onsdag 20 april 2011

Mångkulturen anses misslyckad men inte i Sverige!!

David Cameron säger bl.a. i sitt tal:

”Riktiga samhällen är sammanhållna av gemensamma erfarenheter. . . smidda av vänskap och samtal. . . sammanhållna av alla traditioner i trakten, alltifrån skola som finns på platsen till pratstunden nere på puben. Och dessa band behöver tid. Så verklig integration tar tid.”

Ur statsminister Reinfeldts regeringsförklaring 2010:

”Integration en utmaning
Reinfeldt betonade vikten av att Sverige förblir ett öppet land mot omvärlden.

-I Sverige har generationer av människor som flytt förtryck och fattigdom fått chans att börja ett nytt liv. De har berikat vårt land, sade statsministern.”


Statsminister Fredrik Reinfeldt håller tal om stopp för 'massinvandring'...


Sorry, bara en dröm! Däremot har Fredrik Reinfeldts moderate partiledarkollega i London hållit talet.

I torsdags (14/4) höll Storbritanniens 'statsminister' - Prime Minister - David Cameron ett tal om den brittiska 'massinvandringen' som nu ska stoppas. Han säger: "For too long, immigration has been too high."

Reflektion
FREDRIK REINFELDT TAPPAR I FÖRTROENDE för varje dag. Som MXp:s utgivare får jag om inte varje dag - så närapå - signaler utifrån landets alla delar om att man efter senaste valet nu vänder sig från Reinfeldt och hela Alliansen och kommer att ge sin röst åt det parti - eller de partier - som lyfter frågan om hotet från islam och massinvandringen. Från 1990 tills idag har 90 % av alla invandrare i Europa och Sverige varit muslimer.

DAVID CAMERON tar inte i den frågan - islams hot mot demokratin - men väl massinvandringen. Fredrik Reinfeldt står fast som en stenstod med sitt enda politiska budskap: 'Sverige är ett öppet land'...

Håkan Juholt har chansen att flytta styliten Reinfeldt från sin post genom att slå in en politisk kil i Reinfeldts enda fråga: Det öppna Sverige, Det mångkulturella samhällsexperimentet med Den kulturella marxismen som ideologi.

Varför skulle inte det talet likaväl ha kunnat hållas av Reinfeldt? Svaret är att Reinfeldt målat in sig i hörnet varur han inte tar sig ut på annat sätt än att valmanskåren förvisar honom till den politiskt korrekta kulturella marxismen.


Här är ett litet utdrag men läs hela talet på svenska:
DAVID CAMERON - Tal om massinvandring (2011-04-14)

För ett år sedan var vi mitt i en valrörelse. Och det var ett budskap jag hörde klart och tydligt på tröskeln: Vi vill att somligt det ska bli annorlunda. Folk sa att de ville ha en regering som inte bara gör vad som var bra för rubrikerna eller bra för sitt parti men bra på lång sikt och bra för vårt land. Det är vad vi är engagerade i.

Det är klart att minska statens utgifter är inte populärt, men det är rätt att väcka känslan för våra offentliga finanser. Folk sa att de ville ha en regering som faktiskt litade på dem att använda sitt eget sunda förnuft. Det är den typ av regering vi vill vara - vilket ger kvartersgrannar och individer en hel rad nya befogenheter. . . Att skrota mycket av den byråkrati som gjorde oss galna.

Folk sa att de var trötta på att se dem som gjorde det rätta straffas och dem gjorde fel sak belönas. Återigen, det är vad vi håller på med. I välfärd gjorde vi slut på systemet som tog pengar från hårt arbetande skattebetalare och gav det till människor som vägrade att arbeta. Dessa är de skillnader vi försöker åstadkomma - lyssna på människor, att göra det hårda och nödvändiga arbetet med att förändra vårt land till det bättre.

Men det var något annat vi hörde på trappan - och det var detta: "Vi är oroade över nivåerna av invandring i vårt land... men vi är trötta på att höra politiker tala tufft men inte gör någonting." Även här är vi beslutna att vara annorlunda.
(…)

Den förra regeringen däremot bidrog faktiskt till att förvärra debatten. Å ena sidan fanns Labours ministrar som avslutade diskussionen, och gav intryck av att oron för invandringen på något sätt var rasistisk. Å andra sidan fanns det ministrar som var fast beslutna att polera sina meriter genom att tala kraftfullt. . . Men gjorde ingenting för att få ner antalet.

Detta tillvägagångssätt hade skadliga konsekvenser i fråga om kontroll av invandring. . . men också i den offentliga debatten. Det skapade utrymme för extremistiska partier [BNP öv.s. anm.] att blomstra, eftersom de kan berätta för folk att de flesta politiker inte lyssnar på deras oro eller gör något åt det. Jag minns när invandringen inte var en central politisk fråga i vårt land - och jag vill att så ska vara fallet igen. Jag vill att vi ska svälta extremistiska partiers tillgång till syre från allmänhetens oro de lever på och kväva dem en gång för alla.

Framför allt vill jag få rätt politik: bra invandring, inte massinvandring. Det är därför jag tror att det är dags för en ny strategi - en som öppnar upp debatten, inte stänger ner den, där politiker inte bara pratar, utan faktiskt agerar.

Riktiga samhällen är sammanhållna av gemensamma erfarenheter. . . smidda av vänskap och samtal. . . sammanhållna av alla traditioner i trakten, alltifrån skola som finns på platsen till pratstunden nere på puben. Och dessa band behöver tid. Så verklig integration tar tid.

Det är därför som när det har kommit ett stort antal nya personer till bostadsområdena. . . Kanske kan man inte tala samma språk som dem som bor där. . . Tillfälligtvis vill man inte riktigt eller är man ens villig att integrera. . . Det har skapat ett slags obehag och splittring i vissa stadsdelar.

Detta har varit erfarenheten för många människor i vårt land - och jag tror att det är falskt och orättvist att inte tala om det och åtgärda det.

(…).

Nu sitter vi i regeringen och vi är på väg att uppfylla detta mål. Vi styr laglig invandring - med infört ett tak för icke-EU ekonomiska invandrare. Vi spärrar den illegala invandringen. Och vi går till botten med asylsystemet också. Den brittiska migrationsmyndigheten är nu nära att avsluta eftersläpningen av nästan en halv miljon asylärenden. Vår verksamhet fungerar.

Men vissa myter har smugit sig in - om vad vi gör och vilken effekt vår politik kommer att få. Det finns de som säger att vilka åtgärder vi än sätter på plats kan vi inte kontrollera invandringen nämnvärt. Och det finns de som accepterar att vi kan kontrollera invandringen, men hävdar att det sätt vi föreslår att göra det på kommer att skada vår ekonomi och universiteten. Idag vill jag ta tag i dessa myter rakt på sak.

(…)
Förra veckan kom vår nya invandringspolitik för folk som kommer hit för att arbeta från länder utanför EU i kraft. Det innebär för de kommande tolv månaderna att vi inte kommer att tillåta arbetsgivare att anställa fler än 20.700 högutbildade från länder utanför Europa. Och vi har redan visat att ett tak kan fungera. I juli förra året placerade vi interimistiska gränser för antalet viseringar vi skulle ge för kvalificerad arbetskraft - och detta höll ner antalet till under 20.000.

Naturligtvis är sysselsättning bara en av inresevägarna och bosättning i detta land. Varje år gifter sig tiotusentals människor i Storbritannien eller ansluter sig till sina familjer här. Nu är många av dessa äkta, kärleksfulla relationer. Men vi vet också att det finns missbruk av systemet.

Till att börja med finns det tvångsäktenskap som äger rum i vårt land, och utomlands som ett sätt att få tillträde till Storbritannien. Detta är praxis där några unga brittiska tjejer är mobbade och hotade att gifta sig med någon de inte vill. Jag har inte tid för dem som säger att detta är en kulturellt relativ fråga - det är fel, punkt slut, och vi måste krossa den.

Sedan finns det skenäktenskap. Förra sommaren gjorde vi klart för Migrationsmyndigheten att slå ner på dessa och de har haft stor framgång, vilket innebär 155 gripanden. Och där fanns också det chockerande fallet med en kyrkoherde som fängslades för över 300 skenäktenskap.

Men liksom missbruk av systemet så finns det andra problem med familjens resa. Vi vet till exempel att vissa äktenskap äger rum när maken är mycket ung, och har liten eller inga kunskaper i engelska. Återigen kan vi inte tillåta kulturell känslighet för att låta bli att agera. Det är därför vi i november förra året införde ett krav för alla dem som ansöker om ett äktenskapvisum för att visa en engelsk minimistandard. . . och vi kommer att försvara en åldersgräns på 21 för makar som kommer till Storbritannien.

Om det är ett känsligt eller ett svårt ämne må vara, vi skärper familje-routen. Men den överlägset största rutten för icke-EU-aktörer i detta land har varit studentvisum. Invandring av elever har nästan tredubblats under det senaste decenniet. Förra året var några 303.000 viseringar som utfärdas utomlands för studier i Storbritannien.

(…)
Över gränskontroll, hälsopolitik, förmåner. . . vidtar vi beslutsamma åtgärder för att fylla de luckor som alltför länge har låtit människor att komma hit illegalt och att stanna här illegalt.

Så vi kan styra både laglig och olaglig invandring. Vad som krävs är politisk vilja och strävan att se till att denna agenda löper tvärs igenom allt regeringsansvar.

KOM IHÅG ENOCH POWELL - 1912-1998.

Floder av blod

”Den främsta uppgiften för statsmannaskap är att förhindra sådant ont som går att förhindra. I försöken att göra så stöter man på hinder som är djupt rotade i den mänskliga naturen. Det onda märks inte förrän det har visat sig, och i varje dess steg finns rum för dispyter huruvida det är verkligt eller imaginärt.”
(…)
När jag ser framåt fylls jag av förutsägelser; som romarna tycker jag mig se "Tibernfloden skummande av blod". Detta tragiska och motspänstigt förnimbara som vi åser med skräck på den andra sidan Atlanten men som där är invävd i historien och statens själva existens, kommer till oss här av vår egen vilja och vår egen försummelse. Verkligen, det är här. I numerära termer, det kommer att vara av amerikanska proportioner långt innan slutet av detta århundrade.

Endast resolut och brådskande handling kommer att avvärja det. Huruvida det kommer att bli allmänhetens vilja att kräva det, vet jag ej. Vad jag vet är att se det, men inte tala om det, skulle vara ett stort förräderi.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar