torsdag 20 januari 2011

Hotet inifrån - byggandet av en islamistisk diktatur i Sverige

HÅKAN Hammarström på Facebook:
”Svenskakyrkan har beslutat att stänga ett flertal kyrkor under vintern enär elen är för dyr så dom anser att det är slöseri att hålla öppet. Jag undrar vem betalar elen i alla moskeer runt om i landet????”


Så här skrev Mats Tunehag, Världen idag, i sin ledare den 13 januari 2010

Antisovjetism och antiislamism

Den svenska debatten under kalla krigets dagar påminner om våra dagars. Men då var det kommunism, i dag är det islam. I svensk skola definierades skillnaderna mellan öst och väst som olika ekonomiska system. Ledande socialdemokrater – som Ingvar Carlsson – menade att exempelvis Östtyskland var ett exempel på att det kommunistiska systemet fungerade.

Den svenska hållningen, med Olof Palme i spetsen och horder av journalister i följe, kritiserade hellre USA och andra demokratier. Palme sa bland annat att vi inte ska syssla med antisovjetism.

Felet var att man inte talade om frihet och demokrati. Visst hade man bakom järn- och bamburidåerna andra ekonomiska modeller – som misslyckades katastrofalt. Men det var framför allt ofriheten och förtrycket som var det dominerande.

Det var de i Sverige så förhånade politiska giganterna Reagan och Thatcher, tillsammans med påven Johannes Paulus, som sa att vänsterkejsaren var naken och brutal. Kommunismen var primärt ett ofrihetens system.

Både Obama och Tony Blair har sagt att alla religioner i grunden vill och är samma sak. Det vore som att säga att alla politiska ideologier egentligen är och vill samma sak. Är Labour samma som Tory? Demokrater samma som republikaner? Nazister som liberaler? Kommunister som kristdemokrater? Kristen tro är inte detsamma som buddistisk tro. Islam är inte i grunden samma sak som ateism.
Islam är inte en privatiserad religion, utan ett religiöst och politiskt system. Där detta system får avgörande inflytande, går friheten ut och förtrycket in. Det fanns snälla och trevliga kommunister och nazister som var stora djurvänner, men båda systemen var förtryckande. Det finns självklart snälla och fredliga muslimer, som exempelvis muslimer som visat solidaritet med koptiska kristna i Egypten efter bombdådet nyligen.

Men att helt frikoppla islam från diskussionen om terrordådet i Stockholm vore som att frikoppla kommunismen från Stalins terror och Maos massmord. Men den som försöker föra den diskussionen kallas ofta för islamofob. Eller för att anspela på Palmes uttalande: vi ska inte syssla med antiislamism.

Det är märkligt att svenskar ofta ropar på dialog med exempelvis islamska terroristgrupper som Hamas, men man kan inte ens säga hej till Jimmy Åkesson. De som efterlyser dialog med ”moderata muslimer”, borde kanske också kräva dialog med ”moderata Sverigedemokrater”.

Men vad är moderat islam? Samtliga 57 muslim¬ska länder i världen vill att det globalt ska vara förbjudet att kritisera islam och Muhammed. Den pakistanske guvernören som mördades nyligen ifrågasatte landets blasfemilag. Men 500 moderata imamer har sagt att man inte ska sörja guvernörens död för blasfemilagen är bra. Man hotar med att den som sörjer ska gå samma öde till mötes som guvernören.
Många i Pakistan anser att självmordsbombande är fel, men 75 procent, cirka 140 miljoner pakistanska muslimer, menar att den som lämnar islam bör bestraffas, gärna med döden.

De som led mest under kommunismen var medborgarna i kommunistiska länder. I dag saknar medborgare i islamska länder demokrati och mänskliga rättigheter. Vi är alltså inte emot muslimer – tvärtom. Men vi får inte upprepa den svenska undfallenheten mot diktatoriska system som var legio under kalla krigets dagar.

Må ropen skalla, frihet till alla – även för folken i muslimska länder.

******

Förbered dig på Hotet inifrån.
Om bara några timmar publicerar Demokratbloggen boken HOTET INIFRÅN, gratis att ladda ner på din dator. Var förberedd på den!d Dig på HOTET INFRIÅN

Om bara några timmar avslöjas allt i denna ebok av Anders Ohlsson och som du kan ladda ner på din dator och läsa. Men jag vill förbereda dig redan nu!

Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.


Byggandet av den islamistiska teokratiska diktaturstaten i Sverige

Läs mer och sprid informationen

Stöd Bloggen
svd svd svd svd svd svd dn dn gp gp gp gp ex ex svt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar