tisdag 11 december 2012

Alla människors lika värde gäller inte på Nobelfesten Då det gäller Nobelfesten och vilka som skall bli inbjudna gäller inte principen om allas människors lika värde. Snarare är det skillnad på folk och folk.

I demokratins högborg finns dessa båda män.

Lars Heikensten, Nobelkommitténs vd sedan 2011
 
Marcus Storch, Nobelstiftelsens ordförande sedan 2005

 Jimmie Åkesson bjöds inte in till Nobelfesten i år heller.

 Lena Andersson i DN skriver så här:
”Någon är alltid paria inför samhällsmakten. Paria är den som det är belönande att förakta, som man kan avsky utan argument, och som det är riskabelt att inte oavbrutet ta avstånd från. I konformismens mentalitet kan höga politiska makthavare få för sig att det är modigt att yttra att de inte vill ta i parian med tång. Att detta är lönsam anpasslighet snarare än mod tiger vi om för att inte bli påkomna med att försvara de smutsiga. I anpassligheten är det rättrådighet att vägra stå bredvid Jimmie Åkesson i tv eller att bjuda alla partiledare utom honom till Nobelfesten, trots att den är ett ymnighetshorn av nationalism, traditioner och konservativa värderingar.” Läs mer på Tänd ett ljus

Inför Nobelfesten kunde vi gång på gång se fyra fnittrande damer göra reklam för festen iklädda frack. Detta skulle symbolisera att det är så få kvinnor som får Nobelpris. I TV-soffan den här morgonen, 11 december, satt Camilla Thulin och fick recensera dessa fyra damers klädsel. Det var ganska nedgörande kritik och speciellt ”tanterna” Anna Hedenmo och Ebba von Sydow som hon uttryckte det blev helt nedgjorda. 

Då Camilla Thulin tillfrågades vad hon tyckte om att dessa fyra journalister hade deltagit i detta reklamjippo frackklädda så fnös hon och ifrågasatte varför man hånar mäns och kvinnors traditionella högtidsdräkt, som är frack för män (ev. smoking) och lång klänning för kvinnor . 

 
Från Snaphanen:

Principen om allas lika värde

Nedanstående frågor ställs.

Kan svenskar kräva att få flytta till vilket land de vill?
Skall hela världen få rösta i svenska riksdagsvalet?
Skall alla ha samma rättigheter?
Alla folk är inte lika mycket värda som flyktingmottagare
Den intellektuella utarmningen.

Dessa frågor ställs av Kjell Håkansson i en intressant artikel. Läs hela artikeln

Kjell Håkansson har tidigare skrivit om psalmen Fädernas kyrka och avkristningen av den svenska kyrkan.


Gustav II Adolfs fältpsalm, år 1632
Text Gustaf II Adolf
Förfäras ej, du lilla hop,
fast fiendernas larm och rop
från alla sidor skalla.
De fröjdas åt din undergång,
men deras fröjd ej bliver lång;
ty låt ej modet falla.

Gustaf II Adolf stupade den 6 november 1632 i slaget vid Lützen. 


Kungens död:
Kung Gustav II Adolfs agerande under de fältslag han deltog i kännetecknas av snabba taktiska beslut, vilka ofta innebar stora risker för honom personligen. Vid Lützen styrdes hans ödesdigra handlande just av ett sådant beslut. Han insåg att segern var inom räckhåll om den svenska centern kunde förmås att fortsätta sitt tillfälligt avstannade anfall då Pappenheims styrkor flydde i oordning. Han visste också att hans eget uppdykande i främsta linjen var den gnista som kunde få anfallet att åter ta fart. Från de givna förutsättningarna är kungens agerande förutsägbart och nödvändigt. Allt tal om "vansinnesritter" och "dumdristighet" bottnar i en djup okunskap om den värld och den verklighet som var Gustav II Adolfs arena. En man som på fullt allvar ansåg att "Gud är mitt harnesk" hade givetvis ingenting att frukta i en strid.”

Svenskarna har heller inget att frukta. Vi behöver inte vara rädda för att 40.000 människor förlorar arbeten de närmaste åren. De är här nu – ENTREPRENÖRERNA – som skall rädda vårt land!

  
Cassandra Sundin är förbundsstyrelseledamot i Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) och distriktsordförande för SDU Västernorrland. Idag skriver hon på Newsmill om den nya oikofoba traditionen att ifrågasätta och smutskasta allt som har med svensk kultur att göra den här tiden på året.

På Island löste man bankkrisen.


 Islands president förklarar varför hans lands återhämtning gick så fort

Regeringen räddade folket och satte ”bankgangstrarna” i fängelse, tvärtemot vad Amerika och övriga världen gjorde. Läs mer om Island


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar