torsdag 17 mars 2011

Vart är svenska kyrkan på väg?

Alliansens bruna förflutna. Klicka här och läs

Från Mopsens blogg:
Svenska kyrkan betalar för att utbreda islam i Sverige!
Med svenska kyrkan åt helvete!"

Sofia kyrka i Stockholm
Kyrkan byggdes åren 1902-1906 och är uppkallad efter Oscar II:s gemål, drottning Sofia. Arkitekt var den då trettiofemårige Gustaf Hermansson. Kyrkan är utförd i rhenländsk övergångsromaník, en riktning som präglas av såväl romanska som gotiska drag och karakteriseras av torngrupperingar med höga spiror. Kyrkan har en vacker altarfresk av Hilding Linnqvist, målad 1950-1951.

Imam får jobb i kyrkan

En muslimsk imam har anställts av Sofia församling i Stockholm. Han ska delta i Fryshuskyrkans mångfaldsarbete.

Maria Kjellsdotter Rydinger, präst i Fryshuskyrkan, kom med idén att anställa en imam.
Foto: Lars Rindeskog


Att jag som är imam anställs av församlingen är positivt och speglar en öppenhet och vilja att människor av olika religion samarbetar i praktiken, säger Othman Al-Tawalbeh."

En kyrka i fritt fall
"Vi menar att beslutet att anställa en imam är olyckligt. Det har skett för hastigt och utan eftertanke. Det här är en fråga för hela kyrkan, och inte enbart för en enskild församling och några nyckelpersoner där. Det skriver prästerna Johanna Andersson och Annika Borg."

Läs mer om den högste falske profeten i svenska kyrkan.
Ärkebiskop Anders Wejryd

En av hans underlydande falska profeter
Eva Brunne


2011 nr 11 | Kyrka & Folk 
(Finns ännu inte på nätet)


Kontroversiell bok som kanske tystas ner!Det finns många politiskt korrekta författare. Kjell O Lejon är inte en av dem.

Tvärtom har han nyligen utkommit med en bok som på ett mycket direkt sätt utmanar det offentliga samtalet i Sverige, vilket enligt honom allt mindre utgår från gemensamma värderingar och istället allt mer präglas av tyckande.

Kyrka och Folk har träffat prästen och professorn Kjell O Lejon
och samtalat om boken Tyckandets tyranni – om modern svensk intolerans i toleransens namn.

När jag välkomnas in till hans kontor, på Linköpings universitet där han undervisar i kyrkohistoria, noterar jag några tidningar och kopior med omtalanden av boken. Än så länge har den bara kommenterats av sådana som uppskattar den. Exempelvis bedöms den i Världen idag som ”en av vår tids viktigaste böcker”. Till kommentaren att boken knappast lär bidra till någon skjuts uppåt i karriären, instämmer
han med ett skratt.

”Det var en del som tyckte jag skulle skriva boken under pseudonym, men så blev det inte. Det är en kontroversiell bok, kanske så kontroversiell att den totalt tystas ner.”

Syftet med boken är att diskutera toleransbegreppet. ”Många är inte intresserade av tolerans utan bara av att deras egna åsikter ska tolereras”, säger Lejon. Detta i kombination med att många både i kyrka och i samhälle saknar rötter leder till allvarliga konsekvenser.

”Saknar man rötterna, vad ska då styra i stället? Det blir ju tyckandet. Nu har det blivit en sekulärliberal grupp som styr agendan.” Kjell O Lejon menar att den avgör vad som får lov att stå på den offentliga dagordningen och vad det inte får samtalas om. På så sätt styr man till slut sättet att tänka.

Så hamnar man exempelvis i att man bara 20 år efter att det var helt otänkbart, kan genomföra en förändring av äktenskapslinjen.Hur kommer det sig att det gått så fort? Vilka ligger bakom förändringen? Det är vad jag försöker skissa i boken.”

Jag tar upp ett aktuellt exempel inom politiken där just toleransbegreppet använts. Statsminister Fredrik Reinfeldt talade i sitt jultal, mot bakgrund av självmordsattacken i Stockholm, om att den svenska modellen är toleransen och öppenheten för olikheter, att det inte är religiösa lagar som ska gälla i det sekulariserade Sverige utan de lagar som beslutats om gemensamt.
Han talade också om att det blev för trångt med en religiös kavaj.

De gamla moderaterna var positiva till kyrkan medan rötterna saknas hos många av de nya. De har gjort ett tankefel och inser inte att demokratierna stammar från judisk-kristna rötter. Enligt 1686 års kyrkolag skulle alla kunna läsa och förstå det lästa.

Där såddes ett frö till kritisk granskning, man skulle kunna granska om prästen höll sig till luthersk lära, ett frö till utbildning och demokrati”
, säger Lejon och pekar på att Luthers lära om det allmänna prästadömet och om kallelsen varit med och lagt grunden för demokratin.

De har sekulariserats i arbetslinjen som de nya Moderaterna driver och tidigare socialdemokraterna. Grundformuleringen finns hos Luther i tanken att utnyttja den potential som Gud lagt ner i varje människa.

När ledande statsmän säger att kappan är för trång har man förmodligen inte förstått rötterna och hur farligt det är att klippa dem. Värdegrunden ligger i Jesu undervisning”, säger Lejon och frågar: ”Om man tar bort rötterna, vad vet man då? Risken blir att man hamnar i tyckande som resulterar i sociologisk lag, där endast 50-procentsregeln gäller i bedömningar av vad som är rätt och fel.

Sådana beslut har inte alltid lett i god riktning. Det finns det många historiska exempel på. Lejon ger ett exempel: ”Idag säger alla att tvångssteriliseringen var förfärligt. Men den byggde på den tidens vetenskap och var djupt förankrad i politiken. En fråga att ställa sig
är: Hur tror vi att framtiden ska döma våra beslut som vi tar i kyrka och stat? Där är det många som menar att det finns ödesfrågor. Inte minst synen på vad en människa är och när ett människoliv börjar.”


Från Världen idag - recension:

Uppkäftigt om svensk debatt
Det svenska samhällsklimatet har förändrats märkbart under senare år. Ett av flera honnörs¬ord i dag är tolerans. Men bakom den stolta parollen döljer sig ofta en intolerans mot oliktänkande. Då samhällskritik uttalas, möts den av isande tystnad eller med fräna beskyllningar om fanatism.
Tyckandets tyranni. Om modern svensk intolerans i toleransens namn
Kjell O Lejon
BV-Förlag

Nyligen utkom en bok som grundligt analyserar det offentliga samtalet i vårt land: Tyckandets tyranni. Om modern svensk intolerans i toleransens namn, av Kjell O Lejon, professor i kyrkohistoria vid Linköpings universitet.

Han skriver om dagens kulturjournalistik, men tänker även på en mer generell trend. ”Den innefattar tankar som inkluderar en tydlig måltavla, de traditionellt kristna med socialkonservativ hållning.” Tänkvärt är påståendet att det gamla enhetssamhället iklätt sig nya uttryck. Det är särskilt tre frågor, som utsatts för ”den intoleranta toleransen”: traditionell äktenskapssyn, de ofödda barnens rätt till liv samt relationen kristendom och islam.

Lejon visar med belagda exempel att debattklimatet alltmera gått mot en åsiktslikriktning. Många tiger med vad man anser och ålägger sig självcensur. Risken är därmed att åsiktsfrihet och yttrandefrihet undergrävs. Därför får kritiken av den så kallade toleranta elitens intolerans inte upphöra, hävdar författaren.

De dominerande opinionsbildarna har en sekulär-liberal prägel. Men värden vi anser omistliga, som demokrati och mänskliga rättigheter, har vuxit fram i den judisk-kristna kontexten. Den erbjuder fortfarande den bästa värdegrunden.
(...)
Spännande är att följa Lejons kyrkohistoriska analys av den svenska modellen. Den fortgående sekulariseringen har en av sina dominerande rötter, menar han, i Socialdemokraternas kyrkostrategi, särskilt från Arthur Engbergs 1930-tal och framåt. Strävan blev ”att förändra kyrkan inifrån genom att politisera dess styrelseskick” och därmed i förlängningen dess teologi. Lejon hävdar att Svenska kyrkans profetiska röst har tystnat. Andan präglas ofta av en lazy monopoly-attityd, för att använda en engelskspråkig sociologisk term.
(...)
Högaktuell och brännande är frågan om hållningen till kristendom och islam. Lejons ärende är att granska opinionsbildares förhållningssätt, inte att angripa någon religion. Han menar sig ha funnit att ”många ledande liberala, nyliberala och socialistiska företrädare tycks se kristendomen som ett större hot mot det svenska samhället […] än islam, även i dess extremt islamistiska form, jihadismen.” Författaren efterlyser en dialog i genuint tolerant anda för att komma till rätta med problem, som hänger samman med saken. Hit hör frågor som integrationsprocess och främlingsfientlighet.

Kjell O Lejon och det lilla BV-Förlag har gjort en betydelsefull insats genom att publicera denna bok. Varje läsare får ta ställning till innehållet. Att göra så hör till sund tolerans och är en del av den demokratiska livsluften. Ett första test är om recensioner av boken – som denna – kan passera nålsögat. Det öppna samtalet får inte tystas.
Gunnar Hyltén-Cavallius

Läs om socialdemokraternas sanna natur
här

3 kommentarer:

 1. På en teater söker man göra det overkliga verkligt, men ...
  i den Svenska Kyrkan där gör man det verkliga overkligt.

  Om Vår Herre är lika noggrann som en dator med ord, punkter och tecken kommer snart det självutplånande straffet - med en krasch.

  Svenska Kyrkan är i fritt fall sedan lång tid. Lögnen har övertagit sakristian.

  "RättsPatos"

  SvaraRadera
 2. När man läser sånt här - vad jag kallar trams - förstår jag ännu mer varför jag är ateist. Det beror delvis på arv - mina föräldrar och även mina morföräldrar var ateister men även av egna erfarenheter. Jag har på nära håll blivit varse hur oerhört falska sådana människor som kallar sig kristna kan vara - utåt låtsas de vara SÅ goda men skrapar man på fernissan blir man varse de mest otroliga saker. Jag skulle kunna skriva en bok om hur alla dessa sk kristna personer är och hur de uppför sig utanför den kristna gruppen.

  Dessuton är det lätt att konstatera att nästan alla krig i världen är religionskrig och under dessa krig ber de till sin Gud att med hans hjälp vinna kriget och tror att Gud står på deras sida. För inte så länge sedan i sk modern tid var det mellan protestanter och kristna.

  Det verkar som om Biskop Brunne har tagit detta Lejon till sin hjälp för att förklara hennes eget märklga beteende och hennes falskhet. Dessutom förstår jag inte varför vi har kvinnliga präster eftersom det står i bibeln att kvinnan ska tiga i församlingen. Det verkar som att man tar vissa delar att lyda under medan man förkastar andra.

  SvaraRadera
 3. Tyvärr råkade jag göra ett skrivfel när jag läste mitt eget inlägg ang. "Vart är svenska kyrkan på väg?" Det skall naturligtvis stå att kriget var mellan protestanter och KATOLIKER.
  DS

  SvaraRadera