tisdag 20 november 2012

Sverige som nation och svenska folket plundrasGotiska klubben: SD växer och etablissemanget är på väg att rasa samman. Glava blir aldrig detsamma igen och inte heller i Kronoberg känner man längre igen sin hembygd.

Dispatch: Fruktan sänker sig över Glava
(…)
I Arvika kommun sitter en upprörd ledamot i kommunfullmäktige, som bara går med på att prata med Dispatch International om vi garanterar att vi inte röjer hans/hennes identitet.

– Vi lever i en flyktingindustri som kamoufleras med substanslösa begrepp som medmänsklighet och antirasism. I själva verket bedrivs en genomkorrumperad människohandel som betalas med stulna medel.

Bevisen för detta ser vi i utbrända, sönderslitna städer och nu har problemen även hittat ut till oss på landsbygden. Det accelererar. Man upphandlar fastigheter överallt som genom Migrationsverkets ersättningar – skattebetalarnas pengar – återbetalar sig inom några veckor och sedan ger ägarna miljardvinster. Det finns ett ord för detta: plundring!”

Dispatch: Det immigrations-politiska komplexet slår till

  
Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt avslöjar strategin: Massinvandringen är ett redskap i en politisk maktkamp, som ska säkra den härskande elitens eviga kontroll.
(…)
Reinfeldt-regeringens öppet förklarade avsikt ställer de cirka 10 procent av svenskarna, som enligt de senaste opinionsmätningarna tänker rösta på Sverigedemokraterna, i en underlig sits: Via skattsedeln ska de vara med och betala för en stat som kommer att göra allt för att undertrycka deras oro över fosterlandets islamisering.

Sverige vill inte veta av dem. De kan inte räkna med statens beskydd och är egentligen inte längre medborgare i denna stat, men ska villigt foga sig i Sveriges nya särskilt gynnade befolkningsgrupper, nämligen det växande antalet invandrare från avlägsna områden och ännu mer avlägsna kulturer.

Det är besynnerligt att Fredrik Reinfeldt inte redan har formulerat den uppenbara lösningen, nämligen att förbjuda Sverigedemokraterna och sätta partiets sympatisörer i omskolningsläger.”


Dags att läsa Planerna för Sveriges undergång och ladda ner den.


Läs
(Del 3 av 4)

8. Rekvirering av fastigheter vid massflykt

(…)

§§ 19-25 handlar om att myndigheterna i händelse av "massflykt" tar sig rätten att rekvirera de lokaler som man anser sig ha behov av. När det gäller myndigheternas utökade behov av lokaler för tjänstemän, så rekvirerar man förmodligen, i första hand tomma kontorsfastigheter. I andra hand "hyr" man in sig hos befintliga företag som får maka på sig. När det gäller behov att inkvartera "massimmigranter" rekvireras i första hand outhyrda lägenheter i flerfamiljshus. Men dessa lägenheter kommer naturligtvis inte att förslå långt om 500 000 människor skulle behöva inkvarteras.

I andra hand kommer myndigheterna att rekvirera svenskarnas sommarställen. 

Bestämmelserna är så utformade att lokaliteterna kan rekvireras för obestämd tid framöver. Tillstånden kan bara förnyas och förnyas. Ägaren får finna sig att fastigheten görs om och ändras allt för att passa det behov som den har rekvirerats för. Ägaren får finna sig i att staten bestämmer ersättningen för intrånget!

(…)

Hur kommer det sig att politikerna inte har förmågan att ta till sig innehållet i sina egna offentliga utredningar och övriga därtill förknippade dokument?

Det är ofattbart att Sveriges riksdag kan klubba igenom lagförslag som möter upp scenarion med slutsatsen att vårt land skulle gå under. Den liberala demokratin tillåter att landet raseras.

Statens Räddningsverk har i alla fall i ett PM från maj 1995 (Int 81-70/94) talat om att nuvarande förråd innehåller förläggnings- och försörjningsutrustning för c:a 8 000 massflyktingar.

Ledande politiker, som medverkat i utredningen "Massflykt till Sverige" (prop. 1993/94:94), har inte det svenska folkets intresse för ögonen! De handlar destruktivt och är beredda att ta hit människomassor från andra länder med konsekvenser som kan leda till landets undergång!”Läs:

Expropriering av svenska folkets bostäder


  
Övrigt:


En enkät som gjorts visar att 56% av britterna vid en folkomröstning skulle rösta för att gå ur  EU


Läs mer här och här
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar