tisdag 5 februari 2013

Är Europeiska unionen det nya Sovjet?STOPPA
EUs Intellektuella Gulag !

Tyler Durden, 3 februari 2013

Nigel Farage om de ökande likheterna mellan Europeiska unionen och Sovjetunionen.

Bukovsky ledande medlem av den oliktänkande rörelsen (the dissident movement) under 1960- och 1970-talen i Ryssland.
Författare, neurofysiolog och politisk aktivist, lever nu i Cambridge. Han tillbringade totalt tolv år i sovjetiska fängelser, arbetsläger och påtvingad psykiatrisk behandling på sjukhus. Han har publicerat flera böcker:

To Build a Castle: My Life as a Dissenter (1979, Soviet Hypocrisy och Western Gullibility 1987. Bukovsky berättar i videon
Mottog Truman-Reagan Medal of Freedom.”
Från Margaret Thatchers ursprungliga(nu mycket förutseende) varning beträffande EU: s struktur som skapar "otrygghet, arbetslöshet, nationell förbittring och etniska konflikter" till Nigel Farage´s senaste förtydligande av den plågsamma riktning den icke valda ledningen av EU drar Europa.

Detta korta 3 minuters klipp tecknar några betydande hemska likheter mellan det forna Sovjetunionen och den nuvarande Europeiska unionen.

Då och då är ett steg tillbaka för att leta efter sammanhang i historien viktig - enär Sovjetunionen skapades av vapenmakt så är Europeiska unionen framtvingat av politiskt tvång och ekonomisk mobbning.


Kanske Churchill sammanfattade bäst hur det borde vara: "We are with Europe, but not of it; we are linked but not combined; we are interested and associated but not absorbed." 

Så här sade Margaret Thatcher vid ett tal i  Brügge i september 1988:

Nationernas bevarande
Europeiska gemenskapen tillhör alla dess medlemmar.
Det måste återspegla traditioner och ambitioner som finns hos alla dess medlemmar. Och låt mig vara mycket tydlig.
Storbritannien drömmer inte om en mysig, isolerad existens i periferin av Europeiska gemenskapen. Vårt öde är i Europa, som en del av gemenskapen.
Därmed inte sagt att vår framtid bara är beroende av Europa och så är förhållandet inte heller för Frankrike eller Spanien, eller för någon annan medlem.
Gemenskapen är inte ett mål i sig.
…..
” Att försöka undertrycka känslan för den egna nationen och att koncentrera makten till ett europeiskt konglomerat kommer att bli mycket skadligt och det kommer att förstöra alla de mål vi vill uppnå.
Europa blir starkare just för att vi har Spanien som Spanien, Frankrike som Frankrike, England som England, all med sina vanor och traditioner. Det vore en fullständig galenskap att försöka tvinga in dem i någon sorts europeisk identitet.”

Detta tal var början till slutet för Margaret Thatcher. Läs hela artikeln

Läs mer om Vladimir Bukovsky:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar