måndag 1 oktober 2012

Vart är svenska kyrkan och dess profeter på väg?I all tysthet förändrar men så att de demokratiska besluten kommer längre ifrån församlingarna. Detta har inte uppmärksammats mycket i de svenska dagstidningarna.

I en kyrka ska de lokala besluten ligga på lägsta möjliga nivå, det vill säga i församlingen.

Så skriver några präster inom Svenska kyrkan i en artikel i med anledning av att man är på väg att avskaffa samfälligheterna som skall ombildas till större pastorat vilket är förödande för församlingarna som blir av med sitt självstyre.

Psalmen Fädernas kyrka nr 169 i den tidigare psalmboken  togs bort ur 1986 års upplaga av psalmboken. Sverigedemokraterna har fört fram att den bör införas i den svenska psalmboken igen. Men så har inte blivit fallet. I själva verket är det nog så att den kristna tron skall ersättas av något annat, ni kan säkert gissa av vilken.


Fädernas kyrka i Sveriges land,
Kärast bland samfund på jorden!
Vida hon famnar från strand till strand,
Fast hon är grundad av Herrens hand,

Byggd till hans tempel i Norden.

Allt fick sin vigning i kyrkans famn:
Brudgummens löfte till bruden,
Hemmet, de nyföddas kristna namn,

Kämparnas färd till den sista hamn,
Fanan och konungaskruden.


Ädel är skaran, sen tusen år
Gud i vår kyrka fått frälsa.

Framåt vår hoppfyllda längtan går:
Ungdomen kristnad är Sveriges vår,
Sveriges framtid och hälsa.


Kristet och fritt ville Sverige bo,
råda för landet allena.
Därom i manlig och kristen tro,
därom i strid eller lagfäst ro
konung och folk sig förena.


Fädernas Sverige sig kämpat fram.
Kristus var med det på banan.
Visade vägen för trofast stam.
Kristus är trofast och svek är skam.
Korset stod tecknat på fanan
.

 J.A.Eklund.

När börjar Sveriges kyrkklockor att ringa igen? 

Storkyrkan i Stockholm. Uppförd på 1700talet

Läs mer här 

I Fittja skall det bli böneutrop en gång i veckan. 


Så här skriver man bl.a. på en blogg:

”Ofta vill man ha minareter med högtalare och detta förvirrar givetvis våra beslutsfattare. Det finns de som menar att ”sekulariseringen” gör att man bör tillåta muslimska böneutrop.”
Förr var det den kristna kyrkan som tog emot förföljda människor. Vart skall svenska folket fly när svenska kyrkan öppnar upp för islam.

Om kyrkans falska profeter kan du läsa mer här:


Här är två av dem

Ärkebiskop Anders "Böjrygg" Wejryd.(Uttrycket från Östra Ölands Fria Horisont)

 Biskop Eva Brunne,  biskop i Stockholms stift

 

På Helena Myrstener finns det ingen bild men hon tycker att man mycket väl kan kalla Gud för hen och att  det är dags för detta nu.
Ni har väl inte glömt att ladda ner Planerna för Sveriges undergång? 

Här är ett litet utdrag:

Avsnittet "Utvecklingen i Sverige på 5-10 års sikt" bekräftar farhågorna Fri Information varnat för i många år.

"Invandrarna söker sig i stor utsträckning till de tättbefolkade områdena, framför allt storstäderna. De strävar efter kontakt med landsmän. Svårigheterna för invandrare att etablera sig i mindre orter, där det är ont om arbetstillfällen, är höga. Samtidigt innebär koncentrationen av invandrare att svenskar som bor där väljer att flytta. Kontakterna med det svenska samhället kan för många bli
mycket begränsade.

Under senare delen av 1980-talet och 1990-talet har allt fler utomeuropéer sökt sig till Sverige. De kommer från förhållanden som avsevärt skiljer sig från det svenska samhället. Klyftorna mellan olika befolkningsgrupper växer. Polariseringen och segregeringen växer i samhället. Skillnaderna ökar även mellan bostadsområden i tätorterna. En del grupper, framför allt yngre, tar avstånd från samhällets normer. Benägenheten att ta till våld sprider sig. Våldet accepteras i stigande utsträckning inom olika grupper. Tillgången till vapen ökar hos de våldsbenägna och kriminellt belastade. Utvecklingen riskerar att sprida sig".

 Läs också Julia Caesar ”Egen härd är inte din”.

1 kommentar:

  1. Fädernas kyrka:

    http://www.youtube.com/watch?v=2J-89BSMRhE

    SvaraRadera