torsdag 8 november 2012

Sverige mot avgrunden 
Från: Kenneth Sandberg

Till: 
Samtliga tidningsredaktioner och ledarskribenter, aftontidningarnas redaktioner och ledarskribenter , SVT-redaktionerna, TV 4, m.fl

Kopia:
DFU Hansen;DFU Flydtkjaer;jantippe@yahoo.com;df@ft.dk;Venstre pressen;Konservative;Df Messerscmidt;partikontoret@partikontoret.dk;sf@sf.dk;nyheder@dr.dk;debat@berlingske.dk;debat@jp.dk;Brian Askvig;Ekstrabladet;Berlingske Tidene;radioavisen@dr.dk;jbh@weekendavisen.dk;tva@dr.dk;Mikael Jalving;udland@berlingske.dk;udland@jp.dk;Weekendavisen;Danskeren;Aftenposten-Mmred;NRK-Dagsrevyen;NRK-Nettnyheter;NRK-Redaksjonen;NRK-Standpunkt;Fremskrittspartiet;

Julia Caesar:
- Vi befinner oss vid en gräns. Vi är på flykt från ett land som inte längre finns. Vi är många, och vi blir hela tiden fler.

Jag anmäler mig som asylsökande i en annan tid, ett annat land. Mina asylskäl är som följer: det land där jag föddes har tagits ifrån mig. Mitt land har förråtts av två generationer dåraktiga och maktgalna politiker, besatta av att mot folkets vilja tvinga på oss en politik som aldrig har lyckats någonstans i något enda land. Jag söker asyl från ett land där ursprungsbefolkningen snabbt håller på att bytas ut mot människor från underutvecklade länder och kulturer i tredje världen, människor som vi dessutom till stor del tvingas försörja. Landets hopp står till en brutal våldsideologi från 600-talets arabiska sandöknar och till analfabeterna, den nya överklass som ska föra Sverige in i framtiden.

Jag lever vid en gränsövergång. Kroppen är kvar i det land där jag föddes, men min själ är på flykt därifrån. Ett ideologiskt och demografiskt ockupationskrig har rivit ned det jag förknippade med Sverige, det miljoner svenskar har varit med om att bygga upp och som vi var stolta över. De som inte vill oss väl styr oss rakt mot isberget. När berget kommer inom synhåll från bryggan ökar de farten.

De har pulvriserat samhällets största kapital.

En galen maktelit har gett bort någonting som de aldrig har förvärvat rätten till och som inte tillhör dem: vårt land och vår frihet. På bara några decennier har de tillfogat landet större skador än tidigare politiker lyckats med i landets hela historia.

Mitt land har också förråtts av dem som har till uppgift att ge oss sanningsenlig information men istället har gått till sängs med den politiska makten och fört oss bakom ljuset. Journalisternas lögner fräter som syra – med gemensamma ansträngningar har politiker och journalister med sina lögner och sin mörkläggning pulvriserat samhällets största kapital; den sociala tilliten och förtroendekapitalet mellan människor.


...........
Världsmästarna
Författare:  Julia Caesar


Sverige ska vara världsmästare i godhet. Det har svenska politiker oberoende av partifärg bestämt. Sedan 1980 har cirka 1,3 miljoner utlänningar fått uppehållstillstånd i Sverige. Majoriteten kommer från muslimska länder i Afrika och Mellanöstern. Bara 5 procent är flyktingar. Övriga 95 procent har kommit av andra skäl, framför allt för att skaffa sig bättre liv och ta del av den svenska välfärden. Invandringspolitiken är den faktor som har förändrat Sverige mest sedan andra världskrigets slut. På bara några årtionden har mer än en femtedel av den svenska befolkningen bytts ut.

Nu lever vi med resultaten: en snabbt ökande och alltmer brutal våldsbrottslighet, Europarekord i anmälda våldtäkter, importerad hederskultur, tvångs- och barnäktenskap, en havererad integration, nedbrända skolor och bilar, stenkastning mot polis och räddningspersonal och allt fler bidragsförsörjda etniska enklaver som lever isolerade från det svenska samhället. Under ytan döljer sig andra sorters förändring som inte är lika lätt att se. Många svenskar känner i dag sorg, främlingskap och växande otrygghet i sitt förändrade land. Världsmästarna är en faktabaserad granskning av hur den mångkulturella politiken har förändrat Sverige. Det är den granskning som massmedia borde ha gjort men inte gör. Boken innehåller en obarmhärtig uppgörelse med den egna yrkesgruppen - författaren är journalist med lång erfarenhet av medievärlden. På grund av en krympande yttrandefrihet och det växande hotet från islam skriver hon under pseudonym, Julia Caesar. Andra reviderade upplagan med nytt efterord av författaren. Kenneth Sandberg"

 Nedanstående förtjänar att upprepas om svenska journalister.

”Svenska journalister är ett samhällsproblem

Den danske bloggaren Snaphanen, som kritiskt granskar den svenska mångkulturpolitiken, ser svenska journalister som ett samhällsproblem. Jag håller med honom. Med det perspektiv jag har, genom läsning av både inhemska och utländska bloggar och daglig konsumtion av många svenska och utländsk media, framstår journalistkollektivet i Sverige som särskilt uselt. Favoriseringen, likriktningen, förutsägbarheten och propagandan har dimensioner som jag föreställer mig fanns i forna Östtyskland. Det är speciellt märkbart vid hanteringen av vissa ämnen som invandringspolitiken, Israel, president Bush, kriget mot terrorismen, brottsligheten, Danmark och feminismen för att nämna några. Feministerna behandlas fortfarande med silkesvantar trots att de i den politiska korrekthetens namn i ett decennium prisgav tiotusentals unga invandrarflickor åt hederskulturen.

Lyssna t.ex. på Täppas Fogelberg i Ring P1 så förstår ni vad som menas med journalisten som ett samhällsproblem. Värst är alltså de statskontrollerade TV- och radiokanalerna, då dessa dessutom har mage att i annonskampanjer framställa sig som ?Fri?! Fria att göra vad då? Jo, att i åratal ensidigt kritisera det som inte faller dem på läppen samtidigt som man okritiskt köper det som enligt journalistskollektivet är politiskt korrekt.

Den svenske 'journalisten' är den födde anpasslingen, feg och fisförnäm, och vet inte vad fair play är. Behandlas något som inte är politiskt korrekt (PK), finns inga hämningar. 'Reporter' Lars Hermansson får exemplifiera. Den 20 september gjorde han ett program i P1:s Kulturradion Reporter om just politisk korrekthet, där Sverige och Danmark jämfördes. Förment objektivt men upplagt så att han skulle få möjlighet att runda av med att kalla Dansk Folkepartis ledare, Pia Kjaersgaard, för 'dansk svinehund'. Lättköpt, precis vad flocken och PK-hannen Guillou förväntar sig. Men det är inte journalistik.!”

Läs också:

Mer av Kenneth Sandberg:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar