torsdag 21 april 2011

Muslimska Brödraskapet - hot mot hela västvärlden


Lögnen och tillåten falskhet – Taqiyya
Det är tillåtet för en muslim att ljuga och vara falsk i vänskap, speciellt är det tillåtet att ljuga för otrogna och vara falsk i vänskap mot de otrogna för att skydda sig själv eller för att skydda islam.

En god vän tyckte att nedanstående information var viktig och översatte det från danska till mig.

Vem tar över de nordafrikanska regimerna i Nordafrika?
Det är skrämmande att så många människor i Europa låter sig förledas av ordet ”demokrati”. Detta med tanke på upploppen i de nordafrikanska staterna. Med blåögd tillit till våra okunniga politiker ser de förväntansfullt fram till demokratiska regimer, när varken det finns tecken i solen eller månen som pekar på det hållet. De nordafrikanska folken har knappast en aning om vad demokrati är.

Läs nedanstående artikel, där Lone Nørgaard grundigt reder ut vad det är som väntar.

Fyens Stiftstidende 13.4.2011


Det farliga Muslimska brödraskapet

Av Lone Nørgaard

Väst får inte låta sig luras av Det Muslimska Brödraskapets vackra fasad

Denna krönika inriktar sig särskilt på organisationen Det Muslimska Brödraskapet. Min infallsvinkel är att Brödraskapet är livsfarligt för såväl de muslimska ländernas egna icke-muslimska invånare såväl som för oss västlänningar. Mitt påstående strider emellertid emot den dominerande diskursen i den danska debatten, utformad av t ex Vänsterns utrikestalesman Michael Aastrup Jensen: "Danmark skall inte på förhand avvisa att stödja egyptiska partier med religiös bakgrund, om de bara stödjer demokratier och rättsstater”.

Enligt Aastrup Jensen skall Väst "bara avvisa att stödja Det Muslimska Brödraskapet, om man inte står för demokrati, frihet, religionsfrihet och yttrandefrihet".

Men Michael Aastrup Jensen känner uppenbarligen inte till begreppet "taqiyya" (den rättfärdiga lögnen).

Det går kort ut på att i religiösa och politiska frågor så får en muslim lov att utöva taqiyya (att förställa sig, ljuga, dölja och lura sina fiender, vilket är uttryckligen förbjudet att utöva mot rättroende muslimer), så att man döljer sina egna, verkliga avsikter och andra förhållanden som kan vara till nackdel för sin egen del eller för Islam. Förställelsen skall främja den egna saken. Det Muslimska Brödraskapet är en mästare på denna förställningstaktik.

När det främjar broderskapets intressen att uttala magiska ord som demokrati, religions- och yttrandefrihet, så gör Brödraskapet det också. Brödraskapets ärlighetsbegrepp är nämligen något helt annat än det vi är uppfostrade med i Väst. Dock skall sägas att jag inte utreder Det Muslimska Brödraskapet av moraliska skäl – jag konstaterar bara fakta.

Italienskfödde Lorenzo Vidino är expert på islamsk terrorism i Europa. I Danmark är han bl. a. känd för boken "Al-Qaida i Europa" (2006). I det följande berör jag bl. a. hans genomgång av Det Muslimska Brödraskapet, som sedan sin grundläggning år 1928 har haft avgörande inflytande på det politiska livet i Mellanöstern.

Brödraskapet arbetar under mottot: ”Allah er vårt mål! Profeten är vår ledare! Koranen är vår lag, och Jihad är vår väg! Att dö för Allah är vårt högsta mål!” Vi har alltså här att göra med en ideologi, där anhängarna älskar (martyr-)döden högre än livet. En sådan fiende är något av det svåraste och farligaste som finns att bekämpa eller besegra. De säger också, att ”Lika mycket som de ogudaktiga och otrogna älskar livet, älskar vi rättrogna muslimer döden”.

Brödraskapet har med stor succé sökt få inflytande också i Europa, varför det sedan början av 1960-talet har etablerats växande stödorganisationer. Det har byggts och byggs i allt större omfattning moskéer med politiskt och religiöst/kristet stöd av de islamistiska organisationerna inne i Europa, samt stora bidrag från framförallt Saudiarabien. Målet i Europa har inte enbart varit att ge stöd åt de muslimska organisationerna lokalt, utan mera att utvidga det område där islamsk lag (sharia) skall gälla, som i Europa och USA. Här i Danmark kommer man genast att tänka på Hizb ut-Tahrir.

Mehdi Mozaffari, professor med särskild inriktning på islamska studier vid Institutet för Statskunskap, Aarhus Universitet, har i tidskriften (februari 2011) bl. a. skrivit följande: ”Om Det Muslimska Brödraskapet kommer till makten i Egypten, kommer hela området från Kaspiska Havet till Medelhavet hamna under islamsk antidemokratisk och antivästlig kontroll / … / Varje signal om att stödja det Muslimska Brödraskapet, i hopp om att den icke muslimska delen i Väst skall få ett större inflytande på organisationen i framtiden, kommer få katastrofala följder för Väst."

Mozzafaris uppfattning är att det inte är någon fundamental skillnad mellan Det Muslimska Brödraskapet och Khomeiniaismen, alltså de principer som Ayatollah Khomeini använde sig av då han grep makten i Iran år 1979.

Det Muslimska Brödraskapet är källan till Khomeiniaismen. Mozzafari fastslår att varje förklaring om att Brödraskapet har blivit demokratiskt, pragmatiskt och pluralistiskt påminner om Khomeinis uttalande, hans tal och förklaringar som han framförde i Paris precis innan revolutionen i Iran. Den gången lovade Khomeini frihet till alla, även marxister, kvinnor och minoriteter, och skapa ett demokratiskt Iran. Hur det gick med det vet vi i dag. Förtryck, tortyr, hidjab- och burkatvång och rent barbari med fängelserna full av politiska fångar.

Brödraskapet är ett hot, oavsett om vi talar om Egypten, Tunisien, Algeriet, Libanon eller Palestina.

För Brödraskapet är väl organiserat och i stort sett är det enda som är det. Ser vi på Brödraskapets verksamhet i Europa är de enligt Vidino kända för att upprätta koranskolor, där unga muslimer och deras föräldrar undervisas i islams målsättning och medel.

Härifrån rekryteras sedan de nya ledarna, som skall representera muslimerna i de västliga ländernas regeringar på alla nivåer. Strategin har kunnat genomföras genom stora bidrag från välsituerade familjer och i dag är detta nätvärk spritt över hela Europa och med celler i alla europeiska länder och större städer. Det effektiva - och smartare - är att det har funnits en moderat uttrycksform, som trots de radikala synpunkterna har förmått att lugna de västliga politikerna och fått dessa att acceptera Brödraskapet som en förhandlingspartner. Som Vidino påpekar, försvinner den vackra fasaden när de är för sig själva och allt tal sker på arabiska eller turkiska.

Här predikar deras präster/imamer/ledare öppet hat till det västliga samhället och det sätt som de skall nedkämpa vår västerländska/kristna kultur på. Ett enkelt exempel: I tv fördömde man officiellt bomberna på tågen i Madrid, samtidig med att man var och är strängt upptagen med att organisera och kanalisera pengar till Hamas' kamp mod Israel.

Denna dubbelmoral har blivit massivt dokumenterat av den franske journalisten och författaren Caroline Fourest i boken " Frere Tariq" (Broder Tariq).
Hennes undersökningar visar hur huvudspråkröret för den så kallade euroislam, Tariq Ramadan, barnbarn till Brödraskapets grundläggare, alltså talar med kluven tunga, framför dubbla budskap beroende på med vem han riktar sig till.

En kännedom om Det Muslimska Brödraskapets program, dess grundlag och islamiseringsstrategi är förutsättningen för att förstå, att Brödraskapet aldrig kommer att bli en ansvarig politisk organisation som kommer respektera en sekulär västerländsk demokrati.

Även om de kamouflerar sina mål med välgörenhetsarbete, så i och med att de tagit över makten, så faller yxan. Lex Khomeini. Då först visar de sitt rätta ”jag”.

Det Muslimska Brödraskapet anar inte vad västlig demokrati är. Eller rättare: Ledarna känner väl till det, men de önskar inte vår typ av demokrati. Vi har svårt med att förstå att människor kan föredra sharia före en sekulär rättsstat och personlig frihet. Men så är det bara.

Många unga, välutbildade människor i dessa länder önskar naturligtvis den typ av frihet som vi har i Väst. Men de är antigen dåligt eller överhuvudtaget inte organiserade och kommer därför att fungera som spjutspetsar för Brödraskapet som bara väntar på chansen att få ta över. Uttryckt på en blogg som jag snubblade över: "The Yuppie Revolution in Egypt is Over, the Islamist Revolution Has Begun". (Yuppie-revolutionen i Egypten är över!

Jag är dödrädd för Det Muslimska Brödraskapet! Också för de bröder likt Tariq Ramadan, som tonar fram iklädd slips och kavaj och som rör sig obesvärat på de nybonade golven. Brödraskapets blodiga historia visar vad dess medlemmar är i stånd till, och var deras vridningspunkt ligger: Kampen mot de otrogna (mot mig!) och förtryck av kvinnor (också mot mig!).

Den största fienden nu och här i Väst är dock inte Brödraskapet. Det är de godtrogna politiska ledarna, a la Vänsterns utrikesföreträdare, tätt följd av likaså godtrogna och okunniga journalister, redaktörer och massmedier.

Så länge det främjar Brödraskapets intressen, att sjunga de magiska orden ”demokrati”, ”religions- och yttrandefrihet”, så kommer Brödraskapet att göra det.

Lone Nørgaard, lektor, cand. mag,
Normasvej 39,
Frederiksberg,
Danmark.”

****

I Storbritannien hotar talibaner att döda kvinnor som inte bär slöjan. Läs hela artikeln.

Bär huvudduk annars kommer vi att döda dig ": Hur" London talibanerna " inriktar sig på kvinnor och homosexuella i försök att införa sharialagar.


Sverige, Sverige och minns vår barfota vandring
Islam är ett hot för västvärlden. Islam grundar sig på en sagobok som skrevs under 400 talet av en egocentrisk pedofil som var en psykopat. Allt detta vet vi och det har vi tagit till oss. Vad vi däremot inte har tagit till oss är att det finns människor som tror på den bok (sagoboken) som heter koranen och allt skräp och förakt gentemot människor som den innehåller och det i Sverige. Varför?

Shariagäng attackerar åter räddningstjänst och polis i Göteborg

Det brinner åter i Göteborg. Shariagängen vet att det är effektivt att förstöra infrastrukturen. De inser kanske inte att detta ska betalas med samma pengar som deras familjer inte sällan blir försörjda av. Räddningstjänst och polis blir attackerade, men får uppenbarligen inte varken försvara sig eller erkänna hur det verkliga problemet ser ut.

Miljöpartiets syn på invandring:

"Alla människor skall ha rätt att leva och bo var de vill. Vi vill därför på sikt införa en helt fri in- och utvandring ur Sverige och övriga Europa."

1 kommentar:

  1. Caroline Fourest talar just nu i svensk TV. Jag lyssnar förstrött en stund. Hur känner man igen en neoliberal extrem högerhejduk? (Hon sägs vara vänster). De brukar svänga sig med en litania av slagord, från homosexuellas väl till uigurerna. De är med fördel universitetsgångna, ofta universitetsanställda ( ”Jag brukar säga till mina elever…”). De har ofta studerat i USA. De talar för yttrandefrihet trots att det enda tal vi får höra i vår mediadebatt, på våra universitet och i vår politik är just så beskuret som det som ryms i deras påträngande agenda. Den väcker vånda, oro och äckel. Den milda nazism de representerar kan inte bero på okunskap – det måste bero på ett korrupt antikulturellt förfall som prioriterar felaktiga värden.
    De talar för sekularism. De är mutade för "våren" i Nordafrika. De stöder den cyniska medelklassen. Deras perspektiv är skevt. De är inte intellektuella!

    SvaraRadera