lördag 16 april 2011

Europarådets människorättskommissionär - en idiot!

Dansk minister kallar svensk flyktingvurmare för idiot
Publicerat 15 april 2011 kl 10:52

KALLAS IDIOT. Svensken Thomas Hammarberg är Europarådets människorättskommissionär sedan 2005.

Danmark. Danmarks integrationsminister kallar Europarådets svenske människorättskommissionär Thomas Hammarberg för "idiot" sedan han kritiserat Danmark för att göra "för lite" för de illegala araberna på den italienska ön Lampedusa.


I en intervju i danska Politiken avfärdar Danmarks integrations- och utvecklingsminister Sören Pind (Venstre) fullständigt Thomas Hammarbergs krav på flyktingvurmande.

Mannen är en uppenbar idiot och därför meningslös att ödsla någon tid på, säger integrationsministern om den politiskt korrekte svensken.”


Vem är Thomas Hammarberg?

Thomas Hammarberg har under större delen av sitt yrkesliv arbetat för att stärka de mänskliga rättigheterna i Europa och världen. Han var generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center 2002-05), svensk ambassadör för mänskliga rättigheter (1994-2002), generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige (1986-92), generalsekreterare för Amnesty International (1980-86), samt dessförinnan ordförande för organisationens svenska sektion (1974-1978). Han mottog å Amnesty Internationals vägnar Nobels Fredspris 1977.

Kommissionären för mänskliga rättigheter är en oberoende institution inom Europarådet, inrättad 1999. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har bland annat i uppdrag att bidra till att de mänskliga rättigheterna efterlevs i de 47 medlemsländerna och att hjälpa till att implementera dessa rättigheter. Han ska också främja utbildning kring frågor som rör mänskliga rättigheter och stödja medlemsländernas ombudsmän och andra institutioner för mänskliga rättigheter.

Kommissionären utses för sex år. Thomas Hammarberg efterträdde Europarådets förste kommissionär, Alvaro Gil-Robles, 2006."

Thomas Hammarberg nominerades till priset Årets kurdvän hedersutmärkelse 2008.”


Han är med andra ord en av många ”godhetsapostlar” och i samma ”godhetsklass” som Bengt Westerberg! Ett nyttigt redskap med andra ord.

"Sverige styrs från en ö. Riksdagen är isolerad, rent fysiskt. I fästningen bakom vallgrav och huggen granit barrikaderar sig de folkvalda."


Spiken i svenskhetens kista?

Vanja Lozic är historiker vid Malmö högskolas lärarutbildning, presenterar i dagarna en avhandling där det framkommer att muslimska gymnasieelever önskar sig mera av den muslimska historien i Mellanöstern och Afrika och mindre om Sveriges och Europas historia.

Den svenska utvecklingen från ett delat land till ett enat demokratiskt samhälle är av mindre vikt än Mellanösterns utveckling från stamvälden till religiösa diktaturer. Kan det inte vara av intresse för de nya svenskarna att få veta hur landet utvecklats så att de kunde få komma hit. Om man nu vill veta om föräldrarnas hemländer, varför inte fråga mor och far, eller kanske flytta tillbaka och uppleva historien på plats. Det finns vad jag vet inga som helst hinder för en återflytt. Sveriges historia är av vikt för de människor som ska bo och leva här. Och inte bara Sverige, utan hela Europas utveckling som tack vare eller på grund av kristendomen utvecklats till fria stater med fria människor.

Det som jag möjligen kunde tänka mig skulle ingå som en del i historieundervisningen är väl det faktum att araberna var de som först började med att hämta slavar från Afrika och det antal som europeerna förde bort. Men också det faktum att det var muslimer som tolkade Noas förbannelse över Kanaan som så att det var Kanaan som var stamfader för alla mörkhyade människor och därmed hade Allah dömt de svarta till att vara slavar. Men det vågar man väl inte göra, utan det är bättre att lägga en kollektiv skuld på alla europeer som lever sina liv i vår världsdel i dag.

Det man nu frågar sig är hur många år det kommer att ta innan Vanjas avhandling kommer att upphöjas till skollag. För nog kommer det att ske så. För det svenska ska utplånas. Det ska inte finnas svensk historia eller kultur. För om det får finnas bevis för det, så kommer våra politiker att framstå som lögnare.”


Det revolutionära nätverket. Boken avslöjar att högern och vänstern har gått ihop för att förråda vårt land Klicka på länken och läs online om det värsta landsförräderiet i historien!

3 kommentarer:

 1. Thomas Hammarbergs CV ger vid handen att han inte bara varit godhetsapostel och nyttig idiot i alla dessa år. Han tycks heller aldrig ha haft ett riktigt jobb. Han har levt gott på skattepengar och på snälla men tanklösa människors gåvor, men inte bidragit med ett jota till att föra världen framåt. Egentligen borde han skämmas över sitt parasitliv.

  Beträffande migranterna på Lampedusa består de sannolikt till stor del av de gamla regimernas ståthållare, bödlar, mutkolvar och hantlangare. Folk som inte törs vara kvar under den nya ordningen, eftersom de fruktar vedergällning. Troligen med rätta. De ska vi inte importera.

  SvaraRadera
 2. Sören Pind har nog varit inne och läst inlägg på Demokratbloggen för DB kallar saker och ting för sina rätta namn en spade är en spade och en neger är en neger och föjdaktligen skall även en som är IDIOT kallas för vad han är just IDIOT. Det är förmodligen många som instämmer i den KLARSYNTE Sören Pinds konstaterande om denna jävla SAMHÄLLSPARASIT Thomas Hammarberg. Man blir mer än GLAD att det finns politiker i våra grannländer som inte är några jävla mesar utan trycker till våra svenska pellejönsar till politiker som ALLA tillhör 7Klövern(nn) PURSVENSKEN.

  SvaraRadera
 3. Håller med Pursvensken. Skönt med en bloggare som DB som ryter till ordentligt. Är lite trött på alla andra bloggar likt PI där man tvunget måste "hålla god ton". Vänsterpacket såväl som mohammedanerna håller knappast god ton och då vill inte jag heller göra det. Ger hellre igen med samma mynt.

  SvaraRadera