söndag 23 januari 2011

Det goda Sverige - det onda Danmark

Även dumheter har plats i det öppna samtalet

Citat från Snaphnen.dk

”Maria Wetterstrand attack på det danska samfundet under vad som skulle föreställa en partiledardebatt i Sveriges riksdag under gårdagen väcker många frågetecken.I Danmark fungerar på det stora hela i princip allt det som inte fungerar i Sverige. Det råder en rättssäker migrationsprocess, invandrare får arbeten och blir inte hänvisade till ghetton. Flertalet danska invandrare talar det nya språket flytande och det råder en bra debatt om hederskultur som gör att kvinnor och hbt-personer från andra länder lever trygga och säkra liv i det nya landet. Det verkar helt gå Maria Wetterstrand förbi att i en internationell jämförelse är det Sverige och knappast Danmark som sticker ut som extremt, märkligt och avvikande. Sverige har en del att lära av dansk debatt.”

”Danmark är ett land för det öppna samtalet istället för det slutna mumlet. I vårt grannland finns mycket klokskap som sällan noteras i svensk samhälls- och kulturdebatt, trots att den skriva och talas med samma tonläge som den dårskap som kommer från samma land. ”Dårskapen letar sig snabbt över Öresund och med starka västliga vindar blåses den upp till än större dårskap än den var från början. “Titta vad de dumma danskarna hittar på”, säger vi förskräckt och viftar blygt med vår blågula vimpel.”

Någonting är ruttet i konungariket Sverige
Så här skriver Mikael Jalving, författare och journalist på Jyllands-Posten.

"När jag hör Maria Wetterstrand (De gröna), Maud Olofsson (centern) och andra stå i parlamentet och ventilera sina fördomar om Danmark som ett "stängt" och "intolerant" samhälle, är det svårt att inte dra överseende på smilbandet. Herregud, de vet inte vad de talar om."

Om författaren

Mikael Jalving är kommentator på Jyllands-Posten. Den 24 februari publicerar han reportageboken Absolut Sverige. En resa i tystnadens rike på Jyllands-Postens förlag.

Partiledardebatter - låt oss vara ärliga – är alltid en sorts politisk teater. Gårdagens partiledardebatt i riksdagen var inget undantag.

Ändå var det kännetecknande för debatten att Danmark – metafor- och symbolDanmark - har blivit en permanent del av repertoaren. Hur det en gång löd "vi vill inte ha det som i USA," nu lyder uttrycket "vi vill inte ha det som i Danmark." Från både den blå regeringen som röda oppositionen har Danmark blivit den nya Reagan i Sverige. Endast Jimmie Åkesson och SD skiljer sig från repertoaren.

Iakttagelsen är intressant i sig. Vilken enighet! Men observationen är dock intressant eftersom den belyser den svenska självbilden, vilket avspeglas i det politiska toppskiktet: Vi är bra - danskarna är de onda.

När jag ser ut över mitt danska hemland, har jag svårt att förstå att det idag är vi som är den nya motpolen till Sverige. Att Danmark är det "Nya skräcklandet" som Newsmill konstaterar i en inbjudan till debatt.

Men låt oss se sanningen: Så här långt har det kommit.

Jag tror att vi kan enas om att det främst beror på en sak: den danska invandringspolitiken. Även andra fenomen spelar in - Muhammed-teckningarna, det danska folkpartiet, etc. - men det mesta av den svenska kritiken mot Danmark och danskar gäller invandringspolitiken. Om den danska invandringspolitiken finns det många myter.

Myt nr 1 handlar om främlingsfientlighet som en förklaring till allt.

Som Torben Tranæs, forskningschef på Rockwoll Foundation i Köpenhamn, har betonat i Sydsvenskan förändrades den danska politiken snarare som en följd av ett socioekonomiskt problem än en plötslig främlingsfientlighet. Det visade sig att endast en liten andel av invandrarna var i jobb och detta belastade naturligtvis den danska ekonomin och försämrade den sociala integrationen av invandrare. Dessa problem kom fram i media och debatterades. Idag finns ett brett stöd för bedömningen att den nya invandringen från 2002 - där de så kallade de facto flyktingar inte längre hade någon laglig rätt till asyl - fick fler invandrare i arbete.

Myt nr 2 handlar om invandrarsiffror.

Det är uteslutande ökningstakten i uppehållstillstånd och medborgarskap som har sänkts. Antalet invandrare fortsätter att växa. År 2000 kom runt. 22.000 invandrare till Danmark under 2008 kom 28.000. År 1983 fanns det ca. 60.000 invandrare och ättlingar från icke-västerländska ursprung i Danmark. Tio år senare var siffran 147.000. Under 2001 har gruppen vuxit till ca. 269.000. Fem år senare var siffran 324.000. Under 2009 har antalet invandrare och ättlingar från icke-västerländska ursprung stigit med nästan 10.000. personer.

Den danska invandringspolitiken har inte resulterat i färre invandrare i Danmark - men i bästa fall bättre möjligheter till integration, eftersom detta – trots allt - är enklare och billigare att integrera ett litet antal invandrare än ett större antal invandrare. Det pågår en politisk diskussion om hur stor eller liten den siffran borde vara. Det lever idag mer än 500.000 invandrare och ättlingar i Danmark, vilket motsvarar nästan 10 procent. av befolkningen. 2/3 av dessa 10 procent. har sitt ursprung i icke-västliga länder .

Enligt en framtida prognos som gjorts av Danmarks Statistik, kommer antalet utlänningar med icke-västerländskt ursprung att växa med 70 procent mot 2050. Detta innebär att invandrare och deras ättlingar förväntas vara omkring 15 procent. av den danska befolkningen om 40 år.

Myt nr 3 gäller uppfattningen om Danmark bland potentiella invandrare.

Här är Jyllands-Posten belysande. (Länk som inte går att hitta)

Tidningen har talat med gränspolisen i Grekland som är ankomstland för de allra flesta flyktingar och asylsökande som kommer in i EU. Gränspolisen sade att Danmark är en populär destination, eftersom nästan varannan av dessa flyktingar och asylsökande får uppehållstillstånd i Danmark - i första hand - och nästan 30 procent av de återstående får asyl som sista utväg. I Sverige är andelen med 29 procent respektive 13 procent.

Speciellt smugglarna är medvetna om att den danska statistiken, som återges av Eurostat och , som enligt sociologerna Morten och Anders Lisborg som bland annat arbetat för FN, har stort inflytande på vart flyktingar och asylsökande söker sig. Detta år, 2011, förväntas inflödet till Danmark fördubblas jämfört med förra året.

Så är det sant att Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Belgien accepterar långt fler flyktingar och asylsökande, men bland dem som kommer till Danmark beviljas majoriteten asyl.

Vi kan då tänka för många eller för få. Men det finns inget som tyder på att Danmark ogillas bland potentiella migranter. Tvärtom, Danmark och andra europeiska länder omfattas av en mycket intensiv invandring som inte verkar sluta snart.

Det finns säkert flera svenska myter om Danmark, men dessa tre toppar listorna.
När jag hör Maria Wetterstrand (De gröna), Maud Olofsson (centern) och andra stå i parlamentet och ventilera sina fördomar om Danmark som ett "stängt" och "intolerant" samhälle, är det svårt att inte dra överseende på smilbandet. Herregud, de vet inte vad de talar om.

Man lider, såsom Helle Sanders, professor i historia vid Lunds universitet, skrev av en grundläggande fruktan och bävan inför sitt eget folk.

De som känner mig vet att det finns mycket i Danmark och det politiska Danmark, som jag inte gillar. Jag skriver om allt detta flera gånger i veckan på min blogg, där jag kritiserar allt från vänster till höger och mycket annat.

Men jag blir så trött när jag hör de svenska myterna om Danmark upprepas om och om igen av de svenska partiledarna, de borde åtminstone basera sina åsikter på fakta och inte på fördomar.

Mikael Jalving

Fler artiklar av Mikael Jalving
Lönlöst att bekämpa våldsam extremism
Sverige avveckling i stället för utveckling
Hyckleriet och konsensumentaliteten

Läs: Sverige förfaller

Förbered dig på hotet inifrån.
OBS starkt material, skall inte läsas av känsliga personer då sanningen är alldeles för obehaglig för vissa individer.
Mvh
Anders Ohlsson

DET POLITISKA MÅLET FÖR ISLAMISMEN ÄR EN
TOTALITÄR TEOKRATISK DIKTATUR
BASERAD PÅ DE ISLAMISKA SHARIALAGARNA.

Stöd Bloggen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar