lördag 28 maj 2011

Nyheter från Guds hus - herdabrev

Nedklippt redigerad Ledare från "Kyrka och Folk" nr 21, 26 maj 2011.
Tuulikki Koivunen Bylund [biskop] i Härnö¬sands stift har gett ut ett så kallat herdabrev som med titel: ”Kärleken fördriver rädslan”.

Där förespråkar hon bland annat att samhället ska öppna för läkarassisterat självmord. Enligt Kyrkans tidning tycker biskopen ”att människor
med obotliga och mycket svåra sjukdomar som ALS ska ha rätt att få läkemedel utskrivna ’i sådan dos att patienten ges möjlighet att själv avsluta sitt liv på ett värdigt sätt’, och att ’en sådan förskrivning bör föregås av noggrann prövning och kontroll av någon annan läkare’.”


Det andliga mörkret har blivit mycket omfattande.
Risken är uppenbar att man tror sig vara en ”börda” för sin omgivning och därför skriver i sitt ”livstestamente” att man vill ha hjälp att dö vid den eller den sjukdo¬men. Man säger indirekt åt sjuka människor att deras liv inte är ett värdigt liv. Det för en kyrka avgörande perspektivet skulle förstås vara att Gud har skapat oss och att det är Han som är herre över liv och död. Hjälp till självmord är inget mindre än ett brott mot 5:e budet: ”Du skall inte dräpa.”

Majoriteten i Svenska kyrkan har sedan länge tystnat om aborterna. När man
visar förakt för små barn och menar att det går bra att ta livet av dem, så är det inte att förvånas att man kommer till samma slutsats gällande människor i livets slutskede.

Livet är något vi är kallade att värna och kyrkan skulle uppmana människor att se livet som en dyrbar nådatid. En tid då Gud söker oss för att ge oss del i frälsningen som Jesus vunnit åt oss. Guds ord är ju tydligt med att det bara finns frälsning genom Jesus (ex Apg 4:12).Denna frälsning är kyrkan kallad att förkunna.

En allvarlig andlig sjukdom, ett mörker, håller på att breda ut sig. Det som tidigare avvisades som lögn betraktas nu som sanning, och det gäller på många områden. Orsaken är att man inte erkänner och håller fast vid Guds sanning, uppenbarad i naturen men framförallt i Bibeln (Rom 1:18ff ). Tankarna går till Jesu ord: Är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!

För vår eviga salighets skull måste vi fly undan de falska herdarna som ifrågasätter och leder bort från Guds ords sanning och söka oss till underherdar som är trogna mot överherden Jesu ord.

Be! Be om skördearbetare, herdar, som ser och förstår människors djupaste nöd och som trogna mot Guds ord vill förkunna omvändelse och syndernas förlåtelse! Den sanna kyrkan står i Livets tjänst, i Hans tjänst som säger:

Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. (Joh 10:10)
Gunnar Andersson


Kyrkliga förbundets målsättning är enligt stadgarna att ”inom vår svenska kyrka arbeta för bevarande och främjande av biblisk kristendom enligt vår från fäderna mottagna evangelisk-lutherska apostoliska tro samt för bevarande och stärkande av vår svenska kyrka i denna anda gentemot oberättigade och mot denna anda stridande inflytelser och övergrepp”.Demokrati vs Bekännelse

”Svenska kyrkan är en öppen, demokratisk folkkyrka”
Upprepa en lögn tillräckligt många gånger så blir den en sanning.
Citatet ovan finns inte i Kyrkoordningen, utan har uppstått i den kyrkopolitiska debatten och blivit de partipolitiska partiernas slagord.

”Biskoparna med sina domkapitel försvarar inte längre kyrkans bekännelse – de förvränger den medvetet för att anpassa den till folkopinionen. När Koivonen-Bylund i sitt s.k herdabrev talar positivt om aktiv dödshjälp, då är det precis detta som har skett: kyrkan har fallit till föga för folkopinionen. Världen hör nu hur kyrkan försvarar dödens kultur.

Man skulle kunna kalla det för demokrati, när kyrkan ändrar sin bekännelse och sina värderingar efter vad folket tycker.”

När kyrkan varit demokratisk, dvs när hon fallit till föga för folkopinionens påtryckningar – det är då det har gått riktigt snett.

Spanska inkvisitionen (under ledning av spanska kungamakten) och Deutche Christen (som stödde Hitler) är tydliga exempel på hur kyrkan låtit sig styras av folkopinionen. Korståg och andra fasansfulla händelser är förstås också präglade av mer världsliga intressen än man kanske ser vid första anblicken.*****

Är det kanske så att vårda svenskar som blivit sjuka kostar för mycket? Är detta ett sätt för svenska kyrkan att samarbeta med Sjuklövern om svenska folkets framtid.


Präst slapp viga – varnas av kyrkan
Håkan Sunnliden, präst i Värnamo, ansökte om att få avsäga sig vigselrätten för att han inte ville viga samkönade par. Kammarkollegiet gav honom rätt, men nu får han av Domkapitlet en skriftlig erinran, de menar att han är illojal.

Håkan Sunnliden har handlat illojalt mot kyrkan och "har brutit det löfte han gett vid prästvigningen att troget efterleva kyrkans lag och ordning." Så står det i den skriftliga anmärkning som Domkapitlet nu ger Håkan Sunnliden, enligt Värnamo nyheter.

3 kommentarer:

 1. Eftersom inlägget har en kristen inriktning skall jag kanske kalla det för en skänk från ovan eller en Guds försyn att jag kom till insikt om vad Svenska kyrkan är och står för och till slut tog min Mats ur skolan (kyrkan)och avslutade mitt medlemskap i denna sekt som STÅR för allt annat än vad jag anser den borde.Mina funderingar på urträde tog sin början när dåvarande Ärkebiskop K-G Hammar som jag vid denna tidpunkt hade stort ja tom mycket stort förtroende för tillät att utställningen Ecco Homo fick ställas ut i VÅR Svenskarnas Nationalhelgedom Uppsala Domkyrka. Droppen som fick bägarn att rinna över var när Biskop Lennart Koskinen gick till angrepp mot SD under Almedalsveckan 2010 då fattades beslutet inga mer inarbetade kronor till denna översittar organisation. Jag har under åren inte tillhört dom som nött kyrkbänkar i någon större omfattning så saknaden är inte så stor men det som är större är glädjen över den eller de tusenlappar som förr gick till kyrkan nu stannar i min plånbok istället vilket känns mycket tillfredställande och gör gott för både kropp och själ. Blogginlägget härovan bevisar att kyrkan är och har varit på ett sluttande plan under en längre tid och som bara blir brantare och brantare och kommer att sluta med att den störtar ner i den mörka avgrunden. Detta kan gå snabbt med tanke på deras stora kärlek till ISLAM som INTE är ömsesidig därför är Svenska kyrkan snart något som man kan komma att betrakta som före detta Svenska kyrkan och jag är glad att jag slutat kasta pärlor för svin. PURSVENSKEN Hans Nilsson.

  SvaraRadera
 2. Kommer Svenska kyrkan överleva den här massinvandringen ?
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

  SvaraRadera
 3. Håkan HEDER åt DIG!
  DU står för Guds Skapelseordning mera än vad människor tycker. Vill Svenska Kyrkan stå ÖVER GUD
  och ändra Hans ordning, då är den som ordet säger;
  Den som förför en av dessa mina minsta.....
  Jag har tack o lov gått ur SVenska Kyrkan.
  Håkan KÄMPA PÅ så länge DU orkar med GUDS hjälp att få ordning i leden. Innan det är för sent.
  Stackars dem som tillåter samkönade äktenskap, det blir ett fruktansvärt uppvaknande när Jesus härlighet uppenbaras, det rena, Heliga Ädla, som smutsats. De som har problem med sitt kön får lägga ner problemen hos Jesus. Jag har sett flera som blivit "fria" och fått ett fantastiskt liv.

  SvaraRadera