måndag 4 april 2011

Ett politiskt mord - mordet på Elin Krantz


Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka”.


Våra folkvalda politiker ägnar sig åt att sälja ut svenska folket och sitt land varje dag.

Läs Ett politiskt mord av Julia Caesar.

Citat från Snaphanen:

Ett politiskt mord
Brottslingar tas emot med öppna armar
”Den misstänkte gärningsmannen Ephrem Tadele Yohannes är född i Etiopien och invandrade till Sverige i september 2009. Han kom närmast från Virginia, USA. Av allt att döma kom han på så kallad anknytning som anhöriginvandrare efter att ha ingått eller för att ingå äktenskap med en etiopisk kvinna bosatt i Sverige. Han har två småbarn och kallas i gammelmedia ”småbarnspappan”. Och det låter ju ofarligt och rart.”

(…)

”Kedjeinvandring utan slut
Anhöriginvandringen i Sverige slår nya rekord. I spåren på den ökande invandringen kommer släktingarna från de gamla hemländerna i ständigt växande skaror. Under förra året var anhöriginvandrarna tre gånger fler än asylinvandrarna. 67 procent var importerade äktenskapspartners från det gamla hemlandet. Reglerna för anhöriginvandring har skärpts i både Norge och Danmark. Men i Sverige tillåts den skena.

Det är en vanlig kliché att invandrare vill ha ett bättre liv. Men de vill inte nödvändigtvis ha ett europeiskt liv. De kanske vill ha ett liv som i tredje världen men med europeisk levnadsstandard. De kanske vill använda sig av den mångkulturalism som möjliggjorts av västerländsk lagstiftning för att säkra medborgarskap för sina icke-feministiska brudar och utrymme för sina medeltida levnadssätt.”

Ephrem Tadele Yohannes var en av de 33 637 personer som beviljades uppehållstillstånd som anhöriginvandrare 2009. Anhöriginvandrarna utgjorde cirka 30 procent av de totalt 102 449 personer som beviljades uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige det året. De som kommer som anhöriginvandrare får enligt reglerna tillfälligt uppehållstillstånd, TUT, för två år.

67 procent av anhöriginvandringen under 2009 grundade sin ansökan på ett nyetablerat parförhållande. Importen av äktenskapspartners från de gamla hemländerna är stor – och den ökar.”.


Jag citerar uttalanden av våra landsförrädare från migrationsdebatten i riksdagen:

Allra helst en värld med fri rörlighet
Fredrick Federley (c) men även ibland transan Ursula:


Centerpartiet skulle helst vilja se en värld där fri rörlighet råder och där alla kan välja att söka lyckan var helst hon önskar. Det är en lång väg tills vi kan nå det målet, men på vägen måste den svenska migrationspolitiken präglas av öppenhet, rättssäkerhet, generositet och humanitet.

I grund och botten, fru talman, handlar migrationspolitiken om ifall man ser människor som en belastning eller en tillgång. Är de en tillgång bör man anse att alla människor är en tillgång, och i så fall bör vi välkomna människor att komma till landet och hjälpa till att bygga en gemensam framtid för Sverige. Anser man däremot att människor är en belastning borde också svenska medborgare vara en belastning.

Eller är det så att det beror på var man är född eller vilken religion man har om man är en belastning eller inte? Precis där tror jag att vi har kärnan i den svenska migrationspolitiska debatten nu. Det gör mig inte rädd – det gör mig skräckslagen.

”Slutmålet är att de ska välja Sverige”
Migrationsminister Tobias Billström (m):

Slutmålet för det långsiktiga arbetet är att få Afrikas, Asiens, Sydamerikas med flera världsdelars bästa och mest välmotiverade arbetskraft att välja Sverige framför andra stater.

Det är först när Sverige framstår som mer attraktivt, mer inbjudande och mer tillgängligt än andra stater som vi kan känna oss säkra på att trygga de långsiktiga förutsättningarna för välstånd och den svenska välfärden.

Fredrik Lundh Sammeli (s):

Invandrare är ingen homogen grupp som ska ses som tärande på samhället. Inom gruppen invandrare finns individer med olika livserfarenheter. Varje människa som flyr förföljelse ska också få möjlighet att vara med och bidra till samhällets bästa. Varje invandrad människa som fått medborgarskap ska också kunna känna glädje och stolthet över att vara svensk. För mig som socialdemokrat handlar migration om människor och möjligheter.

Gör det bättre för alla och inte sämre för någon”

Maria Ferm (mp):

Sverige är ett av världens absolut rikaste länder. Vi kan rädda liv som annars inte hade gått att rädda, och vi kan vara en oas från hot, våld och förtryck – detta samtidigt som vi kan göra det allt bättre för svaga och utsatta grupper i vårt land.

(…) Sverige kan hjälpa asylsökande och andra flyende till tryggheten här samtidigt som sjukvården utvecklas, vårdköerna minskar och kriminaliteten bekämpas. Att hjälpa asylsökande är att hjälpa sin medmänniska. Det är en mänsklig plikt, på samma sätt som liv räddas inom hälso- och sjukvården och kunskap ska byggas inom skolan. Det handlar om medmänskliga skyldigheter som gör det bättre för alla och inte sämre för någon. Jag är riksdagsledamot för att jag vill göra skillnad. Jag vill göra livet bättre för mina medmänniskor, och just genom överenskommelsen med regeringen kan jag hjälpa till att göra livet bättre för många.”

Ulf Nilsson (fp):

Det som vi folkpartister hela tiden har brunnit för är ett EU och ett Sverige som är öppet och välkomnande mot omvärlden. Historien visar, menar jag, att det är en framtidsväg för Sverige och för Europa.

.....

Miljöpartisten Maria Ferm menar att vi i Sverige kan rädda liv som annars inte hade gått att rädda!

Men den man som mördade en svensk kvinna, Elin Krantz, var ingen flykting och flydde inte från förföljelse.

Gerda Antti är en populär författarinna och speciellt i Östergötland. Hon ställde frågan i ÖC i december 2006:

”Är svenska domare för litet religiösa?

Varför vill Migrationsverkets generaldirektör ha en imam i sitt etiska råd, undrar författaren GERDA ANTTI.
(…)

”Det är inte skåningar och frälsningsarmen som är självmordsbombare och som lägger ut vägminor och förbjuder flickor att gå i skolan och slår ihjäl flickor som har haft en pojkvän, det är islamister som bedriver heligt krig. Men så fort något av detta förs på tal får vi höra att detta står inte i Koranen. Men blir man ihjälslagen så blir det inte roligare för att det inte står i Koranen. Det blir gjort i alla fall, och det blir gjort i religionens namn”.


"Ingenting är mer ovärdigt ett kulturfolk än att utan motstånd låta sig styras av en ansvarslös härskarklick som drivs av dunkla drifter. Är det inte så att varje ärlig Tysk idag skäms för sin regering, och vem av oss anar det mått av skam som ska komma över oss och våra barn när en gång slöjan har fallit från våra ögon, och brott som vida överträffar alla mått, träder i dagen”.

Citatet är hämtat från den tyska motståndsrörelsen ”Vita rosen” och deras första flygblad.

Medlemmarna i den antinazistiska motståndsrörelsen Vita rosen döms till döden

1 kommentar:

  1. Ja, Jisses! Med detta menageri i Riksdag och regering? Inte undra på att det går åt Heklefjäll med Sverige.
    Om man skickade över dessa bilder på t ex Federley till USA, hade de frågat sig vad det är vi håller på med i Sverige? Är vi inte kloka?
    Nä, det är vi absolut inte! Vi släpper in precis vem som helst bara de är tillräckligt PK, eller med utländsk bakgrund, företrädesvis utomeuropeisk, så går det bra.
    Vanliga omdömesfulla och ansvarskännande svenskar - besväre sig icke!

    SvaraRadera