onsdag 22 december 2010

Får svenskarna känna samhörighet och tillgivenhet för sitt land?

Ur Mario Vargas Lhosas Nobelföreläsning i december 2010

"Man ska inte förväxla den lomhörda nationalismen och dess motvilja mot ”den andre”, som alltid har varit ett frö till våld, med patriotismen som är en sund och generös tillgivenhet för det land där man såg dagens ljus, där ens förfäder levde och ens första drömmar tog form, ett välbekant landskap av platser, anhöriga och händelser som blir till hållpunkter för minnet och sköldar mot ensamheten.

Fosterlandet är inte flaggorna eller nationalsångerna, inte hyllningstalen för de utvalda hjältarna, utan en handfull miljöer och människor som befolkar våra minnen och färgar dem med melankoli och en varm känsla av att var vi än är, finns det ändå ett hem dit vi kan återvända."


Tanja Bergkvist är en spännande dam som bl.a.har mycket för att inte säga mycket, mycket emot det som hon kallar ”genusperspektivet och genusvansinnet”. Men här handlar det om ett program i Kunskapskanalen och ett samtal om boken ”Afrika” med dess författarinna Ellen Hillbom, som också är doktor i ekonomisk historia verksam vid Lunds Universitet. Ca 20 minuter in i programmet (här i UR Play) kunde man höra följande (min 19:56 och framåt):

”Intervjuare: ´Men i Afrika då, spåren av kolonialismen, såren av kolonialismen, vad ser vi av det idag då?´

Dr Ellen Hillbom: ”Ja en så´n sak som vi ser det är ju uppdelningen, gränsuppdelningen, det är ju väldigt få gränser som egentligen har förändrats efter självständigheten. Och det har ju inneburit att man har skapat länder som Nigeria, med 250 olika folkslag som ska samlas inom en nationsgräns.

I andra fall i Somalia har man delat upp den somaliska folkgruppen i fem olika stater, och det här har ju orsakat problem, att statsstaterna, det som förväntas att bli nationalstater, inte bygger på en homogen befolkning som vi kan känna här i Europa, det har inte fått växa fram på ett mer långsamt naturligt sätt utan tvingats på, och det är väl mycket utav det vi kanske ser som, man tycker om att kalla för etniska konflikter idag, många av de grupperna, folkgrupperna, skapades ju också utav kolonialmakten.´

Det intressanta här är inte analysen av Afrika, som säkerligen är helt korrekt, utan det faktum att Hillbom säger något som man egentligen inte får hävda, något som dessutom anses helt felaktigt av experterna i det politiska etablissemanget och journalistkåren (även om dessa inte innehar doktorsgrad så är de ju ändå som bekant ämnesexperter inom alla tänkbara områden): att det varit en fördel för de europeiska staternas framväxt med en homogen befolkning, och inte bara det – dessutom har nationalstaterna, till skillnad från här i Europa, inte fått växa fram på ett naturligt sätt, vilket varit en nackdel.

Får man verkligen säga att nationalstaterna i Europa vuxit fram ”på ett långsamt naturligt sätt” och att det varit en fördel med homogena befolkningar!? Naturligt och långsamt? Jag trodde att de alla var en onaturlig social konstruktion som implementerades från en dag till nästa någon gång på 1800-talet. Har dagstidningarna lurat mig?”

Läs mer

Från det ena till det andra:

Till och från kan vi höra de politiskt korrekta politikerna och journalisterna berätta att i USA minsann, där arbetar somalierna som är en stor grupp av invandrare. På Kent Ekeroths blogg kan man läsa hur trevligt det är numera i svenskbygderna i Minnesota sedan somalierna gjorde entré

”De gamla svenskbygderna i Minnesota i USA är inte längre vad de varit sedan somaliska invandrare mer och mer börjar sätta sin inte alltför trevliga prägel på samhället. Senaste exemplet på det kan vi läsa om i lokaltidningen Mankato Free Press där man berättar om en av konsekvenserna med att låta minoriteter med en samhällskrävande agenda av myndigheterna tillåts styra över majoriteten. Denna gång har muslimska kravmaskiner lyckats få till ett förbud för jultomten att besöka barn i förberedande skolklasser.. ”

I Italien är det stora problem med muslimska elever. De terroriserar och saknar vett och moral.
Läs mer

Apropå genusvetenskap
Unga schimpanshonor leker med pinnar på ett sätt som påminner om hur småbarn leker med dockor, skriver forskare i en ny studie. Det här kan bidra till att förklara varför flickor oftare än pojkar leker med dockor, spekulerar forskarna.”

Läs mer

Verner von Heidenstam – ur Ensamhetens tankar


Jag längtar hem sen åtta långa år.
I själva sömnen har jag längtan känt.
Jag längtar hem. Jag längtar var jag går
– men ej till människor! Jag längtar marken,
jag längtar stenarna där barn jag lekt.

2 kommentarer:

 1. Jag vill uppmana den del av SVENSKA befolkningen
  som är lediga under JUL och NYÅR som har en dator och förstår hur man använder denna att ta tillfället i akt att tillsammans med JULENS alla GODSAKER även försöka att ta del av det DIGNANDE JULBORD som BLOGGARNA dukar fram varje dag i form av DELIKAT INFORMATION om LÄGET och TILLSTÅNDET i vårt ARMA LAND SVERIGE. Detta är något som man INTE blir varesig DÄST eller RUND om MAGEN av i motsats till ALLA JULDELIKATESSER. Det blir kanske så att ADENDRALINET ökar men det ger förmodligen ÄMNESOMSÄTTNINGEN en KICK så i slutändan är det enbart POSITIVT. En RIKTIGT GOD SVENSK JUL tillönskar jag ALLA SVERIGE och SVENSK vänliga
  BLOGGARE och deras BESÖKARE och hoppas att VI får ÖNSKA VARANDRA DETTA i ALL SVENSK FRAMTID.
  Hans Nilsson
  PURSVENSK.

  SvaraRadera
 2. Jag känner en STOR SORG i mitt HJÄRTA att VI SVENSKAR skall behöva läsa denna fråga. Får Svenskar känna samhörighet och tillgivenhet för sitt LAND? Det har gått LÅNGT när sådana frågor
  ställs. Jag som STOLT SVENSK anser att det är självklart att VI SKALL känna samhörighet och tillgivenhet men det är ju individuellt känner man INGENTING för Landet och Svensken SÅ undrar jag VARFÖR BOR MAN OCH VISTAS HÄR det måste då kännas bättre att FLYTTA HÄRIFRÅN ett litet men ALLVARLIGT menat tips FLYTTA till MUHAMMEDANIEN ju FORTARE desto BÄTTRE. Utdraget som är publicerat här ovan från Mario Vargas Lhosas Nobelföreläsning kan nog många i stora stycke skriva under på men jag anser till skillnad från honom att vår FLAGGA vår NATIONALSÅNG och KUNGSÅNGEN ÄR så HÅRT KNUTNA till VÅRT LAND att de är ett MÅSTE. När SVENSKA FLAGGAN går i TOPP när tex SVENSKAR har VUNNIT någon idrottstävling och man spelar vår NATIONALSÅNG och även när man ser vår KUNG stå i stram GIVAKT när KUNGSÅNGEN spelas DÅ KÄNNS DET VARMT INOMBORDS och HÅREN RESER sig på armarna då känner man riktigt var man hör hemma i SVERIGE. Hans Nilsson
  PURSVENSK.

  SvaraRadera