torsdag 22 november 2012

Bengt Westerberg från klarhet till klarhetBengt Westerberg har lämnat utredning om effektivare arbete mot främlingsfientlighet.

Svenskfiender bland oss


Enmansutredaren Bengt Westerberg har överlämnat betänkandet Främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74) till integrationsminister Erik Ullenhag. Utredningen handlar om ett effektivare arbete mot främlings-fientlighet och liknande former av intolerans. Bengt Westerberg föreslår bland annat att DO får ansvar för att samordna statliga insatser mot främlings-fientlighet.

Bengt Westerbergs uppdrag från regeringen har varit att föreslå hur arbetet mot främlingsfientlighet kan effektiviseras. 

 DOVill man beställa Bengt Westerbergs utredning ”Främlingsfienden inom oss” kan man ringa till:
 

Riksdagens tryckeriexpedition, 08-786 58 10. Kostnad 280 kronor.Krisen i Folkpartiet.

Några har uttalat sig ”rasistiskt”. 

Folkpartisternas gruppledare i Gnesta avgår efter att han på sin blogg bland annat skrivit att afrikaner vill rasera europeiska seder och bruk och där han försvarar användningen av ordet neger. 
 
Ytterligare en  folkpartist i Gnesta har på sin blogg och i forum uttalat sig främlingsfientligt.”


Läs mer


”…..Vår grundlag är anpassad för ett socialistiskt samhälle. Vi svenskar är duktiga på att påpeka brister i andra länders sätt att tolka mänskliga rättigheter. Men vi ser sällan våra egna tillkortakommanden. Förmodligen vill vi inte se dem. För många utlänningar är våra systemfel dock iögonfallande. 


Den brittiske journalisten Roland Huntford kom 1971 ut med den uppmärksammade boken The new totalitarians (i övers Det blinda Sverige, Tema 1972). Den är en svidande vidräkning med den svenska socialstaten. Han skriver i kapitel sex om det svenska rättssystemet:

 ”I västerländsk kultur beror individens säkerhet på lagens höghet och välde, men i Sverige baseras den på den sociala välfärden ... För svensken är lagen inte medborgarens skydd utan statens verkningsmedel.”

Huntfords iakttagelser bekräftades av statsrådet Carl Lidbom i ett tal vid Pappersindustriarbetareförbundets  kongress 1974:


 ”Lagarna skall inte betraktas med underdånig respekt. De är arbetsredskap som vi använder för att uppnå politiska mål”.""

Ovanstående hämtat från Debatt passagen

Staten blev vår familj

Läs också om det nya Sveriges framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar