fredag 28 januari 2011

EU:s förhållande till islamiseringen av Europa


Den schweiziske politikern Oskar Freysinger håller tal på den internationella konferensen om islamiseringen av Europas länder, i Paris den 18 december 2010.


Europa inför rätta

"Vad är det domaren kommer att finna mig skyldig till, att jag citerar Koranen ?"
by A. Millar
January 17, 2011 at 5:00 am

Hon talade nyligen om detta vid en konferens i Paris, där hon förlöjligade EU som lika totalitär som "nazisterna och fascisterna och kommunisterna," men, säger hon, de upprättar sin diktatur "lugnt och fredligt" genom användning av lawfare (Lawfare =användning av inhemsk eller internationell rätt med avsikt att skada en motståndare snarare än våld.) Ändå drar medborgare i EU: s medlemsstater som fruktar islamistisk terrorism och våld eller hot i "muslimska områden " slutsatsen att detta backas upp av EU-lagstiftningen och politisk korrekthet.

"Det är det som är det onda inom Europeiska unionen", sade fru Sabaditsch-Wolff. "Naturligtvis kommer inget våld från Europeiska unionen i sig själv, den bara banar väg för våld ... Våldet inom Europeiska unionen sker därför att EU gör det möjligt. …. upproren i Paris, eller Bryssel, eller Rotterdam - de äger rum därför att EU är en kanal. "

Europas muslimska lobbygrupp
av Soeren Kern
20 januari 2011

Totalt är det minst 85 islamiska shariadomstolar som är verksamma nu i Storbritannien, nästan 20 gånger så många som man tidigare trott. I en studie från Civitas tankesmedja konstaterades att ”protokoll” för inofficiella tribunaler och råd regelbundet tillämpar islamisk lag att lösa inhemska, äktenskap och affärstvister, många arbetar i moskéer. Studien varnar för en "smygande" acceptans av shariaprinciper i brittisk lag.)

Den växande makt Europas muslimska lobby har framgår närmast av EU: s beslut i mitten av december att i tysthet överge en ny åtgärd som skulle ha krävt Halal (religiöst godkända för muslimer) köttprodukter att bära en etikett för att hjälpa icke-muslimska konsumenter att hitta deras ursprung. Med den exponentiella tillväxten av Europas muslimska befolkning är tusentals ton religiöst slaktat halalkött nu inne i den allmänna livsmedelskedjan, där det omedvetet konsumeras av den icke-muslimska befolkningen.

Genom att böja sig för muslimska påtryckningsgrupper - såsom World Halal Forum Europa och Halal övervakningskommitté - och släppa märkningskravet för halal upprättar EU effektivt sharialagarna som normerande för Europas köttindustri.

I Skandinavien är det Sveriges muslimska råd, en paraplyorganisation för islamiska grupper i landet, som pressar den svenska regeringen att genomföra särskild lagstiftning för muslimer i Sverige. Kraven gäller bland annat rätten till särskilda islamiska helgdagar, särskild offentlig finansiering för byggandet av moskéer, ett krav att alla skilsmässor mellan muslimska par godkänns av en imam och att imamer bör få undervisa Islam i offentliga skolor.

I december 2009 antog EU en resolution som för första gången uttryckligen fordrar (uppmanar till) att Jerusalem blir framtidens huvudstad i en palestinsk stat.

*****

Vår ”landsfader” Fredrik Reinfeldts svenskfientlighet. Beror det på hans ursprung?


Statsminister Reinfeldt anklagas öppet i riksdagen för att vara svenskfientlig, hans syn på Sverige och svenskarna kan belysas av nedanstående uttalande som han har gjort tidigare.

● När kritiker av islamism blir utsatta för våld så säger Reinfeldt följande: ”Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom -tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer.”

● När det gäller vad som är svenskt och vem som är svensk så har Reinfeldt sagt följande:

”Att hävda att det finns en grupp … som svenskar… visar sig väldigt ofta vara svårt att sedan definiera”. ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”

● Svaret från Reinfeldt på frågan i riksdagen varför svenskar inte ingår i hets mot folkgrupplagstiftningen, gjorde att SD:s partiordförande påstod att Reinfeldt var svenskfientlig. Han menade att Reinfeldts utgångspunkt var att det inte finns svenskar och att därför kan inte svenskar utsättas för hets mot folkgrupp, utan det är bara andra grupper som kan det.

Läs mer

Så här uttalade sig Fredrik Reinfeldt om halalslakt som djurplågeri:

”Det är mycket märkligt att stora företag inte ser till sitt eget bästa. Här har vi över 400 000 muslimer som lever i Sverige och som rättrogna muslimer vill ha sitt eget halalkött. Det finns ju en efterfrågan och det finns pengar att tjäna men de tas inte tillvara på det p g a okunskap eller i värsta fall fördomar.”

Fredrik Reinfeldt började sitt tal på moderatstämman 2009 på följande sätt:
"Jag är en typisk svensk, sa Fredrik Reinfeldt och fortsatte: Min farfarsfar var frukten av en romans mellan en färgad amerikansk cirkusartist och ett lettiskt hembiträde. Det är svenskt. Blandat.”

Vidare efter ett besök i Ronna, där polisstationen beskjutits av invandrarungdomar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar