måndag 5 november 2012

Sverige inte längre svenska folkets hemRapport från gränsen/Snaphanen-Julia Caesar

Vi befinner oss vid en gräns. Vi är på flykt från ett land som inte längre finns. Vi är många, och vi blir hela tiden fler.

Jag anmäler mig som asylsökande i en annan tid, ett annat land. Mina asylskäl är som följer: det land där jag föddes har tagits ifrån mig. Mitt land har förråtts av två generationer dåraktiga och maktgalna politiker, besatta av att mot folkets vilja tvinga på oss en politik som aldrig har lyckats någonstans i något enda land. Jag söker asyl från ett land där ursprungsbefolkningen snabbt håller på att bytas ut mot människor från underutvecklade länder och kulturer i tredje världen, människor som vi dessutom till stor del tvingas försörja. Landets hopp står till en brutal våldsideologi från 600-talets arabiska sandöknar och till analfabeterna, den nya överklass som ska föra Sverige in i framtiden.
(…)
De har pulvriserat samhällets största kapital
En galen maktelit har gett bort någonting som de aldrig har förvärvat rätten till och som inte tillhör dem: vårt land och vår frihet. På bara några decennier har de tillfogat landet större skador än tidigare politiker lyckats med i landets hela historia.
Mitt land har också förråtts av dem som har till uppgift att ge oss sanningsenlig information men istället har gått till sängs med den politiska makten och fört oss bakom ljuset. Journalisternas lögner fräter som syra – med gemensamma ansträngningar har politiker och journalister med sina lögner och sin mörkläggning pulvriserat samhällets största kapital; den sociala tilliten och förtroendekapitalet mellan människor.

(…)

Det som pågår är ett befolkningsutbyte
(…)

Vi måste vara dårar som tillåter denna invasion
Vad är ett hem? En trygg plats som du delar med människor som liknar dig själv, som har samma etnicitet, kultur, värderingar och sociala koder. Allt detta lägger grunden för trygghet och gemenskap. Över hela världen söker sig människor till andra med samma etnicitet som de själva. Om man definierar Sverige som ett ”hem” bryter definitionen ihop. Sverige är inget hem längre. Det är ett splittrat land med snabbt växande parallellsamhällen där svensk lag och svenska värderingar inte gäller. Grunden för trygghet och gemenskap undermineras allt snabbare. Vi måste vara dårar som tillåter denna invasion av individer som inte har minsta intresse för det land de lever i men ser det som en självklarhet att ursprungsbefolkningen ska finansiera deras fortsatta somaliska, irakiska, afghanska, eritreanska och syriska tillvaro i bostäder tillhandahållna av den svenska allmännyttan.

(…)

Det vi kan göra är att tala. Inte knyta näven i byxfickan och tiga. Berätta. Ropa. Skriva. Göra våra röster hörda. Ge uttryck för våra tankar. Se oss själva i ett sammanhang med dem som levde före oss och byggde det som nu rivs ned. Sluta ljuga. Sluta vara politiskt korrekt. Ta matchen mot rädslan. Den kommer inte att förgöra oss. Den väntar på att bli undanröjd.”

Julia Caesar/hela artikeln

 
”Analfabeter importeras för den svenska arbetsmarknaden men Sverige exporterar svenska ungdomar till Norge för att arbeta. Norge ifrågasätter svensk arbetsmarknadspolitik.

Det är ett absurt spel: svenska myndigheter hälsar asylsökande välkomna med öppna armar. Hälften av dem som har fått status som arbetsinvandrare saknar utbildning. 27.000 analfabeter är på väg. Det är inte bara asylsystemet som missbrukas, utan också arbetskraften. Samtidigt går många svenska ungdomar arbetslösa.
Lösning: Sverige betalar för att skicka sina ungdomar till Norge, där de har fått ett rykte om sig att vara pålitliga och hårt arbetande.”
 

I DN den 2 november fanns följande insändare:

”Måste Sverige vara världens samvete?

I tidningarna står det att det är omöjligt för unga svenskar att få eget boende om man inte är begåvad med rika föräldrar som kan betala en insats på några miljoner, eller köpa en lägenhet ”svart”.

Samtidigt skrivs att den största flyktingströmmen någonsin till Sverige kommer under innevarande år och 2013. Enligt migrationschefen i onsdagens tv-morgonsoffa kommer 170.000 människor att söka uppehållstillstånd och samtliga som får stanna, förväntas enligt Migrationsverket få eget boende.

Hur går den ekvationen ihop? Hur kommer unga människor som inte får bostad eftersom de är infödda svenskar att se på den verkligheten?

Det finns inget land i Europa, kanske i världen, som tagit emot så många människor från andra länder ändå verkar det aldrig vara nog? När är det nog? Är Sverige hela jordens samvete?

Kristina S."


Nigel Farage varnar för antidemokratiska EU

 
Nigel Farage, ledamot av Europaparlamentet för The British Independence Party, ger en utmärkt sammanfattning av den aktuella situationen i Europa.

Mer av Nigel Farage:


Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen varar intill fastan men inte på Systembolaget för där firar de inte jul. Av hänsyn till lättstötta kallar man julen den stora julfesten!!!

2 kommentarer:

 1. SVERIGE:

  31. december 2011
  Udenlands fødte: 1.427.296
  Indenlands fødte med to forældre født udenlands: 430.253
  Indenlands fødte med en forældre født udenlands: 666.723

  31. december 2011
  Ialt med udenlands baggrund: 2.524.252
  Folketal: 9.482.855

  Andel af befolkningen: 26,6%

  Vi mangler fødte i Sverige med forældre fødte i Sverige og en eller flere bedsteforældre født udenlands.

  Ovenstående bygger på en officiel korrektion: http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=UtlSvBakgTot&deltabell=R1&deltabellnamn=Antal+personer+med+utl%E4ndsk+eller+svensk+bakgrund+%28fin+indelning%29%2C+hela+riket%2C+efter+%E5lder+i+tio%E5rsklasser+och+k%F6n%2E+%C5r&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=UtlSvBakg&starttid=2002&stopptid=2011&Prodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1

  Hvordan det ser ud i Norge og Tyskland: http://danmark.wordpress.com/2012/10/10/de-kan-i-tyskland-og-i-norge-men-i-danmark/

  ——————-
  Den 3. januar 2010 hævdede vi at Sveriges officielle andel dengang på 19% skulle ændres til 25-30%: http://danmark.wordpress.com/2010/01/03/sverige-har-haft-voldsom-befolkningsvaekst-i-2009/

  SvaraRadera
 2. Lavt IQ forøger risikoen for kriminel adfærd og byrderne i øvrigt

  Arthur Robert Jensen (August 24, 1923 – October 22, 2012) efterviser i sin bog ‘The g Factor’ (1998) at data godtgør, uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 og 90 højere kriminalitetsrater end individer med IQ herunder og også højere end individer med højere IQ end 90, med toppunkt for kriminalitetsraterne i intervallet fra 80 til 90.

  Øvrige risikofaktorer: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/#A12680

  I Danmark 1. januar 2012 var 735.924 individer af udenlandsk oprindelse bosatte (i følge vor ajourførte befolkningsmodel, anvendt som grundlag for INDVANDRING, FØDSLER OG IQ I TAL, TABEL OG GRAFIK 1979-2072 af 30. marts 2011). Af disse stammede 440.482 (60% af alle) fra områder med gennemsnitlig IQ mellem 70 og 90 og heraf 379.288 (52% af alle) i gruppen, hvor IQ-gennemsnittet ligger mellem 80 og 90.

  Med IQ-gennemsnit på 90 eller derunder i en gruppe forventes højest 50% af individerne i gruppen egnede til uddannelse og arbejde. Herefter konkluderes, at de kan være taget hertil for at føde børn, hvilket vil øge kriminalitetsrisikoen/udbredelsen heraf og samtidig mindske uddannelses- og arbejdsmarkeds-egnetheden yderligere på sigt i den samlede gruppe af udenlandsk oprindelse i Danmark. Heraf de øvrige byrder.

  Supplement om Sverige: http://danmark.wordpress.com/2009/01/28/53-pct-af-de-nyankomne-indvandrere-i-sverige-analfabeter/

  SvaraRadera