onsdag 2 mars 2011

Karl Marx - ögonen sprutade ut flammor av elak eld

Nedanstående artikel är hämtad från tidskriften DSM nr 1-2008.

Svårbegripligt och sorgligt

Han var fröet. Men vem var han?

Han hade – berättas det – små, ilskna, ondskefulla ögon som sprutade ut flammor av elak eld. Han hade en utpräglad fallenhet för våld och en tärande lust efter makt. Men också en destruerande oförmåga att sköta pengar, något som han kompenserade genom att exploatera sina anhöriga liksom nära vänner. Hans ständiga behov dominerade brevväxlingen med familjen. I sitt sista brev till sonen uttrycker den döende fadern sin sorg över sonens likgiltighet för de sina utom när det gällde att få hjälp för att ta sig ur ekonomiska predikament. När fadern sedan dog, gick han inte på begravningen. Hans avsaknad av empati var monumental.

Även om han i klinisk mening inte var alkoholist drack han ofta och mycket och deltog emellanåt i långvariga sjöslag. Hustruns liv utvecklade sig till en mardröm. Hans döttrar förvägrades utbildning. Han var jude men misskötseln av den egna ekonomin hade drivit honom i ockrares händer. Det hade gjort honom till glödgad antisemit.

Han hade ambitioner att bli en uppburen vetenskapsman men blev ingenting annat än en misslyckad akademiker. Han lyckades aldrig få någon tjänst vid något universitet. Det han skrev var ofta osammanhängande och hade mest karaktär av en ändlös predikan. Det var hans sätt att kompensera sig för sina tillkortakommanden. Inte i hela sitt liv satte han sin fot i en fabrik eller på någon annan industriell arbetsplats. Hans egocentrisitet har omnämnts som ”diamanthård”.

Han trodde inte på Gud. Han upphöjde sig själv till Gud dömande levande och döda. ”Jag skall förinta dig”, var ett av hans favorituttryck. Politiska motståndare och människor han kommit i delo med anmälde han för polisen medförandes hela anklagelseakter. Han framlevde sina sista 15 år som rentier – på bäste vännens bekostnad.

Hans holländske morbror Lion Philips, var en framgångsrik affärsman, som skapade vad som skulle bli det jättelika Philips Electronic Company – ett företag som genererat jobb och välstånd för miljoner människor. Själv hette han Karl Marx.

Denne densamme har haft ett gigantiskt och förödande inflytande på den historiska utvecklingen. Ett inflytande som utövats med uppbackning av hela arméer av så kallade intellektuella – människor som i sin fascination av de marxistiska vålds- och villolärorna gjort det möjligt för Lenin, Stalin, Mao Tse Tung och långa raden av dignitärer av lägre grad att utveckla sina terrorregimer. Helt i den anda som Marx gav uttryck för i en skrivelse 1849 ställd till den preussiska regeringen:

”Vi är hänsynslösa och begär ingen nåd från er. När vår tur kommer skall vi inte förklädda vår terrorism”.

Hur har det varit möjligt för denne ondskefulle man beundrad och understödd av många tusentals i formell mening begåvade ”intellektuella” – inte minst i Sverige – att sätta sitt avtryck på den historiska utvecklingen i en utsträckning, som kan räknas i många tiotals miljoner mördade människor och ett över stora delar av mänskligheten spritt armod med tillkommande förlust i livskvalitet, som överhuvudtaget inte går att mäta?

Hur har det kunnat bli på det sättet? Och fortfarande finns det människor – också det inte minst i Sverige – som bekänner sig till de marxistiska lärorna. Svårt att förstå och mest bara sorgligt, mycket sorgligt.
JG”

Lars Ohly, en av lärjungarna!


Hos Karl Marx (1818-83) är det ekonomin som står i centrum.

Hos Antonio Gramsci (1891-1937) är det kulturen.

Det är genom ”kulturell hegemoni” som den härskande klassen håller sig kvar vid makten, förklarade Gramsci. Vad det gäller är att urholka och ersätta denna hegemoni. Vinna och betvinga den. Inte genom våld utan genom successiv infiltration.

Att Gramsci förordade en icke-våldsstrategi har dock ingenting att göra med att han i sig skulle vara motståndare till våld. Alls icke. Strategivalet var taktiskt betingat. Konkurrenterna - Italiens svartskjortor - var duktigare på att organisera sig och därför kraftfullare och effektivare i sin våldsutövning. Därför gällde det att vara listigare.

Läs om Gramscivänstern och dess svenska nätverk.

***
Nyheter från Absurdistan.
Sverigedemokraterna stoppade nedläggning av domstolar
Från SD-Partille: Motion om mottagande av nyanlända invandrare
Sverigedemokraterna stoppar utförsäljning av statliga företag

Läs också om 32:ans slavsamhälle. Ungdomar tvingas arbeta gratis.


Från EKP:
Då nazism, islamism och kommunism smälte samman.

UPPROP: Det pågår en namninsamling som kallas påskuppropet för alla de sjuka i Sverige som nu stämplas ut. Nu finns planer på att lägga ned Försäkringskassans servicekontor runtom i Sverige. Vad kommer att hända med alla de som nu är sjuka och vart vänder man sig för information?

1 kommentar:

 1. Jag har haft intresse för Marx tidigare och ansett att han har blivit förfalskad av lenin som uppenbart var fascist.

  Att högern sen höll med Lenin om att det är så här man ska tolka Marx såg jag som konspiration, för lenin menade ju att han hade vidareutvecklat marxismen.

  Och läser man Lenin och gör en jämförelse med vad Marx har arbetat fram ser man att det är en clown som försöker göra sig stor på marx bekostnad.

  Men med ett hårdnande världsläge och ökad internationalism ser jag vad denna internationalism egentligen går för. Det är imperialism och inget annat!

  Därför måste man ta avstånd från internationalismen lika mycket som man tar avstånd från all imperialism.

  Men jag har svårt för att se den här teckningen eller biografin över Marx som annat än ett uttryck för avsky för vad kommunismen står för. Jag är dock inte alls säker på att Marx var en sådan illvillig person som det kan verka som.

  Men han var internationalist, och det var hans stora misstag, eller om det kanske var med beräkning. Dock vill jag tydliggöra Lenins roll i kommunismens fasor i mycket högre grad än Marx roll, för Marx var ändå en forskare, och det ska vara tillåtet att forska i vad man vill, och dra upp vilka teorier man vill.

  Däremot tror jag att Marx, när han förstod åt vilket håll hans teorier började peka, inte stoppade det framväxande imperialistiska hotet som byggdes på hans teorier, utan uppmuntrade istället i förordet på många upplagor av kommunistiska manifestet, den framväxande terrorismen.

  Han var istället en forskare som blev allt mer excentrisk vartefter hans teorier gav konsekvenser som han från början inte avsåg.

  Senare blev det lätt för en charlatan som Lenin att kapa marxismen och göra den till sin egen.

  Avslutningsvis vill jag säga att marx var en seriös forskare som hade ett ärligt och gott uppsåt, men som inte kunde ge sig till att börja revidera sitt livsverk när det bar iväg åt fel håll.

  Det är istället Lenin som ska bära det stora hundhuvudet för att han har förvanskat stora delar av marxismen.

  SvaraRadera