fredag 25 mars 2011

Mångkulturens "välsignelser"


Från en svensk boende i Frankrike har följande inkommit apropå en artikel i Skånskan om

”Den mångkulturella dogmens dödförklaring
I Danmark, Holland, Belgien, Schweiz, Österrike är man inne på samma linje som Storbritannien, Frankrike och Tyskland; när du bosätter dig i en ny kultur anpassar du dig efter den. Sverige verkar stå mycket ensamt i uppfattningen tvärtom, dvs. att svenskarna skall anpassa sig efter invandrarna.

Fast ledande politiskt korrekta politiker och journalister menar ju att det är så det skall vara/.../detta självförakt från det politiskt korrekta etablissemanget har bl.a. beskrivits av den brittiske journalisten Roland Huntford i hans bok "Det blinda Sverige" (The new Totalitarians) och filosofen/författaren Roger Scruton 1) som kallar det "oikofobi" (från grekiskans oikos "hem" , fobi "rädsla" alltså självförnekelse.

Detta innebär emellertid inte att allt är frid i Frankrike/.../skillnaden är att man hanterar situationen annorlunda här och det tragiska med svensk invandringspolitik är att den utgår från en dold agenda som syftar till en social omstörtning av samhället med förebilder från gamla diktaturer som DDR, Sovjet och Kampuchea. En politik som inte har fått debatteras eller ifrågasättas.

Alors, Gud bevare oss från dessa politiskt korrekta apostlar! Amen...

Av Ulf Bergstrom
Molitg les Bains”
Frankrike 21 MARS

Läs hela artikeln i Skånskan
....

Om nationer

”I sin bok, The Need for Nations, skriver filosofen Roger Scruton att nation och nationalitet är en direkt förutsättning för demokrati och fredlig utveckling.

"Bara om människor har en stark känsla för vilka de är och inser varför de handlar på ett visst sätt och varför de handlat på rätt eller på fel sätt, då kan individen bli så engagerad i kollektiva beslut att den kan acceptera dem som sina egna", skriver han.

Det handlar således om grundläggande mänskliga rättigheter såsom åsikts- , yttrande- och mötesfrihet i första hand. Om en demokrati skall kunna fungera är dessa tre friheter en förutsättning för känslan av delaktighet och solidaritet.”

...

”Skolvalet ökar segregationen
Ny forskning visar att elevers möjlighet att välja skola ökar segregationen. Elever med liknande etnisk, social och ekonomisk bakgrund samlas i särskilda skolor och vissa skolor drabbas hårt av sjunkande elevantal och bristfälliga resurser. Samtidigt saknar politikerna planer för hur man kan mildra effekterna av skolvalet.

Det gör att elever inte har samma chans att lyckas senare i livet, säger Anders Trumberg, som skrivit en avhandling i kulturgeografi vid Örebro universitet.

- Jag har undersökt skolorna i Örebro och på en del skolor har andelen elever med utländsk bakgrund tredubblats mellan 1992 och 2004 och ligger långt över 50 procent. Det bor elever med svensk bakgrund i närområdet men de väljer skolor i andra bostadsområden. Samtidigt finns det skolor där andelen elever med svensk bakgrund är väldigt hög, säger Anders Trumberg.

Skolorna måste locka till sig elever för att överleva. Men elevernas val av skola verkar inte styras av skolornas pedagogiska förmåga eller höga medelbetyg utan snarare skolans rykte och det hänger i sin tur samman med området som skolan ligger i.

Dessutom får tjänstemän och rektorer allt fler samtal från oroliga föräldrar. Det finns en viss desperation hos föräldrar över att göra rätt val och att komma in på rätt sorts skolor.”

Från Snaphanen
Det är svårt att vara etnisk norrman här

Han har bestämt sig. Efter ett helt liv i Oslo, har utvecklingen under senare år skrämt bort. Patrick Åserud . I sommar flyttar han med sin fru och dotter från Furuset. Han flyttar från en lokal gemenskap han tror är på väg att spricka under tyngden av misslyckad integration. Det finns förskolor där nästan inga barn eller föräldrar tala norska och skolor där barn hotas med stryk för att de har en matsäck av salami. - Flickor mobbas för att de är blonda och färgar håret mörkt för att passa in. Det är inte okej att vara gay i skolan, inte ateist och definitivt inte jude. Speciellt de senaste tre åren har varit skrämmande att se och höra om vad som händer, sade Åserud.

Han har inte ett bra recept för hur utvecklingen kan vändas. "Det är svårt att säga. Jag är rädd för Rosengård-tillståndet (belastad förort i Malmö, journ.anm). Det skjuts skott på gatan i genomsnitt en gång varje vecka. Jag önskar det bästa för staden, men jag känner att ”jag inte kan bära integrationen på mina axlar”, säger Åserud (fri övers. norska). Det är svårt att vara etniskt norrman här. - Patrick Åserud fått nog av trycket på salamifria luncher, hets mot blondhet och eländiga språkkunskaper. (Oslo och demografi)


Läs hela artikeln

S måste återupprätta tron på politikens möjligheter
Wanja Lundby-Wedin: En majoritet av LO-medlemmarna vill att S förnyar sig med jämlikheten som vassaste vapen. Politiken har tappat mark och marknaden flyttat fram sina positioner.

Enligt en ny undersökning instämmer bara 18 procent av LO-medlemmarna i att politiken är den bästa arenan för att lösa de stora samhällsproblemen. Detta är oroväckande. Tillsammans måste vi åter göra politiken till ett instrument för att förändra samhället, skriver LO-ordföranden.

Vad vill socialdemokraterna och vänstern?

Socialdemokraternas sanna natur. Klicka på länken för att ladda ner eller läsa på nätet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar