måndag 1 november 2010

Flyttlassen går mot stan - svensk landsbygd tynar bort

Så lyder rubriken på en stort upplagd artikel i Svenska Dagbladet idag.

”GLESBYGDEN ÖVERGES. Den svenska landsbygden blir allt glesare. I 205 av Sveriges 280 kommuner väntas befolkningen krympa under de närmaste decennierna – en klyfta som vidgas när några få svenska regioner samtidigt växer så det knakar. I Jokkmokk, som på ett decennium har förlorat var sjätte invånare, flyttar många ut trots att de skulle vilja bo kvar.

DISKUTERA GÅR DET ATT VÄNDA FLYTTSTRÖMMARNA? SKA DET ENS VARA ETT MÅL?

Med Jokkmokk i hjärtat. Emelie Svanström, Pia Holmbom, Lisa Andersson och Richard Andersson ser hur ungdomar i större städer dras med fördomar om landsbygden och platser som Jokkmokk. "Som att vi alla är samer eller bor i kåtor", säger Lisa Andersson

Glesbygden utarmas i tysthet

Publicerad: 1 november 2010, 02.00. Senast ändrad: 1 november 2010, 09.17

Regeringens ambition är att hela Sverige ska leva och växa. Men i verkligheten blir glesbygden allt glesare. Om inget drastiskt sker så krymper två tredjedelar av landets kommuner de kommande decennierna.

De går sista året på Lapplands gymnasium och snart går de ut i livet. Två saker är eleverna Pia Holmbom, Richard Andersson, Lisa Andersson och Emilie Svanström eniga om.

För det första, de älskar Jokkmokk. Det är här strax norr om polcirkeln som de helst vill leva.

För det andra: om ett år eller två flyttar de härifrån.

Vidare:

När den nya regeringen presenterades blev jordbruksminister Eskil Erlandsson landsbygdsminister, med uppdrag att arbeta mot avfolkning. Men trots årtionden av högtidliga politiska försäkringar om att hela Sverige ska leva snurrar spiralen på: De unga flyttar, vilket ger färre invånare i arbetsför ålder. När de som jobbar blir färre minskar skatte- intäkterna. Den kommunala servicen blir sämre. Skattehöjningar riskerar att driva på utflyttningen.

Delar av Sverige utarmas men det sker så successivt att det inte bullrar så särskilt mycket, inte så att det når fram i riksdebatten i alla fall, säger Kerstin Wallin, som var generaldirektör på Glesbygdsverket tills det lades ner våren 2009.

Men Staffan Bond, chef på Hela Sverige ska leva, tror att avfolkningen blir ett problem även för tillväxtkommunerna:

Ett delat Sverige är ett land med sämre livskvalitet. Mycket resurser som stadsbefolkningen är beroende av kommer utifrån landet. Dessutom kan det skapas motsättningar i ett sånt samhälle som inte är lyckosamma för någondera part.

Går det att vända flyttströmmarna? Bör det vara målet eller är det dags att ge upp?”

Läs mer

Vad säger vår ”landsfader” och statsminister Fredrik Reinfeldt. Har ni hört honom uttala sig något om Sveriges landsbygd?. Kanske tycker han rent av att det är bra det som pågår i Malmö och Göteborg. Vi vet ju alla vad Fredrik Reinfeldt anser om svenskar.

Dessa skjutningar i Malmö som, enligt många som bor och bott i Malmö, har pågått i flera år men som först nu uppmärksammas av journalisterna eller kanske vi skall kalla dem propagandisterna. En invandrare som ringde in till Sveriges Radio P1 för några dagar sedan berättade att han går inte ut i Malmö på kvällarna sedan flera år tillbaka och att journalisterna mycket väl vet detta men föredrar att framställa det annorlunda än vad vanligt folk tycker.

Kanske är det så att invandrarna skall få komma till Norrland. Det ger arbete och klirr i kassan för kommunerna som får statliga medel för invandringen och arbetslösa kvinnor får vårda ”ensamma flyktingbarn”?

.......

I dagarna har handlingar skickats ut till alla boende i hyreslägenheter för att de bl.a. skall ange hur många som bor i lägenheten. Snart kanske de som bor i villa, bostadsrätter och annat boende får uppge hur de bor och hur många som bor i villan m.m.

Från 1993 finns ett dokument Massflykt till Sverige (SOU 1993:89).

I detta dokument beskrivs olika händelser som kan inträffa.

Delscenario 1 - antar att nya makthavare har tagit över i Ryssland. Efter en tids aggressiv utrikespolitik går den ryska armén in i de baltiska staterna. Omfattande utrensningar sker bland politiker och tjänstemän som deltagit i frigörelsen några år tidigare. Det politiska systemet krossas. Det antas att ca 50.000 asylsökande under en vecka i februari kommer till svenska hamnar via småfartyg.

Delscenario 2 - beskriver, utöver 50.000 asylsökande, hur 150.000 hjälpsökande tar sig till Sverige under sammanlagt fyra månader. Ett stort antal människor tar sig via Finland och Polen till Sverige.

Delscenario 3 - antar att efter en lång period av sträng kyla och stor brist på livsmedel att ca 500.000 hjälpsökande skulle komma till Sverige under en tid av ca 6 månader. På samma gång sprids ryktet att en allvarlig olycka har inträffat i ett kärnkraftverk utanför Moskva. Man antar vidare att ett stort antal massflyktingar har smittsamma sjukdomar som får den svenska sjukvården att kollapsa.

I en artikel publicerad 2006 skriver Gunnar Wetterberg om "90-talets stora barnkullar värre problem än 40-talisterna"

"Bostadselände och dålig skola präglar 90-talisternas framtid, skriver Sacos Gunnar Wetterberg. De stora barnkullarna från 90-talet är ett större och mer akut samhällsproblem än 40-talisternas äldreomsorg. Inom några år tvingas gymnasierna och högskolorna ta emot betydligt fler elever än i dag, samtidigt som många lärare pensioneras.

Om vi inte lyckas få fram fler skickliga lärare får studenterna sämre utbildning. Något som kommer att prägla hela deras yrkesliv. Frågan är dessutom om 90-talisterna får någonstans att bo. Risken för ett nytt ungdomsbostadselände, som på 60-talet, är överhängande. Det är de ännu inte röstberättigade 90-talisterna som borde få ställa de viktigaste frågorna i valrörelsen, skriver fackförbundet Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg.”

Vilka är det som har de stora barnkullarna? Enligt vad vi dagligen tar del av så är problemen att svenskarna föder för få barn. Alltså planeras det nu för var invandrarna med sina stora barnkullar skall bo – eller…!

Vidare skriver Wetterberg:

”Frågan är också om det går att utnyttja dagens bestånd bättre. På så vis kan ett bra mellanboende för 60-70-åringar vara en del av lösningen, genom att sätta i gång flyttkedjor som gör att fler människor får bostäder som bättre passar deras behov. Av samma skäl kan man fundera över möjligheten att öka fribeloppet för hyresintäkter. Om man kan få ut fler uthyrningsrum på marknaden skulle det också lindra problemen och kanske göra det intressant att bygga nya lägenheter och småhus med dubbla ingångar, som ökar flexibiliteten utan att tvinga fram ägarskiften.”
Han menar något slags mellanboende för pensionärer innan de hamnar på hemmet - eller…!..

Vi vet också vilka planer De Nya Moderaterna har för Sverige och svenskarna. Göran Lindblad, som är partiets talesman i invandringsfrågor. Han uttalade 2002 att Sverige bör ta emot 2 miljoner invandrare till år 2015.

Nya Moderaterna – svenskar behövs inte längre

En del svenskar vet inte vilka beslut som fattas i politikernas styrelserum. Ännu mindre känner de till varför vissa politiska beslut fattas.

Helt obegripligt blir det när beslut strider mot allt vett och bidrar till att underminera det svenska Sverige.

Nya moderaterna är ett parti som leds av människor som vill ta död på Sverige.
För många låter det konstigt att höra det men det förhåller sig faktiskt så.
Nya Moderaterna är inget ”konservativt” parti. Det är ett extremliberalt internationalistiskt parti som vill som vill upplösa nationsgränserna – av ideologiska skäl.

Med Moderaterna politik ökar brottsligheten och Sverige blir ett otryggt land.
Några hänsyn till svenskarna tar de överhuvudtaget inte.
Redan för flera decennier sedan började moderaterna mer aktivt förespråka massinvandring.”

Svenska folkets värsta fiender - vilka är det?
Är det expropriering av svenskarnas bostäder som blir den slutliga lösningen för svenska folket?

Läs om planerna för Sveriges undergång 1, 2, 3 och 4.

1 kommentar:

  1. Vad händer om man vägrar svara på enkäten om hur många som bor i lägenheten? Drabbas man då av repressioner av nazist-regimen?

    SvaraRadera