onsdag 30 november 2011

Nyheter från stora och lilla världen

GREKLAND

Borgmästare Iraklis Gotsis i Nea Ionia, en förort till Aten, sade att han kommer att slåss mot den kraftigt förhöjda fastighetsskatten i domstol och har kommunjurister som försvarar invånare.

Grekerna vägrar betala kraftigt förhöjd (steep) ny fastighetsskatt

Ioannis Chatzis är 86 och bor i ett litet enkelrum och överlever på en pension som är precis tillräcklig för att betala för mat och för att ta hand om sin sängliggande hustru.Men i sin senaste framstöt för att driva in mer kontanter skickade den grekiska regeringen honom en ny räkning på $ 372 i fastighetsskatt och som ingår i sammanställningen för det elektriska i oktober.

Ioannis Chatzis säger att han ombeds att välja mellan lyse och att betala för sin frus medicin, eftersom han inte har råd med bägge delarna på sin månadspension, $ 720.

"Detta är hur vi blir bemötta​​", sa han nyligen och hans ansikte var en blandning av vrede och förtvivlan. "Jag har inget kvar att ge. Jag kommer inte att betala det. "

Mr Chatzis är långt ifrån ensam om det löftet, och det är inte säkert att den grekiska regeringen kommer att ingripa mot ​​skatterebellerna."

Nedanstående artikel är någon vecka gammal eller kanske två men är ett bra exempel på att ett land som har bra politiker och som bryr sig om sitt folk har fått ordning på ekonomin. Först nu nämns det i Sveriges Radio och Television,

ISLAND

”av Deena StrykerFollow

Islands pågående revolution

Ett italienskt radioprograms berättelse om Islands pågående revolution är ett fantastiskt exempel på hur lite våra medier berättar om resten av världen. Amerikanerna kanske minns att i början av 2008 års finansiella kris gick Island bokstavligen i konkurs. Skälen nämndes bara i förbigående, och sedan dess, föll denna föga kända medlem i Europeiska unionen tillbaka i glömska.

Då fler europeiska länder misslyckas eller riskerar att misslyckas och äventyrar euron med återverkningar för hela världen vill starka krafter inte att Island blir ett exempel. Här är anledningen:

Fem år av en ren nyliberal regim hade gjort Island, (befolkning 320 tusen, ingen armé), en av de rikaste länderna i världen. År 2003 alla landets banker privatiserades, och i ett försök att locka utländska investerare, erbjöd de on-line banking vars minimala kostnader tillåtet för dem att erbjuda relativt hög avkastning. Räkenskaperna, som kallas Icesave, lockade många engelska och holländska små investerare. Men som investeringar växte, så gjorde bankernas utlandsskuld. År 2003 Islands skuld var lika med 200 gånger sin BNP, men år 2007 var det 900 procent. 2008 års globala finanskrisen blev nådastöten. De tre största isländska bankerna, Landsbanki, Kapthing och Glitnir gick överstyr och förstatligades, medan kronan förlorade 85% av sitt värde i förhållande till euron. I slutet av året förklarades Island i konkurs.

I motsats till vad man kunde förvänta resulterade krisen i att islänningarna återerövrade sina suveräna rättigheter genom en process av deltagande i direktdemokrati som så småningom ledde till en ny konstitution. Men bara efter mycket smärta.”

Läs gärna hela artikeln (på engelska)

Läs också: Island vinner i längden.

DANMARK

"Pia Kjærsgaards veckobrev

- måndag den 28. november 2011

Omskolningsresor skall mötas med sanktioner

En förfärlig ogärning har skett i Gullestrup vid Herning. Av allt att döma är det en 16-årig somalisk pojke som är den skyldige. Han är anklagad för att ha begått en fullbordad våldtäkt på en endast 10-årig flicka och försök till våldtäkt på hennes nioåriga lekkamrat.

Som sagt handlar det om en om en 16-årig somalisk pojke. Innan våldtäkten blev han skickad till Somalia på en s.k. "omskolningsresa", vilken varade ett år. Tyvärr är det vanligt bland invandrare att sända sina barn på omskolning till hemlandet (för att lära sig leva som en riktig muslim). Plötsligt står en skolbänk tom och skolan vet inte vart barnet tagit vägen.

I dag är lagen sådan att om barnen är borta över sex månader så kan de nekas uppehållstillstånd i Danmark. Men föräldrarnas möjligheter att få stanna påverkas inte. Här haltar lagstiftningen allvarligt.

Ska vi kunna göra något åt omskolningsresorna så måste det tas till andra medel.

Dansk Folkeparti arbetar på ett förslag som en gång för alla tar i tu med omskolningsresorna.

Sanktionerna ska i första hand riktas mot föräldrarna. Uppehållstillståndet ska kunna bortfalla redan efter tre månaders vistelse i utlandet. Detta ska gälla även för barnens föräldrar. Vidare ska omskolningsresorna ha konsekvenser när det gäller familjens rätt till socialbidrag m.m. eftersom de utsätter sina barn för traumatisk upplevelser i samband med omskolningsresorna.

När invandrarna skickar sina barn på omskolningsresor sänder de en tydlig signal att de inte accepterar den frihet som det danska samhället representerar.

Vissa invandrare tror att de kan leva i två världar: den materiella trygghet som Danmark och andra västliga länder erbjuder -- och en andlig och kulturell värld med muslimska lagar och traditioner. Det säger sig själv att det inte går för sig. Därför ska vi ha en lag som på ett effektivt sätt bekämpar problemet. Och en sådan lagstiftning ska utgå från rätten till ekonomiska bidrag och rätten att få stanna i Danmark.

Med venlig hilsen

Pia Kjærsgaard"


SVERIGE

Varannan invandrare klarar inte grundskolan

"Högerextremism" och "rasism". Så beskrev etablerade medier Fria Tider efter att vi uppmärksammat den låga genomsnittliga intelligenskvoten hos de invandrargrupper som etablissemanget låtit välla in i Sverige. Nu ger emellertid färsk statistik Fria Tider rätt - upp till 40 procent av de utlandsfödda klarar inte ens grundskolan.

I Sverige gäller dock att svenskarna är mindre värda. Det utgår jag ifrån att svenska folket har uppfattat vid det här laget. För säkerhets skull kommer här några bilder som bekräftar vad jag skriver.

Machiavelliske fursten Reinfeldt


tisdag 29 november 2011

"Landsfader" Reinfeldt -machiavellisk framtoning

Anne-Marie Pålsson. Tidigare riksdagsledamot åren 2002-2010.

Hon har skrivit en bok ”Knapptryckarkompaniet” och hon anser att ”den moderata partikulturen i riksdagen bygger på tystnad och lydnad”. Rent machiavelliskt enligt Pålsson.

Skoningslös? Bilden av partiledaren och statministern Fredrik Reinfeldt är inte smickrande.

Hård kritik mot moderat partikultur

Hon beskriver ett tillfälle när den moderata riksdagsgruppen försökte hävda sin mening i samband med beslutet om FRA-lagen:

Då möttes den av statsministerns ord: ”Vad tror ni att ni är? Ett remissorgan? Som får tycka vad ni vill? Ni är här för att genomföra regeringens politik och inget annat”, hävdar Anne-Marie Pålsson att Fredrik Reinfeldt ska ha sagt.

Anne-Marie Pålsson beskriver hur Reinfeldts ord gjorde henne bedrövad. ”Det jag misstänkt länge och det som många hävdat - att vi bara är ett lydigt transportkompani - fick jag nu svart på vitt på av min egen partiledare.”

Läs hela artikeln

Moderat partikultur i riksdagen bygger på tystnad och lydnad. Självständiga ledamöter möts av utskällning inför hela riksdagsgruppen, skriver den förra M-riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson i en ny bok."

"Partikulturen inom Moderaterna präglas av makt och misstänksamhet. Särskilt bråkiga ledamöter möts av öppen utskällning från partiledaren Fredrik Reinfeldt, enligt Pålsson.."

