fredag 24 augusti 2012

I krig är första offret sanningen


Fria syriska armén "dödar kristna - bränner kyrkor

14 augusti 2012

”En nunna som har varit föreståndarinna i ett syriskt kloster de senaste 18 åren har varnat för att mediebevakningen av det pågående våldet i landet har varit "delvis och osann". Den är " falsk", sade  Agnes Mariam, den "döljer grymheter som begåtts i frihetens och demokratins namn".
(…)
”Hon berättade för The Irish Timeshon var på Irland  " förespråkar inte (Assad) regimen men är för fakta". De flesta nyhetsrapporter från Syrien var "falska, där bara en sida framhölls", sade hon. Detta gällde även för FN, vars rapporter var "ensidiga och inte värdiga organisationen".


Läs:

Genusperspektiv på frihetskampen i Syrien


Somaliska barn kidnappas och hjärntvättas

Al-Qaida:s nya  brutala vapen: Barn kidnappas och hålls i kedjor för att bli undervisade hur man blir självmordsbombare.

Al-Qaida kidnappa barn i det oroliga Somalia och hjärntvättar dem för framtida attacker mot väst, har det hävdats.

"Terroristskolorna" håller barnen - några så unga som sju - kedjade vid sängarna medan de undervisas i en extrem version av islam.
Ungdomarna, alla under 10-år-gammal, fick också lära sig om självmordsbombningar och fick höra  att de skulle komma till paradiset om de dödade sig själva i ”martyrskaps-verksamhet".Ur led är tiden: ve! att jag är den som föddes att den vrida rätt igen. 

Ur Hamlet akt 1 scen 5


Vad skall man tycka om den svenska kyrkan och deras ”goda herdar”?

Arvsfondsmedel säkrar imam-tjänst i församling
Sofia församling i Stockholm får över tre miljoner kronor ur Allmänna Arvsfonden. Pengarna går till projektet Tillsammans för Sverige som sker med utgångspunkt i Fryshuset. 

Initiativtagare är den ”gode herden” Hans Ulfvebrand.

 (Finns på sidan 11 i Kyrkans tidning på nätet. Sök på Arvsfondsmedel.)

Läs mer om den hotade religionen kristendom:
Förföljelse av kristna – folkmordet på de kristna armenierna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar