tisdag 29 mars 2011

Är mångkulturalismen på väg mot slutet?

Statsminister Reinfeldts tal i riksdagen:
”Att hävda att det finns en grupp … som svenskar… visar sig väldigt ofta vara svårt att sedan definiera.”


Så här skrev Daniel Pipes 2004:
"Ett muslimskt Europa”

New York Sun
11 maj, 2004
Översättning av originaltexten: Muslim Europe
Översättning till svenska: Ilya Meyer

Europa blir mer och mer en islamsk provins, en islamsk koloni. Detta deklarerar Oriana Fallaci i sin nya bok, La Forza della Ragione (Förnuftets kraft). Och den berömda italienska journalisten har rätt: Kristendomens urgamla fäste i Europa håller snabbt på att ge vika för islam.

Det är i första hand två faktorer som bidrar till denna världsomskakande utveckling.
Urholkningen av kristendomen. Europa har blivit ett alltmer efterkristet samhälle med minskad anknytning till dess tradition och historiska värderingar. Antalet troende kristna har rasat så mycket de senaste två generationerna att vissa troende kallar Europa den nya mörka kontinenten.

Analytiker beräknar att redan idag kommer det varje vecka fler gudstjänstbesökare till Storbritanniens moskéer än till kyrkan.

Lågt födelsetal. Infödda européer är på utdöende. För att befolkningsmängden skall hållas intakt krävs att varje kvinna föder i snitt 2,1 barn; i Europeiska Unionen är födelsetalet i genomsnitt en tredjedel för liten med 1,5 barn per kvinna och minskande. En studie visar att om den nuvarande befolkningstrenden håller i sig och immigrationen upphör så kan dagens befolkning på 375 miljoner minskas till 275 miljoner till år 2075. För att hålla antalet arbetsföra konstant behöver EU 1,6 miljoner immigranter per år; för att behålla dagens fördelning mellan arbetare och pensionärer krävs hela 13,5 miljoner immigranter årligen.”

Läs hela artikeln

Oriana Fallaci – en orädd journalist

Eu-Eurabia
Oriana Fallaci varnade tidigt för utbredningen av islam. Hon föddes 1929 i Florens och dog den 15 september 2006 på ett sjukhus i Florens efter en lång kamp mot cancer.

Oriana Fallaci, har skrivit en hel del om Eurabia – dvs den utbredning av islam som skedde då hon levde och fortfarande sker men som skrivs om som främjande av arabisk kultur. ...

MEN NU FINNS DET HOPP FÖR VÄST - Islamisk reträtt i FN

Översättning från danska till svenska (översatt från danska)

Ett 12-årig globalt förbud mot att kritisera andra människors religioner kommer att tas bort från FN-resolutionen. Den islamiska världen har övergett kravet och Väst jublar.

Efter de senaste månadernas folkliga revolt och krav på mer frihet och reformer har den islamiska världen i FN övergett ett kontroversiellt krav på en global hädelselag, som kräver att alla FN: s medlemsländer kriminaliserar kränkande av religion.

Utrikesminister Lene Espersen ser det som en seger för EU och västerländska värderingar.

"Det är viktigt att man inte längre överskrider våra röda linjer när det gäller skyddandet av tal och religion och att muslimska länder inte längre insisterar på att skydda islam från kritik, säger Lene Espersen (K) med avseende på en resolution som i fredags enhälligt antogs vid FN: s råd för mänskliga rättigheter i Genève.

Värdekampen i FN går tillbaka till 1999, då Pakistan på uppdrag av Organisationen för den islamiska konferensen (OIC), som består av 56 muslimska länder, för första gången lade fram en resolution i FN med krav på ett globalt förbud mot religionskritik.

Framlagt år efter år
Sedan dess har FN: s människorättsråd varje år på OIC´s initiativ antagit liknande resolutioner trots Västs protester. Värdekampen blev tillspetsad efter terrorattacken mot Amerika under 2001 och debatten om islam och invandring i Europa.

Den brittiska yttrandefrihetsorganisationen Artikel 19, som har fördömt föregående års resolutioner, välkomnade gårdagens resolution och kallar det "ett jordskred i OIC: s strategi".

Jacob Mchangama, chefsjurist i CEPOS är också positiv, men påpekar att den antagna resolutionen är fortfarande ett problem sett medyttrandefrihetsögon.

De islamiska ländernas inställning förklaras med mordet på två pakistanska politiker som kritiserade landets hädelselag och folkets krav på reformer.


Från bloggen MXp (i översättning)
/Dag Selander

Talet i Rom häromdagen av Geert Wilders är ett av de större talen som Wilders levererat. Talet innehåller analyser bakåt i tiden, nutid och vad att göra just nu. Talet är bärare av sprängkraft för allt motstånd mot multikulturalismen i Sverige och i hela Europa. Vägen tillbaka kräver vår tydlighet och modet att tala sanning.

"När du är i Rom, gör som romarna gör.

Multikulturalismens misslyckande och stegen för att vända tillbaka

Signore e Signori, mina damer och herrar, kära vänner i Magna Carta Foundation, molte grazie. Tack för inbjudan till Rom. Det är fantastiskt att vara här i denna vackra stad som under många århundraden var huvudstad och centrum för Europas judisk-kristna kultur.

Tillsammans med Jerusalem och Aten är Rom vår västerländska civilisations vagga - den mest avancerade och överlägsna civilisation som världen någonsin har känt.

Som västerlänningar delar vi samma judisk-kristna kultur. Jag är från Nederländerna och du är från Italien. Våra nationella kulturer är grenar på samma träd. Vi hör inte till flera kulturer, men till olika grenar av en enda kultur. Därför - när vi kommer till Rom, kommer vi alla hem i en mening. Vi hör hemma här, som vi också hör hemma i Aten och i Jerusalem.

Det är viktigt att vi vet var våra rötter finns. Om vi förlorar dem , blir vi uppryckta med rötterna. Vi blir män och kvinnor utan en kultur.

Jag är här idag för att tala om mångkultur. Denna term har flera olika betydelser. Jag använder begreppet för att hänvisa till en specifik politisk ideologi. Man förespråkar att alla kulturer är jämlika. Om de är lika följer härav att staten inte tillåter främjandet av någon särskild kulturell värd som central och dominerande.

Med andra ord: mångkultur anser att staten inte bör främja en 'ledande kultur' (se Leitkultur; anm.övers.), som invandrare måste acceptera om de vill leva mitt ibland oss.

Det är denna ideologi av kulturell relativism som den tyska förbundskanslern Angela Merkel nyligen hänvisade till när hon sa att mångkultur har visat "ett absolut misslyckande."

Mina vänner, jag vågar säga att vi har känt till detta hela tiden. Det är förutsättningen för att den mångkulturalistiska ideologin fel. Kulturer är inte lika. De är annorlunda, eftersom deras rötter är olika. Det är därför mångkulturalisterna försöka förstöra våra rötter.

Rom är en mycket lämplig plats att hantera dessa frågor på. Det finns ett gammalt talesätt som folk i vår västerländska kultur alla är bekanta med. "När du är i Rom, gör som romarna gör", står det. Detta är en uppenbar sanning: Om du flyttar någonstans, måste du anpassa dig till de lagar och seder som råder i landet.

Det mångkulturella samhället har undergrävt denna regel om sunt förnuft och anständighet. Det mångkulturella samhället säger till de nya som bosätter sig i våra städer och byar: Du är fri att agera i strid med våra normer och värderingar, eftersom dina normer och värderingar är lika bra, kanske bättre, än våra.

Det är faktiskt lämpligt att diskutera dessa frågor här i Rom på grund av att Roms historia också fungerar som en varning.

(…)

Rom föll inte över en natt. Rom föll successivt. Romarna märkte knappt vad som hände. De uppfattade inte invandring för barbarerna som ett hot förrän det var för sent. Under årtionden hade de germanska barbarerna lockats av välståndet i riket, och hade passerat gränsen.”

Läs hela det fantastiska talet.

Klicka på länken för att ladda ner!


dn svt bt bt svd svd svd dn d d dn dn dn ex svd svd svd gp gp

1 kommentar:

  1. Muhammedanerna gör aldrig någon reträtt. Det är något annat jävelskap de har i kikaren.

    SvaraRadera