tisdag 11 september 2012

Sverige som nation "reas" bort  
”Uhrskov: Utförsäljning av Sverige

”Udsalg ” på danska betyder ”realisation” på svenska. ” Ophørsudsalg, någon – utförsäljning?  Just nu är fördrivningen av svenska folket i Södertälje och Malmö en mer träffande beskrivning. Själva historikerna kommer nog att ha svårt att komma med någon annan förklaring. Lars Berglund

Detta är första gången som en demokratiskt vald regering tvingar sitt folk att bekosta sin egen kolonisering”.

Att kalla de svenska politikerna för galna är knappast beskrivande för dem. De är också galna. Eftersom de håller på med en systematiskt  utförsäljning (till utomeuropéer) av det land som de är satta till att förvalta (försvara). Men några av dessa politiker måste ha varit helt på det klara över vilken förändring de varit med om att skapa i landet. Som Weekendavisen kunde berätta den 3 maj i år  har antalet invånare i Sverige, mellan åren 2004 till 2011, stigit från 9 till 9,5 millioner (ökningen berodde främst på den stora invandringen. Minst 400.000 av dessa är icke västerlänningar, eller inte födda i Sverige, eller så har de invandrat under perioden.

Weekendavisen kunde också berätta följande: ”Sammanlagt förväntar sig alltså Migrationsverket ungefär 175.000 nya asylsökande och anhöriginvandrare under de två kommande åren 2012-13.  Dock är det bara en försvinnande del som får asyl som flyktingar”.  Av dessa 175.000 – varav alltså en minoritet inte är asylflyktingar – är de 112.000 övriga anhöriginvandrare som de svenska myndigheterna räknar med skall få stanna – få PUT – permanent uppehållstillstånd…

Enligt Sydsvenskan från i går (8/9 -12) exploderar antalet asylsökande samtidigt med att inverkan av de ovanstående uppgifterna kommer att börja märkas i samhället. Bara i år (2012) förväntas 15.000 somalier att ansöka om familjesammanförning efter de nya regler som har börjat tillämpas (inga krav på id-handlingar, pass eller resedokument som visar vem de är, var de egentligen kommer ifrån eller om de verkligen har någon familjesamhörighet i Sverige). Bara Migrationsverket ansöker därför om ytterligare 8,1 miljarder svenska kronor över de närmaste fyra åren för att klara anstormningen. 

Det kommer man t.ex. att märka i Kristianstad i Skåne, där åtskilliga hundra somalier inom en kort tid infinner sig för att bosätta sig i den vackra köpstaden i det nordöstliga hörnet av Skåne. Skolorna är redan i förväg överfyllda med elever, liksom uthyrningsbeläggningen av bostäder i det centrala Kristianstad, som redan är uppe på 99,8 procent (alltså 0,2 procent kvar av lediga bostäder). Det kan bli att Kristianstads relevanta kommunmyndigheter gör som de gjorde i det lilla mellansvenska samhället Grums; där tog man helt enkelt och satta etniska svenskar på gatan bara för att få plats och råd med den skuldskapande invandrarbefolkningen.

I Södertälje, lite sydväst om Stockholm, ber man för övrigt om hjälp inför en förväntad syrisk flyktingström. Detta skylls på att det redan befinner sig en icke så liten andel syrier i staden. Balansen har nästan tippat över edan nu, till fördel av antalet syrier. Om några år kommer icke-etniska svenskar utgöra en majoritet av Södertäljes invånare. Hur  länge kommer detta att hålla? Inte under min tid lyckligtvis, hade jag nästan sagt. Jyllandsposten: Lite siffror från Sverige (se också Tusentals svenskar flyr från Södertälje och Malmöbor flyttar bort från invandrarna).”

Nu har det uppstått ett annat problem med denna galna folkförflyttning. Vem skall betala de många tusen flygbiljetterna?


Läs mer av Morten Uhrskov Jensen:Har ni ännu inte läst Planerna för Sveriges undergång så är det dags.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar