onsdag 6 april 2011

Svenska skolor i fritt fall m.m.

Det medvetna landsförräderiet
Klicka här och ladda ner boken!


Den svenska skolan är i fritt fall- här är orsaken
Läs här hur mycket Sverige har rasat i PISA

Eva Berglund, lektor i Barn- och Ungdomsvetenskap, Stockholms Universitet skriver på Newsmill :

Nedgången beror framförallt på skolan att misslyckas med utlandsfödda elever

I 2009 års PISA undersökning har man genomfört en speciell utvärdering av läsförmågan hos eleverna. (I förra PISA, 2006, var det naturvetenskap). Det visar sig då att svenska elever nu ligger på OECD:s genomsnitt, både vad gäller läsning och matematik och att de ligger under i naturvetenskap. Dessutom visar PISA 2009 att det nu finns en stark segregering i svensk skola och att svenska elever inte längre erbjuds en likvärdig utbildning.

Ett av de problem som är tydligt i resultaten från PISA 2009 är att det är stora skillnader mellan elever med svensk bakgrund jämfört med elever med invandrarbakgrund.
Läs hela artikeln

PISA 2009 Sverige tappar i både kunskaper och likvärdighet

Svenska elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats under det senaste decenniet, visar den internationella undersökningen PISA 2009. Nedgången är störst hos redan svaga läsare. Sverige har även förlorat sin topposition när det gäller likvärdighet.

- Detta är mycket bekymmersamt, säger Helén Ängmo, tillförordnad generaldirektör på Skolverket.

Från SD Partille:
” PK-eliten med politiker, gammelmedia och de förnäma människorna i Stockholms innerstadskultur, de som styr Sverige, förlitar sig på att Jan Björklund ska lösa problemen med vacker retorik och sin penna. Ingen vill naturligtvis prata om att det är massinvandringen av analfabeter och människor som ligger långt från vår västerländska kultur och en modern kultur överhuvudtaget som skapar gigantiska problem i skolan. Hur illa det i själva verket är framgår av en insändare till Politiskt inkorrekt. Vi återger den i sin fulla version. Vi plockar även med en del kommentarer tex från Göteborg”.

En lärarvikaries berättelse – öppet brev till Jan Björklund
INSÄNDARE I mitten och slutet på oktober var de absolut sista lärarvikariatdagarna på Nytorpskolan i Johanneshov (Stockholm)för min del . Varför?

På Nytorpskolan har jag vikarierat som bl.a. träslöjdslärare men även i teoretiska ämnen på grundskolan (mest åk 7-9). Det jag minns mest är att jag den 19 oktober bestämde mig för att aldrig mer vilja ha med elever att göra på den skolan. Några var helt sjövilda och kunde inte ta order av en svensk man utan att genast kalla mig rasist, fascist och nazist. Anledningen är att jag vill ha ordning på lektionerna och fick även skydda en lärare mot mobbens hot och våldsamheter.

Det är förmiddag mitten på oktober 2010. En späd kvinnlig lärare i 55-års åldern kallade på mig när jag gick förbi hennes lektionssal som skulle försiggå i en datasal på Nytorpsskolan för högstadieelever. Det var bara elever med utländsk härkomst med dålig attityd som störde lektionerna direkt från start och som på sin lektion samt vägrade rätta sig efter hennes direktiv. Jag stannade till och bad de störande elementen att gå ut från lektionssalen, vilket de vägrade göra. Jag försökte hämta rektorn som sa till mig att jag under rådande omständigheter får skylla mig själv då jag har dåligt ledarskap som inte klarar av den här klassen, vilket rektorn sa till mig precis innanför klassrummets entré. Jag sa till rektorn att det inte var min klass utan damens och då kom svaret att hon hade dåligt ledarskap och sedan gick rektorn!!

Jag förstod inte varför högsta chefen på platsen lämnar en liten kvinna med dessa element. Rektorn ber i alla fall en vaktmästare gå upp och få ordning…..!!! Vaktmästaren bara kom och så sa jag till kvinnan att hon kunde bryta den s.k. lektionen, vilket hon gjorde till slut.

Jag fick höra att jag var allt en dålig svensk kunde vara, av de störande eleverna med utländsk påbrå. Jag vill inte upprepa alla dåliga ord som skreks till mig.”
Nytorpssskolan beskriver sig som ”raketskola” i sin presentation.

Mångkultur i praktiken
”GP rapporterar idag att Lövgärdessskolan ska stängas. Orsak:
Med anledning av oacceptabla beteenden hos eleverna under en längre period och som på måndagen kulminerade i äggkastning i en korridor och på hela entréplanet, beslutade skolledningen stänga skolan tisdag.” står det på lappen från skolan. Med stängningen vill skolan markera nolltolerans mot hot, våld, kränkningar och trakasserier.”

Man pratar om stenkastning och sexuella trakasserier mot lärarna.

Så här skrev man på PI i december 2010

Lärare på invandrartät skola trakasseras
DET NYA SVERIGE Den invandrartäta Lövgärdesskolan i den kraftigt kulturberikade Göteborgsstadsdelen Angered upplever nu en katastrofal situation när ett antal elever i niondeklassen under en längre tid trakasserat lärarna som i många fall gett upp och enligt lärarfacken saknar stöd från ledningen. Eleverna kränker lärare, de kastar saker på lärare, de tränger sig in på lektioner, hotar, elever som skolledningen lyckas flytta dyker upp på skolan, tränger sig in, det startas eldar mm.

Skyddsombuden från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet skriver i sin anmälan att skolpersonalen på senare tid har börjat ge upp, eftersom eleverna har ”tagit över skolan” med sitt agerande. Nu kräver de att skolledningen redovisar vilka åtgärder den tänker vidta för att komma till rätta med problemen, inom en vecka.

Peter Norell, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund, säger:
”Jag har varit huvudskyddsombud ganska länge och sett ganska mycket, men det här tar alla pris. Det är något konstigt med detta, när jag diskuterar med mina lärarkamrater däruppe. De säger att de aldrig varit med om att elever vänder sin vrede och ilska mot skolans personal. Vi har alltid haft struliga ungar, men inget som liknar det här.”

Från Borås rapporteras följande:

Barnen får flytta ut när Norrbyskolan läggs ner
Norrbyskolan läggs ner när stadsdelsnämnd Väster skall minska sina lokaler. I stället skall de 90 barnen i år F-3 välja om de vill gå på Särlaskolan, Byttorpsskolan eller Hestra Midgårdsskolan.

Kostnader för lokaler skall i stället gå till undervisning och en uppdelning av eleverna skall öka integrationen.

– Vi tycker inte vi kan ta ansvar för att de här barnen skall gå i en skola med hundra procent invandrarbarn, säger stadsdelsnämndens ordförande Lennart Andreasson (V).

För några år sedan flyttades år 4-6 från Norrbyskolan till de tre andra skolorna och nu vill politikerna fullfölja det inledda integrationsprojektet.
– Vi ser att det har gett bättre resultat och nu vill omsätta lokaler till pedagoger.
Invandrarvåld tvingar skolor att lägga ned sin verksamhet.
Läs mer

Det är alltså så illa i vårt land att skolor tvingas lägga ned på grund av allt invandrarvåld. Många av de nyanlända som nu kommer in i vårt land är analfabeter. Var och en kan föreställa sig framtiden för skolorna i Sverige.

Klicka här och läs om indoktrineringen i svenska skolorFler och fler invandrare eller som det heter på nyspråket ”nyanlända” väller in. Nu skall även papperslösa ha samma förmåner som det hårt beskattade svenska folket. Hur kommer det att gå? Kommer svenskarna bli gästarbetare i sitt eget land? I Libyen visade det sig att oerhört många gästarbetare flydde då ”demokratirörelsen” gjorde uppror mot Gadaffi.

Vår ”landsfader” och ledaren för Det Nya Arbetarpartiet är oroad för upptrappning efter koranbränningen.


Talibaner på offensiv i Europa


Per Gudmundsson skriver i Svd:
”Talibanerna höll i kniven
Pastor Terry Jones och hans lilla sekt förtjänar verkligen förakt. Men han ska inte göras ansvarig för attacken på FN och mordet på svenske Joakim Dungel, något man tyvärr kan få intryck av i rapporteringen.

Under påståenden som att det var ”koranbränningen som utlöste den dödliga attacken” (TT 3/4) ligger ett rasistiskt synsätt. Tankefiguren bygger på att muslimen, för det första, är så djupt religiös att varje förolämpning är outhärdligt kränkande, och för det andra, saknar möjlighet att kontrollera sin vrede.

Det är bekanta resonemang. Svarta har påståtts inte kunna kontrollera sexualdriften, till exempel. Den människosynen leder till tron att en pastor från andra sidan jordklotet utlöser islamiskt raseri. Mördarna själva anses inte förmögna att bära ansvar för att en svensk får halsen avskuren.

Som om det fördomsfulla i resonemanget inte vore illa nog leder också denna föreställning till att andra motiv för attacken döljs eller förminskas.
En titt på talibanernas officiella, engelskspråkiga nyhetssajt Voice of jihad (www.shahamat.info) återställer perspektiven. Här är mordet på svensken bara en av de drygt tjugo attacker man skryter om den dagen, mot allehanda mål. Trots att websajten visar att talibanerna hänger med i vår tids sociala medier, gör den också tydligt att de anser sig bedriva ett krig som pågått i mer än tusen år – långt innan det fanns något FN, USA eller något exemplar av koranen där att elda upp. Terrorn utförs ändå. Glöm inte det.

En svensk – Magnus Johansson hette han – har tidigare halshuggits av jihadister. Hans brott var att gästarbeta som kock i oljeindustrin i Saudiarabien. Ledaren för terrorattacken beskrev senare hur det gick till.

´Samtidigt fann vi en svensk otrogen. Broder Nimr högg huvudet av honom och lade det vid entrén, så att det kunde beskådas av alla som gick in och ut. Vi fortsatte sökandet efter otrogna och skar halsen av dem vi fann.´

Det var 2004. Då visste ingen vem pastor Terry Jones var.”

Hjälpsamma Miljöpartiet som anser att det inte finns illegala flyktingar i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar