måndag 27 augusti 2012

Ingen staty för författaren till The Animal Farm och 1984


Det är en villfarelse att tro att man kan vara fri invärtes

George Orwell för vänsterorienterad för en staty framför BBC "

Det är nästan en verkligt exotisk invändning från hans gamla arbetsplats under kriget, nämligen BBC. Man kan diskutera länge om vem Orwell var, men det finns i alla fall inte många ‘vänsterorienterade’ författare som använder hela sitt liv till att kritisera vänsterflygeln, och dessutom går till historien som ikoner som odogmatiska fritänkare och konservativa. Få har som Orwell analyserat och avklätt politiserande humbugspråk, inte minst kommunismens. Men varje tid har sitt nyspråk.

”Men långt viktigare är att Orwell kunde exakt förutse det rådande tänkesättet, en uppsättning idéer som i allmänhet kallas "politisk korrekthet". PC, i brist på ett bättre uttryck, beskriver en uppsättning acceptabla övertygelser, utanför vilken det inte är tillåtet att - och det har varit en mycket viktig utveckling.
(…)
Som Orwell skrev i 1984: "The B vokabulär bestod av ord som var medvetet konstruerade för politiska syften:. Ord, det vill säga, som var avsedda att införa en önskvärd mental inställning på den person som använder dem" Man bara måste se hur ord som "elitistisk" eller "diskriminering" har ändrats sedan Orwells död för att förstå hur man ändrar innebörden av ett ord kan göra  debatten mycket svårt för en sida.
 
(…)
Det är därför Orwell idag, och i synnerhet hans sista verk, citeras betydligt mer av högern än vänstern, och varför man hittar invändningar mot en staty från konservativa.”

Läs mer här och härOm EU-unionen och överstatligheten har Margaret Thatcher ett och annat säga.


I sitt tal i Brügge1988 framförde hon hur positiv hon var till  EG = Europeiska Gemenskapen men var främmande inför ”storslagen retorik och politisk hästhandel”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar