fredag 17 december 2010

Hur röstade Du egentligen, Svensson?

Med sådana vänner behöver svenska folket inga fiender!

Från "Last viking" kom detta brev och en vädjan om att artikeln som "landsman Johansson"skrivit skulle distribueras till så många svenskar som möjligt.

"Handen på hjärtat, röstade du verkligen rätt……

Trots massiv kritik i sociala media och på andra forum på samhällets redaktionella skuggsida, riktad mot systemets självutplåning av nationalstaten Sverige, är ingen ansvarig politiker beredd att lyssna. Situationen blir alltmer motbjudande för varje månad. Samtidigt som svensk massmedia föraktar och censurerar oliktänkande, medan massinvandringen uteslutande omskrivs med superlativer. Åsiktsdiktaturen bestämmer dagordningen. Sverige skall fungera som Europas största socialbyrå. Punkt slut!

Det politiska målet, tillika sinnessjuka beslutet, om upplösning, utsugning och utplåning samt islamisering av Sverige ligger orubbligt fast. Om detta råder ingen tvekan. Mitt framför våra ögon utspelas en nationell tragedi utan dess like.

Sveriges blivande socialdemokratiska partiledare!

Våldtäkten på ett helt land.

Okontrollerad massinvandring i symbios med maktgalna, obegåvade och omdömeslösa politiker, påhejade och okritiskt understödda av massmedia, resulterar i tilltagande underminering av det svenska samhället vilket leder till successiv destabilisering. Politiskt vanvett är på väg att lamslå och sänka Sverige.

"Flyktingindustrin" har kommit att utvecklas till ett stort, omättligt svart hål, som glupskt sväljer den ena miljarden efter den andra. Oberoende ekonomer hävdar att det kostar runt en miljard om dagen för att hålla hjulen rullande i denna fullständigt improduktiva "industri"!

Alltså tusen miljoner om dagen…!

Någon förändring till det bättre kommer aldrig att ske, vare sig till följd av bokstäver eller med aldrig så hårt knutna händer i byxfickorna. Det som en gång berövats oss genom censur, smutsjournalistik, politisk lögn, propaganda och massmedial tystnad kring verkligheten, tillsammans med tvång, vänsterextremt våld och annat odemokratiskt förfarande, kan aldrig återvinnas med fredliga metoder.

Så enkelt, eller så svårt, är det… Öppna historieboken!

Förutsatt förstås att de manipulerade, hunsade och nedtryckta svenskarna verkligen vill ha sitt redan svårt sargade land tillbaka, med den trygghet, öppenhet och framåtanda samt demokrati, som en gång präglade Sverige. Fast jag är inte alls säker på att man vill. Som alla vet, var det riksdagsval den 19 september 2010; det var då som drygt nittiofyra (94!) procent av den röstberättigade svenska befolkningen sade sig vilja ha detta Sverige:

… okontrollerad massinvandring från utomeuropeiska länder, "arbetskraftinvandring" till icke existerande arbeten, anhörighetsinvandring av hela byar, kontinuerligt utbyte av den etniskt svenska befolkningen, ökande bidragsförsörjda etniska enklaver som lever isolerade från svenska samhället… på bara några årtionden har en femtedel av landets befolkning bytts ut, de sista 35 åren har 1,3 miljoner utlänningar beviljats uppehållstillstånd i Sverige, de flesta från muslimska länder i Mellanöstern och Afrika… mångkulturellt kaos, religiös fanatism,islamism, antisemitism, analfabetism, vandalism, samhällsterrorism, vänsterextremism, asylturism, mångkulturism, bidragsturism, politisk terrorism, marxism… utanförskap, slum, fattigdom, gatutiggeri, arbetslöshet, segregation, misslyckad integration, oanständigt parasiterande på socialsystemet, fusk och bedrägeri, assistansligor.

Plundring av socialsystemet, fuskande vårdcentraler, olagliga trafikskolor, mångkultursvindleri… nygamla sjukdomar, sekundäreffekter/sjukdomar till följd av inavel, omskärelse, dagliga kniv- och skottskador, orealistiskt hög belastning på sjukvården… ghetton, förorts helveten, släktfejder, kusiner, bröder, morbröder, farbröder, bilbränder (ett par tusen om året), hämndaktioner, skolpyromani (en skola om dagen brinner i Sverige), dagliga skjutningar på öppen gata, vandalisering av polisbilar, uppeldning av halva stadsdelar (Malmö), gatstenar som vapen, pistolbeväpnade småtjuvar, bilbrännare, etniska konfrontationer… upplopp, sabotage, flaggbränning, nyårsraketer som vapen mot polisen, terroristattacker mot utryckningsfordon, stenkastning mot bussar och bilar från viadukter, väpnade rån mot busschaufförer, systematisk vandalisering av allmän egendom, mord, oprovocerat våld, trafikvåld, gatuvåld, skamvåld, våld och hot mot brevbärare, kraftig ökning av våld och hot mot arbetsförmedlare, islamistiskt dödshot mot svensk konstnär (Lars Vilks), misshandel, ungdomsrån, stöld, samt rasering av strukturerna i det svenska samhället… organiserad brottslighet, tung och brutal kriminalitet, beskyddarligor, kriminella gäng, ungdomsgäng, våldsbenägna flickgäng, gängkrig, gängrån, gängmisshandel, gängrelaterad brottslighet, våldsprovokationer, tonårsmördare, ritualmord, ständigt vapenskrammel, bombattentat, butiksrån, värdetransportrån, ungdomsrån, vägrån, väskryckning, plundring… zigenarligor, släktingar, klan rivalitet, rån av handikappade, rån av åldringar, villainbrott, lägenhetsinbrott, aggressivitet, våld och hot mot sjukhuspersonal, rån av vårdcentraler, manipulering/skimning av bankautomater, nya droger, khattuggande, vapensmugglare, narkotikasmugglare, människosmugglare, hormonpumpade kamphundar på gatorna, religiösa konflikter, utpressning, politiska hot, integrationsproblem… islam som ges allt större inflytande i samhället, krympande yttrandefrihet och ett växande hot från islam.

Upphävd kvinnofrid, mord på egna döttrar, tvångsäktenskap, barnäktenskap
kvinnomisshandel, ingen respekt för kvinnor, svenska kvinnor förolämpas ständigt, svenska kvinnor betraktas som horor och allmän egendom, svenska kvinnor tilltalas fitta eller svennehora, gruppvåldtäkter, serievåldtäkter, brutala våldtäkter, synnerligen hänsynslösa våldtäkter, åldringsvåldtäkter, barnvåldtäkter, balkongknuffning, kidnappning, könsstympning av flickbarn, kvinnoförtryck…

Moskébyggen, muslimska bönerum på arbetsplatser, källarmoskéer, minareter, halal slakt, muslimska krav i all oändlighet, muslimskt präglat livsmedel, muslimska undantag, muslimska friskolor, muslimska flickskolor, särskilda muslimska högtider, önskemål om särskild lagstiftning för muslimer, muslimska åldrings dräpare (Landskrona), separata badtider på allmänna bad för muslimer, muslimska sharialagar, islamistisk moderat riksdagsledamot i Sveriges riksdag (Abdirizak Waberi).

Radikala islamister, "svenska" terrorister, extremt högt muslimskt födelsetal, demografisk krigföring, muslimska "hedersmord", muslimska män vars "respekt och heder" sitter i deras döttrars könsorgan… niqab, slöja, burka, ingifte, polygami, degenerering, expansiv islamisering och nu senast: muslimska självmordsbombare… illegal vistelse i landet, gömda icke flyktingar, papperslösa icke flyktingar, ekonomiska flyktingar, identitetslösa flyktingar, bedrägeriflyktingar, kvotflyktingar, nysvenskar, nyanlända asylsökande stjäl och begår brott, asylsökande stöldligor, asylsökande sittstrejkar, asylsökande slår sönder förläggningar för miljoner, endast 5 procent är riktiga flyktingar, 95 procent söker sig hit av andra skäl, (inte minst för att ta del av bidragssystemet)…

Flyktingbarn, apatiska barn, papperslösa barn, ensamkommande barn, gömda barn, vuxna barn, skäggiga barn…

Utlänningar ges företräde i bostadskön, utlänningar kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken, utlänningar överrepresenterade i svenska fängelser, utländska män och kvinnor kraftigt överrepresenterade i trafikolyckor, utlänningar kvoteras in på arbetsmarknaden, utlänningar uppehållande sig illegalt i landet medges gratis sjuk- och tandvård medan svenskar måste betala, utlänningar erhåller pension utan att ha betalat in en krona, utlänningar som "flytt" hemlandet åker tillbaka på "semester" efter permanent uppehållstillstånd i Sverige, utlänningar som utvisas eller inte medges uppehållstillstånd bjuds på charterflyg till respektive hemland, utlänningar tilldelas generösa kränkningsarvoden genom utpressningsmyndigheten DO, svenskar kan aldrig bli kränkta utan är endast förbehållet utlänningar… hat-rasism-diskriminering specifikt riktat mot etniska svenskar, anarki, otrygghet, havererat rättssystem.

Skolböcker och läroplan skrivs om för att passa islam, ingen skolavslutning i kyrkan, ansvarslöshet, ryggradslösa och fega politiker, fientlighet mot Sverige och svenskar, landsförräderi, sveket mot våra barn och barnbarn, skattefinansierade tankekontroll- och åsiktsregistreringsorganisationen EXPO.

Transportarbetarförbundet donerar 300 000 kr till vänsterextrema EXPO…
Leif Silbersky(brännvinsadvokat),Jerzy Sarnecki (brottsförnekare),Jan Hjärpe (islamkramare) alla "kända från TV"… villkorslös underkastelse inför främmande religion-politik-kultur (islam), hårt politiskt styrd polis.

Självförnekelse av svensk kultur, förakt för egna traditioner, enligt DO heter jul numera vinterfest medan julklapp kallas vinterpresent (Katri Linna).

Självutplåning, ekonomisk utarmning, parallella samhällen, tidigare utrotade kackerlackor och vägglöss sprider sig i landet med rasade fart, svensk skola allt sämre, nationellt självmord.

Sverige avskaffar sig självt, Sveriges internationella rykte allt sämre, Sverige är fånge i sina egna fantasier, utländsk massmedia ifrågasätter allt oftare Sverige, Sverigefientlig statsminister, Sverige importerar krig, Sverige välkomnar och ger fristad åt terrorister, Sverige operationsbas för internationell terrorism och självmordsbombare, Sverige blir för varje dag ett allt osäkrare land att leva i, våldet sprider sig och ökar lavinartat, åsiktsförtryck, censur av det fria ordet, politiskt korrekthet, en regering som länge äventyrat svenskarnas säkert och
nationens intressen, sparkrav inom alla områden – utom på den muslimska invandringen ......

osv. osv. Tillsammans med våld, våld och åter våld… i aldrig tidigare skådad omfattning Samt i domstolarna två separat tillämpade lagsystem: ett för svenskar och ett för "nysvenskar med spännande kulturer". Medan Sverige även i fortsättningen uttalat önskar tillhöra den internationella eliten gällande anmälda och begångna våldtäkter. Sverige är etta i Europa, och för närvarande världstvåa efter Sierra Leone i mörkaste… Afrika!

Var det detta Sverige som du önskade då du stod vid valurnorna den 19 september 2010…? För mig är det fullständigt obegripligt. Men OK… då känns det väl tryggt att veta (fast de flesta svenskar har ingen aning om det, då det totalt tystats ner i massmedia) att denna socialpolitiska och multikulturella kompost sedan den 24 november 2010 är garanterad genom Sveriges nya grundlag! Detta till löpande kostnader som för länge sedan passerade gränsen en biljon kronor; en biljon lika med ofattbara tusen miljarder!

Samtidigt röstade du ja till att behålla korrupt och politiskt styrd svensk massmedia, som inte med ett ord nämner eller ens med en bokstav skriver om detta som du just läst… utan i stället med "Rasiststämpeln" skrämt folket till tystnad. Press, radio och TV har genom censur, ensidig och vilseledande propaganda, desinformation och mörkläggning av fakta under många år fört svenskarna bakom ljuset. Framgångsrikt har man gemensamt lyckats dölja den fruktansvärda sanning om vad som dagligen utspelas i vårt samhälle, och som håller på att leda till att Sverige ofrånkomligen snart kollapsar. Större delen av befolkningen – nittiofyra procent – tycks dock fortfarande vara lyckligt "ovetande" om den slutliga katastrofen som lurar runt hörnet…

Det är utomordentligt fantastiskt hur man i ett och samma land, lyckats samla så mycket idioti samt de absolut både sämsta och mest avskyvärda mänskliga egenskaper från hela jordklotet! Kanske är det detta som kallas mångkultur!? Eller helt enkelt ett vanvettigt politiskt experiment som gick alldeles åt helvete… Och det kanske värsta av allt: människor (i likhet med mig själv) som varnar för – och pekar på – vad som sker i landet, betraktas som vidriga, högerextrema rasister…!

Vänliga hälsningar – från landsman Johansson, som ifrågasätter den mentala hälsan hos
svenska väljarkåren… "

.......

Demokrati- och EU-minister och folkpartisten, Birgitta ”Minaret” Ohlsson från Tokarp i Östergötland.


Extremism bör bekämpas lokalt, anser hon. Om Birgitta Ohlsson finns det mycket intressant att läsa. Bl.a. anser hon att moskébyggande bör uppmuntras.

Nu är det dags för svenska folket att förstå samtliga sju riksdagspartier har varit överens sedan åratal tillbaka om massinvandringen. Vårt hopp står till Sverigedemokraterna som nu kan rädda svenskarna från utplånande.

Läs Västvärldens politiker skall ställas till svars 1 och 2


svd svd ex dn dn svd ab svt ab

3 kommentarer:

 1. Hur RÖSTADE du egentligen, Svensson? Ja den frågan är verkligen befogad. Med tanke på att drygt 94% röstade på något av Partierna inom 7klövern(nn)kan man INTE påstå att det var speciellt mycket av vare sig HÄRNA, HJÄRTA eller sunt FÖRNUFT med i ställningstagandet utan det var PLÅNBOKEN som fick fälla avgörandet i ännu ett val. Detta är ett mönster som har upprepat sig under ÅRTIONDEN tråkigt nog. Man förstår villaägaren,kapitalägarn och de högavlönade att dessa röstar på Fredrik Muhammedan för med Jobbskatteavdraget, Rutavdraget och borttagandet av Fastighetskatten, Förmögenhetskatten och Arvskatten så blir det REJÄLT KLIRR i kassan för de redan BESUTTNA. Sen finns en stor GRUPP som i första hand har SOSSARN att TACKA för sitt bekymmersfria LIV och detta är INVANDRARNA och speciellt de som kommer NU de kommer till rena rama LYXTILLVARON de har större STATUS än han eller hon som är SVENSK sen generationer tillbaka i tiden. Så ALL FAKTA som står i ovanstående brev väger LÄTT när det ställs mot de Privilegier som alla dessa ÅTNJUTER dagligen och STUNDLIGEN. Men jag trodde i min ENFALD att till detta valet kändes det som att många hade fått NOG så lät det i vart fall innan valet NU skulle var och varannan NOG rösta SD men det var för de allra flesta mest MUNVÄDER för när SANNINGENS ÖGONBLICK infann sig så var ALLT JÄVLAR ANAMMA som bortbåst då gjorde ÅGREN sig påmind och som de KÄRRINGAR de flesta SVENSKAR är så blev det den lättaste och minst besvärliga vägen som fick fälla det slutgiltiga avgörandet. Jag är en av alla dessa 339000 som tog både Hjärna, Hjärta och speciellt ett sunt TÄNKANDE till hjälp och röstade för Sverige, Svensken och kommande generationer Riktiga Svenskar inte de som kallas Nysvenskar och röstade på SVERIGEDEMOKRATERNA Partiet för SVERIGE i FRAMTIDEN. Hans Nilsson.

  SvaraRadera
 2. Själv har jag rent samvete då jag röstade på
  Sverigedemokraterna till riksdag, kommunal och
  landsting.
  Det är dock tungt att tänka på att mer än nio av tio röstade på sjuklövern.
  Är pursvensken både blind och döv eller vad är det annars för fel?
  Ogeldibo

  SvaraRadera