onsdag 6 mars 2013

Könsstympning, välfärdsstaten i kaos, LRF böndernas bästa vän!Med den kraftiga ökningen av somaliska kvinnor som kommer till Sverige ökar också behovet av hjälp till dessa kvinnor.
 I Sverige är det förbjudet med könsstympning inkluderat förberedelse och underlåtenhet att avslöja könsstympning. Straffet är mellan två och fyra års fängelse. Ytterst få fall går till domstol. Avpixlat
 Kommentarer från Fria tider:
”Så tyst det är från de sk feministerna som pratar så vackert om allas lika värde. Deras sympatier gäller kanske bara deras egen sort dvs vita ekonomiskt oberoende kvinnor i karriären, boende i en storstad. Tystnaden avslöjar dom. Den som tiger samtycker. ”

”Islam är ju en så oerhört fin religion enligt de förvirrade feministerna. Själva så har de förmodligen aldrig så mycket som läst en enda sida i Koranen om det kvinnorförtryck som faktiskt står svart på vitt där, de bara inbillar sig att Islam är en god och kärleksfull religion.
I Koranen 4:34 står det t.ex. att mannen vid behov ska misshandla sin hustru fysiskt för att tillrättavisa henne (misshandeln omfattar givetvis även arbetsslavar och sexslavar, slaveri av icke-muslimer är nämligen fullt tillåten enligt Koranen):
"[4:34]MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare]."
I Koranen 24:13 står det t.ex. att en kvinna måste kunna åberopa inte mindre än 4 manliga muslimska vittnen samtidigt för att kunna bevisa att det faktiskt har begåtts en våldtäkt på henne, annars är hon en lögnare som måste straffas hårt enligt sharia:
"[24:13]Varför [har ni] inte [krävt] fyra vittnen som stöd [för anklagelsen]? - Eftersom de inte hade vittnen är det nu de som inför Gud är lögnare." Koranens budskap


Amelia Adamo undrar om vi har glömt mellanösterns kvinnor. Läs mer här och här
 Nima Gholam Ali Pour, Malmö, ursprungligen från Iran, har magisterexamen i Internationell Migration och Etniska Relationer skriver på Newsmill att islamismen är en ideologi totalitär som nazismen och kommunismen. 
Islamismen har lyckats kasta flera länder i mörker och kaos och står bakom flera av världens väpnade konflikter. Ändå finns det ingen enad front mot islamismen i Sverige.Mxp


****
Kommentar artikel från Liberty Bullhorn-artikeln


”Den sönderfallande svenska välfärdsstaten
Det finns en mystisk besatthet om Sverige bland amerikanska libertarianer. De blickar ytligt på någon isolerad del av lagstiftningen och föreslår att Amerika följer det svenska exemplet. Efter att ha vuxit upp i Sverige, och efter att ha flytt det förtryckande skattesystemet, dess deprimerande sociala kollektivism och kulturelle medelmåttighet, är jag förbryllad över dessa ”Swedeophiles”. Landet jag lämnade för gott för 14 år sedan hade försämrats ganska mycket redan då, och saker och ting har inte blivit bättre.”


Intressant artikel och sammanfattning om situationen i Sverige. Vad jag emellertid starkt opponerar mig emot är Larsons inledning om "amerikanska libertarianers besatthet av det svenska systemet ." Om han skrivit , "liberals" kunde jag ha förstått det , men verkligen inte libertarianer.
Han beskriver sig själv som " libertarian Keynesian" (den ene av två i världen) och det kan vara förklaringen. För mig låter det lika omöjligt som att vara till hälften gravid.” Läs


Hela denna artikel från Liberty Bullhorn finns nu också att läsa på Snaphanen och där inleds den med följande:

”Sverige är på en nedåtgående väg som förr eller senare kommer att kasta landet i socialt kaos. Det faktum att detta inte har hänt ännu beror helt på att svenskarna fortfarande tror att deras land är en stabil, funktionell välfärdsstat. De är som den berömda humlan som inte kan flyga, men som inte vet om att den inte kan det.”
(…)
Ur ett mänskligt perspektiv  kommer det att bli en stor tragedi, som drabbar ett helt folk med enfaldiga socialistiska politiker, fast beslutna att stoppa sin ideologiska konstruktion ner i folks halsar. Jag kan bara tacka min lyckliga stjärna att jag lämnade denna plats för 14 år sedan.”
Läs också de intressanta kommentarerna på Liberty Bullhorn.

Brev till LRF:are
  LRF utestänger SD

LRF rättar in sig i ledet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar