torsdag 24 mars 2011

Svenskarna ut - invandrarna in

Utlandssvenskarna blir allt fler

Antalet svenskar i utlandet närmar sig en halv miljon. Regeringen måste ta sig en funderare över varför människor flyttar. Att ersätta dessa med bönder från Afrikas horn ger inte tillväxt - det är snarare tvärtom. Det bara ökar farten i förfallet.

Jan Kallberg. Globaliseringen är inte bara ryamattor från Pakistan och kinesiska julgranskulor. Det är också en öppnare marknad för människor att flytta mellan länder och söka sin lycka på platser som de anser bäst passar dem.
I Sverige talar vi om mass-emigration när vi menar de 1,2 miljoner medborgare som lämnade landet 1840–1930 för Nordamerika, men ingen tänker på att de senaste tjugo åren har över 400 000 svenskar bosatt sig utomlands.
Det är betydligt högre emigration räknat per decennium än "Amerikautvandringen" för hundra år sedan.

Om Amerikautvandringen har tolkats som ett underkännande av vad det svenska samhället hade att erbjuda så är det svårt att tolka dagens emigration annorlunda.
(…)
De senaste tio årens svenska utvandring måste tas som en varningsklocka av regeringen, att något inte fungerar i Sverige – att akademiker inte får lön för sin prestation, att folk som inte är förmögna känner att lönearbete inte lönar sig i folkhemmets hägn och att samhället saknar gynnsamma förutsättningar. Problemet i dag är att Sverige inte bara kan göra det med ord – eftersom utlandet i dag är tillgängligt.
(…)
Förut var det multinationella företag som flyttade av ekonomiska skäl, nu är det enskilda människor, och de kan flytta fram och åter efter vad de vill och känner är mest fördelaktigt. Problemet är svårt att överblicka men det finns inte längre en koppling mellan att staten utbildar och att de utbildade sedan stannar kvar i Sverige som produktiva medborgare när de lika gärna flytta. När nivån nu börjar närma sig en halv miljon svenskar i utlandet måste regeringen ta sig en funderare över varför människor flyttar.

Det kan vara så enkelt som att den svenska modellen med skyhöga löneskatter i dag inte längre är försvarbar och att yngre människor som bara har sitt arbete att erbjuda inser det mycket bättre än regeringen själv gör.

Sverige förlorar mycket på att utlandssvenskarna har flyttat eftersom de ger sin produktiva tid och liv utomlands, de kan svenska språket 1) men de kan ha en sak om är svårt att erbjuda. De har sett något annat och inser att det är poänglöst att arbeta ihjäl sig med ett skyhögt skattetryck för att sedan ha en marginellt bättre levnadsstandard än de som inget hellre vill än att leva på andra.

Jan Kallberg är utlandssvensk, Ph.D. Cand. i Public Affairs och M.A. Political Science, University of Texas at Dallas, JK/LL.M., Stockholms Universitet. Tidigare svensk reservofficer. Har skrivit flera böcker och bloggar på kallberg.blogs.com.
Läs hela artikeln

Apropå svenska språket så kan man ta del av en bra artikel på Maj Grandmos blogg.

Jag citerar:
1) "Det nya språket

I det nya Sverige finns det nu så många sätt att tala språket att man ibland inte förstår hur svenska en gång talades.

´Rinkebysvenska är en svensk folkmål med inslag från tungomål talade av invandrare, samt dialekten kallas även invandrarslang eller invandrarsvenska. Den bildades i begynnelse av 1980-talet.´

Obs! Svenskt folkmål. Dvs ungefär som värmländska. Som då också alltså har inslag av tungomålet svenska.

Visst är dialekter beroende av ett visst mått av segregation. Men skillnaden är att värmlänningar är födda vanligtvis i Sverige och därför talar språket grammatiskt korrekt.

Och "tungomål"? Var befinner sig personen? På Livets Ord?

Så här uttrycker sig Metamedia "den alternativa encyklopedin" det:
(…)
På senare år har Rinkebysvenskan hyllats av en svensk kulturelit som ett eget språk och ordböcker har getts ut i ´språket´ . Man har även framfört idéer om att rinkebysvenska ska upphöjas till ett officiellt språk i Sverige, varmed invandrarna inte skulle behöva lära sig riktig svenska. "

Läs mer

...

Under några veckors tid har svenska folket fått ett formulär att fylla i och berätta om sin lägenhet och lägenhetsnummer. Först var det hyreslägenheterna och nu har turen kommit till de som äger sin bostad. Snart kommer det förmodligen också blanketter till de som har villa, lantbruk, torp och sommarställen. Vad är det som myndigheterna vill veta?

Gunnar Wetterberg, en av många lydiga redskap för politikerna, skrev en artikel som lyder:

"90-talets stora barnkullar värre problem än 40-talisterna"
Bostadselände och dålig skola präglar 90-talisternas framtid, skriver Sacos Gunnar Wetterberg. De stora barnkullarna från 90-talet är ett större och mer akut samhällsproblem än 40-talisternas äldreomsorg. Inom några år tvingas gymnasierna och högskolorna ta emot betydligt fler elever än i dag, samtidigt som många lärare pensioneras. Om vi inte lyckas få fram fler skickliga lärare får studenterna sämre utbildning. Något som kommer att prägla hela deras yrkesliv. Frågan är dessutom om 90-talisterna får någonstans att bo. Risken för ett nytt ungdomsbostads¬elände, som på 60-talet, är överhängande. Det är de ännu inte röstberättigade 90-talisterna som borde få ställa de viktigaste frågorna i valrörelsen, skriver fackförbundet Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg.

När debatten äntligen upptäckte demografin kom allt ljus att falla på fyrtiotalisterna. Pensioner, äldreboende och det uthålliga arbetslivet hamnade i fokus. Det är stora väljargrupper som kommer att väga tungt i höstens val.
Men befolkningsfrågan handlar om mycket mer än så. Under 1900-talet har svenska folket fött sina barn i rena berg-och-dalbanan. Med tjugo trettio års mellanrum blir barnen många fler. Det är när pucklarna rör sig genom systemet som spänningarna uppstår.
(…)
Frågan är också om det går att utnyttja dagens bestånd bättre. På så vis kan ett bra mellanboende för 60-70-åringar vara en del av lösningen, genom att sätta i gång flyttkedjor som gör att fler människor får bostäder som bättre passar deras behov. Av samma skäl kan man fundera över möjligheten att öka fribeloppet för hyresintäkter.

Om man kan få ut fler uthyrningsrum på marknaden skulle det också lindra problemen och kanske göra det intressant att bygga nya lägenheter och småhus med dubbla ingångar, som ökar flexibiliteten utan att tvinga fram ägarskiften.”

Så långt Gunnar Wetterberg. Vilka är det som får många barn?

Mellanboende för 60-70-åringar?

Är det kanske så att exproprieringen av svenska folkets bostäder är på gång. Kanske har vi nu en flyktingvåg utan dess lika att förvänta oss med tanke på vad som pågår i Libyen? Vem vet.
...

”Utdrag:
Den borgliga regeringen gav 21 dec 1992 chefen för försvarsdepartementet (FöD) i uppdrag att kalla samman en kommitté med uppgift att reda ut påfrestningar för samhället i fred samt vissa frågor inom totalförsvarets civila del vid massflykt av asyl och hjälpsökande. (Fö 1992:03 och prop. 1993/94:94).
Kommittén antog namnet ”Hot- och riskutredningen” med Eric Krönmark som ordförande. Därutöver knöts ett stort antal sakkunniga personer som ej omnämns här. Huvudbetänkandet som utgavs i januari 1995 har döpts till ”Ett säkrare samhälle” (SOU 1995:19). Därutöver gavs åtta delbetänkanden ut. Detta inlägg fokuserar delbetänkandet från 1993 med titeln ”Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande” (SOU 1993:89) samt huvudbetänkandet.

Vi belyser också den verksamhet som dåvarande ÖCB (Överstyrelsen för Civil Beredskap) ålade länsstyrelser och landets kommuner, nämligen att utforma planer som med stor säkerhet skulle leda till Sveriges undergång.

2. Massflykt till Sverige
(SOU 1993:89)”


Planerna för Sveriges undergång.

Så här har man planerat för att störta Sverige ner i total undergång! Klicka på boken och läs.

3 kommentarer:

 1. Är helt övertygad om att snokandet i svenskarnas bostadsförhållanden har att göra med kombinaionen massinvandring och de skriande bostadsbristen i landet. Att man planerar att expropiera svenskarnas sommarstugor och sommarhus är säkert som amen i kyrkan. Men antalet sommarhus kommer inte på långa vägar räcka till för att ta emot den massinvasion man har planerat för. Alltså måste svensken maka på sig. Eftersom det i praktiken är bankerna och inte bostadsinnehavarna som i verkligheten äger bostadsrätterna så kommer man säkert expropiera även dessa. Blir kanske inte lika lätt som med sommarhusen men just därför misstänker jag att man redan nu sitter och filar på ny lagstiftning för att kunna ta ifrån pursvensken hans bostad. Har även en känsla av att man kommer försöka tvinga hyresgästerna att inkvotera skäggbarn och andra flyktingar i sina lägenheter. Säkert lagstiftning på gång där också, för det brådskar nu för dem att förinta Sverige och svenskarna. Eftersom regimen har full kontroll över media så kan dom mycket väl massvräka hundratusentals pursvenskar för att frigöra bostäder åt den kommande nya adeln. Ingen kommer därför skriva om alla dessa svenskar som kastas ut på gatan. Och skrives det inte om det, så existerar det inte. Ett problem är förstås att hundratusentals nya hemlösa naturligtvis kommer att synas på ett ytterst påtagligt sätt. Lösning? Fas-4 slavarbetsläger på platser långt från städerna där dom inte syns. Kanske det är vi som skall slava till döds i den klämkäckas gruvor, ty under marken syns vi ju inte och kanske blir det nypursvenskarna som kommer anlitas som fångvaktare för dom är ju entreprenörer, allt enligt samma klämkäcka psykopat. Vóila! Där hade vi lösningen på problemet med dom förbannade svenskjävlarna!

  SvaraRadera
 2. Bengt Lundström26 mars 2011 09:09

  Sagt av den Finländska presidenten Tarja Halonen, då många förundrades över Finska elevers prestationer i OECD:s PISA-Tester:
  "Ett lands utveckling beror på folket"

  SvaraRadera
 3. kanske borde vi alla börja prata kyrkolatin!

  SvaraRadera