måndag 18 februari 2013

Den svenska värdegrunden, näthatet m.m.Från Snaphanen:
”Å du sköna nya Värdegrund
av Kjell Håkansson
Den svenska värdegrunden
Jag slår upp ordet värdegrund i Wikipedia, där det står:
“Värdegrund är ett begrepp som började användas i svenskan under 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion.”
I Wikipedia finns det endast en beskrivning på svenska eftersom begreppet tydligen inte finns i andra länder än i Sverige och till dels i Norge. Inte heller det besläktade ordet värdepedagogik finns i Wikipedia på andra språk än svenska, engelska (values education) och estniska. Ordet värdegrund får väl anses vara vanligast inom skolväsendet, där det också har störst betydelse, eftersom man vill att eleverna skall anamma de normer och värderingar som skolan lär ut.
(…)
De statsanställdas värdegrund
1) Den första, och överordnade principen är demokrati, att all makt utgår ifrån folket.
2) Den offentliga makten utövas under lagarna (legalitet).
3) Objektivitet, saklighet och likabehandling, i det sistnämnda begreppet ingår allas likhet inför lagen.
4) Fri åsiktsbildning
5) Respekt; den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
6) Effektivitet och service

(…)
Den selektiva tillämpningen av värdegrunden
Beskrivningen av skolans värdegrund är bred, men den tillämpas selektivt. Stefan Hagström, rektor på Bäckadalsgymnaset i Jönköping sade sig till exempel inte acceptera resultatet av skolvalet2010 på grund av Sverigedemokraternas framgångar medans hans kollega Ronny Pålsson på Parkskolan i Ystad uttryckte sig så här: ”Jag tycker det är ett förfärligt resultat”. Dessa två rektorer var långt ifrån ensamma med att tala om för sina elever hur de istället borde ha röstat: ”De kommande fyra år är av avgörande betydelse. Det finns en risk att SD blir ännu större bland förstagångsväljarna om de signaler vi fått genom skolvalet inte tas på största allvar,” varnadeLärarförbundes ordförande Metta Fjelkner efter skolvalet 2010.
Före valet nekades Sverigedemokrater – till skillnad från valarbetare från andra partier – dessutom tillträde till många skolor, vilket föranledde Skolverket att yttra sig i frågan och kritisera agerandet. Vem som helst begriper att det inte är förenligt med värdegrundens framhävande av demokrati och att människor som inte vill acceptera demokratiska valresultat eller fria valrörelser är olämpliga som rektorer i den svenska skolan.
I praktiken har värdegrundsbegreppet i sin selektiva tillämpning istället blivit ett instrument för att diskriminera (eller mobba om man så vill) alla som vill normalisera svensk invandrings- och flyktingpolitik under åberopande av allas lika värde. Att hävda att någon inte står för allas lika värde blir en beskyllning där den anklagade inte har någon som helst möjlighet att försvara sig eller få sin sak rättvist prövad.
(…)
Karl-Olov Arnstberg, pensionerad professor i etnologi, skriver mycket träffande på Merith Wagers hemsida:
Värdegrund är ett begrepp som smugit sig in bakvägen i det politiska landskapet. Den eller de som inte har rätt värdegrund är det legitimt att mobba. Värdegrund är med andra ord ett begrepp som vänder sig mot rätten att tycka och tänka fritt. Visst, tänk fritt du, men då får du inte leka på våran gård. Har du inte rätt värdegrund så kommer vi inte att anställa dig och heller inte ta dina tjänster i anspråk.” Läs hela artikeln
 EU:
Europas permanenta ekonomiska nedgång tar sig många olika former. En del av detta är att allt fler unga européer lever med sina föräldrar år i vuxen ålder.
Der Spiegel rapporterar:
Unga européer i länder som drabbats hårdast av kontinentens ekonomiska kris har svårt att flytta ut ur föräldrarnas hem. Data visar att över 50 procent av de i åldern 25 till 34 i vissa länder har ännu inte flyttat. De flesta unga vuxna är ivriga att lämna hemmet för att börja ett självständigt liv. Men i de europeiska länder där den ekonomiska krisen har drabbat hårdast - särskilt i de södra och östra EU-länderna - verkar detta vara ett svårt steg att ta. Under 2011 bodde mer än 50 procent av 25 - till 34-åringar i Grekland, Bulgarien, Slovakien och Malta fortfarande i sina föräldrars hem. Detta har en SPIEGEL analys av information från Europeiska kommissionens statistikavdelning Eurostat avslöjat.
 Precis som Europas nedgång inte är ett nytt fenomen utan något som har varit på gång länge är denna trend inte ny. Eurostats uppgifter över hushållens åldersfördelning i Europa visar att unga hushåll utgör en minskande andel av alla hushåll. De uppgifter som inte tas fram årligen, visar att från 1999 till 2005, har den andel av de totala hushåll där referenspersonen (kallas chef för hushåll i USA) är yngre än 30:
minskat med 36 procent i Storbritannien;
med 25 procent i Nederländerna,
med 24 procent i Frankrike;
med 22 procent i Portugal;
med 18 procent i Sverige,
med 15 procent i Slovenien och Spanien;
med 13 procent i Lettland;
med 12 procent i Danmark och Luxemburg, och
med 11 procent i Irland. Läs här
”Spaniens unga är chanslösa
De unga är bland dem som drabbats allra värst av Spaniens ekonomiska kris. Enligt de senaste siffrorna från Spaniens nationella statistiska institut är 55 procent av ungdomarna utan arbete. Spaniens totala arbetslöshet ligger på 26 procent, vilket är dubbelt så högt som genomsnittet i EU. Nästan sex miljoner spanjorer (5 965 400) är arbetslösa. Värst drabbade är unga mellan 16 och 24 år.
Den officiella statistiken visar att 1,16 miljoner unga människor under 30 år, hoppade av sina utbildningar för att de fick arbete i byggbranschen när det var högkonjunktur.” Läs
 Spanskt självmord påverkar låneregler
(…)Ett pensionärspar på Mallorca, han 68 år och hon 67, hade tidigare på dagen hittats döda i sin säng efter en överdos läkemedel. Bredvid de döda låg ett brev där de förklarade att orsaken var en aviserad vräkning den 19 februari. Skulden var runt 60 000 euro, enligt Diario de Mallorca.
I Palma på Mallorca hedrades det döda pensionärsparet med en tyst minut. För deras del kommer öppningen mot mjukare låneregler för sent.” Läs
Grekland- De grekiska konsumenterna är de mest pessimistiska i världen: 40% har ingen disponibel inkomst. Läs
Grekiska unga män skickas som kanonmat till Mali. Ett sätt att lösa lite av arbetslösheten för unga.
EU-granskning kan ni läsa om bland annat tio anledningar att gå ur EU och mycket annat om EU.

Rubriker:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar