fredag 14 september 2012

Jaglandrapporten skall förvandla EuropaBruce Bawer. Amerikansk litteraturkritiker, författare och poet, som bl.a. skrivit två böcker om islam och menar att Europas demokratiska traditioner och öppna samhälle är hotat.”Jaglandrapporten: Utformad för att förvandla Europa


Torbjörn Jagland, 
ordförande I Europarådet och sedan 2009 ordförande I Norska Nobelpriskommittén

Vill ni se hur långt våra herrar och mästare är villiga att gå för att blidka islam? Titta närmare på en färsk rapport med titeln Guidelines for Educators on Countering Intolerance and Discrimination against Muslims: Addressing Islamophobia through Education. A joint product of the Council of Europe, UNESCO, and something called the Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organization for Security and Co-operation in Europe (Riktlinjer för lärare om bekämpande intolerans och diskriminering mot muslimer:  Syfte: Bekämpa islamofobi genom utbildning. En gemensam produkt av Europarådet, Unesco, och något som kallas kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (för övrigt känt som OSSE / ODIHR), har gjort detta dokument tillsammans i samråd med "utbildningsexperter,  lärare, företrädare för det civila samhället och statliga tjänstemän" runt om i världen.

Jag kallar den helt kort för Jaglandrapporten, efter Thorbjørn Jagland, den ambitiöse norske politiker som, varande chef för den norska Nobelkommittén, var huvudansvarig för tilldelningen av Nobels fredspris till Obama, och som i sin nuvarande kapacitet som generalsekreterare i Europarådet är en av rapportens tre undertecknare. Med tanke på att han är ett klassiskt exempel på de smarta, falska europeiska teknokraterna - som Dominique Villepin i Frankrike och Zapatero i Spanien företrädesvis – är det helt passande att sätta sitt namn under detta smarta, falska mästerverk vad gäller byråkratspråk.

Enligt Bruce Bawer är hela rapporten skriven på ett sådant språk.. Hela rapporten är utformad för att vara själva sinnebilden t på allt George Orwell klagade i sin essä “Politics and the English Language.”  Orwell påpekade att prosa som denna, som består av långa serier av abstraktioner uppträdda tillsammans i välbekanta sätt i allmänhet begås av människor (eller kommittéer) som anger en"partilinje"….. Problemet med en sådan prosa som Orwell betonade, är inte bara dess livlöshet, utan det smygande syftet som vanligtvis ligger bakom denna livlöshet - nämligen en vilja att undvika den ” fula verkligheten.” ("Den stora fienden för tydligt språk,"  konstaterade Orwell, "är falskhet.")


Bruce Bawer uppmanar oss att läsa hela detta dokument och undrar hur människor kan sätta sitt namn under detta skamliga dokument. Begriper de inte att vad de har producerat här är en rad direktiv som inte har något som helst att göra med kampen mot intolerans, men allt att göra med att anpassa skolor i den icke-muslimska världen till sharia normer?

(…)
Det grundläggande budskapet i denna "rapport" är att när det kommer till islam, är det sista icke-muslimska lärare bör göra är att utbilda - istället bör de ersätta bistra fakta om islam med vackra lögner, och fördöma sanningssägande som islamofobi,  medan studenter utbildas för att bli fega ”dhimmis; något för Thorbjørn Jagland att skämmas för, om han är kapabel att skämmas.
Från Snaphanen:

 World Community Takes On ‘Islamophobia’
 
Läs hela artikeln

Läs också Bruce Bawer:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar