måndag 31 december 2012

Lag om tvångsvaccinering av svenska folket planeras!December 23, 2012. Källa:  Michael Snyder, BLN Contributing Writer

25 fakta som de traditionella medierna egentligen inte vill prata om

Under årtionden har de traditionella medierna i USA varit vana vid att kunna berätta för det amerikanska folket vad de ska tänka. Olyckligtvis för dem finns det en stor del av amerikaner som håller på att bryta sig loss från detta mönster och tänker själva.

Enligt en ganska färsk undersökning så har 60 procent liten eller ingen tilltro till medierna. Fler människor än någonsin inser att de traditionella medierna ger dem en mycket förvrängd version av "sanningen" och de söker sig alltmer till  alternativa informationskällor. I USA i dag, är det sex jättemediakorporationer som kontrollerar massmedia. Det är en lång artikel på engelska men den är värd att läsas. 

Man har listat 25 punkter om olika ”mainstream media information:

Här är § 2.

§2 De traditionella medierna vill inte riktigt talas tala om att avväpna befolkningen har resulterat i några av de mest fasansfulla massakrer i människans historia. Nedan är från Warrior Times ..

1911 - Turkiet avväpnade sina medborgare, och mellan 1915 till 1917  de mördade 1500 tusen armenier.

1929 - Ryssland avväpnade sina medborgare, och mellan 1929 till 1953 mördade de 20 miljoner ryssar.

1935 - Kina avväpnade sina medborgare, och mellan 1948 till 1952 mördade de 20 miljoner kinesiska.

1938 - Tyskland avväpnade sina medborgare, och mellan 1939 till 1945 mördade de 16 miljoner judar.

1956 - Kambodja avväpnade sina medborgare, och mellan 1975 till 1977 mördade de en miljon utbildade människor.

1964 - Guatamala avväpnade sina medborgare och mellan 1964 till 1981 mördade de 100.000 Mayaindianerna.

1970 - Uganda avväpnade sina medborgare, och mellan 1971 till 1979 mördade de 300.000 kristna ".

Kan svenska folket verkligen sova gott om natten med denna försvarsminister? Läs
 

Exklusiv intervju med försvarsminister Karin Enström

 
Är frukten på bilden ett äpple?
– Regeringen delar inte in frukter på det sättet. Vi gör inte den typen av listor.

Så vad kallar du frukten på bilden?
– Det är en rund frukt som vuxit på ett träd, troligen av äppeltyp.

Men är det ett äpple eller ett päron?
– Om man bara har att välja på alternativen äpple och päron så är det mest korrekt att kalla det äpple. (bakgrundsfakta)

29 december i SvD
”Ekot toppade i går med en icke-nyhet. I den svenska säkerhetspolitiska doktrinen – Solidaritetsförklaringen – slås det fast att Sverige både ska kunna ge och ta emot militär hjälp om en kris drabbar Sverige eller närområdet. Att vi saknar den förmågan är inte någon nyhet. 

Däremot ligger det i Sveriges nationella intresse att få den förmågan på plats. Den utgör grunden för rikets säkerhet. ” Läs

Ny rysk lag får oss att vilja öppna gränserna
Rysslands kommande beslut där ”homopropaganda” förbjuds aktualiserar frågan om att öppna gränserna. Vi bör stå upp för alla människors lika värde och rätt att leva sina liv där de vill. Det skriver centerpartisterna Tobias Alfredsson och Johan Kling. Läs

Tvångsvaccinering. Skriv på mot ny lag. Lita inte på Annika Linde och Socialstyrelsen!

”Lagändringen innebär att Socialstyrelsen får ett tydligt uppdrag från regeringen att systematisk följa och bedöma det nationella vaccinationsprogrammet och vid behov föreslå ändringar i programmet, utifrån underlag som bereds av Socialstyrelsen i samarbete med Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket.” Läs mer på Helena Palena


Mer om vaccinationsindustrin här och här


Julia Caesar på Snaphanen:

När byggs gaskamrarna?


I det längsta har det funnits något slags gräns för vad media publicerar. Visserligen högst tänjbar. Men ändå. Låt oss kalla den Skamgränsen. Inför valet 2010 luckrades den upp betydligt. Nu är den med råge passerad på ett sätt som ger mig kalla kårar längs ryggraden. Proppen har gått ur, alla fördämningar har brustit. Nu flödar det oförfalskade hatet fritt, med alla samhällsinstansers goda minne. Journalisterna stenar sitt eget folk – och ingen enda av dem ställer sig upp och säger STOPP – nu får det vara nog! Läs mer


Inga kommentarer: