måndag 8 november 2010

Svenska folket genomskådar 7-partiets lögner


Från John Wilthorn (partipolitisk fristående humanist) har följande brev inkommit:

Få kan som Inger-Siv Mattsson ge uttryck för hur verklighetens åsikter utbyts där vanligt folk träffas.

Då handlar det om helt andra värderingar än de som politiker och journalister söker påtvinga svenska folket. Allt fler är på det klara med att politiker och journalister har en sällsynt förmåga att leva vid sidan av verkligheten.

Dessa grupper blev allt djärvare, men när de försökte slå i folk de tårdrypande bluffarna om "apatiska flyktingbarn" och "ensamkommande flyktingbarn" då började även de mest naiva svenskar att inse hur de dumförklarats av politiker och journalistkåren. Undra på det snabbt växande politiker- och journalistföraktet. Självtänkande svenskar hade fått nog. Allt medan det blivit allt enklare för oss alla att nå ut med fria åsikter.

Det fanns fram tills i år i det närmaste ingen yttrandefrihet i vårt land. Inte då det gällde kritiska åsikter på svensk välfärd, feminism, klimatpolitik och asylinvandring. Men under detta år har nätportaler och webbar vuxit upp som svampar ur jorden. Likt ringar på vatten sprids nu - för politiker och journalister -obekväm information till allt fler. Nätportaler håller på att samordnas inom denna mandatperiod. Internet blir allt starkare. Allt medan papperstidningarna förblöder och numera tigger om annonser och läsare. Hur många tidningar kommer att rasa likt korthus under denna mandatperiod kan man undra? Då står politikerna där ensamma, likt träd utan rötter. Fram till nästa val kan nya politiska partier bildas.

Det är med andra ord inte säkert att det är Sverigedemokraterna som är det största hotet för de nuvarande riksdagspartierna - det kan lika gärna vara det opålitliga svenska folket som hotar ”de goda krafterna” genom att rösta på SD, eller helt nyetablerade partier.

Numera har folk möjlighet att få veta sanningen, även i de "obekväma" frågor som ”de goda krafterna” har initierat, men vars misslyckande de ansvariga nu söker dölja. En sak är klar: Denna valperiod kommer inte att bli någon tidigare valperiod lik. Förhoppningsvis kommer Bengt Westerberg, Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt m.fl. ansvariga att ställas till svars för varför de bland annat ställt asylinvandringen före svenska folkets intressen?

Vi behöver fortsättningsvis politiker - som likt i Australien - otvetydigt klargör för de asylinvandrare som tar sig hit att i Sverige är det svenska traditioner och svenska seder som gäller och inget annat. Finner de våra seder och bruk motbjudande då bör de inte tillåtas söka förändra något här utan istället snabbt förpassas ut ur Sverige - precis som man med gott resultat gör i Australien och andra länder där det egna folkets väl och ve ställs främst." Så långt John Wilthorn.

Läs ISM:s brev :
Röda Korset, Samhällsdestruktörerna i full frihet och Samhällsdestruktörerna i farten i gen.

Ta del av riksdagens protokoll från riksdagsdebatten med SD och 7-partiets ledamöter.

SD var sakliga, pålästa och verbala! Övriga partirepresentanter var okunniga, flummiga och ersatte fakta med känsloutspel. Skillnaden är att medan våra etablerade ledamöter är fördärvade så är SD:;s representanter ofördärvade.

INSÄNDARE Jag vågar nog påstå att ingen i Sveriges riksdag under de senaste 30 åren har uttryckt sig så sakligt och tydligt som Jimmie Åkesson gjorde i riksdagen på onsdagen. Hans argument och sättet att framföra dem visade med nästan pinsam tydlighet på de fatala brister i saklighet och verklighetsförankring som karaktäriserar alla dessa karriärpolitiker framavlade i SSU och MUF:s provrörsmiljö.

I dagens Sverige, med ett åsiktsförtryck som hade fått Stasi att jubla, räcker det inte med att säga sanningen, man måste säga den på så sätt att man undviker alla de minfält som är utlagda i den politiska korrekthetens namn. Åkesson lyckades nästintill fulländning att gå den balansgången.”


Carl Bildt, en av svenskarnas bästa vänner ,uttalade sig bl.a. på följande sätt vid kalabaliken i Rinkeby 1992:

"En så att säga motsatsernas dynamik, i detta tidigare så enhetliga svenska samhälle, en friktionsyta uppstår förvisso, men det är denna motsatsernas fredliga dynamik som med mitt sätt att se, betyder oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället..."

VAD MENAR HAN?

Den ”godaste” av alla, idealisten! Bengt Westerberg

Röda Korset


Henri Dunant
Henri Dunant, Röda Korsets grundare. Röda Korset var tidigare en helt ideell organisation , där frivilligheten att delta i humanitärt arbete var det som gällde. Men det gäller givetvis inte Bengt Westerberg, som en gång uttalade att han hade blivit erbjuden så många andra arbeten men.....!

Om Henri Dunant kan man läsa följande:

”Vid slaget vid Solferino i Italien 1859 försökte Dunant hjälpa sårade tillsammans med traktens kvinnor, en händelse som kom att påverka honom djupt. 1862 skrev han boken "Minnen från Solferino" där han skrev om hur organisationer med frivilliga skulle kunna utbildas att ta hand om sårade oavsett nationalitet. Han bildade tillsammans med advokaten Gustave Moynier, läkarna Maunior och Appia och generalen Dufour den kommitté som kom att grunda Röda korset.
Man kallade till en konferens i Dunants hemstad Genève dit sjutton länder skickade delegater och den,22 augusti 1864 vid den andra konferensen, underteckades den första Genèvekonventionen.

Trots att han var bankir kom Dunant att misslyckas i affärer, och efter en konkurs 1867 levde han i fattigdom och bortglömdhet tills en journalist publicerade en artikel om den gamle mannens fascinerande historia. Detta ledde till att han på sin sin 67-årsdag kom att hyllas över hela världen.

Han tilldelades det första av Nobels fredspris 1901, tillsammans med Frédéric Passy. Trots sin fattigdom gav han bort prispengarna till välgörenhet.”

1 kommentar:

  1. Det finns många tjuvar i framskjuten ställning i Sverige numera.

    SvaraRadera