onsdag 22 augusti 2012

Dansk Folkeparti om klassiska danska värderingar


Så är det sagt
 
 Förlorade värderingar kommer aldrig igen 15 augusti 2012
Dansk Folkeparti har sedan partiets begynnelse varit ett “värderingarnas parti”. Så vitt jag kommer ihåg, använde man inte begreppet värdering den gången år 1995, men hela vårt program var och är baserat på att bevara de danska – och västerländska – värderingarna. Dessa, våra värderingar, som våra motståndare försöker att reducera till korsvirke och stockrosor.

Bara frågan om invandring är genomsyrat av värderingar. Det handlar nämligen om vår egen identitet som danskar, och om vad det är för ett samhälle som kommande generationer skall ta över. Härtill kommer folkskolan, undervisningssystemet, kulturpolitiken och folkkyrkan, som andra värdepolitiska områden.

Regeringen gör upp med klassiska danska värderingar
Bildandet av ordförandeposten som värderingsordförande för Dansk Folkeparti är något nytt. Inga andra partier har en sådan ordförande. Men det är nödvändigt. Den röda regeringspolitiken innehåller nämligen en lång räcka områden, med en fundamental uppgörelse/förändring av de klassiska danska värderingarna.

Det är naturligtvis icke något som blir formulerat som något sådant. Men det genomsyrar politiken.

De Radikale bestämmer värderingspolitiken
Ideologerna i Det Radikale Venstre utgör den egentliga ledningen i den röda regeringen. Därför ser vi nästan hur radikalt tankegods överallt sätter sin prägel på regeringens politik. Det gäller särskilt inom utlänningsområdet, där man ideligen genomför och banar väg för en ny massinvandring och därmed en oåterkallelig social och kulturell omformning av vårt samhälle.

Det gäller på det sociala området, där regeringen, som ett led i skattereformen, t ex. favoriserar ogifta par i förhållande till gifta, med hänsyn till barnbidraget. Här kan man tala om en uppgörelse rörande familjepolitiken. Det gäller folkkyrkan, där regeringen med könsneutrala äktenskap som hävstång har verkställt en långsam upplösning av folkkyrkan. Frikyrkligheten skjuter upp överallt.

De vill ta bort det danska undantaget i EU
Med hänsyn till Danmarks integration i EU har regeringen likaledes strukit flagg. Att vi ännu inte har haft någon omröstning om det danska undantaget, skylls uteslutande taktiska överväganden, som en följd av eurokrisen. Överallt där det är möjligt, binder och fjättrar regeringen danskarna – exempelvis med ratificeringen av finanspakten, som fråntar Danmark sin suveränitet på det finanspolitiska området.
Äntligen har regeringen, med skattereformen inlett en uppgörelse som bygger på solidariteten och den sammanhängande kraften i det danska samhället. Det är min klara förnimmelse att de ledande ideologerna i regeringen inte bryr sig det mista om Danmark, det danska samhället eller den danska modellen. De anser den för föråldrad, eller med ett finare ord “exkluderande”, därför alla andra folk i sakens natur, inte använder sig av samma godhet.

Kulturradikal jantelag
Det är därför regeringens mål, att förvandla Danmark till ett anonymt nummer i mängden, som alle andra. Vi skall inte vara något särskilt. Vi skall likna alla andra. Faktisk är här tal om en slags kulturradikal jantelag. En sådan förvandling innebär nödvändigtvis en uppgörelse med de värderingar som har präglat Danmark genom många generationer.

Alle partier skall presentera sin värderingspolitik
Det är mitt hopp, att jag som Dansk Folkepartis kommande värderingsordförande, skall tvinga de andre partierna till att visa ren flagg på det värdepolitiska området. Den röda regeringen har sluppit alltför lätt undan genom att dölja sina värdepolitiska motiv. Den blir alltid inpackad i de politiska nödvändigheternas språk.

Låt alla partier presentera en klar värderingspolitik. Vad är det för ett samhälle att bevara annars? Var vill det ta vägen? Låt danskarna få en långt bättre utgångspunkt att ta ställning till. En sak är nämligen säker: När värderingarna är förlorade, kommer de sällan igen.

15 AUG 2012

Rubriker:

Finnarna förbereder sig för att gå ur EU – EU är en total katastrof
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar