fredag 31 december 2010

Det eviga av en av våra stora nationalskalder Esaias Tegnér


På årets sista dag kan det vara värt att påminna om en våra stora svenska skalder som nu inte längre läses i våra skolor.

Esaias Tegnér, 1782-1846, svensk skald och kulturpersonlighet. Han var professor i grekiska vid Lunds universitet, biskop i Växjö samt ledamot av Svenska Akademien från 1819.

Det var inte bara förlusten av Finland 1809 utan även de övriga omvälvningarna i Europa som påverkade de svenska författarna i deras syn på det nationella. Napoleon var en gestalt som både beundrades och avskyddes.

Tegnér hade först en positiv bild av denna krigarhjälte, efter 1809 svängde han dock om.

I sin dikt "Det eviga" gör Tegnér upp med sin positiva bild av Napoleon

DET EVIGA

Väl formar den starke med svärdet sin värld,
väl flyga som örnar hans rykten;
men någon gång brytes det vandrande svärd
och örnarna fällas i flykten.
Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
det dör som en stormvind i öknen bort.


Men sanningen lever. Bland bilor och svärd
lugn står hon med strålande pannan.
Hon leder igenom den nattliga värld,
och pekar alltjämt till en annan.
Det sanna är evigt: kring himmel och jord
genljuda från släkte till släkte dess ord.

Det rätta är evigt: ej rotas där ut
från jorden dess trampade lilja.
Erövrar det onda all världen till slut
så kan du det rätta dock vilja.
Förföljs det utom dig med list och våld,
sin fristad det har i ditt bröst fördold.

Och viljan som stängdes i lågande bröst
tar mandom lik Gud, och blir handling.
Det rätta får armar, det sanna får röst,
och folken stå upp till förvandling.
De offer du bragte, de faror du lopp,
de stiga som stjärnor ur Lethe opp.

Och dikten är icke som blommornas doft,
som färgade bågen i skyar.
Det sköna du bildar är mera än stoft,
och åldren dess anlet förnyar.
Det sköna är evigt: med fiken håg
vi fiska dess gullsand ur tidens våg.

Så fatta all sanning, så våga all rätt,
så bilda det sköna med glädje.
De tre dö ej ut bland mänskors ätt,
och till dem från tiden vi vädje.
Vad tiden dig gav må du ge igen,
blott det eviga bor i ditt hjärta än.

Gott Nytt 2011 önskar Vår Stund i Sverige och Caesar som tar det lugnt som alltid

1 kommentar:

 1. Hälsa Cesar och be honom tacka matte för dikten.

  Tack till bloggen för att bloggen ...

  --- fattar all sanning,
  och vågar all rätt
  samt bildar det sköna
  --- med glädje.

  RättsPatos

  SvaraRadera