torsdag 6 januari 2011

Kristna förföljs av muslimer över hela världen

FN´s hädelselag legitimerar religiöst förtryck

Det är individer som äger mänskliga rättigheter,
inte stater eller religioner.


SEA Nyhetsbrev 110106

Svenska Evangeliska Alliansen

Staten ska inte döma i teologiska frågor

Nyårsfirandet fick ett abrupt slut för de kristna i Egypten. Ett bombattentat mot en koptisk kyrka i Alexandria tog 23 människors liv på nyårsnatten. Oroligheterna fortsätter i Egypten och nu erbjuds koptiska kyrkor runt om i Europa polisskydd inför deras julfirande.

Religionsfriheten för kristna blir alltmer eftersatt, i synnerhet i Mellanöstern. Den sista tidens förföljelse och dödande av de kristna i Irak är bara ett av många exempel.

Samtidigt ges det religiöst motiverade förtrycket legitimetet av FN. I slutet av december röstade FN:s generalförsamling igenom resolutionen Bekämpandet av religionsförtal. 76 länder röstade för resolutionen, 67 emot och 40 avstod från att rösta. Sverige, tillsammans med övriga EU-länder, röstade emot resolutionen.

Sedan 1999 har frågan om religionsförtal varit uppe ett flertal gånger i FN-sammanhang, och är en fråga som drivs av OIC, Organization of the Islamic Conference. Genom återkommande resolutioner hoppas man på att ett förbud mot religionsförtal, i synnerhet när det gäller islam, blir ett normerande drag inom de mänskliga rättigheterna

I praktiken har FN röstat igenom en internationell hädelselag. Även om FN-resolutionen om bekämpande av religionsförtal inte är bindande, ger den legitimitet åt religiöst förtryck i främst muslimskt dominerande länder, vilket vi har sett en oroande eskalering av under de senaste månaderna. Inte minst mot kristna i Irak, Pakistan och Egypten.

För troende inom olika religioner är kritik av den egna åskådningen inget att ta lätt på, men hädelselagar är livsfarliga. Stater ska inte agera skiljedomare i teologiska frågor. Resolutionen ger helt enkelt legitimitet åt den pakistanska dödsdomen mot Asia Bibi, som anklagas för hädelse. Det är individer som äger mänskliga rättigheter, inte stater eller religioner.

På ytan kan förbud mot religionskritik låta bra. Men resolutionen nämner inget om rätten att byta eller frånsäga sig en religion. Däremot tillåter den länder att göra begränsningar i yttrandefriheten när det handlar om ”skydd” av bland annat ”samhällsordning, folkhälsa eller moral”. Skydd från diskriminering eller våld på grund av religiös övertygelse garanteras redan i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och behöver därför inte nya resolutioner.

Läs
Finns det en framtid för kristna?
Kristna flyr från Irak
När tvingas svenska folket fly från sitt eget land?

Vår svenske kung säger då han överlämnar Sveriges flagga till föreningar och enskilda personer på Nationaldagen den 6 juni: VÅRDA DEN VÄL. Hur väl vårdar dessa individer den svenska flaggan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar