt och administrativt i det osmanska riket och betraktades länge som ”skyddslingar” (dhimmis) enligt Koranen. Detta till trots var de andra klassens medborgare, de fick till exempel inte bära vapen. De flesta hade sin hemvist i de sex östligaste provinserna. Vid sekelskiftet 1900 var armeniernas andel av befolkningen i det osmanska riket två av totalt trettiosex miljoner.”

”Inrikesministern Talaat Pascha, en av ledarna för ungturkarna, gav i ett telegram order om att alla armenier som vistades i Turkiet utan undantag skulle likvideras. I de sex östliga provinserna blev de flesta männen dödade. Kvinnor och barn fördrevs mot den syriska gränsen.

Vid massmorden undvek man att använda ammunition, som behövdes för kriget, utan tillgrep andra medel – som att bunta ihop männen och dränka dem i flodvattnen. Kvinnorna och barnen vandrade i ökentrakter utan vare sig vatten eller mat, och många av dem omkom.”
.....

”Saken fördes till sin spets under de påbörjade förhandlingarna med EU. Bland annat ville den franske utrikesministern sätta erkännandet som villkor för Turkiets EU-inträde. På detta har den turkiska regeringen reagerat med stark irritation. ”

Läs hela artikeln

Folkmordet på armenierna
”Erdogan hotar deportera 100.000 armenier
Uppdaterat 2010-03-17 13:26. Publicerat 2010-03-17 13:21
Turkiets premiärminister Erdogan hotar med att deportera 100.000 armenier som lever i landet utan medborgarskap. Det är den senaste turkiska reaktionen på besluten i Sveriges riksdag och USA:s kongress om att kalla massdödandet av armenier 1915 för folkmord.

Brittiska BBC:s turkiska redaktion intervjuade på tisdagen den turkiska premiärministern Recep Tayyip Erdogan. På frågan vad han tyckte om de svenska och amerikanska parlamentsresolutionerna om turkiskt folkmord på armenier under första världskriget sade han, enligt Reuters referat:

Det finns i dag 170.000 armenier invånare i vårt land. Bara 70.000 av dem är turkiska medborgare, men vi tolererar de övriga 100.000. Om det blir nödvändigt kan jag uppmana dessa 100.000 att åka tillbaka till sitt land eftersom de inte är mina medborgare. Jag behöver inte behålla dem i mitt land.

År 1998 satt Erdogan fyra månader i fängelse för uppvigling till våld. Han är beryktad för sin islamistiska trosbekännelse:
”Minareterna är våra bajonetter, moskéerna våra baracker, de troende våra soldater.”

Idag skriver Bitte Hammargren som bevakar Mellanöstern:
För minoriteterna i Irak är kriget långt ifrån över
Publicerad: 16 november 2010, 21.34
För sju och ett halvt år sedan utropade president George W Bush seger efter invasionen av Irak. Men för landets kristna och andra små minoriteter är kriget inte över.

När arabnationalismen föddes i början av förra seklet var kristna araber ledande drivkrafter tillsammans med sekulära arabiska muslimer. Iraks kristna, då ännu tio procent av befolkningen, blev en viktig medelklass. Men efter USA:s invasion av Irak 2003 finns inte så många arabiska kristna kvar och sekularismen har hamnat i bakvattnet.

Många irakier säger nu som Louis Climis, syrisk-katolsk kristen och vice ordförande i Iraqi Minorities Council:

–Det var bättre förr, under Saddamtiden. Då hade vi en diktator. Nu är det tusen olika småtyranner. Då hade vi en tjuv. Nu sitter tiotusentals korrupta personer på olika positioner och bevakar sina egen- eller gruppintressen.”

Vidare:
”Iraks minoriteter kläms mellan hammaren och städet: om denna exodus fortsätter kommer den etniska rensningen snart att vara fullbordad. Men kan de stanna om ingen skyddar dem?”

Läs hela artikeln

Börjar utsorteringen redan nu? Gamla människor har man ingen nytta av och arbetslösa för att inte tala om sjukskrivna!!!! Kommer de kristna svenskarna ses som dhimmis?

Barometern skriver följande:
VÅRDEN KOMMER ALDRIG ATT RÄCKA
”Sjukvårdens största utmaning är att våga säga nej. En åldrande befolkning kommer hela tiden att kräva mer vård. Det mångomtalade finansieringsgapet växer till en käft som slukar ständigt mer resurser. Framsynta och modiga politiker måste redan idag ta itu med framtidsfrågan. Hur minskar man efterfrågan på sjukvård?”

Finns det något hopp för svenska folket?

Politiker och andra politiskt korrekta hävdar att vi måste ha arbetskraftsinvandring. Varför då? Behövs inte utbildade i sina egna länder. Analfabeter från Somalia är väl egentligen ingen vinst för samhället eller…!


d d svd svd gp ab svd dn ab svd dn gp gp gp svd svd dn ek d d d d d svd svd d d d d d dn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar