onsdag 25 maj 2011

Sverige - en förlorad nation


Vid moskédemonstrationen i Göteborg den 21 maj kunde man se Hizbollahs flagga vaja för vinden hos vänstern.

Det är islamistiska Hizbollah (shiiter) som styr i Libanon. Hizbollah har nära förbindelser med Iran och båda hatar Israel och ser landet som en olaglig statsbildning och ickenation.
Läs mer


Sam Solomon:
Glädje är ett icke islamiskt begrepp
Efter 15 år med sharia kan Sam Solomon tala om Islam

SAM SOLOMON, född och uppvuxen som muslim, hade utbildats i sharia i 15 år innan han gick över till kristendomen. Han fängslades och förhördes och skulle dödas, varpå han valde att gå i exil i stället för döden.

Som ledande expert på islam och sharia har Solomon vittnat inför den amerikanska kongressen och är konsult åt det brittiska parlamentet för frågor om islam.

EN STILLA UNDRAN: Vilken eller vilka konsulter håller sig den svenska Riksdagen med?

(…)
Jihad
• Att etablera islam
• Att fastställa islams överlägsenhet
• Jihad utövar påtryckningar till förändring
• Jihad måste finnas på alla områden i livet
• Jihad inte bara Svärdet, det kan vara ekonomiskt, intellektuellt, politiskt, den allmänna opinionen, ja, i varje samhällssektor


Islams grund är "Hatet"
• Koranen Sura 3:92, 2:207, 58:22
• Det finns ingen religion som säger: "älska Dina fiender" utom kristendomen...
Sam Solomon Ex Muslim (Part 1 of 3)


Sverige - Stölden av en nation

Grekland, Portugal, Irland, Italien, Spanien har svåra problem med sina ekonomier. De har verkligen stora problem. Men en nation som har det vida värre är Sverige.
• Det är landet som stulits. Sverige kommer att bli Europas första islamiska stat. Multikulturalismens genomförande. Sveriges riksdag och regering skäms uppenbarligen för Sverige.
• Våldtäkternas förlovade land. Sveriges män bör uppsöka psykiatriker. För många ME-invandrare är alla utan hijab tillåtna våldtäktsobjekt. Och antisemitismen är den politiska korrekthetens signum.
• För den som missat Pat Condells sanningar om Sverige: Lyssna på Goodbye Sweden.


Sveriges Riksdag borde snarast kontakta Sam Solomon för konsulthjälp som Storbritannien gjort. Sam Solomon kan bidra med att ge Sverige kunskap och insikt.

Och få svar på frågan 'Är islam verkligen en fara för landet?'
Farväl Sverige

Dessa är de nya svenskarna som Alliansen skall satsa på och som enligt Maud Olofsson inte är lata och har dålig utbildning som svenskarna har.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar