fredag 19 november 2010

Grundlagsändringarna - Läs SD:s debattartikel idag


VÄRNA SVERIGE, Skriv på uppropet om grundlagsändringarna

Så här skriver Kent Ekeroth:

”Vi har idag i SvD en debattartikel om grundlagsändringarna; Lagändring försvårar EU-utträde:

”Den grundlagsförändring som riksdagen den 2 juni i år enhälligt röstade för i en första omgång, och som kan komma att klubbas igenom den 24 november, innefattar punkter som försvagar det svenska medborgarskapet, grundlagsbefäster mångkulturalismen samt innebär krav på att grundlagen åter måste ändras i det fall Sveriges vill träda ur den europeiska unionen. För oss och våra partikamrater är alla dessa förändringar ytterst beklagansvärda eftersom de försvagar svenskarnas status och rätt till själv- bestämmande.

Vi kan ha viss förståelse för att inget av de andra sju riksdagspartierna opponerar sig mot cementeringen av mångkulturalismen eller urholkningen av det svenska medborgarskapet, Sverigedemokraterna är ju faktiskt det enda parti som står i opposition i de frågorna. Det som oroar och förvånar oss är att det är så tyst bland Sveriges EU-kritiker. Varför råder närmast total tystnad om att Sveriges konstitution ändras för att befästa EU-medlemskapet?

Läs resten av debattartikeln på SvD!”

Från Demokratbloggen:
”Det blir svårare att gå ut ur europeiska unionen om svenska folket så skulle önska eftersom det kommer krävas en förändring av grundlagen innan så kan ske. Därmed urholkas svenskarnas möjlighet att påverka sin egen framtid.

Mångkulturalismen befästs i och med att skrivningarna i grundlagen om att främja etniska, kulturella och religiösa grupper blir tvingande. Därmed befästs den politik som förts i snart 40 år och som vi menar varit katastrofal.

Betydelsen av det svenska medborgarskapet urholkas i och med att utlänningar i stort jämställs med svenska medborgare och därmed åtnjuter samma rättigheter. Dessutom försvinner kravet på svenskt medborgarskap vid anställningar av känslig karaktär, vilket innebär att utlänningar tillåts ha viktiga och samhällsbärande positioner.”

Svenska folkets blivande landsfader!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar