måndag 22 november 2010

Våra folkvalda riksdagsmäns förräderi mot sitt eget folk

VÄRNA SVERIGE: STOPPA GRUNDLAGSÄNDRINGARNA,

SKRIV PÅ UPPROPET!


Av Julia Caesar

"ETT FULLBORDAT LANDSFÖRRÄDERI

På onsdag beslutar Sveriges riksdag om en ny grundlag.Genom en lång rad omvälvande förändringar blir Sverige – i strid med medborgarnas vilja – i ännu högre grad ett lydrike till EU. Mångkulturen blir tvingande, makten centraliseras till Storebror staten, kommunerna förlorar stora delar av sitt självbestämmande och det svenska medborgarskapet blir en betydelselös atrapp. Den förvandling av Sverige till ett mångkulturellt helvete som påbörjades genom ett enigt riksdagsbeslut 1975 gjuts nu slutgiltigt i betong. Därmed fullbordar Sveriges regering och riksdag det landsförräderi som de träget har arbetat på i fyra decennier.

Vidare:

”Segregation ska främjas
Den nya lagen säger: ”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.” Tidigare hette det ”bör” främjas, nu blir det ”ska”. En tvingande formulering. Vi kan se fram emot ännu mer islamisering, fler heders- och skammord,mer kulturellt betingad kriminalitet, fler tvångs- och barnäktenskap, fler mödoms-hinnerekonstruktioner, mer irakiska mångmiljonbedrägerier med släkten anställd som personliga assistenter till fullt friska personer, fler anlagda bränder i skolor och bilar, mer stenkastning mot polis och räddningspersonal, fler rån och våldtäkter mot 84-åringar, och mer misshandel av manliga förlossningsläkare för att de har fel kön.
......

”Motorn i Sveriges mångkulturella omvandling var statsminister Olof Palme (1927-1986). När han 1969 efterträdde Tage Erlander som statsminister hade han någonting som flertalet andra socialdemokrater saknade. Han kom från överklassen, var utbildad i USA, talade flera språk och hade det gedigna självförtroende som en överklassbakgrund kan ge. Vid den här tiden var en sådan bakgrund mycket ovanlig – de flesta socialdemokrater hade arbetarbakgrund, sjuårig folkskola och inga språkkunskaper. De imponerades av Palme, såg upp till den världsvane partiledaren och litade på honom. Därmed var de lätta att påverka och få med sig i regerings- och riksdagsbesluten. Ingen ville framstå som en dum lantis. Globalisering var det nya mantrat.

I hela sitt liv amorterade klassbytaren Olof Palme på skulden för sin överklassbakgrund. Han ville vara god. För honom var det lätt att driva ”internationell solidaritet”, den kostade honom inget. Redan som 22-åring ingick han skenäktenskap med en tjeckisk kvinna, Jelena Rennerova, för att hon skulle kunna fly från den kommunistiska regimen i Tjeckoslovakien. För den inriktning mot mångkultur, massinvandring och ”internationell solidaritet” som inleddes åren kring 1970 bär Olof Palme utan tvekan huvudansvaret.”
.....

Hur mår landsförrädarna?
Ibland undrar jag hur de mår, de politiker som stoppar huvudena under armen och fortsätter att köra Sverige i botten. Hur orkar de se sig själva i spegeln? Där sitter en socialdemokrati i upplösning och utan politik, på väg att bli en historisk parentes. Där finns de perifera småpartierna v, c och kd som alla riskerar att åka ur riksdagen i nästa val. Ett oföränderligt flummigt och invandrings-fundamentalistiskt miljöparti och ett lika invandringsfundamentalistiskt folkparti.

Och så de nya socialisterna – moderaterna, under Fredrik Reinfeldts ledning lika totalitära som vilket socialistiskt betongparti som helst.

Plus Sverigedemokraterna som har förvandlat riksdagsdebatterna till underhållning på en nivå som vi inte har sett maken till sedan Tage Erlanders, Gunnar Strängs och Gunnar Hedlunds dagar.”

Läs hela artikeln på Snaphanen

”Innan valet hade sovhjärnan Reinfeldt uttalat att han hellre samarbetar med Ohly än med Åkesson, och nu verkar det som om Ohly har tagit Reinfeldt på orden enligt DN.

Gemensam invandringspolitik för blocken inte omöjlig
Lars Ohly föreslår att de rödgröna och alliansen ingår en överenskommelse om en politik som är motsatt Sverigedemokraternas. Fredrik Reinfeldt vill inte kommentera det, men en genomgång av politiska program visar att det inte vore helt omöjligt; Bland annat i synen på andra kulturers betydelse och arbetskraftsinvandring.”

Så här skriver Jimmie Åkesson och Kent Ekeroth i Svenska Dagbladet bl.a.

”Det svenska medborgarskapet urholkas. De föreslagna förändringarna innebär en kraftigt försvagad status för medborgarskapet. Kravet på att statsråd måste ha varit svenska medborgare i tio år tas bort, och medborgarskaps-kravet vad gäller statliga anställningar försvinner, förutom för en handfull militära och juridiska ämbeten. Det föreslås även att ordet ”medborgare” byts ut till ”var och en”. Detta innebär att det blir fritt fram för utländska medborgare att inneha viktiga och samhällsbärande positioner i det svenska samhället samt att utlänningar i stort jämställs med svenska medborgare i grundlagen.”

Demokratbloggen har gjort en sammanfattning:

Invandrarna behöver inte lära sig svenska

• Invandrare får grundlagsskyddade rättigheter att segregera sig själva från sitt nya hemland och den svenska befolkningen. De behöver inte lära sig svenska eller på något annat sätt anpassa sig till Sverige. Sfi kan läggas ned. Där kan staten spara många miljoner.

• Skolan blir skyldig att erbjuda inte bara hemspråksundervisning utan undervisning på alla världens språk och dialekter. ”En vietnamesisk invandrarfamiljfamilj i Blattnicksele kan med grundlagen som skydd kräva att den lokala skolan anställer en vietnamesisktalande lärare enbart för deras barn” skriver bloggen Hayekinstitutet, som kallar den nya grundlagen ”en snygg liten statskupp”.

• Sjukvården tvingas anställa personal som talar alla tänkbara språk och dialekter, till exempel swahili, pashto och dari. Svenska invandrare talar omkring 200 olika språk, varav arabiska nu är det tredje största efter svenska och finska. Alla språk ska givetvis finnas tillgängliga för invandrarna.

Att vara svensk medborgare förlorar sin betydelse. I lagtexten byts konsekvent orden ”varje medborgare” ut mot ”var och en”. Var och en som råkar uppehålla sig i Sverige, även illegalt, får samma status som de svenska medborgarna. Infödda svenskar som har byggt upp landet har därmed samma värde som illegala invandrare.”


Detta svek genomdriver våra demokratiskt folkvalda representanter mot folkets vilja. Det är svenska skattebetalare som är riksdagsmännens uppdragsgivare men kanske är det dags att vi frågar oss vilka som är deras verkliga uppdragsgivare?


SKRIV UNDER NU!

INSÄNDARE:

Den nya grundlagen som beräknas röstas igen på onsdag, är bara en liten del i hela den komplott som planeras mot oss svenskar!

Ett första steg mot en hårdför och ondsint diktatur som undan för undan kommer att förgöra oss och hela vår kultur.

En grundlag som bl.a. tillåter att svenska soldater sätts in mot den egna befolkningen, något som tidigare varit förbjudet.

Det kommer naturligtvis fler lagar och mycket större uppoffringar för oss svenskar och tro mig, det vi upplever i dag är som en mild sommarvind jämfört med vad som komma skall.
 
Landet dignar redan nu under massinvandringens kolsvarta och tunga börda och det finns inte längre plats eller resurser för att ta hand de nyanlända.
Vart ska de ta vägen?

Det är därför bara en tidsfråga innan nya lagar följer och där medborgarna på egen kostnad kommer att tvingas ta emot asylturister i sina egna hem.

Ett förslag som förresten redan varit uppe för diskussion för ett par år sedan, av en högt uppsatt socialist.

Och i och med den nya grundlagen så kommer det då att bli fritt fram för regimen att helt bestämma spelreglerna och genom soldaters försorg även tillse att dessa efterlevs!

Allt inte svenska myndigheter och kommuner längre har plats eller resurser att ta hand om nykomlingarna är regimen naturligtvis fullkomligt medveten om och det var bl.a. därför som den nya grundlagen stressades fram på nolltid. Dom satt redan då på pottkanten och måste göra något drastiskt.

Går lagen igenom så kan dom i princip göra precis som dom vill och vi förvandlas som genom ett trollslag till deras lydiga och arbetande hjon!
Vägrar vi så har dom då även skaffat sig effektiva metoder för att kväsa den mest motstridige!

Det finns mycket att säga om detta, men jag avslutar ändå här eftersom timmen är sen och ber Er vänligen att också vidarebefordra detta mail till alla Era vänner och bekanta.

SD har i ett upprop vädjat om folkets stöd, att protestera mot den nya grundlagen.
Siten är överbelastad och det kan därför ta lite tid att komma fram och underteckna deras appell.

Men det gäller hela vår framtid, så ta Er den tiden.

Läs artikeln Sveriges väg mot katastrofen!

Sedan bör man också läsa:
Att planera för Sveriges undergång 1, 2, 3 och 4.

Några av våra landsförrädare:

Här är den "godaste" av dem alla!

Carl Bildt:

”Inom en generation kommer EU:s största stad inte längre att vara London utan Istanbul”

1 kommentar:

  1. Den lilla skärva av Sveriges befolkning som INTE
    står bakom Muhammedanen Fredrik Rainfelds påstående att Svensk kultur enbart består av BARBERIET och Muhmmedanskan Mona Sahlins uttalanden att Svensk kultur är enbart sådant TRAMS som Midsommar och liknande företeelser bör verkligen ta sig en REJÄL FUNDERARE gällande sitt LIV nu när den NYA GRUNDLAGEN om 1 dag är ett FAKTUM så att INTE morgondagen kommer som en TOTAL ÖVERRASKNING och att det upplevs som man har blivit TAGEN PÅ SÄNGEN. Jag är helt övertygad om att VI kommer att få svårt att leva de LIV som vi har varit vana vid det kommer att bli inskränkningar på sikt på många områden och VI måste vakta vår tunga REJÄLT för jag tror att DOs Katri Linna gnuggar säkert sina HÄNDER för NU får hon RIKTIGA MAKTMEDEL för att SÄTTA DIT SVENSKJÄVELN REJÄLT för MINSTA lilla JÄVLA SAK till INVANDRARNAS FÖRDEL.
    Men Vi får ALDRIG slås ner i KNÄPPKÄNGORNA VI måste ta STRID för våra LIV och det LAND som är VÅRT SVERIGE. Hans Nilsson.

    SvaraRadera