måndag 28 januari 2013

Invandringen och svenska folkets pensioner”Invandringens förändring


Vem har mest att tillföra Sverige – en somalisk analfabet eller en högutbildad europé? Svaret är givet. Invandring är inget enhetligt begrepp. Vilka länder invandrarna kommer ifrån får stora och helt olika konsekvenser för mottagarlandet. Invandring från högt utvecklade demokratiska länder är självklart mer positiv än invandring från outvecklade dysfunktionella länder.” Affes statistik

”Sverige håller på att rasa samman
Svenskarna verkar vara ett naivt folk, som inte ser hur lågt Sverige har börja falla. På vilken nivå, och vart man i landet än ser rasar det samman. Få inser allvaret i det.
Hälften av alla ungdomar lämnar grundskolan utan att kunna läsa och skriva. Sverige är i dag det land i Europa med den högsta ­analfabetismen. Lärarutbildningarna håller en usel nivå.
Tiotusentals flyktingar och asylssökande tas emot årligen utan en planering värd namnet, så de ska få arbete, bostäder och möjlighet att lära sig svenska och få sina utbildningar och erfarenheter validerande.
Kollektivtrafiken går inte i tid, och hela turer försvinner över hela landet på ett oförklarligt sett dagligen. Järnvägar stängs av av säkerhetsskäl för de är inte underhållna. Färdtjänstväxlar placeras i Moldavien, där operatörerna rimligen inte kan ha den minsta lokalkännedom. Posten kommer inte fram.
När ska svenskarna få upp ögonen för hur illa ställt det numera är i landet, och börja se till att göra något åt det? För man kan snart lika gärna försöka sälja landet till Norge för reapris om de vill ha det!”  Debatt:“Sverige håller på att rasa samman”

Tino Sanandaji, forskare i nationalekonomi  har skrivit  mycket om invandringen till Sverige och är väldigt kritisk de som förespråkar fri invandring. DN
I en annan debattartikel skriver han att ”det stämmer inte att invandrares problem på arbetsmarknaden är lösta efter sju år i Sverige som Arena försöker ge sken av. Den bristfälliga nivån på diskussionen är inte bara ett problem på borgerliga tankesmedjor som Fores och Migro. Vi ser att ledande vänsterintellektuella tidskrifter avfärdar viktiga sociala problem på basis av siffror som de missförstått. När både de borgerliga och vänstern lägger mer kraft på att aggressivt förneka problem än på att lösa dem är det inte speciellt konstigt att problemen kvarstår.” Läs här och här

Den nyutkomna boken ”Migrationens kraft av Johan Norberg och Fredrik Segerfelt kritiseras av Tino Sanandaji och han anser atet boken är oseriös. Läs mer
Läs mer av Sanadaji

Spelet om pensionerna
Har du tänkt leva på din pension när du slutar arbeta? Glöm det. Om du inte är beredd att arbeta till långt efter 65-årsdagen och/eller har ett generöst tilltaget privat pensionssparande kan du se fram emot magra år som pensionär. Det pensionssystem som infördes 1994 har så allvarliga brister att det behöver göras om från grunden. Nästa år slår den så kallade “bromsen” till för tredje gången sedan 2010 och beräknas sänka pensionerna med 1,4 procent enligt Pensionsmyndighetens senaste prognos. Under åren 2010-2015 kommer bromsen att sänka pensionerna med sammanlagt 7 procent och kosta en genomsnittlig pensionär sammanlagt 45 000 kronor.
(…)
Invandrarkvinnorna ska rädda pensionerna
Antalet invånare över 65 år ökar snabbt. Enligt SCB:s prognos för 30-årsperioden 2011-2040 uppgår det årliga tillskottet till i genomsnitt 117 200. Det är en 30-procentig ökning jämfört med de årskullar som dör ut. Det är befogat att tala om en pensionärsexplosion, och den kommer att pågå till omkring 2040.
Men det finns inget lagbundet samband mellan fler pensionärer och sämre pensioner” skriver Joel Dahlberg. Sverige har befunnit sig i liknande situationer under 1900-talet, men då har det kunnat lösas genom en ökning av arbetskraften. På 1950- och 60-talen fick Sverige ett stort tillskott av arbetskraftsinvandrare. Under 1960- och 70-talen började kvinnorna strömma ut på arbetsmarknaden.
Nu finns det inte längre några stora grupper kvar som enkelt kan omvandlas till arbetskraft. Tvärtom fyller alliansregeringen på varje år med insläpp på 90 000-100 000 utlänningar som har stora svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden. Men om vi ska tro SCB:s fromma förhoppningar är det invandrarna, och i synnerhet invandrarkvinnorna, som ska rädda pensionerna. I rapporten från 2009 antar SCB att arbetskraftsdeltagandet för utrikes födda kommer att öka från 69 till 77 procent.
(…)
En mycket hög andel kvinnor är analfabeter
”Hela pensionssystemet är minerat med orättvisor
Hela pensionssystemet, inklusive pensionsformer utanför den allmänna pensionen, är minerad med orättvisor. Den genomsnittliga allmänna pensionen 2012 bland landets drygt två miljoner pensionärer var 11 400 kronor i månaden före skatt. Här handlar det alltså om människor som har arbetat i 40-45 år och betalat pensionsavgifter lika länge.
De drygt 800 000 personer över 65 år som inte har arbetat alls får så kallad garantipension, som inte ingår i det vanliga pensionssystemet utan i statsbudgeten. Bruttobeloppen från första januari ser ut så här:
• Ogift pensionär: 7 898 kronor i månaden.
• Gift pensionär: 7 046 kronor i månaden.
• Bostadstillägget (BTP) för ensamstående pensionärer höjs till 4 990 kronor i månaden.
En ogift pensionär som inte har tjänat in någon pension alls kan med maximalt bostadstillägg få 12 888 kronor i månaden. Den som har arbetat i 40-45 år kan alltså trots alla års inbetalda avgifter inte ens räkna med att få högre pension än den som inte betalat in ett öre.

ÄFS – generös pension för invandrare över 65 år
Ett annat system som inte ingår i det allmänna pensionssystemet utan ligger direkt under statsbudgeten är ÄFS, det statliga äldreförsörjningsstödet. Det infördes av socialförsäkringsminister Ingela Thalén (s) 2003 för att avlasta kommunernas socialbudgetar från försörjningsstöd till invandrare över 65 år som aldrig har arbetat i Sverige och alltså saknar svensk pension. ÄFS är inkomstprövat men har till skillnad från den allmänna pensionen en garanterad nivå. I år beräknas 15 700 personer ha ÄFS. Antalet ökar ständigt. Både svenskar och invandrare kan få ÄFS, men 80 procent är invandrare som aldrig har arbetat i Sverige. Beloppen var förra året:
• Ogift: 5 137 kronor i månaden.
• Gift: 4 367 kronor i månaden.
• Bidrag till bostad utgår med högst 6 200 kronor i månaden för ogift och 3 100 kronor i månaden för gift person.”

Joel Dahlberg sammanfattar:
Läget för våra framtida pensioner är enligt min bedömning mycket bekymmersamt.”(Snaphanen – Julia Caesar, läs alla kommentarerna))

Kanske dags för ett ”pensionståg” .
”Bondetåget var en demonstration som genomfördes av över 30 000 bönder, som den 6 februari 1914 uppvaktade Gustaf V i Stockholm.
Manifestationen var uttryck för en konservativ kritik av Karl Staaffs liberala regerings försvarspolitik. Kungen anslöt sig till demonstranternas krav i det så kallade borggårdstalet vilket ledde till en konstitutionell kris, den så kallade borggårdskrisen. Tåget samlade deltagare från hela Sverige och leddes av grosshandlaren J. E. Frykberg och lantbrukaren Uno V. Nyberg. Två dagar senare, den 8 februari, höll Stockholms arbetarekommun en större motdemonstration ("Arbetartåget"), som leddes av Hjalmar Branting och samlade 50 000 deltagare."Wikipedia

Inför valåret 2014 kanske vi hela 2013 skall ”puffa” för Pensionståget” . Pensionståget är ett bra namn för då kan även andra vara med än pensionärer. 

2 kommentarer:

 1. Bra beskrivning av hur Sverige faller sönder utan någon som helst reaktion.
  När det gäller pensionerna har jag verkligen försökt att få pensionärsorganisationerna som PRO,SPF och SPI att se till att vi har representanter för pensionärerna i Sveriges riksdag.
  Men fått nej av dessa som låtsas stå på pensionärernas sida men det stämmer inte,alla är medlöpare till alliansen.
  Jag fattar inte varför man är medlem hos dessa sk.pensionärsorganisationer som arbetar mot pensionärerna och pensionerna?
  Såg på morgon tv i dag där Ulf Kristensson m socialförsäkringsminister och PROs ordförande pratade om pensionerna om att bromsen slår till gång på gång för svenska pensionärer men inte för invandrare med ÄFS men det talas det inte om.

  SvaraRadera
 2. När man lyssnar på Lotta Brome:s radioprogram undrar man hur det har kunnat gå så illa för Sveriges befolkning. Sverige är i allra högsta grad på fallrepet. Hon har daglidags specialister som skall vägleda Svensken genom alla de sjuksomstillstånd och problem som han/ hon/ hen kan (och tycks) lida av för att orka med sin vardag. Nu har vi tom börjat utbilda psykoräddare och detta skall ske i stor skala liknande den som varit inom hjärt/lungräddning. Sverige faller sönder bit för bit om detta råder det inga som helst tvivel.

  SvaraRadera