Läs mer av Anne-Marie Pålsson:

Bryssel visste vad som skedde i Grekland

All offentlig makt utgår från folket


Niccolo Machiavelli

fredag 25 november 2011

Våld mot kvinnor - en svensk företeelse enligt FI

Sex av tio kvinnor utsätts för våld”

Så lyder rubriken på en artikel skriven av Michelle Bachelet i Sydsvenskan i dag som är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor,

Michelle Bachelet var president i Chile 2006–2010 och leder idag FN:s enhet för jämställdhet och stärkandet av kvinnors rättigheter, UN Women.

”Aktuella frågor

Idag är den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Michelle Bachelet skriver om framsteg och motgångar i kampen mot kvinnovåldet och vill se en internationell politisk agenda med konkreta åtgärder för att stoppa våldet mot kvinnor.

Carl Emanuelsson (Fi) presenterar en ny rapport som visar att våldet mot kvinnor ökar i Sverige, och menar att våldet är en fråga som i högre grad borde engagera männen.

”Som liten flicka i Chile hörde jag ofta uttrycket ”Quien te quiere te aporrea” – ”Den som älskar dig slår dig”. Jag minns en kvinna säga:

Det är bara så det är.”

(…)

Runt om i världen har hela sex av tio kvinnor utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Över 60 miljoner flickor gifts bort och mellan 100 och 140 miljoner flickor och kvinnor har genomgått kvinnlig könsstympning.

Mer än 100 miljoner flickor ”saknas” på grund av könsselektiva aborter och en preferens för söner. Mer än 600 000 kvinnor och flickor smugglas över gränserna varje år, de allra flesta för sexuellt utnyttjande. ”

Läs hela artikeln

Carl Emanuelsson, Feministiskt initiativ skriver så här:

Våldet är en mansfråga

"Från dagis till vuxenvärlden uppfostras vi män till att förhandla med knytnävarna.

För att få mäns våld att upphöra måste vi våga utmana oss själva och vår egen bild av den svenske jämställde mannen, och stå emot den manlighet som underförstått ger oss rätten att slå.

Våldets logik är något som genomsyrar hela den manliga uppfostringskulturen och just nu lär sig tusentals unga pojkar i Sverige vad den går ut på.”

Den nya rapporten visar att våldet mot kvinnor, trots riktade insatser från regering och organisationer, ökar stadigt i Sverige. Det är tydligare än någonsin att detta är ett samhällsproblem som angår oss alla, särskilt oss män.

Ensamstående mödrar med små barn som utsätts för våld av närstående är en särskilt utsatt grupp – de uppger tre gånger oftare än andra kvinnor att de har erfarenheter av våld.

En annan stor grupp är kvinnor som blir utsatta för våld i yrkeslivet. I dessa två grupper är ökningen av anmälningar om misshandel tydligast.

Den skolmiljö som möter unga människor idag uppfattas ofta som diskriminerande och våldsam. Våld i skolan tas dessutom inte på lika stort allvar som våld i vuxenvärlden. Skolan måste motverka stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt och bryta de strukturer som i tysthet legitimerar våldet.

CARL EMANUELSSON, talesperson för Feministiskt initiativ

Läs mer

Emanuelssons artikel har föranlett Kenneth Sandberg att skriva följande:

Mäns våld mot kvinnor – ett svenskt fenomen enligt Carl Emanuelsson, Feministiskt initiativ

Som därmed bidrar med ännu ett Politiskt Korrekt inlägg gällande det våld som, underförstått, svenska män utövar mot kvinnor.

Enligt CE förstärks tydligen detta manliga beteende i skolans värld, där han själv är verksam som lärare. Vore intressant om han kunde ge exempel på hur detta tillåtes ske.

Ännu mer frågande blir man till hur det har undgått CE att sedan flera generationer dagis och skolor i Sverige prioriterat att fostra barnen till hänsynstagande individer med egenskaper som tolerans och förståelse.

Mindre förvånad blir man förstås av att det i den floskelfyllda artikeln inte nämns ett enda ord om invandring eller mångkultur. Att det skulle föresväva (eller erkännas av) CE att den - trots ovanstående - ständigt ökande omfattningen av kvinnomisshandel hänger samman med senare års massinvandring och vidhängande "hederskulturer", är naturligtvis inte att förvänta.

Min uppskattning av och respekt för den tvåbenta strutsen förbjuder mig att göra jämförelser...

//Kenneth Sandberg

Sänt till: Per Wirthén, Dalademokraten, Svd Werkelid, Nyheter Kronoberg. Gotlandsnytt, Eva Martelius, Kennet Lutti, Kvällsposten och Kristianstadsbladet.

Ayhan Sürücü sköt sin syster Hatun, därför att hon hade en tysk pojkvän. Ayhans äldre bror Mutlu skaffade skjutvapnet; men är en fri man, medan Ayhan sitter fängslad för mord sedan snart 7 år tillbaka.

5 000 hedersmord räknar man med varje år globalt sett. Sverige brottas med ett antal balkongmord som inte klarats upp av polisen.

Kvinnojouren. Fakta om kvinnovåld

Den stenade kvinnan - Soraya.

Det var ett arrangerat äktenskap och nu hade mannen tröttnat och han påstod då att Soraya begått äktenskapsbrott.

Tyvärr så finns det svenska män som misshandlar och hotar sambos och fruar men då behöver inte den svenska regeringen importera män med en så snedvriden kvinnoinställning som många av dessa män som kommer till Sverige har.
Katrin Cullen, engelska mördad av invandrad man
Katie Pipers baneman

Elin Krantz baneman


Emma Pettersson lämnades att dö, svårt misshandlad


torsdag 24 november 2011

Varje tid har sin djävul

Marx och Muhammed


Många människor med kunskap om bolsjevismen - eller marxism-leninismen, som det senare kom att kallas – slås av de många likheterna med islam. Det är totalitära ideologier och politiska rörelser som kräver total kontroll över samhället och människors liv hela vägen i det privata. Det finns en uppdelning av människor i rent och orent.

Det kräver respekt, lydnad och underkastelse. De som inte underkastar sig blir marginaliserade, brännmärkta eller likviderade. Ett omfattande angiveri gör att folk stannar kvar på den rätta vägen genom att lyda de ideologiskt rätta instruktionerna.

Förespråkarna för dessa ideologier är inte lojala mot landet de lever i men till en internationell rörelse som lovar ett kommande tusenårigt rike.

I sin bok från 1921, Bolsjevismen i Teori och Praktik, jämför den engelske filosofen Bertrand Russell islam med bolsjevismen. I båda fallen var detta något radikalt nytt.

Bertrand Russel

Russell hade möjlighet att träffa och prata med Lenin i Kreml året innan och slogs av mannens brutalitet ....(Var djävul har sin tid, krönika av professor Bent Jensen).


Forskare om EU och det kristna arvet

Eliten misslyckas med sin brist på kritik av islam och dess förnekande av Europas kristna arv, säger professor Bent Jensen.

På kort sikt tror jag att ett samhälle och en civilisation förstörs när de ledande krafterna eller den härskande klassen förlorar tron: tron på civilisationens stödjande grund, tron på rätten att stå fast och dra gränser för andra och underlägsna kulturer , tron på rätten att hävda sin egen värdegrund och viljan att förkasta andras skamlösa krav.

Läs också Den svenska modellen och Sverige som nation på väg att dö.

Fjordman skriver på en ny bok om Sverige på engelska (2012)

SVERIGE - DEN MEST TOTALITÄRA STATEN I VÄST *

Konstigt att man avstår med så högt arvode man har som riksdagsman

Vi är ett fattigt parti och behöver partiskatten”. Flera riksdagsledamöter i Vänsterpartiet kommenterar uppgiften om att Rossana Dinamarca inte alltid betalat partiskatt.

– Vi har ett högt arvode och borde kunna betala 5 000 kronor. Jag tycker det är konstigt att man då avstår, säger Lena Olsson (V), ledamot i justitieutskottet.

Hur har våra gamla det på äldreboenden?

Men fint folk blir väl inte så illa behandlade, speciellt inte de rättrogna!

Senaste nytt på EU-fronten: Snart olagligt sätta kreditbetyg på krisländer

Vi måste ställa upp för krisländer skriver folkpartisten Carl Hamilton.