lördag 20 april 2013

Floder av blod - Enoch Powell 20 april 1968Enoch Powell (1912-1998).

Idag den 20 april är det 45 år sedan Enoch Powell höll sitt berömda tal ”Rivers of Blood” (Floder av Blod). Det väckte oerhörd uppmärksamhet.

Powell var en motsägelsernas man, som alla tänkande individer.

Han var libertarian, traditionalist, anti-EU och anti-USA (anti-Nato?), trodde inte på ett sovjethot, för en liberal abortlag och homosexuellas rättigheter samt mot dödsstraffet. ( 476)

Enoch Powell, MBE (1912-1998) var en stor brittisk politiker, författare, klassiskt utbildad, journalist, brigadgeneral i armén och en ganska imponerande poet. Han förstod också cirka 10-12 språk, däribland urdu och - naturligtvis - Welsh, hans kännedom om klassisk grekiska (ett mycket svårt språk) var enastående. … Ingen (även hans fiender) tvivlade att han hade ett lysande intellekt. (ukapologetics)

Enoch Powell: “Let it go on until the civil war comes “ (Låt oss fortsätta tills inbördeskriget kommer)

“Min uppfattning är att politiker från alla partier kommer att säga: "Tja, Enoch Powell hade rätt, vi säger det inte offentligt, men vi vet privat att det är så och det kommer utan tvekan att utvecklas som han säger.

But it´s better for us to do nothing now, let it happen, perhaps after our time, than to seize the many poisinous nettles, that we would have to seize, if we were to attempt to overt the outcome. Let it go on until a third of central London, a third of Birmingham and Wolverhampton are coloured, until the civil war comes. We won´t be blamed. We will either have gone or we will slip out under somehow.”

Problemen erkänns  först när de inte längre kan lösas, säger Niccolo Machiavelli. Det är en pessimistisk, men helt tillräcklig iakttagelse. Problem i sin linda syns och känns inte, och det är onödigt och kanske impopulärt att dra uppmärksamhet till dem. För kanske allt går över av sig själv. Och vem vill spela mörkerman? Den motsatta uppfattningen gav  den engelske politikern  Enoch Powell uttryck för: "Det är det politiska hantverkets uppgift att skydda mot det onda som kan förebyggas.”

Men här stöter politiken på svårigheter med djupa rötter i den mänskliga naturen. En svårighet är att sådant ont är naturligtvis  inte synligt förrän det inträffar. ( Snaphanen och Meningsparasiterna lämnar den offentliga debatten)

Läs:

Floder av Blod – Rivers of Blood 20 april 1968


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar