lördag 1 januari 2011

Wahhabismen - Vad är det?

STOPPA WAHHABISMEN. al-Qaida har sina rötter i wahhabismen, som har format Bin Ladens tänkande. Wahhabismens mål är att bli det enda legitima språkröret för islam i Sverige och genom hot, våld, infiltration och propaganda undanröja andra former av islam, skriver Mohamed Omar, chefredaktör för tidskriften Minaret.

Wahhabismen är en sekt som grundades av den självutnämnde predikanten Muhammed ibn Abd al-Wahhab i Arabien på 1700-talet. Sektledaren Abd al- Wahhab ingick en pakt med en rövarhövding vid namn Saud. Tillsammans erövrade de Mecka och Medina och ställde till med ett ohyggligt blodbad.

Kort dessförinnan, 1802, hade de plundrat staden Karbala i Irak. Tusentals oskyldiga män, kvinnor och barn slaktades skoningslöst. Imam Hussains grav, som är helig för både shiiter och sunniter, skändades och tömdes på alla dyrbarheter. Ett av sektens fundament är nämligen att alla muslimska gravar måste utplånas. Att bebygga eller pryda gravar anses tangera ”avgudadyrkan”.

I de heliga städerna Mecka och Medina har man systematiskt förstört monument, kupoler, gravar och andra ovärderliga minnesmärken under förevändning att de förleder muslimer till ”avgudadyrkan”.

Sekten förblev ett relativt marginellt fenomen fram till 1960-talet då det saudiska kungahuset började använda intäkter från oljeexporten för att bedriva propaganda på global nivå.

Fattiga länder i Asien och Afrika blev särskilt drabbade. Wahhabiter använde sig av petroldollar för att köpa inflytande i moskéer, dela ut stipendier och bygga skolor.

Än värre än wahhabiternas kulturmord och förstörelse av islams konstnärliga och andliga arv är deras fördömande av alla muslimer som inte delar sektens lära.

Abd al-Wahhabi och hans skara stråtrövare exkommunicerade alla muslimer utanför deras egna led, dödade dem och tog deras ägodelar som krigsbyte.

Halshuggningar, förstörelser av moskéer och heliga platser, våldtäkter och mord på ”avfälliga” muslimer är alltså inte något som vissa av de så kallade ”motståndsmännen” i Irak uppfunnit på 2000-talet. De föregicks av wahhabiternas härjningar 200 år tidigare.

Den framstående muslimske teologen Abdal-Hakim Murad (Timothy J Winter) vid Cambridgeuniversitet är en av dem som stått upp och offentligt kritiserat wahhabismen. I en artikel skriver han att ”al-Qaida har sina rötter i wahhabismen”, något som framgår med all önskvärd tydlighet för den som studerat Abd Al-Wahhabs liv och dåd.

Det är tydligt att det är wahhabimiljön som format Bin Ladens och hans gelikars tänkande även om vissa av de nuvarande ledarna för sekten i Saudiarabien säger sig ta avstånd från terrorism. Wahhabismens mål är att kapa islam helt och hållet. Man vill skaffa sig monopol på att definiera vad som är riktig islam. Det sker dels genom pengar, att köpa inflytande, dels genom hot och våld.

Till detta kommer den prestige som det innebär att besitta Mecka och Medina. Wahhabiterna utgör fortfarande en ytterst liten minoritet av världens muslimer, men genom sin aggressivitet, sin fanatism och sina pengar har de skaffat sig ett oproportionerligt stort inflytande. Wahhabiterna har haft en aktiv strategi att ta över och transformera moskéer i den muslimska världen. Samma verksamhet pågår även i Sverige.

Många muslimer, inklusive jag själv, är djupt oroade av denna utveckling. Wahhabiter infiltrerar föreningar och skaffar sig positioner som de använder för att hjärntvätta våra barn och ung-domar.

Muslimer har ofta inte tillräckligt med kunskap och självförtroende för att stå emot wahhabiternas propaganda. Man är även rädd för dem på grund av deras hårdföra metoder och tuffa retorik. Det är framför allt muslimernas ansvar att på alla sätt hindra wahhabismen från att skaffa sig större inflytande i våra församlingar och organisationer.

Om vi inte gör något idag kommer vi att ångra oss i morgon. I västvärlden har wahhabiterna funnit jungfruliga jaktmarker, förvirrade och rotlösa tonårspojkar utan stadig grund i islam som faller offer för deras hjärntvätt.

Avsaknaden av traditionellt skolade teologer som kan bemöta dem med islamiska argument ger dem ytterligare en fördel. Vad de inte kunde uppnå i sina hemländer, där allmänheten är mer medveten om deras planer, tror de sig kunna uppnå i exilen. Wahhabiextremismen kan dock stoppas.

Men det krävs systematiska insatser. Handlingsplaner borde upprättas i de moskéer som ännu inte tagits över av sekten. Wahhabismens slutmål är att, trots sin sektkaraktär, göra sig till det enda legitima språkröret för islam i Sverige och genom hot, våld, infiltration och propaganda undanröja alla andra former av islam.

Det har till och med hänt att muslimer i svenska moskéer fått höra att det är förbjudet att fira profetens födelsedag. En högtid som är nationell helgdag i de allra flesta muslimska länder där den firas med pompa och ståt.

Men här i Sverige, ett icke-muslimskt land, får man höra att den är ”oislamisk”. Om inte wahhabismen stävjas kan det absurda inträffa att de får mer makt här att genomdriva sin extrema agenda än vad de har i den muslimska världen.

MOHAMED OMAR, författare och chefredaktör för tidskriften Minaret

*******

Det var en gång i Afghanistan

Skivbutiker, Mad Men möbler = 60-talsmöbler och knälånga snäva kjolar - när Kabul hade rock 'n' roll, inte raketer ... För ett halvt århundrade sedan, eftersträvade afghanska kvinnorna karriärer inom medicin; män och kvinnor blandade sig ledigt på biografer och universitetscampus i Kabul; fabriker i förorterna spottade ut textilier och andra varor.

Det fanns en tradition av lag och ordning och en regering i stånd att utföra stora nationella infrastrukturprojekt, som att bygga vattenkraftverk och vägar, dock med hjälp utifrån. Vanliga människor hade en känsla av hopp, en tro på att utbildning kan öppna möjligheter för alla, en övertygelse om att en lysande framtid ligger framför dem. Allt detta har förstörts av tre decennier av krig, men det var verkligt.


Läs Barn förbereds för sin muslimska framtid

Sverige är svenskarnas land -det skall vi komma ihåg.

2 kommentarer:

  1. Ja på 60-talet hade även vi i Sverige framtidshopp, nu vet vi att framtiden ligger bakom oss för hoppet ges endast till människor som kommer ifrån ifrån just Afghanistan, Somalia och andra Gudsförgätna ställen.

    Tänk så rätt det tänktes och så fel det blev....

    Naivtive

    SvaraRadera
  2. Jag såg på SVT ett program med rubriken Och året var 1961. År 1960 började jag i första klass i Folkskolan så vårterminen startade 1961 och det var just detta året som man började tala om det ljuva sextiotalet. Detta var ett årtionde som man måste ha upplevt för att förstå dynamiken i. Det var då vi unga gick runt i Koreadufflar fullklottrade med namn på olika popgrupper och framtiden låg för våra fötter och tiden var helt bekymmersfri. Åren gick och man bara längtade till när man skulle sluta 8an och få börja jobba och tjäna egna pengar och ta ansvar för sig själv och livet. Så visst kände VI framtidshopp precis som anonym påtalar i sin kommentar VI såg absolut inga gränser man var ju ung allt var möjligt. Jag kunde göra allt då som var självklart för livet utan att ligga mina föräldrar till last ta körkort när jag fyllt 18 flytta hemifrån efter lumpen bli sambo saker som idag nästan ingen kan uppnå utan finansiering från sina föräldrar. Det är en skrämmande utveckling som landet har gjort på många områden i helt fel riktning. Jag själv är en av MÅNGA som skall bära skulden för detta. Jag såg när de som hade kommit som arbetskraftsinvandrare på 50 och 60 talet krävde att få hit hela sin släkt och fick det också jag såg när Libaneserna vällde in i vårt Land jag såg och hörde när Mogens Glistrup stod i Danska Folketinget och inför döva öron varna för Muhammedanerna och bli betraktad nästan som en byfåne en Pellejöns. Att vi har blivit förda bakom ljuset av Makthavare och Media i stora stycken när det gäller invandringen om detta råder det inga tvivel men i ärlighetens namn måste vi erkänna att varningens signaler har funnits men vi insåg inte hur allvarligt det kunde utveckla sig till och när man är mitt i livet är man många gånger upptagen av något annat som man anser vara lite viktigare. Jag skall den tid jag har kvar här i livet (inte för att rentvå mig själv nej jag bär min del av skulden) dra mitt strå till den stack som förhoppningsvis kan få vårt Sverige att bli det FRAMTIDENS LAND som det har varit för mig till våra kommande generationer SVENSKAR. PURSVENSKEN.

    SvaraRadera